Federaal parket

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het federaal parket is in België een parket waarvan de bevoegdheid zich uitstrekt over het hele Belgische grondgebied. Het federaal parket bestaat uit federale magistraten en wordt geleid door een federale procureur. Sinds 2 april 2014 bekleedt Frédéric Van Leeuw de functie van federale procureur. Hij werd daarmee de opvolger van Johan Delmulle die de functie zeven jaar had opgenomen.

Het federaal parket werd op 01 mei 2002[1][2] opgericht (onder impuls van het Octopusakkoord) om efficiënter te kunnen optreden tegen misdrijven die de plaatselijke gebiedsomschrijvingen overstijgen, zoals mensenhandel, terrorisme, georganiseerde misdaad of witwaspraktijken. In de andere (lokale) parketten van België heeft de procureur des Konings namelijk een territoriaal omschreven bevoegdheid: hij is enkel bevoegd in zijn gerechtelijk arrondissement. De werking van het federaal parket wordt geregeld in de art. 144bis en verder van het Gerechtelijk Wetboek.

Opdrachten[bewerken | brontekst bewerken]

Het federale parket heeft vier hoofdopdrachten:

  • strafvordering uitoefenen over het hele grondgebied van het land, door enerzijds een limitatieve lijst van misdrijven op te sommen (zoals misdrijven m.b.t. de veiligheid van de staat, diefstal van kernmateriaal) en door anderzijds kwalitatieve criteria te formuleren (bv. misdrijven die een ideologische of politieke grondslag hebben, terroristische misdrijven), alsook misdrijven die in zekere mate rechtsgebieden overschrijden of een internationale dimensie hebben
  • zorgen voor de coördinatie van de strafvordering door de gewone parketmagistraten
  • het faciliteren van internationale samenwerking
  • toezicht uitoefenen op de algemene en bijzondere werking van de federale politie

Bovendien kan, in uitzonderlijke gevallen en na overleg, het federale parket een dossier overnemen van het lokale parket, teneinde de coördinatie te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is "Operatie Kelk".

Opmerkelijke zaken[bewerken | brontekst bewerken]

Hier vindt u een lijst van opmerkelijke zaken waarbij het federaal parket betrokken was in het onderzoek of de strafvordering.

2011[bewerken | brontekst bewerken]

2013[bewerken | brontekst bewerken]

  • In het onderzoek naar de kaping van de Pompeï in 2009 werd piratenkoning Mohamed Abdi Hassan, ook wel gekend als “Afweyne”, naar België gelokt met een fictief filmproject. Abdi Hassan en zijn vertrouweling Mohamed Moalin-Aden werden na aankomst in België gearresteerd en veroordeeld tot respectievelijk 20 en 10 jaar cel voor hun aandeel in de kaping.[3]

2017[bewerken | brontekst bewerken]

2018[bewerken | brontekst bewerken]

  • Operatie Strike: een onderzoek dat geopend werd in oktober 2018 naar grootschalige oplichting bij het overkopen van tweedehandswagens door criminele bendes. In de zaak werden in mei 2019 een 200-tal huiszoekingen gelijktijdig uitgevoerd door ongeveer 1.200 politieagenten, wat neerkwam op de grootste politieactie in 20 jaar tijd. Later werden nog meer huiszoekingen uitgevoerd. Ook werden tientallen verdachten aangehouden, waaronder enkele politieagenten, een notaris en een loketbediende van de DIV. Eind mei 2019 schatte het federaal parket dat er in totaal een duizendtal slachtoffers waren en dat de bende in totaal 6,5 miljoen euro buitmaakte. Begin juni 2019 werden nog eens een aantal huiszoekingen uitgevoerd en werd ook een bankdirectrice in verdenking gesteld. Daarmee kwam het aantal in verdenking gestelde personen op 42 te staan (waarvan er 33 aangehouden waren).[4][5][6][7]

2021[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]

Nationaal recht

Rechtsbronnen:Belgische Grondwet · verdrag · bijzondere wet · wet, decreet, ordonnantie · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen · billijkheid
Publiekrecht:staatsrecht · strafrecht · gerechtelijk recht · bestuursrecht · fiscaal recht · sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:burgerlijk recht · arbeidsrecht · economisch recht · insolventierecht · vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie · Grondwettelijk Hof · Raad van State
hof van beroep (5) (Marktenhof) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · ondernemingsrechtbank (9) · hof van assisen (11) · arrondissementsrechtbank (12) · rechtbank van eerste aanleg (12) (burgerlijke rechtbank, correctionele rechtbank, strafuitvoeringsrechtbank, raadkamer, onderzoeksrechter, beslagrechter, familierechtbank, jeugdrechtbank) · politierechtbank (15) · vredegerecht (187)
Brussels International Business Court
Territoriale indeling:gerechtelijk gebied · gerechtelijk arrondissement · gerechtelijk kanton
Juridische actoren:advocaat · assessor · benadeelde persoon · burgerlijke partij · gerechtsdeurwaarder · griffier · Ministerie van Justitie · notaris · Openbaar Ministerie (ook parket) · pleitbezorger · rechter · referendaris · stafhouder

Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:verordeningen · richtlijnen · besluiten · aanbevelingen · adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Verdragen:Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Rechtbanken:Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Rechtsbronnen:verdrag · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:internationaal publiekrecht · internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof