Directe belastingen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Directe belastingen zijn belastingen die door overheden op directe wijze worden geheven.

Het directe slaat op het feit dat de belastingdienst rechtstreeks in contact treedt met de belastingplichtige en deze een belastingaanslag oplegt.

Nederland[bewerken]

In Nederland zijn de vijf belangrijkste directe belastingen die de Rijksoverheid oplegt de loonbelasting, de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting, de erfbelasting en de kansspelbelasting.

De bedragen in de onderstaande tabel zijn in miljoenen euro's:

Directe belastingen [1] 2012 2013 2014 2015
Loonbelasting 46.286 46.346 45.300 51.547
Vennootschapsbelasting 12.944 14.858 12.888 14.389
Dividendbelasting 2.562 2.626 2.436 2.643
Erfbelasting 1.357 1.379 1.553 1.644
Kansspelbelasting 467 477 451 515
Inkomstenbelasting kas - - - 846
Overig [2] 50 -131 166 186
Totaal aan directe belastingen 63.667 65.555 62.800 71.585

Aanhangig is de verhuurderheffing.

De onroerendezaakbelasting die toch ook een aantal directe aspecten heeft wordt als een gemeentelijke belasting beschouwd.

Zie ook[bewerken]

Voetnoten[bewerken]

  1. Bron: de miljoenennota 2012, miljoenennota 2013, miljoenennota 2014, miljoenennota 2015
  2. Hieronder valt de inkomstenbelasting. Technisch is de loonbelasting een voorheffing op de inkomstenbelasting. Zij is indirect omdat de loonbelasting niet wordt afgedragen door de burger, maar door de werkgever (die dit betaalt namens de werknemer). Doordat de loonbelasting namens de burger wordt betaald wordt het een directe belasting. Vrij vaak is de betaalde loonbelasting gelijk aan de te betalen inkomstenbelasting. In de overige gevallen is er ongeveer een balans tussen bijbetalingen en teruggaven van inkomstenbelasting, vandaar dat het bedrag per saldo gering is. (De heffing is geïntegreerd met die voor premies volksverzekeringen. Per saldo is er een aanzienlijke teruggaaf van ongeveer € 7 miljard, maar dat betreft voor het overgrote deel premies volksverzekeringen.) Soms duikt de term vermogensbelasting op in een debat of statistieken; die term kan bedoeld zijn als informele term voor de vermogensrendementsheffing, die, hoewel materieel te beschouwen als een vermogensbelasting, is ondergebracht bij de inkomstenbelasting, en kan verder in statistieken naheffingen betreffen van de in 2001 afgeschafte belasting van die naam.