Derde wereld

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Derde Wereld)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Verouderd Dit artikel bevat verouderde informatie en zou bijgewerkt moeten worden. U wordt uitgenodigd om dit artikel bij te werken.
Uitleg: Dit artikel is achterhaald, in de vorm zoals het er nu staat. De term is verouderd. Dit artikel zou meer het historisch perspectief moeten benadrukken en de omslag rond 1990 moeten behandelen, zoals in het Engelse artike
De wereld in het jaar 1975. De verdeling in drie "werelden" is op geopolitieke basis: kapitalistisch, communistisch en niet-gebonden.
 Derde wereld
De landen zijn in drie groepen verdeeld, naarmate van ontwikkeling. Deze classificatie wordt door de VN en het IMF gehanteerd.
Blauw: geavanceerde economieën
Oranje: opkomende en ontwikkelingseconomieën (niet de minst ontwikkelde)
Rood: opkomende en ontwikkelingseconomieën (minst ontwikkelde)

Het begrip derde wereld is in de moderne betekenis een synoniem voor het totaal van alle ontwikkelingslanden.

De bevolking van landen in de derde wereld is over het algemeen zeer arm en de geboortecijfers zijn relatief hoog. In het algemeen zijn deze staten niet in dezelfde mate geïndustrialiseerd en technologisch ontwikkeld, als eerstewereldlanden.

Achtergrond[bewerken | brontekst bewerken]

De term werd gemunt in 1952 door de Franse historicus Alfred Sauvy.[1] Hij werd gebruikt in de jaren 50 om een derde groep landen mee aan te duiden die niet behoorden tot de twee heersende machtsblokken van dat moment, het NAVO-bondgenootschap en het Warschaupact. Veel van deze "derdewereldlanden" behoorden tot de Niet-Gebonden Landen, die niet bij het communistische of kapitalistische blok hoorden.[2] Leidend binnen deze beweging waren Joegoslavië, India, Egypte en Indonesië. Overigens wilde niet-gebondenheid niet zeggen dat deze landen geen partij kozen. Vele lieten hun voorkeur merken voor de Verenigde Staten of de Sovjet-Unie, maar maakten geen deel uit van een militaire alliantie met een van deze supermachten.

Na de invoering en het veelvuldige gebruik van de term derde wereld leek het min of meer logisch om de twee machtsblokken aan te duiden als eerste respectievelijk tweede wereld, maar deze laatste twee termen zijn nooit zo gebruikelijk geworden als "derde wereld". Sinds het eind van de Koude Oorlog wordt de term derde wereld niet meer gebruikt voor de niet-gebonden landen, maar enkel nog voor de ontwikkelingslanden.

De term vierde wereld wordt gebruikt voor het armste deel van de derde wereld, maar ook voor het arme deel van de bevolking van een rijk land, gezinnen die al jarenlang in een vicieuze cirkel van armoede hebben geleefd en nog leven.

Derdewereldlanden[bewerken | brontekst bewerken]

De meeste derdewereldlanden liggen in Afrika, Latijns-Amerika, Zuidelijk - en Zuidoost-Azië. Het zijn meestal naties die in het verleden door een andere natie werden gekoloniseerd. Thailand is een nooit gekoloniseerd land dat redelijk succesvol is, al is er veel sociale ongelijkheid.

Terminologie[bewerken | brontekst bewerken]

1. De term 'derde wereld' is ontstaan in de tijd van de Koude Oorlog en lijkt te suggereren dat het om derderangslanden gaat. De benaming is algemeen in onbruik geraakt. Ook de alternatieve term 'ontwikkelingslanden' wordt minder gangbaar.

2. Steeds vaker spreekt men ook wel over het Zuiden, omdat de derdewereldlanden meest in het zuiden van de wereld liggen. Het tegengestelde begrip Noord verwijst in dit kader naar de eerste wereld (zoals de Verenigde Staten en de EU-landen) en de geïndustrialiseerde landen van de tweede wereld (zoals Rusland en Polen). Het gebruik van de dichotomie Noord-Zuid heeft ook te maken met onduidelijkheid over welke de westerse en welke de niet-westerse landen zijn. Toch is deze omschrijving niet geheel accuraat aangezien zuidelijk gelegen landen als Australië en Nieuw-Zeeland wel tot de westerse wereld worden gerangschikt.

3. Soms werkt men met de begrippen kernlanden (de kern van het economisch wereldsysteem), periferie (wat we dus de derdewereldlanden noemen) en daartussen de semi-periferie. De landen van de G8 behoren onder meer tot de kernlanden.

Tegenwoordig wordt internationaal ook de volgende indeling gebruikt:

  • Low-income countries (< USD 755 GNP / persoon)
  • Lower-middle-income countries (USD 755 - 2955 GNP / persoon)
  • Upper-middle-income countries (USD 2996 - 9265 GNP / persoon)
  • High-income countries (>USD 9266 GNP / persoon)

Van oorsprong werden deze drie termen niet economisch maar politiek opgevat, in het licht van de machtsverhoudingen gedurende de Koude Oorlog. De Verenigde Staten en Rusland werden destijds al kernlanden genoemd, maar toen respectievelijk van het NAVO-blok en het Warschaupact. Semi-periferielanden waren bijvoorbeeld Mexico en Joegoslavië. Voor de meeste derdewereldlanden geldt dat ze tot heden periferielanden zijn gebleven.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]