Floradistrict

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een floradistrict, ook wel plantengeografisch district of (in België) fytogeografisch district, is een in de floristiek onderscheiden district met een duidelijk herkenbare samenstelling van plantensoorten, die aan dat district gebonden is.

België, Luxemburg en de aangrenzende gebieden zijn volgens de Flora van Lambinon opgedeeld in een dertiental floradistricten.

Nederland is volgens de huidige indeling verdeeld in 15 floradistricten. Op grond van de onderlinge overeenkomsten tussen de verspreidingspatronen van de verschillende plantensoorten werden al omstreeks 1930 door de Nederlandse bioloog J.L.van Soest floradistricten onderscheiden. In de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw werd de indeling verder geperfectioneerd. In 1996 zijn nogmaals twee floradistricten toegevoegd, namelijk het Urbaan district en het floradistrict IJsselmeerpolders.

Floradistricten in België, Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden[bewerken | brontekst bewerken]

floradistrict letter
aanduiding
Maritiem District (Mar.)
Boulogne-district (Boul.)
Vlaams district (Vl.)
Kempens district (Kemp.)
Picardisch district (Pic.)
Brabants district (Brab.)
Fluviatiel district (Fluv.)
Maasdistrict (Maasdistr.)
Ardens district (Ard.)
Lotharings district (Loth.)
Champagne-district (Champ.)
District van het noordoostelijke Île-de-France (Tert. Par.)
West-Eifel district (W-Eifel.)

Floradistricten in Nederland[bewerken | brontekst bewerken]

In Nederland worden de volgende floradistricten onderscheiden (toegevoegd is de letter die doorgaans als aanduiding van het district wordt gebruikt):

code floradistrict letter
aanduiding
1 Zuidlimburgs district (Z)
2a1 Subcentreuroop district (S)
2a2 Kempens district (K)
2a3 Vlaams district (V)
2a4 Gelders district (G)
2a5 Drents district (Dr)
2b Fluviatiel district (F)
2c1 Estuariëndistrict (E)
2c2 Laagveendistrict (L)
2c3 Noordelijk kleidistrict (N)
2d1 Renodunaal district (R)
2d2 Waddendistrict (W)
3 Maritiem district (Nederland) (M)
4a Urbaan district (Ur)
4b District IJsselmeerpolders (Y)

De vijf districten die aangeduid worden met "2a" worden samen de Pleistocene districten (P) genoemd, de drie met "2c" de Hafdistricten (H) en de twee met "2d" de Duindistricten (Du).

Literatuur[bewerken | brontekst bewerken]

Soest, J.L.van, 1929. Plantengeografische districten in Nederland. De Levende Natuur, 33, (10), 311 - 318.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Plantkunde en deelgebieden
Bijzondere plantkunde:algologie · bryologie · dendrologie · fycologie · lichenologie · mycologie · pteridologie
Paleobotanie:archeobotanie · dendrochronologie · fossiele planten · gyttja · palynologie · pollenzone · varens · veen
Plantenmorfologie & -anatomie:beschrijvende plantkunde · adventief · apoplast · blad · bladgroenkorrel · bladstand · bloeiwijze · bloem · bloemkroon · boomkruin · celwand · chloroplast · collenchym · cortex · cuticula · eicel · epidermis · felleem · fellogeen · felloderm · fenologie · floëem · fytografie · gameet · gametofyt · groeivorm · haar · houtvat · huidmondje · hypodermis · intercellulair · intercellulaire ruimte · kelk · kroonblad · kurk · kurkcambium · kurkschors · levensduur · levensvorm · merg · meristeem · middenlamel · palissadeparenchym · parenchym · periderm · plantaardige cel · plastide · schors · sclereïde · sclerenchym · spermatozoïde · sponsparenchym · sporofyt · stam · steencel · stengel · stippel · symplast · tak · thallus · topmeristeem · trachee · tracheïde · tylose · vaatbundel · vacuole · vrucht · wortel · xyleem · zaad · zaadcel · zeefvat · zygote
Plantenfysiologie:ademhaling · bladzuigkracht · evapotranspiratie · fotoperiodiciteit · fotosynthese · fototropie · fytochemie · gaswisseling · geotropie · heliotropisme · nastie · plantenfysiologie · plantenhormoon · rubisco · stikstoffixatie · stratificatie · transpiratie · turgordruk · vernalisatie · winterhard · worteldruk
Plantengeografie:adventief · areaal · beschermingsstatus · bioom · endemisme · exoot · flora · floradistrict · floristiek · hoogtezonering · invasieve soort · Plantengeografie · status · stinsenplant · uitsterven · verspreidingsgebied
Plantensystematiek:taxonomie · botanische nomenclatuur · APG I-systeem · APG II-systeem · APG III-systeem · APG IV-systeem · algen · botanische naam · cladistiek · Cormophyta · cryptogamen · classificatie · embryophyta · endosymbiontentheorie · endosymbiose · evolutie · fanerogamen · fylogenie · generatiewisseling · groenwieren · hauwmossen · kernfasewisseling · korstmossen · kranswieren · landplanten · levenscyclus · levermossen · mossen · roodalgen · varens · zaadplanten · zeewier
Vegetatiekunde & plantenoecologie:abundantie · associatie · bedekking · biodiversiteit · biotoop · boomlaag · bos · Braun-Blanquet (methode) · broekbos · climaxvegetatie · clusteranalyse · concurrentie · constante soort · differentiërende soort · ecologische gradiënt · ecologische groep · Ellenberggetal · gemeenschapsgradiënt · grasland · heide · kensoort · kruidlaag · kwelder · minimumareaal · moeras · moslaag · ordinatie · pioniersoort · plantengemeenschap · potentieel natuurlijke vegetatie · presentie · regenwoud · relevé · ruigte · savanne · schor · steppe · struiklaag · struweel · successie · syntaxon · syntaxonomie · Tansley (methode) · toendra · tropisch regenwoud · trouw · veen · vegetatie · vegetatielaag · vegetatieopname · vegetatiestructuur · vegetatietype · vergrassing · verlanding