Eems Dollard Regio

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Eems Dollard Regio (EDR) is een grensoverschrijdend openbaar lichaam in het noordelijkste Nederlands-Duitse grensgebied. Het doel van de EDR is om als informatie- en coördinatiepunt de samenwerking tussen de provincies Groningen, Drenthe en Friesland, alsmede aan Duitse kant de Landkreise in Oost-Friesland, de Landkreis Emsland, de Landkreis Friesland en de Landkreis Cloppenburg te ondersteunen en bestaande contacten te intensiveren. Daardoor moeten de voordelen van een aaneengroeiend Europa op verschillende terreinen worden herkend, ondersteund en benut. Het kantoor is gevestigd aan de Nederlands-Duitse grens te Bad Nieuweschans.

Leden[bewerken]

Momenteel telt de EDR ongeveer 100 leden. Het gaat daarbij om verscheidene publiekrechtelijke lichamen: gemeenten, samenwerkingsverbanden van Gemeinden, Samtgemeinden, Städte, Landkreise, de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern en de Ostfriesische Landschaft.

Doelstellingen en taken[bewerken]

Bij alle taken die de EDR heeft, functioneert zij als centraal, grensoverschrijdend informatie- en coördinatiepunt. Sinds de oprichting in 1977 streeft de EDR er naar de aandacht van de leden aan weerszijden van de grens te vestigen op gemeenschappelijke belangen. Om deze doelstelling te realiseren heeft de EDR onder andere als taak om de contacten tussen bevolking en politiek te intensiveren en te ondersteunen. Daardoor helpt zij bestaande barrières tussen landen te overwinnen. Verder adviseert en ondersteunt de EDR organisaties, ondernemingen en burgers bij Nederlands-Duitse zaken en vertegenwoordigt zij de belangen van de grensregio en haar leden bij nationale en internationale instanties. Bovendien draagt de EDR zorg voor het realiseren en uitvoeren van het INTERREG IV A-programma van de Europese Unie. Om deze taken te realiseren staan de EDR financiële middelen ter beschikking waarmee een breed scala van activiteiten wordt ontplooid. De basis voor de financiering van de activiteiten van de EDR wordt gevormd door de bijdragen van de leden, provincies en de Europese Unie.

Secreteriaat van de EDR in Bad Nieuweschans

EDR-Raad[bewerken]

De EDR-Raad is het hoogste orgaan van de EDR. Ieder lid van de EDR vaardigt twee vertegenwoordigers af naar de Raad. Twee keer per jaar komt de Raad bijeen om de belangrijkste gemeenschappelijke projecten en doelstellingen uitvoerig te bespreken.

Dagelijks Bestuur[bewerken]

Het Dagelijks Bestuur van de EDR wordt door de EDR-Raad voor twee jaar gekozen. Het bestaat uit acht Nederlandse en acht Duitse leden: de voorzitter en de penningmeester en tevens hun vervangers en twaalf andere leden. Het bestuur vergadert doorgaans maandelijks en bereidt grensoverschrijdende projecten en initiatieven voor. Bovendien vertegenwoordigt het Dagelijks Bestuur de belangen van de regio in regionale, nationale en Europese commissies. Het voorzitterschap van het Dagelijks Bestuur wisselt elke twee jaar tussen een Nederlandse en een Duitse vertegenwoordiger.

 1. Bernhard Bramlage (voorzitter), Landrat Landkreis Leer
 2. Bert Bouwmeester (plaatsvervangend voorzitter), burgemeester gemeente Coevorden
 3. Ab Meijerman (penningmeester), burgemeester gemeente Veendam
 4. Walter Theuerkauf (plaatsvervangend penningmeester), Landrat Landkreis Aurich
 5. Hermann Bröring, Landrat Landkreis Emsland
 6. Jacob Bruintjes, wethouder gemeente Borger-Odoorn
 7. Hans Eveslage, Landrat Landkreis Cloppenburg
 8. Emme Groot, burgemeester gemeente Delfzijl
 9. Berend Hoekstra, burgemeester gemeente Leek
 10. Henk Jumelet, wethouder gemeente Emmen
 11. Dr. Reinhold Kolck, Hauptgeschäftsführer Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg, Emden
 12. Heiner Pott, Oberbürgermeister Stadt Lingen
 13. Henning Schultz, Landrat Landkreis Wittmund
 14. Karl-Heinz Weber, Bürgermeister Samtgemeinde Lathen
 15. Evert Wind, Directeur Regiostimulering Kamer van Koophandel Noord-Nederland
 16. Cor Zijderveld, Lid dagelijks bestuur en voorzitter commissie Internationale Zaken Kamer van Koophandel Noord-Nederland

Projecten[bewerken]

De Eems Dollard Regio (EDR) is betrokken bij talrijke projecten en evenementen.

Externe links[bewerken]