Ecoregio

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een ecoregio (ecologische regio), soms bioregio genoemd, is de op één of twee na kleinste ecologische eenheid. Een ecoregio is een onderdeel van een grotere ecozone.

Ecoregio's zijn relatief grote gebieden van land of water die in geografisch en ecologisch opzicht min of meer homogeen zijn. De biodiversiteit van flora, fauna en ecosystemen die een ecoregio karakteriseren neigen af te wijken van die van andere ecoregio's.

Welke biotopen in een ecoregio kunnen voorkomen wordt vooral bepaald door het klimaat, de geologische ontstaansgeschiedenis en de samenstelling van de bodem.

Binnen ecoregio's kunnen eventueel nog kleinere ecodistricten worden onderscheiden, en ten slotte ecosystemen.

Ecoregio's worden opgedeeld in terrestrische, zoetwater- en mariene ecoregio.

Het World Wildlife Fund (WWF), die de ecoregio's heeft beschreven, onderscheidt 867 terrestrische-, ongeveer 450 zoetwater- en 232 mariene ecoregio's. De classificatie is een synthese van verscheidene eerdere pogingen, en wordt door vele experten als 'vrij definitief' beschouwd.[1]

Terrestrische ecoregio's[bewerken | brontekst bewerken]

Terrestrische ecoregio's zijn gebonden aan vaste bodem.

De landoppervlakte is verdeeld in 8 grote terrestrische ecozones met 867 kleinere terrestrische ecoregio's. De grenzen van de ecozones vallen min of meer samen met die van de grote floristische en faunistische gemeenschappen van deze aarde. Ze worden meestal bepaald door de grenzen van de continenten of door belangrijke migratiebarrières, zoals de Himalaya of de Sahara. De grenzen van ecoregio's zijn dikwijls niet zo duidelijk of herkenbaar.

Ecoregio's zijn deelgebieden van biomen, grote plantengemeenschappen bepaald door klimaat en regenval. Het WWF onderscheidt 14 biomen:

Code Bioom Engelse aanduiding T Vocht Vegetatie
01 Tropisch of subtropisch regenwoud Tropical and subtropical moist broadleaf forests heet nat (zeer) bos (loof)
02 Tropisch of subtropisch droog woud Tropical and subtropical dry broadleaf forests heet droog bos (loof)
03 Tropisch of subtropisch naaldwoud Tropical and subtropical coniferous forests heet nat bos (naald)
04 Gematigd loofbos of gemengd bos Temperate broadleaf and mixed forests gematigd nat bos (loof en naald)
05 Gematigd naaldwoud Temperate Coniferous Forest gematigd nat bos (naald)
06 Taiga Boreal forests / Taiga koud nat bos (naald)
07 Tropisch of subtropisch grasland, savanne of struweel Tropical and subtropical grasslands, savannas and shrublands heet droger gras
08 Gematigd grasland, savanne of struweel Temperate grasslands, savannas and shrublands gematigd droger gras
09 Overstromende graslanden en savannes Flooded grasslands and savannas heet nat (zeer) gras
10 Berggraslanden en -struwelen Montane grasslands and shrublands koud droger gras
11 Toendra koud nat gras toendravegetatie
12 Mediterrane bossen, bosland en struwelen Mediterranean Forests, woodlands and scrubs gematigd droger struiken
13 Woestijnen en droge struwelen Deserts and xeric shrublands heet droog (zeer) struiken vetplanten
14 Mangrove heet nat bos (mangrove)

Ecoregio's van België en Nederland[bewerken | brontekst bewerken]

België en Nederland zijn twee ecoregio's aanwezig. Vlaanderen en Nederland vallen in de ecoregio van de Atlantische gemengde bossen. Wallonië valt grotendeels in de ecoregio van de West-Europese loofbossen. Beide maken deel uit van het bioom van de Gematigd loofbos of gemengd bos (temperate broadleaf and mixed forests).

In de WWF-code van een ecoregio wordt bovenstaande nummering gebruikt. Bijvoorbeeld de ecozone waarin Nederland en Vlaanderen liggen heeft de code PA0402. Het 04 deel daarvan geeft aan dat het bioom ervan tot de gematigd loofbos en gemengd bos behoort. Het voorvoegsel PA geeft aan dat de ecozone het Palearctisch gebied is.

Ecoregio
Bioom 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Ecozone
Palearctisch gebied (PA) PA0401
PA0402
PA0501 PA0601 PA0814 PA1101
PA1110
PA1308
Nearctisch gebied (NA) NA1112
NA1113
Afrotropisch gebied (AT) AT0117
AT0118
AT0202 AT0717 AT0905 AT1003
AT1004
AT1011
AT1012
AT1201
AT1202
AT1203
AT1311
AT1312
AT1321
AT1322
AT1402
AT1404
AT1405
Neotropisch gebied (NT) NT0125
NT0149
NT0169
NT0404 NT0707 NT1302 NT1411
Oriëntaals gebied (IM) IM0502
Australaziatisch gebied (AA) AA0101
AA0111
AA0112
AA0113
AA0708 AA1101
Oceanisch gebied (OC) OC0201
Antarctisch gebied (AN) AN1101
AN1103
AN1104
Zie de categorie Ecoregions van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.