DoorBrekers

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Doorbrekers)
Ga naar: navigatie, zoeken

Christengemeente DoorBrekers is een Nederlandse christelijke, kerkelijke organisatie die verwant is met de pinksterbeweging. De organisatie is in 2005 opgericht door Peter en Ilona Paauwe. DoorBrekers is actief in Barneveld, Amersfoort, Zwolle en Goes en wordt wel de snelstgroeiende kerkelijke gemeente van Nederland genoemd. De kerk staat bekend om zijn charismatische uitingen, met extatische en lichamelijke manifestaties. In de kerkelijke gemeente ligt veel nadruk op wonderen en gebedsgenezing.[1]

Geschiedenis[bewerken]

DoorBrekers startte in Barneveld in een schoolgebouw en groeide van een club met 40 leden uit tot een omvangrijke christelijke gemeente, die tijdens zondagsdiensten zijn intrek neemt in de Veluwehal. In oktober 2011 begon DoorBrekers eveneens met kerkdiensten in De Flint in Amersfoort. In of na 2013 wil DoorBrekers beginnen met de bouw van een eigen gebouw, met ruimte voor tweeduizend mensen, als onderdeel van een multifunctioneel complex, de Midden Nederland Hallen. Verder moet er in dit complex plaats komen voor een markthal en een indoor speeltuin.[2]

In 2012 kwamen er een tweede dienst in Amersfoort en een eigen bijbelschool, DoorBrekers College, op landgoed Schaffelaar in Barneveld.[3] In het najaar van 2013 werden gemeentes van DoorBrekers gestart in Goes en Zwolle met doordeweekse samenkomsten. Na de zomer van 2014 wil men daar ook zondagse diensten houden.

In 2013 ontstond er een crisis rondom het leiderschap van DoorBrekers, die zijn ontstaan vond in onder meer de snelle groei van het kerkgenootschap en de bouw van de Midden Nederland Hallen.[4] Een van de voormalige leidersechtparen van de kerk begon eigen diensten in Amersfoort.[5]

Theologische typering[bewerken]

In het geloof ligt de nadruk op persoonlijke redding, door Jezus Christus aan te nemen als Heer en Redder tot vergeving der zonden, waarbij de Heilige Geest als plaatsvervanger van Christus op aarde wordt beschouwd. In het geuite geloof van de gelovigen ligt de nadruk op een persoonlijke en emotionele ervaring en het aangaan van een persoonlijke relatie met Jezus Christus.

In deze geloofsopvatting heeft de Bijbel het absolute gezag, dat wordt gezien als het 'Woord van God'.[6] Centraal hierbij staat het geloof in het eeuwig leven, de hemel, de hel en de duivel, en Christus als Gods Zoon. Nieuwe gelovigen worden gedoopt met de Heilige Geest.

Nadruk ligt op de zogenaamde charismata, die de gelovigen ontvangen menen te hebben van de Heilige Geest. Hieronder vallen onder meer profetie en glossolalie (klanktaal of het spreken in tongen). Dit laatste is het vermeende spreken in vreemde talen, dat de gelovigen van tevoren niet zouden hebben aangeleerd. Deze charismata zijn, naast bijvoorbeeld het gebed (een vorm van 'distant healing'[7]) en het vrijpleiten door het bloed van Christus, wetenschappelijk gezien een 'magisch' element.[8]

Voor de diensten vinden bidstonden plaats, waar men gezamenlijk bidt voor de dag ook worden daar zogenaamde visioenen en openbaringen van God door de gelovigen geuit, alsook getuigenissen van wonderbaarlijke genezingen. Deze verhalen of exempels moeten een spiritueel bewijs leveren van hogerhand.[9]

In de diensten van DoorBrekers wordt uitbundig gezongen, gebruikgemaakt van aanbiddingsmuziek, en worden handen in de lucht gehouden. Ook vindt dans plaats. De bijeenkomsten staan bekend om hun extatische en lichamelijke manifestaties, die volgens de gelovigen door de Heilige Geest worden geleid. Tijdens de openbare diensten wordt gebruikgemaakt van multimedia.

Theologisch gezien kan DoorBrekers geschaard worden onder de leer van Woord van Geloof. Centraal in deze geloofsuiting staat het leven in genade. De centrale doctrine is dat gezondheid en voorspoed beloofd zijn aan alle gelovigen, en beschikbaar zijn door geloof. Van belang in deze theologie zijn de uitingen van de uit Singapore afkomstige voorganger en schrijver Joseph Prince.

Kritiek[bewerken]

DoorBrekers krijgt van diverse kanten kritiek. DoorBrekers ligt gevoelig bij traditioneel christelijke gemeenten in het in de Bijbelgordel gelegen Barneveld. Ds. C. den Boer, emerituspredikant PKN Barneveld, ziet DoorBrekers als 'kerkafbraak'. Hij meent dat mensen naar DoorBrekers gaan op basis van gevoel en dat DoorBrekers geen rekening houdt met de gevestigde kerken. Hij is fel gekant tegen het principe 'Overwinning op overwinning behalen', vanuit het zogenaamde welvaartsevangelie.[10]

DoorBrekers wordt door sommige christenen wel getypeerd als 'dwaalleerbeweging', onder meer omdat zij het welvaartsevangelie zou prediken tijdens haar diensten.[11] Het basisprincipe van deze theorie is dat als iemand maar genoeg geloof heeft, God deze persoon vervolgens zegent met een goede gezondheid en geld in overvloed.

Eerder toonde het voorgangersechtpaar Paauwe sympathie voor de in vele christelijke kringen verguisde evangelist Todd Bentley (*1976) tijdens de Lakeland Revival in 2008. Tijdens deze veel bekritiseerde opwekkingsbijeenkomst gingen volgens de verhalen blinden weer zien, stonden lammen op uit rolstoelen en verdwenen tumoren. Mensen kregen spontaan gouden vullingen en goudstof zou zijn gevallen uit de hemel.[12]

Een deel van de kritiek was afkomstig van Goedgelovig.nl. Zij plaatste regelmatig satirische cartoons over 'de Doorbrekertjes'.

Externe links[bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties
 1. Looft de Here op YouTube, de Volkskrant, 28 april 2008
 2. Doorbrekers Barneveld krijgen megakerk, Kerknieuws.nl, 22 november 2011
 3. DoorBrekers in Barneveld starten met Bijbelschool, Reformatorisch Dagblad, 24 juli 2012
 4. DoorBrekers hult zich in zwijgen over voortgaande crisis, Reformatorisch Dagblad, 4 oktober 2013
 5. Oud-leiders DoorBrekers gaan verder in Amersfoort, Reformatorisch Dagblad, 5 november 2013
 6. H. Stoffels: Als een briesende leeuw. Orthodox-protestanten in de slag met de tijdgeest. Kampen 1995, p. 16, 53, 69, 75.
 7. J. van Saane: Gebedsgenezing: boerenbedrog of serieus alternatief? Kampen, 2008.
 8. B. Ellis: Raising the Devil. Satanism, New Religions, and the Media. Kentucky 2000, p. 7-10.
 9. Verhalen van stad en streek: sagen en legenden in Nederland/ W. de Blécourt, R.A. Koman [et al.](red.). Amsterdam 2010, p. 207-208.
 10. DoorBrekers, vragenrubriek Refoweb. Geraadpleegd 12 november 2013
 11. Doorbrekers, Bijbel getoetste kritiek op De DoorBrekers, website Rejoice Now. Geraadpleegd 12 november 2013
 12. Verhalen van stad en streek: sagen en legenden in Nederland/ W. de Blécourt, R.A. Koman [et al.] (red.). Amsterdam 2010, p. 207-210.