Dienstregelinginformatie over treinen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Spoorwegmaatschappijen en derden voorzien de reiziger op verschillende manieren van reisinformatie, in het bijzonder dienstregelinginformatie: informatie op de stations, en informatie voor elders onderweg en thuis.

Informatie is in zekere zin dynamisch als deze opgevraagd kan worden, of met het komen en gaan van treinen steeds verandert. Daarbij valt te onderscheiden in welke mate deze rekening houdt met actuele wijzigingen zoals vertragingen, omleidingen en het uitvallen van treinen (live, realtime).

Nederland[bewerken]

Een Treinbeeldscherm op station Alphen aan den Rijn.
Een TBP-scherm te 's-Hertogenbosch.
Voormalige centrale halaanwijzer, Utrecht Centraal.

De dienstregelinginformatie van de Nederlandse spoorwegmaatschappijen is vaak uniform en geïntegreerd. Vaak wordt de vervoerder wel vermeld, wat nodig is omdat bij wisselen van vervoerder moet worden uit- en ingecheckt. Dit kan ook van belang zijn voor de kosten: enerzijds wegens de afstandsdegressie, anderzijds bij dalurenkorting, als gedurende de reis de spits begint. De reisplanners geven slechts de prijs per kortingspercentage, men moet in voorkomende gevallen zelf per reismogelijkheid bekijken welk percentage van toepassing is.

Statische informatie:

Informatie die bij ingrijpende meerdaagse afwijkingen wordt aangepast:

 • Vertrekstaten met vertrekinformatie (zie onder) in stationshallen, in stationstunnels en -traverses, op perrons en via de NS-website te raadplegen. Ze worden zo nodig enkele malen per jaar vervangen. Vertrekstaten geven spoornummers maar geen treinnummers. Omdat vertrekstaten vaak voor kortere perioden gelden dan een jaar hoeven er minder voetnoten met uitzonderingen in verband met feestdagen en vakantieperioden op te staan.

Dynamische informatie, niet realtime:

Dynamische informatie, beperkt realtime:

 • Koersaanduiding op de zijkant of voorkant van de trein, soms ook in de trein
 • NOS-teletekst pagina 751

Realtime informatie

 • Actuele Vertrektijden op ns.nl: een gemeenschappelijke vertrekstaat voor treinen in alle richtingen vanaf een gegeven station, voor het komende uur
 • Telefonische reisinformatie via 0900-1435, alsmede per sms
 • Stationsomroep

Dynamische informatie, nog in te delen:

Deze informatiebronnen hebben vaak een verschillende selectie en rangschikking van de informatie. Het spoorboekje, de vertrekstaten en de reisplanner van Deutsche Bahn geven bijvoorbeeld voor een gegeven treindienst een overzicht van alle dagen waarop deze geldt, terwijl met de reisplanners van NS deze informatie alleen vergaard kan worden door voor iedere dag apart voor het betreffende traject en de betreffende tijd de reisinformatie op te vragen.

Omgekeerd, als er meer routes zijn, krijgt men met de elektronische informatie automatisch de snelste route, terwijl men bij het spoorboekje de mogelijke routes zelf moet bedenken en apart moet opzoeken.

Zie ook NDOV.

Vertrekstaten[bewerken]

Vertrekstaten op Utrecht CS (2014).

Voor elk station in Nederland dat door NS en/of Veolia bediend wordt zijn er vertrekstaten volgens een vast model. Treindiensten van andere vervoerders op gemeenschappelijke trajecten staan hier ook bij, die op eigen trajecten staan vermeld op aparte vertrekstaten volgens het model van de betreffende vervoerder. Ze staan op het betreffende station (vaak in een standaardgrootte, soms in een kleinere versie) en op ns.nl.[5] Ze bestaan uit één of meer bladen, en zijn ingedeeld in tabellen naar richting. Soms staan er meerdere tabellen op één blad, soms vergt een tabel meerdere bladen.

Bij de indeling in richtingen is het soms zo dat twee richtingen een gemeenschappelijk station hebben omdat de splitsing pas daarna is. Voor vertrekstation Amsterdam Centraal is er bijvoorbeeld richting Weesp en richting Breukelen, met gemeenschappelijk station Amsterdam Muiderpoort. Om voor de bestemming Amsterdam Muiderpoort niet twee richtingen te hoeven raadplegen is er hiervoor nog een aparte, beknopte tabel.

Bovenaan een vertrekstaat staan minstens de stations waar rechtstreeks naartoe gereisd kan worden. Tussenstations waarvoor altijd moet worden overgestapt, worden niet consequent vermeld. De met IC aangeduide stations geven aan dat er Intercity's stoppen.

Als er bovenaan vertakkingen zijn weergegeven dan betekent bijvoorbeeld een vertakking naar links niet noodzakelijk dat het werkelijk naar links is. Ook kan niet worden afgelezen waar de trein moet kopmaken.

Rechts van de kolom met tijden zijn er zeven kolommen voor de dagen van de week, waarin aangegeven wordt op welke dagen de trein rijdt. Voetnoten geven afwijkingen aan, vaak er op neerkomend dat treinen op feestdagen rijden als op zaterdag of zondag, of dat een trein niet rijdt in vakantieperioden. Omdat een vertrekstaat vaak betrekking heeft op een periode van een paar maanden hoeven er minder uitzonderingen te worden vermeld dan in het spoorboekje (dat op een heel jaar betrekking heeft). Dat op 31 december treinen na ongeveer 20 uur niet rijden staat alleen bij internationale treinen vermeld.

Vervolgens is er een kolom met het spoornummer.

De laatste kolom vermeldt de bestemming en de treinsoort, en eventueel aanvullende informatie over waar de trein stopt. Als de trein een omweg maakt naar de eindbestemming wordt soms een eerder station als eindbestemming vermeld. De treinsoort kan zijn Intercity, Sneltrein, stoptrein, Sprinter, Nachtnettrein, of ICE. (De term stoptrein wordt als enige zonder hoofdletter geschreven, als zijnde een soortnaam en niet een eigennaam. De lokale treinen naar België en de RB en RE naar Duitsland worden als stoptrein aangeduid.) In tegenstelling tot de aanduidingen van stations bovenaan is de treinsoort onafhankelijk van het vertrekstation. Intercity's en Sneltreinen stoppen zoals hierboven vermeld, stoptreinen en Sprinters stoppen op alle stations, en bij Nachtnettreinen en ICE's worden alle (Nederlandse) stations opgesomd.

Bij Intercity's kunnen afwijkingen vermeld staan zoals stopt tot (of vanaf) ... op alle stations, of stopt ook (of niet) op ...; met "tot" wordt "tot en met" bedoeld; als een trein op alle stations stopt wordt ten overvloede in plaats van stopt op alle stations vermeld stopt tot <eindstation> op alle stations. Bij stoptreinen en Sprinters kan alleen de afwijking vermeld staan stopt niet op ....

Er zijn vaak aparte vertrekstaten voor internationale treinen; het model kan iets afwijken; de treinsoorten Thalys, CityNightLine en EuroNight staan alleen hierop omdat ze niet gebruikt kunnen worden voor binnenlands vervoer, of daarvoor ongebruikelijk zijn. Op de overige vertrekstaten staan de ICE-treinen en de internationale Intercity's die in Nederland stoppen ook vermeld, met als bestemming het laatste station in Nederland, en met vermelding van alle Nederlandse stations waar gestopt wordt. Bij de Intercity's naar België wordt op de vertrekstaat van Amsterdam niet vermeld dat de trein op Schiphol stopt om de trein te ontlasten van reizigers voor dit korte traject; de Intercity's uit België naar Amsterdam worden wel vermeld op de vertrekstaat van Schiphol. Bij de Intercity's naar Duitsland is de vermelding van alle Nederlandse stations waar gestopt wordt ten overvloede, want het zijn dezelfde Intercitystations zoals bovenaan de vertrekstaat vermeld. Bij de Intercity's naar België is er het verschil dat ze niet in Leiden Centraal stoppen. Bij ICE-treinen staat in een voetnoot met toeslag. Sommige internationale chartertreinen zijn ook vermeld (alleen de heenreis en zonder vermelding van de route in Nederland, want ze zijn niet bestemd voor binnenlands vervoer). Ze worden aangeduid als Intercity. Als vervoerder wordt in Utrecht niets vermeld, elders NS.

Linksonder wordt het logo van de vervoerder weergegeven, althans als deze voor het hele blad hetzelfde is. Zo niet, dan is er een kolom met voor iedere trein het logo van de vervoerder. Bij grensoverschrijdende trajecten wordt als vervoerder vermeld de Nederlandse vervoerder verantwoordelijk voor het Nederlandse traject. Dit kan zijn NS International, NS, of Arriva. Op station Enschede worden voor richting Duitsland de vervoerders niet vermeld.

De vertrekstaten in Nederland wijken af van die in de buurlanden. In zowel België als Duitsland worden de treinen in volgorde van vertrek vermeld en niet per richting. In België bestaan wel afzonderlijke vertrekstaten voor maandag-vrijdag en zaterdag en zondag. Ook worden in België en Duitsland de aankomst en vertrektijden van alle onderweg aangedane stations vermeld zodat men weet hoe laat men aankomt.

Daarnaast zijn er ook aankomststaten waarin ook vermeld is de aankomst en vertrektijden van elk station zodat men kan zien waar de trein vandaan komt en hoe laat hij op het betreffende station aankwam of vertrok. In Nederland zijn er op enkele stations ook aankomststaten, maar deze zijn alleen per richting en geven dus niet aan van welk station de trein precies afkomstig is.

NS wenste het aantal exemplaren van de gele vertrekstaten per station vanaf april 2014 sterk te reduceren tot meestal maar één set, bij grote stations soms iets meer, en ze op ns.nl in april 2014 helemaal te verwijderen. Het Locov was hier tegen of vond/vindt dit althans veel te snel gaan omdat de resterende informatievoorzieningen (nog) onvoldoende zijn.[6] Voorlopig staan ze er nog.

Instappen[bewerken]

Dertig seconden voor de vertrektijd wordt gefloten, de reiziger dient dan al te zijn ingestapt. Door mogelijk grote loopafstanden kan het noodzakelijk zijn dat de reiziger ruim voor het vertrek van de trein in het station is.

België[bewerken]

Op de NMBS-site[7] staat een reisplanner. Deze vermeldt ook de prijzen, bijvoorbeeld die van een eventueel promotioneel heen-en-terugbiljet, een Weekendbiljet en een standaardbiljet.

Verder is er een pdf-bestand per lijn.[8]

Vertrekstaten[bewerken]

Voor elk station in België zijn er vertrekstaten volgens een vast model. Er is steeds een set voor doordeweekse dagen en een voor het weekend. De treinen worden vermeld in volgorde van vertrektijd, voor alle richtingen door elkaar.

Grensoverschrijdend[bewerken]

Voor een reis tussen een Nederlands station en enkele Belgische stations zoals Essen, Antwerpen Centraal, Brussel Noord/Centraal/Zuid, Visé en Luik kan men ns.nl gebruiken, met al of niet "Toon hogesnelheidstreinen" aangevinkt. Voor reizen tussen Roosendaal of Maastricht en een Belgisch station kan men belgianrail.be gebruiken. Tussen een willekeurig Nederlands en Belgisch station kan men beide combineren.

Men kan verder de treinplanner van NS International of bahn.de raadplegen.

Bronnen, noten en/of referenties
 1. http://ns.nl/cs/Satellite/ns2007/nl/artikel/include/1282601090516/digitaal+spoorboekje?p=1282600967807
 2. http://hafas.bene-system.com - Deze reisplanner heeft enkele mogelijkheden die ns.nl niet heeft: aanklikken van een treinnummer geeft de hele route van de betreffende treindienst; ook geeft hij aan op welke andere dagen de trein ook rijdt.
 3. http://www.nsinternational.nl/nl/internationale-treinplanner
 4. http://reiseauskunft.bahn.de - Deze reisplanner heeft enkele mogelijkheden die ns.nl niet heeft: hij geeft aan op welke andere dagen de trein ook rijdt.
 5. http://www.ns.nl/reizigers/reisinformatie/stationsvoorzieningen
 6. http://locov.nl/actueel/publicaties/locov_2014_14954__advies_uitfaseren_of_reduceren_gele_vertrekstaten.aspx
 7. http://www.belgianrail.be/nl
 8. http://mobility-brochures.b-rail.be/nl/brochures-dienstregelingen