Fred van der Blij

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Fred van der Blij (links)

Frederik (Fred) van der Blij (Leiden, 13 mei 1923) is een Nederlandse wiskundige. Van der Blij was van 1955 tot aan zijn emeritaat in 1988 hoogleraar wiskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Loopbaan[bewerken]

Van der Blij studeerde tot zijn kandidaatsexamen in Leiden en vervolgde zijn studie aan de Rijksuniversiteit Utrecht waar hij onder andere colleges getaltheorie volgde bij Jan Nieland. Hij promoveerde in 1947 aan de Rijksuniversiteit Leiden bij Hendrik Douwe Kloosterman op het proefschrift getiteld Theta functions of degree m. Na zijn afstuderen werd hij leraar wiskunde aan de Rijks-HBS in Warffum en later bij het Stedelijk Gymnasium in Breda. In 1947 werd hij een van de eerste wiskundige onderzoekers van het Mathematisch Centrum in Amsterdam en in 1953 medewerker aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar hij in 1955 benoemd werd tot gewoon hoogleraar. Van der Blij publiceerde onder meer op het gebied van variëteiten, getaltheorie, kwadratische vormen, geschiedenis van de wiskunde, wiskunde-didactiek en de wisselwerking tussen kunst en wiskunde.

Nevenactiviteiten[bewerken]

Van der Blij is erelid van het Koninklijk Wiskundig Genootschap. Hij richtte in 1983 met Bruno Ernst (J.A.F. de Rijk) de Stichting Ars et Mathesis op ter bevordering van de belangstelling voor kunst geïnspireerd door wiskunde. Hij heeft een actieve belangstelling voor kunst, cultuur en geschiedenis van de wiskunde, getuige zijn vele publicaties op die gebieden.

Promovendi[bewerken]

Twaalf, onder meer

Lemma[bewerken]

 • Van der Blijs lemma voor variëteiten.

Docent[bewerken]

Van der Blij is een enthousiast docent, die lesgeven beschouwt als toneelspelen. Voor hem is de leraar voor de groep het belangrijkste element bij kennisoverdracht.

Van der Blij-effect[bewerken]

Het Van der Blij-effect was de grappige naam voor het effect dat Van der Blij met z'n colleges teweegbracht door aan het einde een overzichtelijke samenvatting te geven. Thuisgekomen merkte de student die meende alles begrepen te hebben echter dat er nog veel zelf uit te zoeken was.

Publicaties[bewerken]

Boeken[bewerken]

 • Blij, F. van der, en J. van Tiel, Infinitesimaalrekening, Het Spectrum, 1969
 • Blij, F. van der en Wouter Kotte, Gerard Caris en de vijfhoek: Gerard Caris Und Das Funfeck, Ratingen / Museum voor Hedendaagse Kunst (Utrecht, Netherlands), Museum Hedendaagse Kunst, ISBN 9071550060 (90-71550-06-0)
 • G. Alberts, F. van der Blij, J. Nuis, Zij mogen uiteraard daarbij de zuivere wiskunde niet verwaarlozen, Centrum voor Wiskunde en Informatica, ISBN 9061963206 (90-6196-320-6)
 • Wiskunde met verve, Wolters-Noordhoff, ISBN 90-01-83300-4
 • Een kwarteeuw wiskunde 1946-1971. Voordrachten in het kader van de vakantiecursus, Amsterdam, Mathematisch Centrum, 1971
 • F. van der Blij, A. Treffers, Rekenen-wiskunde (WB7, 1985)
 • Schoonheid in de chaos: komputerbeelden op grond van de theorie van komplexe dynamische systemen (Hedendaagse Kunst, Utrecht, 1987 - tentoonstellingsuitgave)
 • Blij, F. van der e.a., Kaleidoscoop van de wiskunde I: van priemgetal tot populatiegenetica, Epsilon uitgaven, Utrecht, 1990.
 • Mozaïeken
 • Bolleboos: rekenen/wiskunde.Wiskunde van de kalender, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2003
 • Bolleboos: rekenen/wiskunde. Zeg, ken jij die rekenmachines al?, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2003
 • Bolleboos: rekenen/wiskunde. Breuken, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2003

Artikelen[bewerken]

 • Een School-Boeck der Wijnroeyeryen met aenhangh genaemt den bril, voor de Amsterdamse belachelijke geometristen, Euclides 24 (1948), pp. 65–78
 • On the theory of quadratic forms, Ann. of Math. (2) 50 (1949), 875-883.
 • Mathematica en de dochters van Mnemosyne, Groningen, Wolters, 1954. - 22 p. ; 24 cm - Inaug. rede Utrecht.
 • van der Blij, F. en Springer, T. A., The arithmetics of octaves and of the group ${G}\sb{2}$}, Nederl. Akad. Wetensch. Proc. Ser. A 62 = Indag. Math., Vol. 21, 1959, 406–418. 456, 510
 • An invariant of quadratic forms mod 8, Indag. Math (1959), 21, 291-293
 • F. van der Blij en Tonny A. Springer, Octaves and triality, Nieuw Arch. v. Wiskunde 8 (1960), 158-169.
 • History of the octaves, Simon Stevin 34 (1961), 106-125.
 • Ïntroduction à l'algèbre homologique", Mathématiques du XXe siècle, 4, 131-140, 1963
 • Méthodes algébriques et analytiques dans la théorie des nombres, Bull. Soc. Math. Belg. 15 (1963), 3-17
 • "Quelques remarques sur la théorie des formes quadratiques, Mathématiques du XXe siècle, 5, 107-114, 1964
 • Combinatorial Aspects of the Hexagrams in the Chinese Book of Changes, Scripta Mathematica, 28:37-49, May, 1967
 • Professor Freudenthal zeventig jaar, in Euclides. Maandblad voor de didactiek van de wiskunde 51 (1975/1976)
 • F. van der Blij en N.G. de Bruijn, In memoriam H.D. Kloosterman, 1900-1968. Nieuw Archief voor Wiskunde, Serie 3, 16 (1968), 139-147.
 • Some details of the history of the Korteweg-De Vries equation, in Nieuw Archief voor Wiskunde 3e serie, 26 (1978) 54-64
 • Mathematisering, een denkbeeld?, 1971. - 12 p. ; 24 cm - Diesrede Utrecht
 • Commentary on Kloosterman sums. In: Two decades of mathematics in The Netherlands, 1920-1940 (A retrospection of the bicentennial of the Wiskundig Genootschap), Math. Centre, Amsterdam 1978, 63-82.
 • Asch, A.G. van, Blij, F. van der (1986). On the asymptotic behaviour of certain integrals studied by C.G.G. van Herk (1900-1982). Nieuw Archief voor Wiskunde, 4/4(1), 1-18.
 • Hagoort, Peter; Maessen, Rob; van der Blij, Frederik en Krol, Gerrit. 1986. De onmacht van het dichtende ding: een dialoog: (interview met) Frederik van der Blij en Gerrit Krol. In: Geest, computer, kunst. Reeks: Grafiet, nr. 7, p. 228-245.
 • Asch, A.G. van, Blij, F. van der (1995). Measurements of curvilinear angles. Bulletin of the Belgian Mathematical Society : Simon Stevin, 2(5), 573-588.
 • Asch, A.G. van, Blij, F. van der (1997). Goniometry between geometry and analysis. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 28(1), 85-96.
 • Blij, F. van der, Asch, A.G. van (2000). Een oud probleem. Euclides, 75(6), 190-195.

Externe links[bewerken]