Ecoregio

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een ecoregio (ecologische regio), soms bioregio genoemd, is de op één of twee na kleinste ecologische eenheid. Een ecoregio is een onderdeel van een grotere ecozone.

Ecoregio's zijn relatief grote gebieden van land of water die in geografisch en ecologisch opzicht min of meer homogeen zijn. De biodiversiteit van flora, fauna en ecosystemen die een ecoregio karakteriseren neigen af te wijken van die van andere ecoregio's.

Welke biotopen in een ecoregio kunnen voorkomen wordt vooral bepaald door het klimaat, de geologische ontstaansgeschiedenis en de samenstelling van de bodem.

Binnen ecoregio's kunnen eventueel nog kleinere ecodistricten worden onderscheiden, en ten slotte ecosystemen.

Ecoregio's worden opgedeeld in terrestrische-, zoetwater- en mariene ecoregio.

Het World Wildlife Fund (WWF), die de ecoregio's heeft beschreven, onderscheidt 867 terrestrische-, ongeveer 450 zoetwater- en 232 mariene ecoregio's. De classificatie is een synthese van verscheidene eerdere pogingen, en wordt door vele experten als 'vrij definitief' beschouwd.[1]

Terrestrische ecoregio's[bewerken]

Terrestrische ecoregio's zijn gebonden aan vaste bodem.

De landoppervlakte is verdeeld in 8 grote terrestrische ecozones met 867 kleinere terrestrische ecoregio's. De grenzen van de ecozones vallen min of meer samen met die van de grote floristische en faunistische gemeenschappen van deze aarde. Ze worden meestal bepaald door de grenzen van de continenten of door belangrijke migratiebarrieres, zoals de Himalaya of de Sahara. De grenzen van ecoregio's zijn dikwijls niet zo duidelijk of herkenbaar.

Ecoregio's zijn deelgebieden van biomen, grote plantengemeenschappen bepaald door klimaat en regenval. Het WWF onderscheidt 14 biomen:

Code Ecozone Engelse aanduiding
01 Tropische en subtropische vochtige loofbossen Tropical and subtropical moist broadleaf forests
02 Tropische en subtropische droge loofbossen Tropical and subtropical dry broadleaf forests
03 Tropische en subtropische naaldbossen Tropical and subtropical coniferous forests
04 Gematigd loofbos en gemengd bos Temperate broadleaf and mixed forests
05 Gematigde naaldbossen Temperate Coniferous Forest
06 Taiga Boreal forests / Taiga
07 Tropische en subtropische graslanden, savannes en struwelen Tropical and subtropical grasslands, savannas and shrublands
08 Gematigde graslanden, savannes en struwelen Temperate grasslands, savannas and shrublands
09 Overstromende graslanden en savannes Flooded grasslands and savannas
10 Montane graslanden en struwelen Montane grasslands and shrublands
11 Toendra
12 Mediterrane bossen, bosland en struwelen Mediterranean Forests, woodlands and scrubs
13 Woestijnen en droge struwelen Deserts and xeric shrublands
14 Mangrove

Ecoregio's van België en Nederland[bewerken]

België en Nederland zijn twee ecoregio's aanwezig. Vlaanderen en Nederland vallen in de ecoregio van de Atlantische gemengde bossen. Wallonië valt grotendeels in de ecoregio van de West-Europese loofbossen. Beide maken deel uit van het bioom van de gematigd loofbos en gemengd bos (temperate broadleaf and mixed forests).

In de WWF-code van een ecoregio wordt bovenstaande nummering gebruikt. Bijvoorbeeld de ecozone waarin Nederland en Vlaanderen liggen heeft de code PA0402. Het 04 deel daarvan geeft aan dat het bioom ervan tot de gematigd loofbos en gemengd bos behoort. Het voorvoegsel PA geeft aan dat de ecozone het Palearctisch gebied is.