Elektrolysewet van Faraday

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De twee elektrolysewetten van Faraday, die in 1834 door Michael Faraday werden opgesteld, houden in dat bij elektrolyse:

  1. de aan een elektrode geproduceerde massa van een chemische stof evenredig is met de overgedragen lading (in coulomb), dus met het aantal overgedragen elektronen.
  2. de door een hoeveelheid lading geproduceerde massa evenredig is met de atoommassa van de stof en omgekeerd evenredig met zijn valentie.

De beide wetten kunnen samengevat worden in de formule:

Daarin is:

de massa geproduceerde stof in gram
de elektrische stroomsterkte in ampère
de tijd in seconde
de molaire massa in gram/mol
het aantal elektronen per deeltje omgezette stof (dimensieloos getal)
de constante van Faraday (96485,3 C/mol)

Om namelijk één mol van een eenwaardig ion af te scheiden is een lading nodig van het aantal ionen in één mol maal de elementaire lading :

Een lading produceert dus van een -waardig ion een hoeveelheid stof van mol, en dus een massa:


Voor toepassingen in chemische berekeningen wordt de omrekening naar massa vaak op dit punt achterwege gelaten, en wordt de hoeveelheid stof in mol bepaald door:

In oudere publicaties is ook sprake van de equivalente massa van elementen: de molaire massa van het element gedeeld door zijn valentie. Vooral voor polyvalente elementen leidt deze grootheid tot verwarring

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]