Gebruiker:Blueknight/Asterisk

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Ondergetekende plaatste op 18 juli 2011 om 22:08 een asterisk op lijst van gebruikers met extra bevoegdheden, waarmee aangegeven wordt dat de richtlijnen voor moderatoren niet onderschreven werd. Naar aanleiding hiervan stelde Romaine direct daarop een vraag; onderstaande tekst is een reactie daarop en wordt binnenkort op de overlegpagina ingevoegd.
BlueKnight 15 aug 2011 23:04 (CEST) / 20 aug 2011 23:35 (CEST) / 25 aug 2011 22:37 (CEST) / 28 aug 2011 00:21 (CEST)


Reactie

Beste Romaine,

Bedankt voor jouw geduld.

Alle onderdelen van de richtlijnen die door de gemeenschap zijn onderschreven door middel van gehouden stemmingen onderschrijf ik ook.
De volledige tekst is echter - zover ik kan zien - nog niet middels een stemming voorgelegd aan de gemeenschap. Over de grenzen van het gegeven mandaat en een aantal van de onderdelen die niet aan de gemeenschap zijn voorgelegd heb ik een aantal bezwaren en een aantal vragen. De vragen heb ik genummerd; mochten al die vragen met een "ja" beantwoord worden dan mag je het sterretje bij mijn gebruikersnaam gerust van de lijst halen.

- "Het volgen van de recente wijzigingen en opvangen van vragen, problemen en bestrijden van vandalisme is de kernopdracht van een moderator." Waarom die opdracht nodig is - met andere woorden: wat het doel van de moderatorschap is - wordt nergens in de tekst expliciet aangegeven. Ik zou dit doel willen omschrijven als: "Het beschermen van de encyclopedie met alle middelen die tot beschikking zijn gesteld door haar gemeenschap.".

Observator
-10 aug 2009 om 14:28 - Blueknight - samenvatting: Wikipedia:Observator: (rode) Wikilink toegevoegd. wat doet een observator precies? Hoe wordt een observator benoemd door de gemeenschap?)
- 10 aug 2009 om 14:30 - Romaine - (Versie 17834386 van Blueknight (overleg) ongedaan gemaakt. Staat erbij, geen pagina voor nodig)
- Overleg op overlegpagina gestart door Blueknight om 14:58; Observator, wikipedia:oversight en één moderator die richtlijnen niet onderschrijft.
- Is er sprake van een "Don't ask, don't tell"-beleid met betrekking de functie observator? Ik zou graag willen weten wie bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor eventuele gevolgen van het onwiki plaatsen van de emails: de observator, de moderatoren die de mails hebben verstuurd of de gemeenschap zelf? Een enige vorm van procedure rond observator lijkt geheel te ontbreken?
- Het gaat me niet om handhaven of schrappen van de functie van observator - of zelfs het handhaven/schappen van de modmaillijst - het gaat me erom dat zulke dingen goed geregeld dienen te worden. Ik schreef op de overlegpagina: "Meer informatie in dit geval zorgt m.i. ook voor meer transparantie.". Ik heb jou in de afgelopen twee jaar bijvoorbeeld Wikipedia:Sjablonen zien uitbreiden met bruikbare informatie, op diezelfde wijze zou ik graag meer duidelijkheid willen (scheppen) over de functie observator.
Vraag 1: Als ik de richtlijnen volledig onderschrijf, houdt dit dan indirect in dat ik de huidige, onduidelijke situatie desondanks toch accepteer?

Kluis
- 24 dec 2005 om 16:01 - KittenKlub - voegde de "kluis" toe aan de pagina.
- 5 aug 2011 om 11:36 - Erwin - verwijderde de "kluis".
Vraag 2: Zou je me kunnen vertellen wat die kluis - waarvan mij werd gevraagd om ook deze te onderschrijven - precies inhield? Latere aanvulling: Wikipedia:Archief/Wikipedia:Kluis voor OTRS-medewerkers?

Herkomst van oorspronkelijke tekst
- De bewerkingssamenvatting van de oorspronkelijke tekst - geplaatst door Ellywa op 13 december 2003 om 10:02 - is als volgt: vanaf meta werk1, wijzigingen: systeembeheerder of sysop werd moderator, links aangepast naar hier intern. Er is echter een nog oudere versie volgens Walter, met in bewerkingssamenvatting: Revision as of 21:53, 21 November 2003. Wie is / wie zijn de oorspronkelijke auteurs? Wat is de exacte herkomst? Dit om mogelijke copyvio uit te sluiten. Zoals ik het nu begrijp uit archief2 van overlegpagina van WP:RM was Walter de oorspronkelijke auteur van het betoog-gedeelte; hij schrijft iets interessants: Op een gegeven moment werden de richtlijnen als reglementen opgevat en werden de moderatoren in spe gevraagd om deze te onderschrijven terwijl dat nooit zijn oorspronkelijke bedoeling lijkt te zijn geweest met de tekst. Zie ook de cursieve inleiding van Wikipedia:Historische inleiding over het moderatorschap (versie van november 2002).

De huidige hybride constructie van WP:RM - een betoog en een reglement in één waarvan moderatoren-in-spe gevraagd wordt om deze te onderschrijven vind ik oneerlijk; er is sprake van een vorm van bepaalde sociale druk om de richtlijnen te onderschrijven - een sociaal wenselijke reactie. Achteraf weet je niet of de verkozen moderator het ook meent, of de richtlijnen zelfs heeft begrepen. Omdat er geen harde consequenties zijn verbonden aan het "overtreden" van de richtlijnen - behalve dan sociale druk - wordt in mijn beleving de gemeenschap op deze wijze in het ootje genomen.

Het beste zou zijn om WP:RM te splitsen in een betoog (zoals de eerste gedeelte oorspronkelijk was bedoeld) en reglementen. In de reglementen zouden bondig de doelen van moderatorschap omschreven worden, waarbij de reglementen voor alle moderatoren verplicht gesteld wordt.
Door het verplichte karakter zou daarbij een uitzonderings-mogelijkheid in de reglementen opgenomen dienen te worden: de moderator mag ten alle tijden van reglementen afwijken als daarmee het belang van de encyclopedie gediend wordt, mits hij/zij dit kan verantwoorden/onderbouwen. Het splitsen van WP:RM is drie keer eerder voorgesteld op de bijbehorende overlegpagina:
- Overleg_Wikipedia:Richtlijnen_voor_moderatoren/Archief/2#Richtlijnen_versus_regels
- Overleg_Wikipedia:Richtlijnen_voor_moderatoren/Archief/2#opdelen_pagina
- Overleg_Wikipedia:Richtlijnen_voor_moderatoren#Nieuwe_opdeling
Vraag 3: Kan ik de richtlijnen onderschrijven als ik van mening ben dat de huidige opzet van WP:RM niet helemaal in orde is?

Privilege beveiligen eigen pagina's door moderator
-"Het beveiligen van een pagina is anti-wiki, de pagina is dan niet meer voor iedereen vrij te bewerken."
-"Een moderator mag vrij pagina's beveiligen in de eigen naamruimte."
Dit voorrecht staat vanaf de eerste versie. Ik was het als gebruiker hier niet helemaal mee eens en als moderator nog steeds niet. Juist de moderatoren hebben een voorbeeldfunctie hierin. Mocht vandalisme van GP of een andere subpagina in hun naamruimte te verwachten zijn of een aantal keer voorkomen dan is beveiligen door een andere moderator nog altijd mogelijk. Er lijkt hierover geen duidelijke overeenstemming bereikt te zijn:Overleg_Wikipedia:Richtlijnen_voor_moderatoren/Archief/2#Voorstel - inmiddels teruggetrokken.
Vraag 4:Kan ik de richtlijnen volledig onderschrijven en het toch oneens zijn met deze voorrecht?

Werkwijze verwijderlijst
In de tekst WP:RM staan volgende twee zinnen:

  • "...Als moderator bent u een dienaar van die gemeenschap."
  • "...Als moderator heeft u niet de bevoegdheid om autonoom belangrijke beslissingen te nemen."

Voor de verwijderlijst kunnen argumenten aangevoerd worden voor of tegen verwijderen; in lijn met bovenstaande twee zinnen zou m.i. de dienstdoende moderator hier niet autonoom mogen handelen maar de gemeenschap dienen. De gemeenschap krijgt twee weken de tijd om argumenten te aanvoeren en op basis hiervan neemt de moderator een beslissing.

Echter, het is een aantal keer voorgekomen dat de moderator toch - tegen unanimiteit in - een afwijkende beslissing maakt. Ik begrijp uit diverse overlegdiscussies dat anderen hier ook moeite mee hebben. De moderator heeft in dit geval echter ook conform de richtlijnen gehandeld, die aangeeft dat hier de TVP-procedure gevolgd dient te worden. Deze procedure - die hier mogelijk beschreven wordt - geeft de moderator een carte blanche en daar heb ik moeite mee. Ik zou graag zien dat de moderator zijn/haar beslissing enkel baseert op de tijdens twee weken door gebruikers aangevoerde argumenten* en niet op basis van eigen opvattingen (van bijvoorbeeld WP:REL).
*)29 nov 2010 om 13:29 - Blueknight - vetgedrukte woord "aangevoerde" toegevoegd in de volgende zin -
Voor alle verwijderlijsten geldt dat ze geen peiling zijn. Het gaat om de aangevoerde argumenten.

Vraag 5: Ik heb moeite met de huidige situatie, kan ik de richtlijnen desondanks toch onderschrijven?

Hardheid van de regel
Regels en richtlijnen zijn net zo hard als ze in de praktijk worden nageleefd. Denk aan gedogen; er is een wet maar die wordt niet nageleefd omdat er in de praktijk geen draagvlak ervoor is. En er zijn ongeschreven regels die behoorlijk stringent nageleefd worden. Men verschuilt zich soms ook achter de regels; op dat punt biedt WP:RM een vorm van bescherming. Iedere vorm van bescherming werkt ook beperkend, een extreem voorbeeld daarvan is kadaverdiscipline (rode link). Ik ben van mening dat de regels het uiteindelijke doel (de bescherming van de encyclopedie) niet in de weg mogen staan.

Vraag 6: Ik wil me zo min mogelijk verschuilen achter de regels en zoveel mogelijk mijn gezonde verstand gebruiken. Kan ik met deze persoonlijke uitgangspunt de richtlijnen volledig onderschrijven?

Voorwaarde bij blokkade / aanwijziging
- Tenminste twee - ervaren - moderatoren hebben een blokkade met een voorwaarde respectievelijk een "aanwijzing" gegeven. De eerste betrof een OT, om te zetten in een blokkade van één jaar als de geblokkeerde gebruiker een bepaalde belofte/toezegging deed. De tweede betrof een aanwijziging om geen bewerkingen als gecontroleerd meer te markeren, nadat dit structureel verkeerd werd gedaan door één specifieke gebruiker. De richtlijnen bieden beide mogelijkheden niet, terwijl beide moderatoren de richtlijnen waarschijnlijk wel hebben onderschreven. Beide acties stuitten echter op geen enkel bezwaar vanuit de gemeenschap. Dit is op dit moment (nog) een grijs gebied maar het geven van een aanwijzing bijvoorbeeld heeft voorkomen dat er geblokkeerd moest worden en dat beschouw ik als winst.
Vraag 7: Als ik de richtlijnen zonder meer onderschrijf, laat dit dan voor mij nog ruimte om aanwijzing en/of voorwaardelijke (de)blokkades door collega-moderatoren te steunen of in een later stadium zelf te hanteren? Met andere woorden, is er binnen de huidige richtlijnen voldoende ruimte voor dergelijke sterk de-escalerende acties naar jouw mening?

Blokkeren vanwege (low-profile) POV-pushing
Mijn inziens ontbreekt een cruciaal onderdeel in de richtlijnen: het langdurig blokkeren van een gebruiker wegens doorgaand (low-profile) "POV-pushing". Op een bepaalde wijze kan een gebruiker voor een lange tijd zonder directe gevolgen en zonder opgemerkt te worden door de moderatoren blijven doorgaan met POV-pushing. Geen systeem is 100% waterdicht, maar dit is wel een grote zwakke plek binnen de richtlijnen. In het Engels is er een term hiervoor: 'Gaming the system' - het systeem gebruiken. Ik heb het dan over gebruikers die de geschreven en ongeschreven regels kennen en deze misbruiken en/of binnen de grenzen hiervan werken om een bepaald doel te bereiken dat de objectiviteit en de opbouw van de encyclopedie (op de lange duur) niet ten goede komt. Dergelijke gebruikers kunnen bijna niet geblokkeerd worden binnen de huidige systeem.

Ik schrijf dit n.a.v. mijn ervaringen in mijn begintijd met één gebruiker, waar ik me nu niet meer mee bemoei en dit ook niet ga doen. De kwestie is op dit moment ook niet actueel meer, maar de gang van zaken verbaasde me indertijd erg, dat betreffende gebruiker gewoon door kon gaan. Ik begrijp dat dergelijke kwesties veel uitzoekwerk vergt van vrijwillige (!) moderatoren of de gebruiker die dit in kaart brengt en zou dit graag anders geregeld willen zien in de toekomst. Hoe, daar ben ik nog niet over uit.
Vraag 8: Kan ik, ondanks mijn bezwaar tegen deze zwakke plek in de richtlijnen en mijn wens om dit in de toekomst te 'dichten', de richtlijnen toch onderschrijven?

Met vriendelijke groet, BlueKnight 28 aug 2011 00:21 (CEST)