Erfgoedhuis Zuid-Holland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland is een provinciale organisatie die in 1999 werd opgericht. Veel erfgoeddisciplines zijn er onder één dak samengebracht, van Monumentenwacht tot en met erfgoededucatie. Het Erfgoedhuis dient als het provinciale service- en kenniscentrum voor erfgoed in Zuid-Holland. Verschillende experts zorgen ervoor dat monumentale gebouwen, vaar- en voertuigen, collecties van musea en archieven, historische landschappen en de regionale geschiedenis behouden, benut en beleefd kunnen worden, vooral door de inwoners van Zuid-Holland. Het Erfgoedhuis ZH fungeert ook als uitvoerende organisatie voor de provincie Zuid-Holland.

De stichting is gehuisvest in het Meisjeshuis aan de Oude Delft in Delft, waar ook verschillende andere kennisintensieve organisaties zijn ondergebracht.

Erfgoedhuizen in Nederland[bewerken]

Elke provincie beschikt over zijn eigen erfgoedhuis. Deze erfgoedhuizen of vergelijkbare provinciale erfgoedinstellingen richten zich op de ondersteuning van beheerders en gebruikers van erfgoed. De erfgoedhuizen werken met verschillende organisaties samen. Musea bijvoorbeeld kunnen rekenen op de steun van museumconsulenten op het gebied van registratie, documentatie, behoud, beheer en ontsluiting van collecties. Dat geldt ook voor de archieven en beoefenaars van de geschiedenis, zoals historische verenigingen. Gemeenten worden ondersteund door de Steunpunten Monumentenzorg en Archeologie bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid op het gebied van monumentenzorg en archeologie.

In sommige erfgoedinstellingen maakt ook de Monumentenwacht, die bouwkundige inspecties uitvoert en monumentenbeheerders onafhankelijke onderhoudsadviezen geeft, deel uit van de dienstverlenende activiteiten. De meeste provinciale erfgoedinstellingen hebben een afdeling erfgoededucatie, die scholen en erfgoedinstellingen met elkaar in contact brengt en begeleidt bij het verzorgen van erfgoededucatie.

Provinciale erfgoedinstellingen verzorgen daarnaast verschillende publicaties, zoals handleidingen voor professionals en vrijwilligers. De erfgoedinstellingen helpen ook digitaal mee door provinciale websites en databanken te ontwikkelen voor de objecten of collecties van afzonderlijke erfgoedbeheerders.

Erfgoedhuizen per provincie[bewerken]

Open Erfgoed[bewerken]

De twaalf provinciale erfgoedhuizen zijn op hun beurt verenigd in het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN). OPEN zet zich in voor de sectorale belangenbehartiging door onder andere overleg te voeren met landelijke erfgoedkoepels en diensten, met name Erfgoed Nederland. Hiermee heeft OPEN een convenant afgesloten. Ook wordt het belang van de erfgoedhuizen bewaakt door overleg met de ministeries van OC&W en VROM. Daarnaast zorgt OPEN voor informatie-uitwisseling tussen de verschillende erfgoedhuizen met landelijke vakoverleggen.

Externe links[bewerken]