Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Officiële logo

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie is een Belgische federale overheidsdienst (FOD).

Geschiedenis[bewerken]

Op 12 oktober 1917 werd een "Ministerie van Economische Zaken" opgericht als elfde Belgische ministerie. De eerste titularis was Paul Hymans. Dit Ministerie hield zich voornamelijk bezig met de wederopbouw van het land na de Eerste Wereldoorlog en werd in 1926 ontbonden. Gezien de beperkte doelstelling kan het niet gezien worden als de voorloper van de huidige Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Bij Koninklijk besluit van 10 januari 1934 werd het Ministerie van Nijverheid, Middenstand en Binnenlandse Handel opgericht, dat enkele maanden later herdoopt werd tot Ministerie van Economische Zaken. De benaming zal in de loop der jaren nog dikwijls aangepast worden. Landbouw en middenstand behoren soms wel, soms niet tot de bevoegdheden.

Vanaf 1969 is de benaming onveranderd Ministerie van Economische Zaken gebleven tot in 2002 toen het in het kader van het Copernicusplan omgedoopt werd tot Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Opdracht[bewerken]

De hoofdopdracht van deze FOD is het tot stand brengen van een doeltreffend Belgisch economisch beleid door het bevorderen van het concurrentievermogen van de Belgische bedrijven, het waken over een rechtvaardig sociaaleconomisch evenwicht en het correcte verloop van de goederen- en dienstenmarkt en het beschermen van de rechten van de consumenten.

Structuur en organisatie[bewerken]

De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie telt ruim 2000 medewerkers. Jean-Marc Delporte is voorzitter van het directiecomité.

De FOD telt, naast vier ondersteunende stafdiensten, negen algemene directies:

  • Algemene Directie Mededinging
  • Algemene Directie Energie
  • Algemene Directie Regulering en Organisatie van de markt
  • Algemene Directie Economisch potentieel
  • Algemene Directie KMO-beleid
  • Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
  • Algemene Directie Controle en Bemiddeling
  • Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Statbel), het vroegere Nationaal Instituut voor de Statistiek.
  • Algemene Directie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij
  • Kruispuntbank van Ondernemingen

Politiek[bewerken]

In de regering-Michel zijn de verantwoordelijke ministers Kris Peeters (Minister van Werk, Economie en Consumenten), Marie-Christine Marghem (Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling), Alexander De Croo (Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post), Willy Borsus (Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie) en staatssecretaris Philippe De Backer.

Externe links[bewerken]