Dichloorazijnzuur

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Dichloorazijnzuur
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van dichloorazijnzuur
Algemeen
Molecuulformule C2H2Cl2O2
Andere namen DCA
Molmassa 128,9 g/mol
SMILES
ClC(Cl)C(=O)O
CAS-nummer 79-43-6
EG-nummer 201-207-0
Wikidata Q412845
Beschrijving Kleurloze vloeistof met scherpe geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
CorrosiefToxischMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H311 - H314 - H400
EUH-zinnen geen
P-zinnen P273 - P280 - P305+P351+P338 - P310
EG-Index-nummer 607-066-00-5
VN-nummer 1764
ADR-klasse Gevarenklasse 8
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 1,56 g/cm³
Smeltpunt 13,5 °C
Kookpunt 194 °C
Dampdruk (bij 20°C) 19 Pa
Matig oplosbaar in water
Evenwichtsconstante(n) pKa = 1,26
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Dichloorazijnzuur (doorgaans afgekort tot DCA) is een organische verbinding die afgeleid is van azijnzuur waarbij 2 waterstofatomen vervangen zijn door chloor, waardoor een sterker zuur ontstaat.

Toxicologie en veiligheid[bewerken | brontekst bewerken]

Dichloorazijnzuur is een corrosieve en toxische kleurloze vloeistof. Blootstelling kan gebeuren door inademing van damp of aerosol, of via de huid. De stof is corrosief voor de ogen, huid en luchtwegen en ze kan ernstige brandwonden veroorzaken. Inademing van de damp kan longoedeem veroorzaken.

De geconjugeerde base kan oraal ingenomen worden in zoutvorm met natrium.

Bij verhitting ontleedt de stof en komen giftige en corrosieve dampen vrij, waaronder zoutzuur.

De stof is een sterk zuur en reageert hevig met basen. Hij tast metalen aan en maakt daarbij ontvlambaar waterstofgas vrij.

Mogelijke toepassing als kankermedicijn[bewerken | brontekst bewerken]

Er is een Canadese studie die in een eerste fase aantoont dat dichloorazijnzuur (Dichloroacetate of DCA) mogelijks celdood zou kunnen veroorzaken in kankercellen.[1] Omdat dichloorazijnzuur een bestaande organische verbinding is, lukt het niet om de stof te patenteren. Critici stellen dat dit verklaart waarom de farmaceutische industrie dit kankermedicijn niet verder onderzoekt.[2]

Bijwerking[bewerken | brontekst bewerken]

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat dichloorazijnzuur een hoge neurotoxiciteit heeft en het product is geclassificeerd als carcinogeen omdat het leverkanker veroorzaakt.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]