eIDAS

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
EU vertrouwensmerk voor gekwalificeerde vertrouwensdiensten.
De EU digitale markt en het faciliteren van overheidsdiensten over grenzen heen.

eIDAS is een EU verordening "betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt". "Deze verordening heeft tot doel het vertrouwen in elektronische transacties in de interne markt te vergroten door te voorzien in een gemeenschappelijke grondslag voor veilige elektronische interactie tussen burgers, bedrijven en overheden, en bijgevolg ook de doeltreffendheid van publieke en private onlinediensten, e-business en elektronische handel in de Unie te verhogen." "De Europese Unie (EU) stelt via de eIDAS verordening dat burgers en bedrijven eind 2018 met hun eigen inlogmiddel moet kunnen inloggen bij een overheidsorganisatie in een ander land. Overheidsorganisaties moeten er daarom voor zorgen dat zij eind 2018 Europaproof zijn. Grensoverschrijdend zakendoen levert meer gemak op voor gebruikers en vermindert de administratieve lasten." Idensys is de Nederlandse invulling van de eIDAS verordening, maar ook eHerkenning wordt op de verordening aangepast.

De oude "Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad had betrekking op elektronische handtekeningen zonder een uitgebreid grens- en sectoroverschrijdend kader te bieden voor veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke elektronische transacties. Deze verordening voorziet in een versterking en uitbreiding van de verworvenheden van die richtlijn."

"Uiteindelijk moeten alle overheidsorganisaties voor september 2018 inlogmiddelen uit het buitenland kunnen accepteren vanwege de eIDAS-verordening. Een aansluiting op eHerkenning en Idensys maakt dit mogelijk." "De Europese Unie (EU) stelt via de eIDAS verordening dat burgers en bedrijven eind 2018 met hun eigen inlogmiddel moet kunnen inloggen bij een overheidsorganisatie in een ander land. Overheidsorganisaties moeten er daarom voor zorgen dat zij eind 2018 Europaproof zijn. Grensoverschrijdend zakendoen levert meer gemak op voor gebruikers en vermindert de administratieve lasten."[1]

Project[bewerken]

Voortvloeiend uit de eIDAS verordening is STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed) een pilot project waar 19 EU lidstaten aan mee doen. PEPS (Pan European Proxy Server) is ontwikkeld in STORK en is verantwoordelijk voor de routing, authenticatie, data transformatie, control en voor 'bilateral trust management' met andere landen.[2]

Externe links[bewerken]