Dimethyldichloorsilaan

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dimethyldichloorsilaan
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van dimethyldichloorsilaan
Structuurformule van dimethyldichloorsilaan
Molecuulmodel van dimethyldichloorsilaan
Molecuulmodel van dimethyldichloorsilaan
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C2H6Cl2Si
IUPAC-naam dimethyldichloorsilaan
Andere namen DMDCS, chloordimethylsilaan
Molmassa 129,06054 g/mol
CAS-nummer 75-78-5
EG-nummer 200-901-0
Beschrijving Kleurloze vloeistof
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijk
Gevaar[1]
H-zinnen H225 - H319 - H315 - H335[1]
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P261 - P305+P351+P338[1]
Opslag Brandveilig, koel, droog en goed gesloten bewaren. In een inert gas opslaan.
EG-Index-nummer 014-003-00-X
VN-nummer 1162
ADR-klasse Gevarenklasse 3
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 1,07 g/cm³
Smeltpunt −76 °C
Kookpunt 71 °C
Vlampunt (gesloten vat) −9 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 380 °C
Dampdruk 14.500 Pa
Onoplosbaar in water
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Dimethyldichloorsilaan is een organische verbinding met als brutoformule C2H6Cl2Si. Het is een kleurloze, rokerige vloeistof met een scherpe geur. De stof reageert hevig (exotherm) met allerhande brandblusmiddelen en met water. In contact met deze laatst zal het silaan polymeriseren:

Het wordt op industriële schaal vervaardigd om te dienen als initiator bij de productie van polysilaanverbindingen en dimethylsilicone.

Synthese[bewerken]

Dimethyldichloorsilaan wordt gesynthetiseerd uit een reactie van siliciumpoeder en methylchloride bij een temperatuur van 350 °C en met koper als katalysator; dit is de Müller-Rochowsynthese:

Bereiding van dimethyldichloorsilaan.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

De stof ontleedt bij verhitting met vorming van giftige en corrosieve dampen, onder andere waterstofchloride en fosgeen. Ze reageert hevig met water, waardoor waterstofchloride wordt gevormd. Dimethyldichloorsilaan reageert hevig met alcoholen en amines, waardoor brand- en ontploffingsgevaar ontstaat. De stof tast vele metalen aan, in aanwezigheid van water.

De stof en de damp zijn corrosief voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Inademing van de damp kan longoedeem veroorzaken en lagndurige of herhaalde blootstelling kan tot de dood leiden.

Externe links[bewerken]