Eeuwigdurende obligatie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Effecten

Effecten
Obligatie
Commercial paper
Hybride effecten
Aandeel

Derivaten
Warrant
Future
Optie
Exotische optie

Obligatie per coupon
Vastrentende obligatie
Variabelerentecoupon
Nulcouponobligatie
Inflation-indexed bond
Eeuwigdurende obligatie

Bijzondere obligaties
Covered bond
Collateralized debt obligation

Een eeuwigdurende obligatie of perpetuele obligatie is een obligatie met een onbepaalde looptijd (geen vastgestelde einddatum). De obligatie keert periodiek een vaste interestvergoeding uit over de hoofdsom van de obligatie (het nominale bedrag) zonder dat deze ooit hoeft te worden afgelost. Soms bevat het prospectus een clausule dat toch op enig moment in de toekomst de hoofdsom alsnog kan worden afgelost.

Eeuwigdurende obligaties zijn meestal een vorm van achtergestelde leningen.

Het rendement op de obligatie is gelijk aan het beloofde jaarlijkse interestuitkering gedeeld door de contante waarde. Het rendement kan volgens de onderstaande algemene formule worden berekend:\mathrm{r} = \frac{\mathrm{C}}{{CW}}~=~\frac{\mathrm{cash~flow}}{{contante~waarde}}


waarbij
r = het interestpercentage
C = de kasstroom of cashflow
CW = de contante waarde


Toegepast op de eeuwigdurende obligatie:\mathrm{r} = \frac{\mathrm{nominale~interestvergoeding}}{{CW}}


De contante waarde van de eeuwigdurende obligatie wordt als volgt berekend:\mathrm{CW} = \frac{\mathrm{nominale~interestvergoeding}}{{r}}

Bekende eeuwigdurende leningen zijn de waterschapsbrieven uitgegeven in de 2de helft van de 18e eeuw en de gemeenteleningen van de stad Haarlem uitgegeven tussen 1769 en 1806, welke tot op de dag van heden nog rentedragend zijn; meestal 2 1/2%.