Gebruiker:Tjako/Adviescommissie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit initiatief Adviescommissie zal een jaar na aanvang worden geëvalueerd. Afhankelijk van de resultaten van die evaluatie zal bezien worden of dit initiatief wellicht aanpassingen behoeft of wellicht moet worden opgeheven.
Wikipedia-Medcab.svg

De Wikipedia Adviescommissie is een - als proef opgezet - orgaan op de Nederlandstalige Wikipedia, waartoe gebruikers zich kunnen wenden voor een advies over oplossing van door hen als problematisch ervaren situaties (in relatie tot de samenwerking met andere gebruikers). Uitspraken van de Adviescommissie zijn niet bindend, maar krijgen hun gewicht doordat de leden van de Adviescommissie voldoende vertrouwen van de gemeenschap genieten.

De Adviescommissie is een louter adviserende commissie. Zij legt zelf - in tegenstelling tot de Arbitragecommissie - geen 'maatregelen' op.

Doelstellingen[bewerken]

De Adviescommissie kan adviseren aan individuele gebruikers die problemen met elkaar (conflicten) of met hun eigen gedrag op Wikipedia ervaren. De Adviescommissie zal trachten partijen bij te staan met advies om de samenwerking te normaliseren en de werksfeer te verbeteren. Middelen daartoe zijn:

 • Een aparte overlegpagina (subpagina van deze pagina) per ingediend adviesverzoek, waarop de Adviescommissie overlegt met betrokkenen en eventuele derden, en/of:
 • Advies en informatie inwinnen bij derden, en/of:
 • Advies en informatie inwinnen bij betrokkenen, en/of:
 • Advies uitbrengen aan derden, en/of:
 • Advies uitbrengen aan betrokkenen

Alle adviesverzoeken worden op de pagina van een ingediend verzoek behandeld. Een verzoek om advies kan worden afgewezen indien leden van de Adviescommissie een verzoek niet willen of kunnen behandelen.

Adviesverzoek indienen[bewerken]

Korte handleiding:

 1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
 2. voeg deze pagina onder het kopje Verzoeken hieronder als sjabloon {{/Verzoeken/Naam van uw verzoek}} in

 • Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Verzoeken" hieronder neer, iemand anders zal dan de benodigde pagina aanmaken.
 • Vermeld optioneel in uw verzoek of u een bepaald lid van de commissie op het oog heeft om uw verzoek te laten behandelen.

Verzoeken[bewerken]

TESTVOORBEELD: X wil graag (advies over) mogelijke verzoening met Y[bewerken]

Omschrijving van het verzoek door X kan hier.

Ruimte voor X[bewerken]

Hier overleg tussen X en de verzoeningscommissie

Ruimte voor Y[bewerken]

Hier overleg tussen Y en de verzoeningscommissie

Ruimte voor derden[bewerken]

Hier overleg tussen derden en de verzoeningscommissieLedenreglement[bewerken]

 • De Adviescommissie opereert slechts wanneer zij bestaat uit minimaal 3 leden.
 • Elk lid van de commissie opereert in principe zelfstandig, echter eventueel intern overleg tussen leden kan soms leiden tot een advies van meer dan 1 lid, of zelfs tot een advies van de gehele commissie.
 • Indien een lid niet beschikbaar is voor een ingediend verzoek kan een ander lid eventueel een verzoek in behandeling nemen.
 • De leden van de Adviescommissie zijn hooguit 1 jaar in functie, waarna herkandidering voor een nieuwe termijn mogelijk is.

Kandidaatstelling en lidmaatschapsprocedure[bewerken]

 • Wanneer er kandidaten worden gezocht (indien er minder dan 3 leden zijn) zal dit aangekondigd worden op WP:Mededelingen, op WP:Kroeg en op de notificaties bovenaan de volglijsten van gebruikers.
 • Op de Nederlandstalige Wikipedia geregistreerde gebruikers (met minimaal 500 bewerkingen in de 3 maanden voorafgaand aan de kandidering) kunnen zich kandideren voor lidmaatschap van de Adviescommissie.
 • De periode van kandidaatstelling duurt twee weken:
  • Indien er na die twee weken geen bezwaren tegen een kandidaat zijn ingebracht treedt de kandidaat als lid toe tot de commissie.
  • Indien er binnen die twee weken bezwaren zijn ingebracht wordt een kandidaat nog geen lid, maar krijgt wel de mogelijkheid om te laten peilen gedurende twee extra weken of het bezwaar gegrond wordt bevonden door de gemeenschap.
   • Indien de gemeenschap dan in meerderheid het bezwaar ongegrond verklaart, wordt de kandidaat alsnog lid.
   • Indien de gemeenschap dan in meerderheid het bezwaar gegrond verklaart, wordt de kandidaat geen lid.
 • Een gebruiker mag zich hooguit 1x per jaar kandideren.
 • Indien er een situatie is met minder dan 3 leden volgen er oproepen om zich kandidaat te stellen, om met een commissie van minimaal 3 leden verder te kunnen.
 • Lidmaatschap van de Adviescommissie duurt hooguit 1 jaar: men kan zich na afloop van een termijn herkandideren.
 • Leden mogen zich ten allen tijde terugtrekken uit de commissie.

Kandidatenlijst[bewerken]

 • Huidige stand van zaken: momenteel heeft de commissie 0 leden. Kandidaten dus welkom!

Men kan zich hieronder kandideren voor het lidmaatschap.

 1. .... (vul hier uw gebruikersnaam in door vier tildes (~~~~)te plaatsen)

Ruimte voor eventuele bezwaren[bewerken]

Hier kunnen opmerkingen over de kandidaten worden geplaatst.


Ledenlijst[bewerken]

Hieronder staan de huidige leden van de commissie vermeld.

 1. ....

en:Wikipedia:Mediation Cabal