Digestaat

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Digestaat is vergiste mest (of vergist zuiveringsslib uit een rioolwaterzuiveringsinstallatie) en is een restproduct van de biogasproductie. Digestaat bevat water, levende en dode organismen, mineralen en de niet vergiste mestfractie onder andere lignine. Indien er mest gebruikt werd in de vergisting, is deze afkomstig van rundvee, varkens of kippen. Voor een vergisting met verhoogde methaanopbrengst wordt ook organisch materiaal zoals maïs, suikerbietenpuntjes, glycerine of organisch-biologische stromen uit de voedingsindustrie toegevoegd.

Door de vergisting wordt het organisch materiaal in de mest deels afgebroken tot gas. Zo kan bijvoorbeeld de C/N-coëfficiënt (koolstof/stikstof verhouding) van varkensmest verschuiven van 7 naar 2. Ook komt er voor de planten meer makkelijk opneembare stikstof vrij.

Externe link[bewerken]