Fagel (geslacht)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Familiewapen van de familie Fagel
Gaspar Fagel (1634-1688)

Fagel was een regentengeslacht waarvan leden belangrijke ambten bekleedden tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden en sinds 1814 tot de Nederlandse adel behoorden, en dat in 1940 uitstierf.

Geschiedenis[bewerken]

De oudst bekende voorvader van het geslacht is Johan Fagel die in 1540 in het Vlaamse plaatsje Nieuwkerke woonde. In 1583 verhuisde de koopman François Fagel (circa 1543-1587) van Antwerpen naar Amsterdam, waar zijn nazaten al gauw tot de vooraanstaande regentenfamilies van de Republiek gingen behoren. Vijf Fagels bekleedden gedurende 125 jaar (van 1670 tot 1795) de invloedrijke functie van Griffier van de Staten-Generaal. Bij Souverein Besluit van 28 augustus 1814 werd een nazaat benoemd in de ridderschap van Holland. In 1815 volgde voor leden van het geslacht erkenning met de titel van baron. Het geslacht stierf in 1940 uit.

Enkele telgen[bewerken]

Johan Fagel

 • François Fagel (1543-1587), schepen van Brugge en koopman te Antwerpen en Amsterdam
  • Mr. François Fagel (1585-1644), raadsheer Hoge Raad
   • Mr. Hendrik Fagel (1617-1690), griffier van de Staten-Generaal
    • Mr. François Fagel (1659-1746), griffier van de Staten-Generaal
    • Mr. Cornelis Gerrit Fagel (1663-1746), raadsheer in het Hof van Brabant en in het Hof van Holland
     • Hendrik Fagel (1706-1790), griffier van de Staten-Generaal
      • Mr. François Fagel (1740-1773), adjunct-griffier der Staten-Generaal
       • Mr. Hendrik baron Fagel (1765-1838), griffier der Staten-Generaal, ambassadeur en politicus
       • Mr. Jacob baron Fagel (1766-1835), ambassadeur, lid van de Raad van State
        • Mr. François Hendrik Robert René Fagel (1828-1890), kamerheer en opperhofmaarschalk
         • Jacob John baron Fagel (1859-1928), laatste mannelijke adellijke telg van het geslacht
         • Jkvr. Wendela Albertine Fagel (1864-1940), laatste adellijke telg van het geslacht
       • François Willem baron Fagel (1768-1856), militair
       • Robbert baron Fagel (1771-1856), militair en politicus
       • Willem Jacob Hendrik baron Fagel (1774-1822), militair en ambassadeur
      • Maria Susanna Fagel (1746-1826); trouwde in 1773 met haar neef mr. Willem Carel Dierquens (1753-1778), agent en commies ter Staten-Generaal
     • Elisabeth Agneta Fagel (1709-1768); trouwde in 1731 met haar neef mr. Johan Pieter Dierquens (1710-1780), schepen en burgemeester van 's-Gravenhage
      • Johanna Catharina Maria Dierquens (1746-1785); trouwde in 1764 met mr. Jacob Willem van der Brugghen (1743-1778), secretaris van 's-Gravenhage en lid van de familie Van der Brugghen
      • mr. Willem Carel Dierquens (1753-1778), agent en commies ter Staten-Generaal; trouwde in 1773 met zijn nicht Maria Susanna Fagel (1746-1826)
    • Maria Fagel (1649-1739); trouwde in 1686 met mr. François Doubleth, heer van Groenevelt (1642-1688), schepen en burgemeester van 's-Gravenhage
    • Margaretha Fagel (1652-1726); trouwde in 1683 met mr. Johan van der Haer (1655-1726), griffier van de Hoge Raad van Holland en Zeeland
    • Henriette Fagel (1667-1711); trouwde in 1687 met de broer van haar zwager mr. Bonifacius van der Haer (1663-1734), griffier en rentmeester van de Raad van Brabant
   • François Fagel (1618-1680), raadsheer en president van het Hof van Holland
    • Françoise Fagel (1680-1762); trouwde in 1706 met Johan van Byemont (circa 1656-1710), schepen en burgemeester van 's-Gravenhage
   • Nicolaes Fagel (1620-1695), schepen en burgemeester van Nijmegen
   • Gaspar Fagel (1634-1688), raadpensionaris van Holland
   • Mr. Benjamin Fagel (1642-1706), raadsheer van het Hof van Holland

Wapenbeschrijving[bewerken]

In rood twee gouden kepers vergezeld boven van twee toegewende zilveren vogels, goud gesnaveld en gepoot.

Bibliotheek[bewerken]

Na de Franse bezetting in 1795 raakte Hendrik Fagel (1765-1838) zijn inkomsten kwijt. Daardoor werd hij gedwongen zijn omvangrijke bibliotheek te verkopen aan Trinity College te Dublin. Deze bewaarde de boekerij tot op heden (2019) als een geheel.[1][2]

Literatuur[bewerken]

 • W.M.C. Regt, Genealogie der familie Fagel. 's Gravenhage, 1906.
 • N.M. Japikse, Fagel. Een Nederlands regentengeslacht 1585-1929. 's-Gravenhage, 1962 (tentoonstellingscatalogus).
 • N.M. Japikse, Het archief van de familie Fagel. 's-Gravenhage, 1964.