Ethylchloorformiaat

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Ethylchloorformiaat
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van ethylchloorformiaat
Structuurformule van ethylchloorformiaat
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C3H5ClO2
IUPAC-naam ethylchloormethanoaat
Molmassa 108,5236 g/mol
SMILES
CCOC(=O)Cl
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3
CAS-nummer 541-41-3
EG-nummer 208-778-5
PubChem 10928
Beschrijving Kleurloze vloeistof
Vergelijkbaar met methylchloorformiaat
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarCorrosiefToxisch
Gevaar
H-zinnen H225 - H302 - H314 - H330
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P260 - P280 - P284 - P305+P351+P338 - P310
Opslag Gescheiden van sterk oxiderende stoffen, voeding en voedingsmiddelen. Brandveilig, koel, droog en goed gesloten opslaan.
EG-Index-nummer 607-020-00-4
VN-nummer 1182
ADR-klasse Gevarenklasse 6.1
LD50 (ratten) (oraal) 240 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid (bij 20°C) 1,14 g/cm³
Smeltpunt −80,6 °C
Kookpunt 93–95 °C
Vlampunt (gesloten vat) 16 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 500 °C
Dampdruk (bij 20°C) 5400 Pa
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Ethylchloorformiaat is een organische verbinding met als brutoformule C3H5ClO2. De stof komt voor als een heldere, kleurloze vloeistof met een scherpe geur, die hevig reageert met water.

Synthese[bewerken]

Ethylchloorformiaat wordt bereid uit een reactie van fosgeen en ethanol, onder afsplitsing van zoutzuur:[1]

Synthese van ethylchloorformiaat.

Toepassingen[bewerken]

Ethylchloorformiaat dient als tussenproduct bij de bereiding van verschillende organische verbindingen, voornamelijk van carbonaten en carbamaten, die in de farmaceutische industrie als uitgangsstof voor chemische syntheses dienen.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

De stof ontleedt bij verhitting, met vorming van giftige en irriterende dampen, onder andere waterstofchloride en fosgeen. Ze reageert bij contact met water of waterdamp, waardoor giftig, corrosief waterstofchloride en ethylformiaat wordt gevormd:

Ethylchloorformiaat reageert hevig met sterk oxiderende stoffen, waardoor kans op brand en ontploffing ontstaat. De stof reageert met amines, water en basen. Ze tast vele metalen aan, in het bijzonder in aanwezigheid van water.

Ethylchloorformiaat veroorzaakt tranende ogen. Ze is corrosief voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Inademing van de dampen kan longoedeem veroorzaken

Externe links[bewerken]