Di-isopropylether

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Diisopropylether)
Naar navigatie springen Jump to search
Di-isopropylether
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van di-isopropylether
Structuurformule van di-isopropylether
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C6H14O
IUPAC-naam 2-(2-methyl)propoxy-2-methylpropaan
Andere namen isopropylether, 2,2'-oxybispropaan, 2-isopropoxypropaan, DIPE
Molmassa 102,17476 g/mol
SMILES
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
CAS-nummer 108-20-3
Beschrijving Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijk
Gevaar
H-zinnen H225 - H336
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P261
Opslag Brandveilig, koel en in het donker bewaren. In een goed verluchte ruimte opslaan. Alleen opslaan indien gestabiliseerd.
EG-Index-nummer 603-045-00-X
VN-nummer 1159
ADR-klasse Gevarenklasse 3
MAC-waarde 200 ppm
850 mg/m³
LD50 (ratten) (oraal) 8470 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid (bij 20°C) 0,72 g/cm³
Smeltpunt −60 °C
Kookpunt 69 °C
Vlampunt −28 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 443 °C
Dampdruk (bij 20°C) 15.900 Pa
Oplosbaarheid in water (bij 20°C) 9 g/l
Slecht oplosbaar in water
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Di-isopropylether of DIPE is een organische verbinding met als brutoformule C6H14O. De stof komt voor als een kleurloze vloeistof, die slecht oplosbaar is in water. Aangezien de stof bijzonder licht ontvlambaar is, wordt meestal p-benzylaminofenol toegevoegd als stabilisator.

Toepassingen[bewerken]

Di-isopropylether wordt gebruikt als oplosmiddel voor minerale en dierlijke oliën, vetten, was en een aantal natuurlijke harsen. Het wordt ook als geurstof toegevoegd aan aardgas.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

De stof kan, indien ze niet gestabiliseerd is, gemakkelijk ontplofbare peroxiden vormen. Ze ontleedt bij verbranding, met vorming van giftige gassen en irriterende dampen.

De stof is irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Ze kan effecten hebben op het centraal zenuwstelsel. Blootstelling boven de toegelaten grenzen kan het bewustzijn verminderen.

Herhaald of langdurig huidcontact met di-isopropylether kan een huidontsteking veroorzaken.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]