Ecoregio

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een ecoregio (ecologische regio), soms bioregio genoemd, is de op één of twee na kleinste ecologische eenheid. Een ecoregio is een onderdeel van een grotere ecozone.

Ecoregio's zijn relatief grote gebieden van land of water die in geografisch en ecologisch opzicht min of meer homogeen zijn. De biodiversiteit van flora, fauna en ecosystemen die een ecoregio karakteriseren neigen af te wijken van die van andere ecoregio's.

Welke biotopen in een ecoregio kunnen voorkomen wordt vooral bepaald door het klimaat, de geologische ontstaansgeschiedenis en de samenstelling van de bodem.

Binnen ecoregio's kunnen eventueel nog kleinere ecodistricten worden onderscheiden, en ten slotte ecosystemen.

Ecoregio's worden opgedeeld in terrestrische-, zoetwater- en mariene ecoregio.

Het World Wildlife Fund (WWF), die de ecoregio's heeft beschreven, onderscheid 867 terrestrische-, ongeveer 450 zoetwater- en 232 mariene ecoregio's. De classificatie is een synthese van verscheidene eerdere pogingen, en wordt door vele experten als 'vrij definitief' beschouwd.[1]

Terrestrische ecoregio's[bewerken]

Terrestrische ecoregio's zijn gebonden aan vaste bodem.

De landoppervlakte is verdeeld in 8 grote terrestrische ecozones met 867 kleinere terrestrische ecoregio's. De grenzen van de ecozones vallen min of meer samen met die van de grote floristische en faunistische gemeenschappen van deze aarde. Ze worden meestal bepaald door de grenzen van de continenten of door belangrijke migratiebarrieres, zoals de Himalaya of de Sahara. De grenzen van ecoregio's zijn dikwijls niet zo duidelijk of herkenbaar.

Ecoregio's zijn deelgebieden van biomen, grote plantengemeenschappen bepaald door klimaat en regenval. Het WWF onderscheidt 14 biomen:

Woestijnen en droge struwelen Deserts and xeric shrublands
Tropische en subtropische vochtige loofbossen Tropical and subtropical moist broadleaf forests
Tropische en subtropische droge loofbossen Tropical and subtropical dry broadleaf forests
Tropische en subtropische naaldbossen Tropical and subtropical coniferous forests
Gematigde loof- en gemengde bossen Temperate broadleaf and mixed forests
Gematigde naaldbossen Temperate Coniferous Forest
Taiga Boreal forests / Taiga
Tropische en subtropische graslanden, savannes en struwelen Tropical and subtropical grasslands, savannas and shrublands
Gematigde graslanden, savannes en struwelen Temperate grasslands, savannas and shrublands
Overstroomde graslanden en savannes Flooded grasslands and savannas
Montane graslanden en struwelen Montane grasslands and shrublands
Toendra
Mediterrane bossen, halfbossen en struwelen Mediterranean Forests, woodlands and scrubs
Mangrove

Ecoregio's van België en Nederland[bewerken]

België en Nederland zijn twee ecoregio's aanwezig. Vlaanderen en Nederland vallen in de ecoregio Atlantic mixed forests (ecoregio van Atlantische gemengde bossen). Wallonië valt grotendeels in de ecoregio Western European broadleaf forests (ecoregio van de West-Europese loofbossen). Beide maken deel uit van het bioom van de gematigde loof- en gemengde bossen (temperate broadleaf and mixed forests).