Gebruiker:Bic/Woningbouwverenigingen in Leiden

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
'Ons Huis'
Kunstwerk 'Het nest' op het dak van woningstichting 'Ons Huis' te Apeldoorn
Algemene gegevens (2013)
Naam voluit Woningstichting 'Ons Huis'
L-nummer L1691
Vestigingsplaats Apeldoorn
Aantal fte's 62,7
Verhuureenheden 5340
Werkgebied Oost-Veluwe
Historie
Opgericht 1953
Opgeheven 2200
Ontstaan uit Oud
Opgegaan in Nieuw
Kunstwerk door Han van Wetering in opdracht van het 'Ons Huis Kunstfonds'
Kunstwerk 'Het nest' op het dak van woningstichting 'Ons Huis' te Apeldoorn
Website
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde


Woningbouwverenigingen in Leiden

 • N.V. Leidsche Bouwvereeniging 1873 - 1972 (opheffing)[1], die in 1881 aan de Gorte- en Haverstraat tweeenveertig arbeiderswoningen bouwde. 1891: De Leidsche Bouwvereniging gaat, buiten Leids gebied, huizen bouwen zoals langs de Herenstraat. Dit is het begin van de Leidse wijk Staalwijk of Lombok.
 • In 1892 werd de de liberale Vereeniging tot Bevordering van den Bouw van Werkmanswoningen opgericht, die zich ten doel stelde krotten en poorten (hiermede worden vanzelfsprekend niet de stadspoorten bedoe1d) aan te kopen, af te breken en door betere huizen te vervangen, minderwaardige woningen zo goed mogelijk te verbeteren en opnieuw te verhuren tegen zo laag mogelijke prijs, [2][3][4] (1891/1901). In 1986 gefuseerd in Woningbouwvereniging Leiden en die in 2001 tot Portaal Woonstichting Leiden.

De Kooi is een wijk in het noorden van Leiden en dankt haar naam aan een vroegere eendenkooi. De wijk wordt in het noorden begrensd door de Slaaghsloot, in het oosten door het water van de Zijl, in het zuiden door de Oude Rijn en in het westen door de Kooilaan en de Herensingel. De grond waarop de wijk is gebouwd, aan de lage zijde van de Rijn, behoorde tot de annexatie van 1896 toe aan Leiderdorp. Woningcorporatie Werkmanswoningen bouwde rond de huidige Celebesstraat woningen van de architecten W.C. Mulder en B. Buurman. Het gedeelte dat nu bekendstaat als De Oude Kooi was rond 1920 het eerste grote sociale woningbouwproject van Leiden. De woningen die er gebouwd werden, waren kwalitatief beter dan de woningwet uit 1901 voorschreef. Het Kooipark is deels een ontwerp van Dudok.[5]

Zie ook Bernard Buurman, Wonen in Holland, blz. 82. en Mr Hendrik Barend Greven, Rotterdam 21/12 1850 - 's-Gravenhage 13/12 1933

dr. H.G.A. Obreen (1878-1937), was een Leidse notariszoon, die speciaal de aandacht vestigde op de slechte toestanden op het gebied van de huisvesting.

Later werden nog opgericht de woningbouwverenigingen De Eendracht (1913), Ons Belang, De Goede Woning, Eensgezindheid, Tuinstadwijk en Ons Doel. Men kan in het algemeen stellen, dat de bebouwing buiten de singels voor een groot deel voor 1930 door deze verenigingen heeft plaatsgevonden en werkmanswoningen betrof. Speciaal noem ik het Kooiterrein. In 1896 werd de zogenaamde Eendenkooi buiten de Zijlpoort (12 hectare) door de gemeente verkocht aan de Vereeniging Werkmanswoningen. In 1901 begon men met de bebouwing, die voor 1920 gereed was. Het Kooipark, aanvankelijk Volkspark genoemd, werd in 1920/21 aangelegd.

 • de protestants-christelijke Woningbouwvereniging Eensgezindheid (1915). In 1986 gefuseerd in Woningbouwvereniging Leiden[6] en die in 2001 tot Portaal Woonstichting

Leiden. Zie http://zeeheldenbuurtleiden.nl/wp-content/uploads/2013/08/2011_2_22_Cor_Smit_Historisch_Advies_De_Waard.pdf en http://www.portaal.nl/resources/1/Wijk-projectinfo%20Leiden/Zeeheldenbuurt/Rapport%20Leiden%20de%20Waard%20klein%2012-02-2011.pdf

 • het protestants-christelijke Ons Doel (1905) (Sinds 1 januari 1999 is Ons Doel geen woningbouwvereniging meer, maar een woningstichting.)[7][8]
 • de socialistische woningbouwvereniging De Eendracht[9][10] (1912)

In 1912 richtten socialistische arbeiders de woningbouwvereniging 'De Eendracht' op, één van de voorgangers van de Sleutels. Zij wilden gerieflijke en eensgezinswoningen van hoge kwaliteit bouwen tegen een billijke prijs. De eerste huizen van De Eendracht verrezen in de Drie Oktoberstraat. Daarna richtte men zich op De Kooi, het gebied bij het geplande park: de Volksparkplannen (1919­-1921). De Eendracht wilde dat de arbeiderswoningen er ook mooi en bijzonder uitzagen. Daarom werd de befaamde architect Jesse ingeschakeld. Hij ontwierp de huizen samen met zijn collega Splinter. De architecten Jesse en J. Splinter ontwierpen in De Kooi diverse huizen voor woningbouwvereniging De Eendracht. De aandacht voor het ontwerp en voor de woonomgeving maken deze woningen in de Oude Kooi tot één van de fraaiste vooroorlogse woningbouwcomplexen van Leiden. Problemen met verzakkingen en wateroverlast, die andere sociale woningbouwing in de Kooi teisterden, deden zich indertijd niet voor. De Eendracht in eigen beheer een badhuis in de Medusastraat. Dat heeft gefunctioneerd tot de sloop in de jaren tachtig. Zie ook: Metselteken, Borneostraat 1-3, 1925 De Eendracht; Gevelteken De Eendracht, Parkstraat 23; Gevelteken As 1919 - 1920, Parkstraat 23[11]

 • de rooms-katholieke woningbouwvereniging De Goede Woning (1913)[12]
 • de 'gemeentelijke' Leidse Woningstichting (LWS) of 'Stg. tot beheer en exploitatie van woningen' te Leiden (1923). In 1986 gefuseerd in Woningbouwvereniging Leiden en die in 2001 tot Portaal Woonstichting

Leiden.

 • Ons Belang. In 1988 gefuseerd in De Sleutels.
 • Tuinstadwijk. In 1988 gefuseerd in De Sleutels.
 • de Protestants-Christelijke Woningbouwvereniging. In 1988 gefuseerd in De Sleutels.
 • Woningbouwvereniging Leiden, onstaan door de fusie in 1986 van Werkmanswoningen, Eensgezindheid en de Leidse Woningstichting. In 1988 gefuseerd in Portaal.
 • De Sleutels, ontstaan door de fusie in 1988 van Ons Belang, Tuinstadwijk en de ProtestantsChristelijke Woningbouwvereniging [13][14]
 • Zijl en Vliet[15], In 2003 gefuseerd in De Sleutels.[16]
 • Portaal[17][18], ontstaan door de fusie in 2001 van onder meer de Woningbouwvereniging Leiden
 • Stichting SLS Wonen[19][20] Sinds 1 januari 2013 zijn SLS Wonen/Accommodate en DUWO gefuseerd. SLS Wonen/Accommodate heet vanaf 1 januari 2014 ook DUWO.

Ook Leiden kent na de oorlog een enorm tekort aan woonruimte voor studenten. Daarom ziet op 6 juni 1957 de Stichting Leidse Studentenhuisvesting (SLS) het licht, die onmiddellijk een nieuwbouwplan voor een grote studentenflat aan de Klikspaanweg ontwikkelt. Het Leids studentencorps Minerva uit kritiek: de flat zou te ver van de sociëteit liggen. SLS-bestuurslid mevrouw Dresden meet de afstand hoogst persoonlijk na, waarna de bouw doorgang vindt. Drie jaar later opent de Sterflat zijn deuren en heeft ook Leiden haar eerste grote studentencomplex. De Leidse stichting verwerft al snel Oude Vest 31, het eerste van een groot aantal monumentale panden en hofjes in de binnenstad. Hierdoor groeit de SLS uit tot de grootste monumentenbeheerder van Leiden. Mooie voorbeelden zijn het 19-eeuwse voormalige Pharmaceutisch Laboratorium van de Leidse universiteit en het vroegere Elisabeth Ziekenhuis dat nu door ruim 200 internationale studenten wordt bewoond. En veel meer nog dan in Delft zijn er in Leiden mooie oude traditionele studentenhuizen aan de grachten in de binnenstad, waarvan er veel ook monument zijn. De Leidse studentenhuisvester ontwikkelt – inmiddels onder de naam SLS Wonen - ook betaalbare nieuwbouw door creatief verbanden te leggen tussen commerciële en maatschappelijke belangen. Een recent voorbeeld is Driegatenbrug in Leiderdorp met studentenhuisvesting en een watersportcentrum. Net als DUWO houdt deze studentenhuisvester van aanpakken en van creatieve oplossingen, waarbij de belangen van studentenhuisvesting voorop staan. Sinds 2013 doen de clubs dat dus samen, waarbij ze elkaars goede ideeën overnemen.[21]