Elektrolysewet van Faraday

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze wet van Faraday werd door Michael Faraday in 1834 beschreven:

De aan een elektrode geproduceerde massa van een chemische stof is evenredig met de overgedragen lading (in Coulomb), dus met het aantal overgedragen elektronen. De lading is gelijk aan het product van stroomsterkte (I) en tijd (t).

m=\frac{M I t}{z F}

Voor toepassingen in chemische berekeningen wordt de omrekening naar massa vaak op dit punt achterwege gelaten, en wordt de formule:

n=\frac{I t}{z F}
m massa geproduceerde stof gram
I elektrische stroomsterkte ampère
t tijd seconde
M molaire massa gram/mol
z aantal elektronen per deeltje omgezette stof dimensieloos getal
F constante van Faraday 96485,3 C/mol
n hoeveelheid stof mol

In oudere publicaties is ook sprake van de equivalente massa van elementen: de molaire massa van het element gedeeld door zijn valentie. Vooral voor polyvalente elementen leidt deze grootheid tot verwarring

Zie ook[bewerken]