Gebruiker:Benedict Wydooghe/Wikipediaklas

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Welkom in het virtuele klaslokaal - een modelklas, naar analogie met onze collega's uit Torhout, ongeveer een eeuw geleden, toen schoolmeesters nog op een trede boven de klas uit troonden. Probeer deze foto te dateren met eenvoudige vragen. Waarom staan er twee leerkrachten vooraan? Wie is het koningspaar dat rond de stervende christus hangt? Wat weet je over deze koning en deze koningin? Welke vorsten moeten deze jongeren memoriseren, of met andere woorden, hoeveel koningen kent België op dat moment? Wat is de betekenis van het woord klas? Wat is een regel, een lei en een griffel? Voedde men de mensen in de Middeleeuwen ook zo op? Zijn schoolsystemen nog aangepast aan de huidige maatschappij? Waarom is elke leerling zo gezagsgetrouw? Wanneer is de fotografie uitgevonden? Wat zou er van deze jongens geworden zijn? Is er elektriciteit in deze klas? En wat te denken van het woord discipline? Dat heeft minstens drie betekenissen: een wetenschap, een houding en een kleine techniek om mensen beheersbaar te houden (denk aan het lesrooster en de schoolbel).
Vergelijk deze klassituatie met de bovenstaande. Gravure naar Pieter Brueghel de Oude, gemaakt in 1556. Het bijschrift: 'Al rijst den esele ter scholen om leeren, ist eenen esele hij en zal gheen peert weder keeren.' Of, vrij vertaald: 'Ook al komt den ezel naar school om te leren, hij is een ezel en zal niet als paard wederkeren'. Het is misschien een wat denigrerend spreekwoord, verbeeld door Pieter Bruegel de oudere (geboren tussen 1525 en 1530, gestorven in 1569). Het toont het zogenaamde 'kosteronderwijs' waarbij van het klassikale onderwijs zoals tegenwoordig nog geen sprake is.
René Descartes vertelt: 'Ik was nog jong toen men mij naar school stuurde, en aangezien mij was verteld dat dat de manier was om heldere en zekere kennis te vergaren over alles wat voor het leven nuttig is, was ik een ijverige leerling. Maar zodra ik mijn studie voltooide en opgenomen kon worden in de rijen der geleerden, dacht ik daar volstrekt anders over. Want ik was opgezadeld met zo veel twijfels en dwalingen dat mijn poging om iets te leren mij niets anders leek te hebben opgeleverd dan dat ik mij meer en meer mijn onwetendheid realiseerde.' Op deze prent van Daniel Niclaus Chodewiecki uit 1792, bijna twee eeuwen na Descartes kindertijd schrikt een onderwijzer zijn jongelingen af door hen bang te maken voor de hel, satan, de duivel enzovoort. De prent toont intussen hoe onderwijs niet moet. Is de realiteit anders?

Onderwijs speelt zich af in een web van machtsverhoudingen. De rol van de grote spin in het web is zeker niet voorbehouden aan de leerkracht. Hij of zij controleert, maar is ook zelf aan controle onderworpen. Dat creëert een interessante en veelzeggende dynamiek.[1]

.

De wikipediaklas is het virtuele leslokaal van Benedict Wydooghe. Hier krijgen studenten de opdracht om via Wikipedia informatie te zoeken, te delen en te bediscussiëren en hun steentje bij te dragen in de vorm van correcties, aanvullingen en een eigen lemma. Stop alvast dit spiekbriefje in je binnenzak en kijk naar deze instructiefilm. Elke student leest onderstaande voorbereiding en schrijft zich vervolgens in op het vak dat zij of hij volgt. Daarna kunnen ze aan de slag.

.

WIKIPEDIA VIERT ZIJN 20STE VERJAARDAG in januari 2021! Luister mee op Radio 1 of kijk mee op het VRT-Nieuws of De wondere wereld van Wikipedia, een film van de NOS. Zelf hebben we ook een feestje te bouwen: deze Wikipediaklas bestaat in september 2021 tien jaar.

.

.

.

.

 • Studenten Cybercrime vinden hier hun cursus.

.

 • Studenten Sociaal Cultureel Werk vinden hier hun cursus.

.

 • Studenten Mediamanagement vinden hier hun cursus.

.

 • Studenten Afstandsonderwijs Historische benaderingen / Politieke, sociale en economische geschiedenis / Hedendaagse spanningen vinden hier de instructies.

.

 • Studenten Film en video klikken hier.

.

 • Erasmusstudenten kunnen de stad Kortrijk, de provincie en het land met deze website verkennen.

.

.

Wie wil weten tot welke resultaten deze Wikipediaklas reeds leidde, klikt hier voor een overzicht.

.

.

Voorbereiding 1: registreer je[bewerken | brontekst bewerken]

- Vraag: Hoe begin je?

- Antwoord: Gestructureerd.

.

 1. Werk niet anoniem. Maak een nickname aan of werk onder je eigen naam. Met een nick mag je meer fouten maken, maar ze zullen sneller aangepakt worden. Met je eigen naam straal je meer autoriteit uit en je verbindt je bijdragen aan je naam. Google zal je ook terugvinden op die manier. Sommigen vinden dit ok, anderen niet.[2]
 2. Breng de docent én je collega’s op de hoogte van je nick door die hieronder in de juiste klaslijst te plaatsen.
 3. Als nieuwe gebruiker krijg je een gebruikerspagina. Bedoeling is niet dat je die leeg laat: stel je zelf kort voor, schrijf er voorbereidingen, verzamel er interessante links (neem ze onder meer over van de gebruikerspagina van de docent), plaats er werkinstrumenten en afbeeldingen en foto’s.
 4. Als nieuwe gebruiker krijg je een overlegpagina. Hier communiceer en discussieer je. Die pagina's dienen als een soort discussieforum. Ikzelf hou niet zo van het begrip 'discussie'. Een overleg of dialoog lijkt me aangenamer. Afstandsstudenten zijn al erg op zichzelf bezig, wel maak van je overlegpagina een ‘eerder formeel’ communicatiemiddel. Facebook is een ‘informele’ leeromgeving. Wissel onderling die gegevens uit. Verwelkom elkaar bij wijze van oefening op het overleg en onderteken met vier tildes (~ ~ ~ ~), dan komt je naam en het moment van bijdragen er automatisch op.

.

 1. Lees deze inleiding voor je met de wiki-opdracht begint.
 1. Wikipedia:Wat Wikipedia niet is
 2. Wikipedia:Toch een paar regels
 3. Wikipedia:Conventies
 4. Wikipedia:Relevantie
 5. Tips voor een goed lemma

.

Voorbereiding 2: inschrijven[bewerken | brontekst bewerken]

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

.

Schrijf je in als cursist op één van deze pagina's, vermeld je naam, je gebruikerspagina, je nickname en waaraan je zal werken:

Wie deelneemt tijdens academiejaar 2023-24 schrijt zich in op deze lijst.

.

.

.

.

.

 • Studenten die academiejaar 2017-18 in september startten schreven hier in.

.

 • Herkansen in augustus 2017 gebeurde hier.

.

 • Wie startte in februari 2017 schreef zich hier in.

.

.

.

Voorbereiding 3: het artikel[bewerken | brontekst bewerken]

.

 1. Bekijk de reportage Wiki’s waarheid en 'De wereld volgens Wikipedia'.
 2. Daarna bekijk je dit didactisch filmpje over schrijven en dit om de werkwijze van Wikipedia te leren kennen.
 3. Wie een artikel maakt, doet dat in twee of drie stappen. Wie dat wil kan eerst offline werken en daarna het artikel opmaken in je kladblok. Heb je het artikel definitief op Wikipedia geplaatst en je wil er nog aan werken, dan kan het met bovenaan deze code {{wiu2}}. De code betekent Werk in Uitvoering en men laat je dan een tijdje met rust. Dan krijg je dit te zien:
Mee bezig Mee bezig
Aan deze pagina of deze sectie wordt de komende uren of dagen nog druk gewerkt.
Klik op geschiedenis voor de laatste ontwikkelingen.

Wie een actuele gebeurtenis wil beschrijven, kan dit met de code {{nieuws}}. Anderen zullen je dan wel snel helpen.

In dit artikel wordt een actuele gebeurtenis beschreven.
De informatie op deze pagina kan daardoor snel veranderen of inmiddels verouderd zijn.
Technologie en timing... Stap 1. Wie zei dat horloges klokvast waren? Neem je tijd en ga niet overhaast te werk. Wiki betekent wel snel, maar het maken van nieuwe inhouden gebeurt niet raprap.
Stap 2. Leg je naslagwerken rond je, open internet, zorg voor een aangenaam werkklimaat. Koffie?
Stap 3: Kies een onderwerp waar je toegang toe hebt. Als je er niet 'in' komt, kan je er niet over schrijven. Foto: Jacob Riis, een sociaal geëngageerde Deen in New York, anderhalve eeuw terug.
Stap 4. Werk samen, lees en corrigeer elkaars bijdragen. Alle studenten van deze cursus op de klasfoto.
Stap 5. Schrijven maar, al dan niet zoals deze typiste met een maskertje uit New York op 16 oktober 1918, ten tijde van de pandemie de Spaanse griep, toen men geloofde ziek te worden van documenten en toebehoren. De foto komt uit het Nationale Archief van College Park, MD. Record nr. 165-WW-269B-16.
Stap 6. Schrijven is schrappen. De Elsschotproef zorgt dat de essentie overblijft.

.

.

Wat leer je?[bewerken | brontekst bewerken]

.

Soms vragen studenten of collega's wat er te leren valt met het schrijven van een lemma? De studenten leren...

 1. een relevant onderwerp zoeken. Wat is relevant?
 2. onderzoeksvaardigheden (internet, bib, literatuur, heemkringen, musea)
 3. referenties maken
 4. evalueren en de betrouwbaarheid beoordelen van een pagina
 5. schrijven voor een register, dat van een encyclopedie
 6. een onderwerp (om)kaderen en ontsluiten
 7. kennis delen
 8. omgaan met feedback (overlegpagina's)
 9. in groep werken en samenwerken
 10. beeldmateriaal maken

Als de bovenstaande elementen vervuld zijn, krijg je 10/20. Het aantal punten stijgt naarmate de kwaliteit en kwantiteit toeneemt inzake tekst, relevante afbeeldingen, inhoudstafels, referenties, bibliografische gegevens, interne en externe links... Wie eerder indient dan de afgesproken datum, kan feedback verwachten. Wie met vragen zit, of problemen heeft, hoeft zich niet te generen om te passeren of te mailen.

.

Met andere woorden, de studenten nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun leren. Dit is geen papegaaienwerk of pure kennisreproductie. De Wikipediaklas staat mijlenver van het klakkeloos aanvaarden van kennis en het schoolse leven.

.

.

Doorloop deze schrijftraining[bewerken | brontekst bewerken]

.

De studenten vinden deze cursus onder de lemma's schrijven en schrijfstijl. Ze kunnen aan de slag na het bekijken hoe bondige teksten beter scoren. De cursus is hier na te lezen of te downloaden.

.

De Elsschotproef is een schrijfterm. De proef schrapt zoveel mogelijk woorden uit een (ruwe) tekst, zonder dat inhoud verloren gaat. De Elsschotproef verhoogt de leesbaarheid.[3] De Elsschotproef is genoemd naar de auteur Willem Elsschot en doe je zo:

.

.

 • Vermijd het nietszeggende 'men'

.

.

 • Schrap formele en ambtelijke taal zoals derhalve (dus), dientengevolge (daardoor), door middel van (door), in ogenschouw nemen (kijken, bekijken), met betrekking tot (over, voor), onder invloed van (door), onderhavig (dit), op het gebied van (op), ten behoeve van (voor), thans (nu), uiting geven aan (zeggen), vooralsnog (voorlopig).

.

 • Concretiseer weinig zeggende woorden zoals af en toe, andere, bij benadering, betrekkelijk, desalniettemin, diverse, doorgaans, door de band genomen, echter, enigszins, enkele, meerder, meestal, min of meer, misschien, mogelijks, overigens, over het algemeen, soms, tamelijk, tot op zekere hoogte, vaak, veel, veelal, waarschijnlijk, weinig, wellicht.

.

 • Vermijd dubbele ontkenningen zoals 'het is niet onwaarschijnlijk dat...' of 'het is niet onzeker dat ze zal komen.' Positief geschreven teksten lezen prettiger en makkelijker.

.

 • Vervang 'maar' door en, ook of bovendien. 'Maar' is defensief en heeft een negatieve bijklank.

.

.


De Elsschotproef is niet het herschrijven of het inkorten van de tekst naar sms- of MSN-taal waarbij de zinsbouw van ondergeschikt belang is en (zelf gecreëerde) afkortingen en emoticons algemeen aanvaard zijn. Een afkorting die een begrip is (zoals OCMW) blijft na de Elsschotproef staan, afkortingen zoals m.a.w. of b.v. worden na de proef voluit geschreven of vervangen door één woord.

.

De Elsschotproef is verwant maar niet gelijk aan het schrijfprincipe Kill your darlings. Kill your darlings schrapt datgene waarvan de auteur vindt dat het niet kan worden gemist, terwijl een redacteur vanuit een objectievere positie oordeelt dat het schrappen de leesbaarheid verhoogt. De Elsschotproef zorgt voor een actief taalgebruik en maakt de zin

.

 • korter en duidelijk

.

 • directer en persoonlijker

.

 • levendig

.

 • minder ambigu of vrijblijvend.

.

.


De Elsschotproef wordt vaak gesuggereerd bij webschrijven. Omdat weblezen niet lijkt op het lezen van een boek, is een bondig taalgebruik aangewezen. Een weblezer lijkt de tekst eerder te 'scannen' en te 'skimmen' dan te lezen. Bij het scannen glijdt de lezersblik over de inhoud en staat hij kort stil bij titels, woorden en beelden. Skimmen is een snelle blik over de inhoud om de belangrijkste delen in kaart te brengen.

.

Bang dat je geplagieerd hebt? Gebruik deze plagiaatscanner.

Zie ook:

.

.

Presenteer je resultaten[bewerken | brontekst bewerken]

.

Nog voor de TED-Talks vergaapten mensen zich aan de lezingen van de internetmessias Lawrence Lessig. Zijn lezingen waren fascinerend, een intellectueel multimediaspektakel. Zo zou er nog steeds een officiële Microsoft handleiding bestaan hoe je leert te presenteren in de Lessig-stijl.

.

.

Wikipedia is meer...[bewerken | brontekst bewerken]

.

.

De verwijderlijst[bewerken | brontekst bewerken]

.

 • Op deze encyclopedie komt onzin, dat weet iedereen. Een schoonmaakploeg probeert het proper te houden. Neem hier een kijkje in de afvalbak.

.

 • Komt je pagina op de verwijderlijst terecht, panikeer dan niet. Bezoek de pagina met alle te verwijderen items en lees de commentaren. Soms maakt men daar gebruik van afkortingen die je niet begrijpt. Hier leer je het jargon.

.

.

Een verlanglijstje[bewerken | brontekst bewerken]

.

Wie ontfermt zich over deze lemma's?

Bestaan niet

.

Bijlages[bewerken | brontekst bewerken]

Een handleiding schrijven voor Wikipedia in pdf[bewerken | brontekst bewerken]

.

Eerste hulp[bewerken | brontekst bewerken]

.

.


.

In English
Zie P:HB
Zie H:I
Zie WP:HELP

.

Overzicht hulppagina's

Help  ·  Index  ·  Helpdesk  ·  Gebruikers  ·  Onderhoud  ·  Projecten  ·  Verzoeken  ·  Overleg gewenst  ·  Mededelingen  ·  Mededelingen Wikimedia

.

 Hulp en beheer
introductie | meehelpen, meeschrijven | licentie | zusterprojecten

 Regels en richtlijnen
regels en richtlijnen | artikelstandaarden | samenwerking

 Zoeken en navigeren
navigeren in Wikipedia | manieren om te navigeren | zie ook

 Communicatie
vragen stellen | in contact komen | blijf op de hoogte: Nieuws

 Artikelen bewerken
starten | bewerken | bewerken en aanmaken pagina's | onderhoud

 Wikipedia-gemeenschap
stemmen, peilen en consensus | conflicten | moderatoren | wikicultuur

 Links en referenties
bronvermelding & referenties | externe links | interne links

.

Andere projecten

links naar andere projecten | citeren en gebruik van artikelen en licenties

 Hulpmiddelen en lijsten
pagina's waar iets mee is | niet-bestaande artikelen

sjablonen | onderhoud | overige lijsten

 Afbeeldingen en media
afbeeldingen | vinden van afbeeldingen | gebruik van andere media| hergebruik van afbeeldingen buiten Wikimedia

 Gebruikersinstellingen
gebruikerspagina | overlegpagina | kladblokpagina | gebruikersinstellingen

 Veranderingen nagaan
veranderingen nagaan en paginageschiedenis | vandalisme

 Technische informatie
algemeen | bots | systeemteksten | archief en oud

Heeft u vragen? Op Help:Contact met Wikipedia vindt u onze contactinformatie.

Zie ook Veelgestelde vragen – ... met antwoorden
Pers – informatie voor de pers

Om alle menu's op één pagina te zien, zie het Totaaloverzicht.

Zie ook: Gebruikersportaal – het middelpunt van de activiteit op Wikipedia.