Eerlijke Geldwijzer

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Eerlijke Geldwijzer is een initiatief dat poogt het investeringsbeleid van banken en verzekeraars inzichtelijk te maken voor de consument. Zowel in Nederland als in België is dit initiatief een tak van de Fair Finance Guide International, dat beoogt het investeringsbeleid van banken op het vlak van ethische, maatschappelijke en milieuthema's te meten volgens vooraf bepaalde criteria.

Het initiatief van de Eerlijke Geldwijzer heeft enerzijds als doel consumenten druk te laten uitoefenen op banken om een duurzamer beleid te voeren.[1] Daarnaast oefenen ze ook direct invloed uit op beleidsstukken en jaarverslagen van banken. De Eerlijke Geldwijzer beoogt hiermee financiële sectoren concurrentiëler te maken ten opzichte van elkaar op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het duurzaamheidsbeleid.[2][3]

In Nederland is de Bankwijzer een initiatief van “Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie, vredesorganisatie Pax Christi Nederland, vakbond FNV en World Animal Protection.”[4]

In België heet de eerlijke geldwijzer 'de Bankwijzer' omdat het onderzoek zich daar momenteel (2018) nog beperkt tot de banksector (en niet de verzekeringssector). De Belgische Bankwijzer is een initiatief van “FairFin, Réseau Financité, Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11., CNCD-11.11.11, Amnesty International, Oxfam Belgique, Netwerk Bewust Verbruiken en de ACV-CSC.”[5]

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

In 2009 werd de Eerlijke Bankwijzer opgericht in Nederland.[6][3] De Eerlijke Verzekeringswijzer volgde in 2013.[7] In april 2015 werden de twee initiatieven samengevoegd tot de Eerlijke Geldwijzer.[1] De Eerlijke Geldwijzer vergelijkt "de tien belangrijkste aanbieders van particuliere betaal- en spaarrekeningen op de Nederlandse markt op een aantal duurzaamheidsthema’s, zoals milieu, mensenrechten en dierenwelzijn."[2]

In 2015 werd het onderzoek uitgebreid naar onder andere België en Japan. De overkoepelende organisatie heet Fair Finance Guide International (FFGI) en is gebouwd op het Nederlandse pioneerswerk van de Eerlijke Bankwijzer uit 2009.[3] De FFGI biedt hiermee aan consumenten van over de hele wereld (voor zover landen hieraan meewerken) een tool aan om het beleid van hun banksectoren te toetsen aan duurzaamheidscriteria.[3] Het initiatief beoogt duurzaam bankieren te stimuleren.

Werkwijze[bewerken | brontekst bewerken]

De banken en investeringsmaatschappijen worden beoordeeld op 18 verschillende thema's, zoals klimaatverandering, natuurbescherming, mensenrechten, wapenhandel, bonus- en corruptiebeleid.

De organisatie publiceert op haar website per bank of verzekeringsgroep een score. Deze is vooral gebaseerd op beleidsdocumenten van deze bedrijven en minder op de praktijk. Sommige banken, zoals de ethische Triodos Bank, scoorden hierdoor in het verleden relatief laag. Na kritiek van diverse banken en verzekeringskantoren op deze beoordelingswijze voert de Eerlijke Geldwijzer nu ook praktijkonderzoek waarvan de resultaten regelmatig op hun website gepubliceerd worden.[8] Bij dit praktijkonderzoek wordt doorgaans een lijst opgesteld van bedrijven die bijvoorbeeld mensenrechten schenden, milieuvervuilend zijn of niet-conventionele wapens produceren. Vervolgens wordt getoetst welke banken of verzekeringskantoren geld uitlenen aan deze bedrijven.

In de eerste vijf jaar van de Eerlijke Bankwijzer vonden er 165 aanscherpingen van beleid plaats bij banken. Een voorbeeld hiervan is het besluit van Van Lanschot om landroof tegen te gaan en besloten Delta Lloyd, SNS REAAL en de Rabobank niet meer in kernwapens te investeren naar aanleiding van een praktijkonderzoek.[9] In juni 2015 werd een in opdracht van de Eerlijke Verzekeringswijzer uitgevoerd onderzoek gepubliceerd, waaruit bleek dat acht van de tien grootste verzekeraars in Nederland samen voor ongeveer 7 miljard euro hadden geïnvesteerd in bedrijven die betrokken zijn bij wapenproductie.[10]

Resultaten[bewerken | brontekst bewerken]

Veel bekende banken investeren volgens de Eerlijke Geldwijzer nog steeds miljoenen euro's in niet-conventionele wapenindustrie[11], milieuvervuilende bedrijven en bedrijven die mensenrechten schenden (zoals de mijnindustrie in ontwikkelingslanden) zonder hiervoor deontologische codes af te spreken met deze bedrijven.[10][12]

Zowel de Triodos Bank als de ASN Bank scoren hoog (update 2018). Dit komt omdat beide banken zich toeleggen op maatschappelijk verantwoord ondernemen en ethisch verantwoord bankieren. Over de jaren heen zijn de scores van de overige banken aanzienlijk verbeterd, maar de meeste banken scoren nog steeds onvoldoende op verschillende criteria van het onderzoek.[13]

Uit de diverse praktijkonderzoeken van de Eerlijke Geldwijzer blijkt dat diverse banken en verzekeringskantoren hun praktijk soms niet afstemmen op hun eigen vooropgestelde duurzaamheidsdoelen.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]