DuPont-analyse

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

DuPont-analyse is de bedrijfeconomische analyse van de winstgevendheid van een onderneming door middel van een eenvoudige formule. De formule wordt gebruikt om onderliggende factoren van winstgevendheid, beschouwd als rendement op eigen vermogen, te analyseren.Voorbeeld van een DuPont-schema

De eerste factor, de netto winstmarge, evalueert het operationeel management. De tweede factor, de mate waarin de activa omzet genereren (asset turnover), evalueert de investeringen. De derde factor, leverage, is een indicatie van de mate waarin de onderneming haar winst door middel van financieel management verhoogt.

DuPont-analyse is een eenvoudige manier om na te gaan wat de invloed is van een bepaalde kostenvermindering op de rentabiliteit.

Operationeel management[bewerken | brontekst bewerken]

Bij de evaluatie van het operationeel management wordt via allerlei tussenstappen de netto winstmarge (netto winst gedeeld door verkopen) berekend om de onderliggende factoren te analyseren en eventueel te vergelijken met de concurrentie of met historische cijfers. De cijfers worden telkens in percentage t.o.v. de verkopen vermeld.

Verkopen
- netto operationele kosten
- andere kosten
= Netto operationele winst voor belastingen
+ investeringsopbrengsten
+ interestopbrengsten
- interestkosten
- belastingkosten
= Nettowinst

De netto operationele kosten worden onder IFRS verplicht onderverdeeld in personeelskosten, materiaalkosten, afschrijvingen en 'andere' kosten. Andere operationele ratio's zijn bruto winstmarge, EBITDA-marge en NOPAT-marge:
Investeringsmanagement[bewerken | brontekst bewerken]

Om het investeringsmanagement te evalueren wordt de asset turnover, zoals hierboven berekend, opgesplitst.

Operationeel werkkapitaal
Netto lange-termijn operating activa
Land, gebouwen en machines
Handelsvorderingen
Handelsschulden
Voorraad

Voor de eerste 3 categorieën wordt het percentage t.o.v. de verkopen berekend. Voor de laatste 3 categorieën wordt gekeken naar hun waarde t.o.v. de gemiddelde verkoop per dag en wordt zo de ratio 'aantal dagen handelsvorderingen/-schulden/voorraad' berekend.

Financieel management[bewerken | brontekst bewerken]

Om het financieel management te evalueren wordt de current, quick, cash of operationele cashflow ratio berekend (KT = korte termijn).

  • K. Palepu, P. Healy and E. Peek, Business Analysis and Valuation IFRS Edition, 2013, blz. 181 - 239