Duurzaam wijkcontract

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Geplaatst:
15-05-2018
Genomineerd: hoort dit thuis in de encyclopedie?   Past dit onderwerp in Wikipedia?

Ten minste een van de mensen die meewerken aan Wikipedia vindt dat het onderwerp van dit artikel niet past in deze encyclopedie, en stelt daarom voor het artikel te laten verwijderen.

De pagina is daarom aangedragen op de beoordelingslijst. Daar is mogelijk ook een meer gedetailleerde reden voor de beoordelingsnominatie te vinden.

Na plaatsing op de beoordelingslijst blijft dit artikel minstens twee weken staan, zodat eventuele bezwaren ingebracht kunnen worden. Mogelijk is het onderwerp wel relevant maar blijkt dit onvoldoende uit de inhoud van het artikel, bijvoorbeeld door een gebrek aan referenties naar gezaghebbende bronnen. Als u het artikel zodanig kunt verbeteren dat daarmee de redenen voor verwijdering komen te vervallen, aarzel dan vooral niet om het te verbeteren. Vergeet niet om dit op de genoemde lijst te vermelden.

Indien u van mening bent dat het artikel dusdanig is verbeterd en aangepast dat het wel binnen Wikipedia past, vraag dan op de lijst (of aan de nominator) of dit sjabloon verwijderd mag worden.

NB: deze melding dient te blijven staan tot de beoordelingsdiscussie afgesloten is.
Algemene informatie is te vinden op Wat Wikipedia niet is, Relevantie en de uitleg bij "te beoordelen pagina's".

(//)

Logements et parc de la Petite Senne
"Kleine Zenne" project, in het kader van het wijkcontract "Werkhuizen-Mommaerts" in Sint-Jans-Molenbeek

Een Duurzaam wijkcontract is een actieplan voor de verbetering van een kwetsbare wijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het wijkcontract is beperkt in tijd en ruimte en wordt afgesloten tussen het gewest, de gemeente en de inwoners van een Brusselse wijk. Het legt een programma vast met een welbepaalde begroting en omvat zowel middelen voor woningbouw en -renovatie als voor openbare ruimte en publieke infrastructuur, zoals kinderopvang en speelterreinen. Er werden sinds 1994 meer dan 80 wijkcontracten afgesloten, waarbinnen onder andere meer dan 1700 woningen voor lage en middelhoge inkomens gebouwd of gerenoveerd werden.[1]

Geschiedenis en wetgevend kader[bewerken]

  • Het mechanisme van wijkcontracten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd in het leven geroepen via de ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken. De ordonnantie bood een kader om kwetsbare wijken te verbeteren, via een tijdelijke samenwerking tussen gewest, gemeente en private actoren.[2].
  • Via de ordonnantie van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering werden de wijkcontracten vervangen door zogenaamde duurzame wijkcontracten, met een uitgesproken klemtoon op milieu-aspecten.[2]
  • Het systeem van wijkcontracten werd hervormd via de ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering van 6 oktober 2016, die in werking trad op 1 februari 2017. Deze vervangt de vorige wetgeving en poogt de verschillende instrumenten voor opwaardering van de stedelijke ruimte te bundelen: de duurzame wijkcontracten, stadsvernieuwingscontracten en stedelijk beleid. [3][4]

Projecten[bewerken]

Externe Links[bewerken]