Filterpers

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Filterpers

Een filterpers of filterkamerpers is een toestel om vaste stof en vloeistof te scheiden. Het werd in de 19e eeuw ontwikkeld om klei te ontwateren[1]. Processen in de voedingsindustrie, chemische industrie, farmaceutische industrie maken producten uit een suspensie van vaste stof in een vloeistof.

Een filterpers bestaat uit vierkante, rechthoekige of ronde filterplaten, voorzien van een filterdoek. Twee van deze holle platen tegen elkaar vormen een filterkamer. Elke plaat heeft veelal twee holle kanten. De platen aan de uiteinden van de pers hebben elk maar een holle kant. Het totaal aantal kamers in een kamerfilterpers is dan ook het aantal platen minus een.

De filterpers werkt niet continu zoals een zeefbandfilter, maar in batch. Eerst perst een hydraulische cilinder de platen naar elkaar toe[2] onder een hoge druk tot wel 500 bar. Deze druk is nodig om te voorkomen dat er vloeistof weglekt tussen twee platen. Vervolgens worden de kamers (de ruimtes tussen de platen) geladen met de suspensie. Deze suspensie wordt onder toenemende druk (veelal tot 15 bar) van de voedingspomp ingedikt.

De vaste delen worden in de kamers gehouden door het filterdoek. De vloeistof die door het doek gaat wordt ook wel filtraat genoemd. Dit filtraat wordt via speciale kanalen in de platen afgevoerd. Uiteindelijk worden de platen weer gescheiden, waarna de filterkoek verwijderd kan worden uit de kamers. Dan herhaalt de cyclus zich[3].

Het watergehalte in de filterkoek die overblijft hangt af van de fysische en chemische eigenschappen van de suspensie en van de druk waarmee de suspensie in de filterpers gepompt wordt. Een watergehalte van minder dan 65% in de filterkoek is in veel gevallen haalbaar[4].