Gebruiker:Thomass

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Mijn achtergrond

  • Auteur en uitgever 'Tijdsbalk van de menselijke evolutie, kennis en cultuur', 2001.
  • Biograaf & archivaris Bobbejaan Schoepen (vader)- Dir. & producer Bobbejaan Records bvba
  • Bestuurslid van SKEPP vzw (1998-2016) - (SKEPP - homepage). (vrijwilligersorganisatie)
  • Van 2000 tot 2010 hoofdredacteur van het skeptische tijdschrift 'Wonder en is gheen Wonder'.
  • Site Etienne Vermeersch redactie, archivaris en beheer, sinds 2002 (vrijwillig)


Mijn standpunt

Mijn standpunt sluit aan bij de De vijf zuilen van Wikipedia, de grondvesten en principes waarop ze gebouwd is en die niet van elkaar kunnen losgekoppeld worden. Wel heb ik mijn reserves hoe die theoretische uitgangspunten in de praktijk worden toegepast.
Wikipedia is een multi-perspectivistische encyclopedie, waar verschillende invalshoeken en zienswijzen aan bod mogen komen. Daarin zit al het streven naar de pijler neutraliteit ingebakken, uiteraard gekoppeld aan een degelijke brononderbouwing en verifieerbaarheid.
Een wetenschappelijk perspectief als het om waarheidsclaims of empirische beweringen gaat, is daarom onontbeerlijk op een lemma, hoe minimaal ook.

Openheid

1. In tegenstelling tot vele bewerkers heb ik besloten niet-anoniem maar in alle openheid bijdragen aan Wikipedia te leveren; te werken vanuit een uitgesproken en openlijke achtergrond. Enkel vanuit die gepersonaliseerde openheid kan je echt spreken van een zogenaamde 'Wikipedia-gemeenschap'.
Ik pleit er dan ook voor om de anonimiteit op Wikipedia af te schaffen. Is ook eerlijker. Iedereen heeft een pov (a point of view), niemand ontkomt aan perspectivisme, een wereldbeeld.
2. Openheid over je familiale of wereldbeeldmatige achtergrond heeft ook een keerzijde: Het maakt je enerzijds kwetsbaar tegenover sommige anonieme bewerkers waarbij geschillen ontstaan; bewerkers die zich zich soms inbunkeren en misbruik maken van je openheid.
Anderzijds dien je extra waakzaam te zijn voor de lemma's die daarbij aansluiten en waarmee je affiniteit hebt. Nu, anoniem of niet, je moet altijd waakzaam en kritisch blijven. Iedereen werkt aan lemma's waar die (hopelijk) iets van afweet en waar de gebruiker een mate aan affiniteit of een persoonlijke band mee heeft. Dat kan zelfs makkelijker als je anoniem bent.
3. Belangrijk: Mijn openheid en mijn toewijding naar specifieke lemma's betekent echter niet noodzakelijk dat de inhoud van zulke lemma's fouten bevat of ik niet naar objectiviteit streef.
Soms zijn er ook voordelige aspecten die doorslaggevend zijn: mensen die expertise hebben op een bepaald domein, hebben daarmee ook een affiniteit, commitment.
Van wiskundigen tot historici: velen waren of zijn gepassioneerd bezig met hun vak. Dat sluit feedback, kritische zin, double en triple check echter niet uit. Integendeel, je wil graag dat het lemma waar je intens mee bezig bent zo correct mogelijk is.
4. Wikipedia zou er meer over moeten waken dat haar basiszuilen geen dode letter worden, maar strenger toegepast worden in de praktijk. Anders zal deze nobele online encyclopedie nooit de geloofwaardigheid bereiken waar ze naar streeft. Het afschaffen van de anonimiteit is daarvoor naar mijn mening een eerste stap: je merkt meer zin voor accuratesse wanneer iemand zijn naam verbindt aan een artikel. Precies omdat het een gezicht krijgt. Dat geldt ook in de journalistiek.
5. Het gevaar voor blinde vlekken naarmate je engagement tot een lemma sterker wordt, blijft iets om over te waken, maar dat geldt uiteraard voor elke bewerker. Fouten komen evenzeer voor bij anonieme bijdragen, hoewel er uiteraard ook heel wat integere anonieme bewerkers zijn.
Een anonieme Wikipedia leidt veel te vaak tot bunkerpsychologie (indekkerij), meeheulerij en onophoudelijke loopgravenoorlogen. Overlegpagina's puilen uit door tonnen verspilde woorden en energie die nuttig hadden kunnen zijn voor haar lemma.
Dit kritische artikel over Wikipedia uit het Vlaamse weekblad HUMO werpt een blik op deze intrinsieke problematiek van het project Wikipedia: De oorlog op Wikipedia: bericht uit de loopgraven (HUMO 27-03-2012)
Sapere aude
Thomass (overleg) 15 jan 2013 22:23 (CET)


Lemma's in het leven geroepen

Caroline De Mulder, Nudie Cohn, Sokal-affaire, Guy Peellaert, Mike Patton, Modus vivendi, Le temps des cerises, Twang, Jaap Kruithof, Hugo Van den Enden, Johan Braeckman, Walter Prevenier, Wim Betz, Firmin Michiels, Ed Sullivan, Henri Salvador, Jacques Kluger, Grand Ole Opry, Folies Bergère, Paul Van Dessel, Ordonnans, Tex Williams, Frans Muriloff, Jacques Kluger, Yvonne Lex, Steve Sholes, Louis Baret, Jos Baudewijn, Richard Anthony, De lichtjes van de Schelde, Kees Brug, Eerbied voor jouw grijze haren, Staf Permentier‎, Jean Walter, Bobbejaan Records, Jan Theys, Café zonder bier. Remy De Pillecyn, Theo Mertens, Published Price to Dealer.