Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin
Natura 2000-gebied
Situering
Locatie West-Vlaanderen
Informatie
Geldende richtlijn(en) Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn
Beheer Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, particulieren
Site code (Europees) BE2500001 (habitatrichtlijngebied), BE2501033, BE2500121 (vogelrichtlijngebieden)
Foto's
Duinpanne Het Zwarte Dal in Natuurreservaat De Westhoek.jpg

Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin is een Natura 2000-gebied (habitatrichtlijngebied BE2500001) in Vlaanderen. Het gebied ligt aan de Vlaamse kust in de provincie West-Vlaanderen. Het overlapt ook met de twee vogelrichtlijngebieden 'Westkust’ (BE2500121) en ‘Het Zwin’ (BE2501033). Het Natura 2000-gebied beslaat 3782 hectare verspreid over verschillende natuurgebieden (zowat alle overgebleven duingebieden aan de Belgische kust). In het gebied komen achttien Europees beschermde habitattypes voor: duinstruweel, duinstruweel van kruipwilg, embryonale duinen, estuaria, glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden, kalkrijke beukenbossen, natuurlijke loofbossen van de kustduinen, schorren, schorren met slijkgras, slik- en zandplaten die droogvallen bij eb, slikken met Zeekraal, vastgelegde duinen, vastgelegde ontkalkte duinen, vochtige duinvalleien, voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie, wandelende duinen met helmgras, wateren met kranswiervegetaties, zure bruingekleurde vennen.

Het landschap bestaat uit slikken en schorren, stuifduinen, kalkarme en kalkrijke duinen, strand en duinvalleien.

Er komen drieëndertig Europees beschermde soorten voor in het gebied: blauwborst, boomkikker, Brandts vleermuis, bruine kiekendief, franjestaart, goudplevier, grauwe gans, groenknolorchis, grote stern, ijsvogel, kamsalamander, kemphaan, kleine zilverreiger, kluut, kolgans, kwak, laatvlieger, lepelaar, meervleermuis, nauwe korfslak, ooievaar, regenwulp, rosse vleermuis, rugstreeppad, strandplevier, visdief, watervleermuis, wespendief, wulp, zeggenkorfslak, zilvermeeuw en zwartkopmeeuw.

Gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-gebied zijn onder andere: Natuurreservaat De Westhoek, Calmeynbos, Oosthoekduinen, Cabourduinen, Krakeelduinen, Houtsaegerduinen en het Kerkepannebos, Noordduinen, Doornpanne, Hoge Blekker, Schipgatduinen, Ter Yde, Simliduinen, IJzermonding, de duinen van Raversijde, Bredene, De Haan en Wenduine, Warandeduinen, De Fonteintjes, Zwinduinen en -polders (Zwinbosjes) en Zwin Natuur Park.

Afbeeldingen[bewerken]

Externe links[bewerken]

Overzicht van de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen

Polders · West-Vlaams heuvelland · Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin · Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden · Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem · Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden · Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen · Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent · Bossen en heiden van Zandig Vlaanderen: oostelijk deel · Bossen, heiden en valleigebieden van Zandig Vlaanderen: westelijk deel · Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek · Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen · Demervallei · Kalmthoutse Heide · Klein en Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen · Kempense kleiputten · Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop · Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout · De Maten · Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden · Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden · Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode · Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik · Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden · Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen · Abeek met aangrenzende moerasgebieden · Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven · Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek · Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten · Uiterwaarden langs de Limburgse Maas en Vijverbroek · Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw · Voerstreek · Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor · Jekervallei en bovenloop van de Demervallei · Overgang Kempen-Haspengouw · Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat · Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout · Bokrijk en omgeving · IJzervallei · De Kuifeend en Blokkersdijk · Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · De Ronde Put · De Zegge · Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stramprooierbroek en Mariahof · Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer · Poldercomplex · Schorren en polders van de Beneden-Schelde · Durme en middenloop van de Schelde · Vijvercomplex van Midden-Limburg · Westkust · Achterhaven Zeebrugge-Heist · Krekengebied · Zwin