Gebruiker:Ed Stevenhagen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Vrije licentie betekent nog geen vogelvrijheid van rechten Men heeft mijn afbeelding (rechts) verwijderd omdat ik mijn afbeelding niet in vrije licentie wilde wegzetten. Die vrijheid is mij niet gegund!

Ster_van_verdienste uitgereikt door Jcb 17 sep 2005 22:43 (CEST) voor het vele grondige onderzoek naar onder meer auteursrechten.


Wie ik ben

IT-specialist met een voorliefde voor "geo".

Achtergrond: -HBS-B, Technische Universiteit Eindhoven (Elektrotechniek-K1), Koninklijke Militaire Academie Klu, ged. Vliegeropleidng Canada, Vliegbasis Volkel, Luchtmachtstaf DEBKlu, AMBI-opleiding, Opleiding specialisatie GIS RUU, Gist-brocades, SMRA, Siemens Nixsdorf, Nissan Europe, KLM.

Interesses: Geodesie, geografie, kartografie, geologie, archeologie, astronomie, fotografie, beeldbewerking, digitale technieken, mergelgroeven, digitale technieken, wiskundige modellen, systeemontwikkeling, internet, het zoeken naar de speld in de hooiberg.

Ruim 35 jaar ben ik actief als bergloper en onderzoek ik de onderaardse kalksteengroeven van Limburg. Het accent ligt vooral op de kartering, digitalisering van kaartmateriaal en digitale beeldbewerking en visualisatietechnieken.

Tegenwoordig ondersteun ik de universiteit Leiden met de kartering van het 900 meter lange ondergrondse gangenstelsel aan de Wassenaarse slag, een onderdeel van de Atlantic Wall, dat dienst doet als vleermuisreservaat.
Jaarlijks ga ik mee met de vleermuisinventarisaties in de mergelgroeven om daar waar nodig kaartmateriaal bij te werken.

Mijn archief bestaat uit vele honderden kaarten van mergelgroeven, de resultaten van ruim 30 jaar veldwerk, vele kadasterkaarten, enige honderden luchtfoto's, reproducties uit archieven van het voormalige RIN, de Topografische Dienst, Rijks Archieven, Staatstoezicht op de Mijnen en individuele onderzoekers.
Lange tijd het ik deelgenomen aan de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven. De reden waarom ik ben vertrokken kunt u vernemen op mijn site de Limburgse mergelgroeven.

Overige activiteiten:

Afbeeldingenbeleid en licenties in Wikipedia

Ik schrijf veel in beelden en weinig in teksten. Een beeld is meer dan een tekst. Het kan voor mij de betekenis hebben van een compleet verhaal met daarin een eigen mening en interpretatie verwerkt. Een wijziging in de afbeelding door iemand anders kan aan de inhoud en mijn bedoeling afbreuk doen. Mijn voorkeur gaat daarom uit naar een licentie BY-ND zonder afbreuk te willen doen aan de elementen die ik van anderen in compilaties gebruik. "BY" houdt in de naamsvermelding en "ND" (No Derives), omdat ik geen gerommel wil in mijn interpretatie. Verder mag je het plaatje vrij gebruiken en zou iemand werkelijk een essentië vebetering aanbrengen aan mijn afbeelding en is het al een afgeleid werk dan zal ik ND ook niet zo nauw interpreteren. Ik steun de gedachten van Wikipedia, maar ik ben het niet eens hoe anderen er gebruik van maken zonder dat er sprake is van toegevoegde waarde. Het verwijderen van alleen de naam is zo'n voorbeeld. Om deze reden plaats ik mijn beeldmerk of dat van Wikipedia op mijn afbeeldingen. Ik begrijp dat dit niet de instemming heeft van iedereen, maar mijn beweegreden zal nog duidelijker zijn na het lezen van mijn ervaring met betrekking tot plagiaat en bronvervalsing in Mergel gebroken. In deze publikatie worden mijn kaarten gepubliceerd met "anoniem" en "maker onbekend" of de rechten werden door de auteur opgeeist.

Zou ik ook vóór een auteursnaam zijn in een artikel. Mijn antwoord is JA, wanneer het een afgeronde bijdrage is, met een eigen inbreng, of resultaat van eigen onderzoek, mening en interpretatie mogelijk BY-ND en er geen belemmeringen zijn om een zelfde onderwerp verder uit te diepen.

Welke waarde hebben de licenties van Wikipedia?
Juridisch hebben de Wikipedia licenties geen enkele juridische waarde en blijven auteursrechten volledig van kracht zolang niet juridisch, onomstotelijk en eenduidig is vastgelegd dat een auteur een licentie heeft verleend of daarvan heeft afgezien.
Verder heb ik bij Wikipedia een beeld van een grote levendige kweekvijver vol met kikkers die je in en uit ziet springen.

Overige bijdragen

In artikelen kijk ik vaak of de vlag de lading dekt. Is een definitie wel juist, te ruim genomen of zodanig gedefinieerd dat zaken worden uitgesloten. Soms nodigt het uit om een eigen inbreng neer te zetten met een vervolg in alle gebruikte termen. Ook kijk ik naar de structuur. Zo kan je niet beginnen met statistische gegevens van "iets" en vervolgens gaan uitleggen waarover het gaat.

Kritisch volg ik soms discussies en ik schroom er niet voor om een knuppel in dat hoenderhok te gooien. Mijn bijdragen hieronder zijn verre van compleet maar het geeft een beeld van interesse en belangstelling.

Omdat Wikipedia totaal geen respect toont voor zaken als auteursrecht en het aangemoedigd wordt vermeldingen van de auteur, zoals bv de drukker op ansichtskaarten te verwijderen, ben ik vrijwel geheel gestopt met het opvoeren van eigen afbeeldingen.

Artikelen

Mijn bijdrage aan Wikipedia:

Verbetering afbeeldingen

De lege afbeeldingen zijn het resultaat van de bijdragen van anderen. Zij konden zich niet verenigen met een licentie die een verminking van de afbeelding niet toe staat zoals het verwijderen van de aanduiding van de oorspronkelijke auteur. Jammer want het was allemaal origineel, informatief en eigen werk.

Hiernaast mijn Wiki PrutsSter. Ik zet hem neer wanneer ik een kritische opmerking heb over hoe men met met auteursrecht omgaat, bv het witwassen van auteursrecht, het verminken van afbeeldingen, bv het anonimiseren van afbeeldingen. Ja je komt hier vreemde vogels tegen die met auteursrecht omgaan als met een fiets: zien ze geen eigenaar dan denken ze dat ze hem mee kunnen nemen.
Een voorbeeld van het verwijderen van informatie uit een afbeelding. Iemand die vindt dat je op een afbeelding geen tekst mag neerzetten.


Ik wijzig ook wel foto's van iemand anders maar dan houd ik de credits van de oorspronkelijke maker in ere. De afbeeldingen hieronder geven een indruk van mijn creatieve bijdrage.

Contrastverbetering

Luchtfoto's

De lege afbeeldingen zijn het resultaat van de bijdrage van anderen. Zij konden zich niet verenigen met een licentie die een verminking van de afbeelding niet toe staat zoals het verwijderen van de aanduiding van de oorspronkelijke auteur.


Foto's

De lege afbeeldingen zijn het resultaat van de bijdragen van anderen. Zij konden zich niet verenigen met een licentie die een verminking van de afbeelding niet toe staat zoals het verwijderen van de aanduiding van de oorspronkelijke auteur.

Maar natuurlijk ontbreken ook de eigen foto's "uit de schoenendoos" en overige creaties niet.

Samengestelde afbeeldingen

Het combineren van materiaal levert ook heel origineel werk op. In de kaart van Maastricht zitten zo'n 20 kadasterkaarten verwerkt en een topografische kaart voor de vestingwerken. In de kaart van de haarlemmermeer zijn meer dan 7 minutenbladen samengemonteerd nadat ze eerst op gelijke schaal waren gebracht. Vervolgens nog een oude stafkaart als ondergrond voor de polder.

De lege afbeeldingen zijn het resultaat van de bijdragen van anderen. Zij konden zich niet verenigen met een licentie die een verminking van de afbeelding niet toe staat zoals het verwijderen van de aanduiding van de oorspronkelijke auteur.

Eigen reproducties

De lege afbeeldingen zijn het resultaat van de bijdragen van anderen. Zij konden zich niet verenigen met een licentie die een verminking van de afbeelding niet toe staat zoals het verwijderen van de aanduiding van de oorspronkelijke auteur.

Overzichtskaarten

De lege afbeeldingen zijn het resultaat van de bijdragen van anderen. Zij konden zich niet verenigen met een licentie die een verminking van de afbeelding niet toe staat zoals het verwijderen van de aanduiding van de oorspronkelijke auteur.

Soms creeer je uit basismateriaal geheel eigen kaarten. Bijvoorbeeld uit "uitkleden" van een pdf bestand en het optuigen tot een nieuw idee.

Tranchotkaart

Ik heb een grote bewondering voor de Tranchotkaart. Een aantal kaarten afgeleid van kleurenvlakfilms die ik uit Duitse archieven heb laten overkomen. De scherpte kom je dan ook in geen enkele publikatie tegen.

De lege afbeeldingen zijn het resultaat van de bijdragen van anderen. Zij konden zich niet verenigen met een licentie die een verminking van de afbeelding niet toe staat zoals het verwijderen van de aanduiding van de oorspronkelijke auteur.

Oude Kadasterkaarten

De lege afbeeldingen zijn het resultaat van de bijdragen van anderen. Zij konden zich niet verenigen met een licentie die een verminking van de afbeelding niet toe staat zoals het verwijderen van de aanduiding van de oorspronkelijke auteur.

Meer topografie

In de tijd dat ik op de KMA zat heb ik veel oude kaarten gefotografeerd uit de collectie van de bibliotheek. Zo ook de rivierenkaart van Limburg van rond 1850. Bij de aangedragen afbeeldingen is veel aan het contrast gedaan en ook de kleur toegevoegd.

Vaak gebruik ik oud kadastermateriaal in combinatie met luchtfotomateriaal, vaak vanaf www.dewoonomgeving.nl. De eerste bewerking is het transformeren naar een zelfde schaal. Het meest arbeidsintensieve is het verbeteren van het contrast omdat de foto's van de RAF vaak bijzonder grijs en contrastarm zijn.

Satellietfoto's

Ik heb een gote verzameling kaarten, foto's. Vaak combineer ik materiaal of licht ik er een detail uit.

De lege afbeeldingen zijn het resultaat van de bijdragen van anderen. Zij konden zich niet verenigen met een licentie die een verminking van de afbeelding niet toe staat zoals het verwijderen van de aanduiding van de oorspronkelijke auteur. Overzicht

Provincie

Regio