Gebruiker:Jverveer

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Johan Verveer is niet mijn echte naam, maar wel die waaronder ik actief ben op dit medium en ook hier en daar publiceer. Ik interesseer me vooral voor literatuur, filosofie, kunst, klassieke muziek en politiek. Verder voor alles wat met Duitsland en het Duitse taalgebied te maken heeft, waar ik me beroepsmatig mee bezighoudt. Ik heb nog weinig artikelen gestart maar wel het nodige verbeterd, als geboren wereldverbeteraar - en leraar trouwens - een moeilijk af te leren neiging.

Die neiging deel ik wel met een groot deel der actieve exemplaren van de merkwaardige diersoort die op Wikipedia 'Gebruiker' wordt genoemd; het kommaneukgehalte onder hen doet bepaald het 'herte hoger slaan' (Gorter). Zij het ook niet van iedereen, want ik heb inmiddels meermalen de degens gekruist met Wikipedianen die het lastig vinden een beperkte kennis van zaken gescheiden te houden van hun eigen mening ter zake. De feiten zijn belangrijk, jazeker! Maar welke feiten wel wel, en welke niet? Verder weet iedere filosoof dat een 'feit' pas als zodanig waarneembaar is, binnen een al bestaand theoretisch geheel. Zo zal in een compleet rode wereld de noodzaak ontbreken om de kleur rood te benoemen, ja, zelfs om die waar te nemen; de Einsteins onder ons zullen dan misschien voorzichtig melden dat er kleuren bestaan, en dus wellicht ook andere dan rood.

Die zullen dan wel veel Wikipedianen tegen zich krijgen, die zich op de 'wetenschap' beroepen! Van alle misverstanden die ik op dit sympathieke amateurproject ben tegengekomen, is het commentaar 'dit is niet wetenschappelijk!' dan ook nog wel het meest in het oog springende. Doe een poging, en je slaat stijl achterover wat je - pas bij navraag uiteraard - te horen krijgt over wat dan wel verstaan moet worden onder wetenschap - vaak vage noties van een natuurwetenschap zonder de armslagen die natuurwetenschappers zelf erop nahouden, en meestal ook zonder de openheid zelfs voor natuurwetenschappelijke resultaten, die strijdig zijn met een traditioneel Cartesiaans wereldbeeld. Dat we in een tijd leven, waarin nu net dat wereldbeeld aan het verschuiven is, ontgaat hun, of ze willen het niet meemaken. Een traditioneel wereldbeeld wordt met man en macht verdedigd, ten koste van het objectief informeren en het centraal stellen van de feiten. Én de meningen over die feiten, in het bewustzijn, dat een selectie daarvan altijd en noodzakelijk beperkt is, ervan gescheiden te houden. Amateurs hebben hier begrijpelijkerwijs meer moeite mee dan professionals.

En zo is dus Wikipedia op sommige lemmata, die over psychologie bijvoorbeeld, in mijn ogen iets geheel anders geworden dan een professionele encyclopedie, waar men er zich wel voor zal wachten om natuurwetenschappelijke maatstaven aan te leggen voor bv. gamma- en alfawetenschappen. De Nederlandse artikelen te herschrijven met de belangrijkste criteria van die wetenschappen zelf, is op dit moment dan ook nog onbegonnen werk. Dat komt vooral doordat er op de Nederlandstalige Wikipedia veel mensen actief zijn, die een sciëntistisch wereldbeeld aanhangen, met name uit de Skepsis-hoek. Terwijl Skepsis nou niet echt een wetenschappelijk tijdschrift is...

Héél geleidelijk aan verandert er hier wel iets. Dat planten intussen beter groeien als ze dagelijks aan muziek van Mozart worden blootgesteld dan aan heavy metal is inmiddels ook wetenschappelijk onderzocht, maar je mag zulke dingen dus niet schrijven, althans niet in het Nederlands. Gelukkig is dat anders op de Duitse, Franse en Engelse Wikipedia's. Wie het verschil wil zien, moet bv. maar eens onderwerp als parapsychologie ter hand nemen. Wat het nou pecies ís, daar kom je in het Nederlandse artikel niet achter. Wel dat er actieve Wikipedianen zijn, die het een onbewezen pseudowetenschap vínden.

Goed, hoe interessant ook vele artikelen in dit geheel zijn, soms ook juist dóór hun eenzijdigheid - die soms met één klik op de Duitse of Engelse tekst kan worden doorbroken, wat mij betreft in die volgorde - het kan dus niet genoeg worden benadrukt dat Wikipedia een encyclopedie is door en voor amateurs. We moeten ons hierover geen illusies maken. Dat zou wél ons geweten moeten scherpen, om álle kanten van een lemma zo onbevooroordeeld mogelijk te beschrijven. Want bijvoorbeeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is Wikipedia inmiddels zo'n beetje de Bijbel geworden, en zij hebben nog níet het vermogen om hetzelfde artikel in een andere taal vlot te lezen. Het lezen van een heel Wikipedia-artikel in het Nederlands is voor deze groep meestal al het halve werk voor een spreekbeurt, werkstuk of power-point-presentatie. Vraag ze vooral niet om zelfstandig een boek uit de kast te pakken, het staat toch allemaal op het web! Ook moet men niet onderschatten, hoeveel journalisten Wikipedia raadplegen als belangrijke bron voor een artikel of uitzending.

Een complete lijst toevoegen met artikelen waar ik me mee heb bezig gehouden gaat me te ver, maar ik interesseer me in het bijzonder voor biografieën van schrijvers, waarbij het bespreken van hun werk een belangrijk deel uitmaakt van mijn schrijfplezier. Dat dergelijke besprekingen op het Nederlandse deel van Wikipedia nog vrij beperkt zijn - afgezien van vertaalde - betekent dat er een groot terrein braak ligt - waarop ik dus meer met rust gelaten wordt als ik me stort op andere hobbies, zoals politiek, moderne geschiedenis en nieuwe spiritualiteit; anderzijds is het toch wel jammer dat de belangstelling voor Nederlandse schrijvers zo beperkt is en zelden boven het clichématige en algemeen bekende uitkomt. Er valt dus nog een hoop te doen! Ook voor iemand die er weinig tijd, maar wel sympathie voor heeft, en die verder een beetje heeft leren schrijven bij een krant.

Terzijde zij opgemerkt dat ik ben opgeleid als vertaler, filosoof, docent Duits en politiek wetenschapper. Allemaal papiertjes, edoch, wat betekenen die? Toch niet veel meer dan de bekentenis 'Deze gebruiker eet ratten' of 'deze gebruiker heeft met een moedertaalspreker te vergelijken kennis van het Bulgaars' waarmee men zichzelf eerder in de wielen rijdt dan goeds verspreidt, meen ik.

Een sterk stempel van ondergetekende dragen intussen de volgende artikelen:

Eduard Douwes Dekker

Menno ter Braak

Hendrik Marsman

Carl Gustav Jung

Robert F. Kennedy

Jacques Perk

Joseph Brodsky

Paul Rodenko

Emigrantenliteratuur

Franz Kafka

Albert Vigoleis Thelen