Eurocodes

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Eurocodes zijn Europese normen en richtlijnen voor de bouwwereld. Deze Europese normen zijn net als de NEN-normen opgesteld door wetenschappers en ingenieurs, gebruikers en vakmensen uit de praktijk.

De codes[bewerken | brontekst bewerken]

Er zijn 10 Eurocodes:

 • Eurocode 0: Grondslagen van constructief ontwerp (EN 1990)
 • Eurocode 1: Belastingen op constructies (EN 1991)
 • Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies (EN 1992)
 • Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies (EN 1993)
 • Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies (EN 1994)
 • Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies (EN 1995)
 • Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk (EN 1996)
 • Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp (EN 1997)
 • Eurocode 8: Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies (EN 1998)
 • Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies (EN 1999)

Deze eurocodes zijn verder onderverdeeld in 58 verschillende onderdelen. Bovendien is er voor elk deelnemend land een nationale bijlage (NA).

In deze nationale bijlages worden de voor dat land geldende parameters vastgelegd. Daarnaast bevatten deze bijlagen verschillende uitbreidingen (als gevolg van vertalingen van de Engelstalige bronteksten) en toelichtingen die verband houden met eigen nationale normen en regelgeving. Alle NEN-normen op dit gebied worden vervangen door deze eurocodes.

Onderverdeling[bewerken | brontekst bewerken]

Eurocode 0 - Grondslagen
EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp
Eurocode 1 - Belastingen op constructies
EN 1991-1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht, opgelegde belastingen voor gebouwen
EN 1991-1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand
EN 1991-1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting
EN 1991-1-4: Algemene belastingen - Windbelasting
EN 1991-1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting
EN 1991-1-6: Algemene belastingen - Belasting tijdens uitvoering
EN 1991-1-7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen (botsing, explosie)
EN 1991-2: Verkeersbelasting op bruggen
EN 1991-3: Belastingen veroorzaakt door kranen en machines
EN 1991-4: Silo's en opslagtanks
Eurocode 2 - Ontwerp en berekening van betonconstructies
EN 1992-1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
EN 1992-1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
EN 1992-2: Bruggen - Regels voor ontwerp en berekening en voor detaillering
EN 1992-3: Constructies voor keren en opslaan van stoffen
EN 1992-4: Ontwerp en berekening van bevestigingsmiddelen voor gebruik in beton
Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies
EN 1993-1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
EN 1993-1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
EN 1993-1-3: Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige profielen en platen
EN 1993-1-4: Algemene regels - Aanvullende regels voor roestvast staal
EN 1993-1-5: Algemene regels - Constructieve plaatvelden
EN 1993-1-6: Algemene regels - Sterkte en stabiliteit van staalconstructies
EN 1993-1-7: Algemene regels - Sterkte en stabiliteit van haaks op het vlak belaste platen
EN 1993-1-8: Algemene regels - Ontwerp en berekening van verbindingen
EN 1993-1-9: Algemene regels - Vermoeiing
EN 1993-1-10: Algemene regels - Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting
EN 1993-1-11: Algemene regels - Ontwerp en berekening van op trek belaste componenten
EN 1993-1-12: Algemene regels - Aanvullende regels voor de uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot en met S700
EN 1993-2: Bruggen
EN 1993-3-1: Torens, masten en schoorstenen - Torens en masten
EN 1993-3-2: Torens, masten en schoorstenen - Schoorstenen
EN 1993-4-1: Silo's
EN 1993-4-2: Opslagtanks
EN 1993-4-3: Buisleidingen
EN 1993-5: Palen en damwanden
EN 1993-6: Kraanbanen
Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies
EN 1994-1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
EN 1994-1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
EN 1994-2: Bruggen
Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van houtconstructies
EN 1995-1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
EN 1995-1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
EN 1995-2: Bruggen
Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk
EN 1996-1-1: Algemene regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk
EN 1996-1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
EN 1996-2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk
EN 1996-3: Vereenvoudigde berekeningsmethoden voor constructies van ongewapend metselwerk
Eurocode 7 - Geotechnisch ontwerp
EN 1997-1: Algemene regels
EN 1997-2: Grondonderzoek en beproeving
Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies
EN 1998-1: Algemene regels, seismische belastingen en regels voor gebouwen
EN 1998-2: Bruggen
EN 1998-3: Beoordeling en hernieuwing van gebouwen
EN 1998-4: Silo's, opslagtanks en buisleidingen
EN 1998-5: Funderingen, grondkerende constructies en geotechnische aspecten
EN 1998-6: Torens, masten en schoorstenen
Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies
EN 1999-1-1: Algemene regels
EN 1999-1-2: Ontwerp en berekening van constructies bij brand
EN 1999-1-3: Vermoeiing
EN 1999-1-4: Koudgevormde platen
EN 1999-1-5: Schaalconstructies

Doel[bewerken | brontekst bewerken]

De eurocodes hebben tot doel:

 • Uniforme criteria op te stellen voor gebruik binnen heel Europa
 • Verschillen in nationale regels te harmoniseren
 • Een uniforme basis te creëren voor onderzoek en ontwikkeling
 • De uitwisseling van diensten en producten in het bouwwezen te vereenvoudigen
 • Het aanbestedingsbeleid voor bouwwerken binnen Europa te vereenvoudigen

Eurocodes zijn verschenen in de talen Engels, Duits en Frans. De vertalingen in deze hoofdtalen worden als norm gehanteerd (en door de CEN bewaakt) totdat andere deelnemende landen hun eigen vertalingen hebben verzorgd. Hiervoor zijn speciale commissies van experts opgesteld onder leiding van nationale normalisatie-instituten. In Nederland is de NEN hiervoor verantwoordelijk maar werkt in dit verband nauw samen met TNO.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

De Europese Commissie besloot in 1975 een programma op te stellen voor het wegnemen van handelsbarrières in de bouwwereld. Zo ontstonden in de tachtiger jaren de eerste eurocodes voor ingenieursbureaus.

In 1989 werd deze opdracht door de Europese Commissie overgedragen aan de CEN, de Europese Commissie voor Standaardisatie. Daarna verschenen de eurocodes als Europese proefnormen (ENV) met nationale gebruiksdocumenten (NAD). Deze eerste eurocodes bevatten zogenaamde boxed values zodat rekening kon worden gehouden met nationale verschillen ten aanzien van o.a. veiligheidseisen. Deze zogenaamde proefnormen werden uiteindelijk in 1997 als Europese normen (EN) ingevoerd. De eurocodes zijn nog niet volledig.

Als lidstaten van de Europese Unie nationale normen opstellen op basis van de principes van de eurocodes mogen ze daarnaast een zogenaamde nationaal aanhangsel (NA) of nationale bijlage (ANB) daaraan toevoegen. Daarin zijn nationale parameters opgenomen, voor bijvoorbeeld windbelasting, waardoor er verschillen kunnen ontstaan. Het proces van de invoering van deze Europese normen is nog niet afgesloten maar het streven was om dit in 2010 te bewerkstelligen. In Nederland zijn de Eurocodes opgenomen in het Nederlandse Bouwbesluit 2012 en de bijbehorende Regeling bouwbesluit 2012.

Een van de voornaamste taken voor alle deelnemende landen is om een vertaling te verzorgen in hun eigen landstaal van de Engelse bronteksten.

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]