Gebruiker:Ziko/Encyclopedie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Plinius’ Naturalis historia in een rijk geïllustreerd manuscript uit de 13e eeuw
Nouveau Larousse illustré, 1897–1904
Populaire grote encyclopedie Bertelsmann Lexikothek in 26 delen, in de druk van 1983

Een encyclopedie (Grieks ἐγκύκλιος παιδεία, 'alles omvattende' of 'algemene opleiding') is een bijzonder omvangrijk naslagwerk. Het begrip 'encyclopedie' wijst op uitvoerigheid of een breed spectrum aan onderwerpen, zoals het geval is bij een persoon die encyclopedische kennis wordt toegeschreven. Aan de andere kant wordt niet de gehele kennis, maar alleen een samenvatting of opsomming daarvan gepresenteerd. De encyclopedie is zo gezien een overzichtswerk, een ordening van kennis, die een samenhang creëert. Daarnaast wordt het begrip 'encyclopedie' ook voor veel boeken gebruikt die alleen een beperkt vakgebied of ook maar één onderwerp behandelen, de zogenaamde vakencyclopedieën.

Voor de oudste volledig overgeleverde encyclopedie wordt de Naturalis historia uit de eerste eeuw n.Chr. aangezien. De grenzen waren vaag: encyclopedieën bevonden zich tussen leerboeken aan de ene kant en woordenboeken aan de andere kant. Vooral door de grote Franse Encyclopédie heeft het begrip 'encyclopedie' ingang gevonden voor een Realwörterbuch dat zich bezighoudt met onderwerpen, niet met woorden als taalkundig verschijnsel. Vanwege de alfabetische volgorde worden encyclopedieën in sommige talen vaak ook lexicon genoemd, maar in de geschiedenis van de encyclopedieën zijn er ook nog veel andere begrippen te vinden.

De huidige vorm van het naslagwerk werd vooral sinds de 18e eeuw ontwikkeld; bedoeld wordt een omvangrijk woordenboek over alle onderwerpen voor een breed publiek. In de 19e eeuw kwam de typische, neutraal-feitelijke stijl erbij. Encyclopedieën werden beter gestructureerd en presenteerden nieuwe teksten, niet gewoon oudere (vreemde) uit andere boeken of eerdere encyclopedieën. In Nederland was de Winkler Prins de meest bekende gedrukte encyclopedie, in de Duitstalige landen de Brockhaus Enzyklopädie en in de Engelstalige de Encyclopaedia Britannica.

Vanaf de jaren tachtig van de 20e eeuw worden encyclopedieën ook digitaal aangeboden, op cd-rom en op internet. Soms ging het om een vervolg van oudere werken, soms om nieuwe projecten. Een bijzonder groot succes was de in 1993 voor het eerst gepubliceerde Microsoft Encarta op cd-rom. De in 2001 opgerichte Wikipedia ontwikkelde zich tot de grootste internetencyclopedie.

Begrip[bewerken | brontekst bewerken]

Definities[bewerken | brontekst bewerken]

Titeltekening van de Cyclopaedia van 1728 (de tekening zelf is ouder), met vrienden van elk soort wetenschap

Volgens de oudhistorica Aude Doody is de encyclopedie een tekstsoort die moeilijk te definiëren valt. Ze noemt encyclopedisme het streven naar universele kennis of ook de som van de algemene kennis (van een bepaalde cultuur). Concreet is de encyclopedie een boek 'dat of de gehele garnituur van de algemene kennis of een uitputtend spectrum aan materiaal over een specialistisch onderwerp verzamelt en schikt'. De encyclopedie, schrijft Doody, claimt dat ze makkelijke toegang naar informatie over alles geeft wat het individu over zijn wereld moet weten.[1]

Voor het zelfbesef van encyclopedieën werden vaak de voorwoorden van de werken geëvalueerd.[2] In de 18e en vooral in de 19e eeuw werd daarin benadrukt dat ze kennis samenvatten, niet voor vaklui maar voor een breder publiek.[3] In het voorwoord van de Brockhaus uit 1809 staat bijvoorbeeld:

Het doel van dit soort woordenboek kan het nooit zijn om volledige kennis te geven; wel zal dit werk – dat een soort sleutel moet zijn om toegang te krijgen naar geletterde kringen en de aandacht van goede schrijvers – voor het belangrijkste deel van de kennis, de aardrijkskunde, geschiedenis, mythologie, wijsbegeerte, natuurkunde, de schone kunsten en andere wetenschappen, alleen die kennis bevatten die iedereen als geletterde persoon moet hebben als hij of zij wil deelnemen aan een goede conversatie of een boek lezen [...].

— Vorrede. In: Brockhaus Conversations-Lexikon, 1809[4]

De bibliotheekswetenschapper en encyclopedie-expert Robert Collison schreef ca. 1970 voor de Encyclopaedia Britannica introducerend in het betreffende Macropaedia-artikel:

Tegenwoordig denken de meeste mensen bij een encyclopedie aan een uit vele delen bestaande beknopt overzicht van alle beschikbare kennis, volledig met landkaarten en een gedetailleerde index, als ook met talloze bijlagen zoals bibliografieën, illustraties, lijsten van afkortingen en vreemde uitdrukkingen, plaatsnaamregisters enz.

— Robert L. Collison, Warren E. Preece: Artikel „Encyclopaedias and Dictionaries“. In: Encyclopaedia Britannica, 1998[5]

Ontwikkeling tot het moderne begrip[bewerken | brontekst bewerken]

Het moderne begrip 'encyclopedie' is samensteld uit twee Griekse woorden: ἐγκύκλιος (enkýklios), rondgaand in de cirkel, ook: omvattend, algemeen, en παιδεία (paideia), educatie, onderwijs of opleiding. Het hieruit samengestelde ἐγκύκλιος παιδεία wijst naar de muzische opleiding van jonge vrijgeboren Grieken in de cirkel van het theaterkoor.[6] Bij de Grieken was er geen bindende opsomming van de betreffende vakken. Moderne wetenschappers geven de voorkeur eraan om de Griekse uitdrukking met 'algemene vorming' te vertalen, in de zin van een opleiding die de basis legt.[7]

De Romein Quintilianus (35 tot ca. 96 n.Chr.) nam de uitdrukking over[8] en zei dat voordat de jongens in de welsprekendheid worden opgeleid ze het opleidingstraject (de orbis ille doctrinae, letterlijk: cirkel der vakken) moeten doorlopen. Romeinse auteurs zoals Quintilianus en Vitruvius duidden met ἐγκύκλιος παιδεία een vooropleiding aan voor de specialisatie die ze wilden leren, zoals rhetor of architect. Dienovereenkomst varieerden de genoemde vakken.[9] Quintilianus noemt voor rhetorici bijvoorbeeld de vakken aardrijkskunde en muziek.

Onzeker blijft wat Plinius bedoelde toen hij in het voorwoord van zijn Naturalis historia (ca. 77 n. Chr.) de τῆς ἐγκυκλίου παιδείας vermeldde. Dit heeft te maken met de vaagheid van de mogelijke vakken, maar ook met een onzeker overgeleverde tekst.[10] ἐγκύκλιος παιδεία werd uiteindelijk een collectief begrip voor de zich ontwikkelende zeven vrije kunsten, de artes liberales.[11]

De Bazelse druk van Joachim Sterck van Ringelberghs Lucubrationes, vel potius absolutissima kuklopaideia…, 1541

Het woord encyclopedie gaat terug naar een foutieve terugvertaling van het tekststuk bij Quintilianus. Dit tas Encyclopaedias in Plinius-drukken vanaf 1497 heeft dan de uitdrukking erdoor gekregen. Het werd gezien als Griekse vertaling van orbis doctrinae. In volkstalen verscheen de uitdrukking dan in de jaren 30 van de 16e eeuw. Medio 16e eeuw kon het woord zonder verdere uitleg in boektitels worden gebruikt, voor werken, waarin volgens Ulrich Dierse 'het algeheel van de wetenschappen volgens een bepaalde ordening werd gepresenteerd'. De nadruk lag niet op 'algeheel' maar op 'ordening'.[12]

Guillaume Budé gebruikte het Latijns neologisme encyclopaedia in 1508 in de zin van een alles omvattende wetenschap of geletterdheid. Waarschijnlijk voor het eerst in een boektitel dook het woord in 1527 op. Toen publiceerde de Zuid-Nederlandse pedagoog Joachim Sterck van Ringelbergh: Lucubrationes, vel potius absolutissima kuklopaideia, nempe liber de ratione studii (Nachtwerken, oftewel volledigste kuklopaideia, echter een boek over de vernuft van het leren). Als titel van een boek verscheen het voor het eerst in 1559: Encyclopaedia, seu orbis disciplinarum (Encyclopaedia, of de cirkel van de vakken) van Paul Scalich.[13]

De Engelse Cyclopaedia van 1728 was een alfabetisch geordend naslagwerk, een dictionary of the arts and sciences. De doorbraak van de naam 'encyclopedie' kwam eerst met de grote Franse Encyclopédie (1751 en later). In het gevolg van dit voorbeeld werd het begrip zich gebruikelijk voor een algemeen woordenboek.

Andere uitdrukkingen[bewerken | brontekst bewerken]

Theatrum Vitae Humanae, 'Toneel van het menselijk leven', 1565

Terwijl bij de Romeinen de naslag- en leerwerken meestal sobere titels hadden, waren sinds de late oudheid tot in de moderne tijd metaforen in de meerderheid:

 • Vergelijkingen met de natuur, met tuinen, bloemen en voedsel waren bijzonder in zwang. De auteur was bijvoorbeeld een bloemenplukker of een bezige bij die de kennis net als stuifmeel verzamelde. De werken heetten dan Florilegia (bloemencollectie), Liber Floridus (bloeiend boek) of Hortus Deliciarum (tuin der kostbaarheden).[14][15]
 • Populair waren ook verwijzingen naar het licht dat de lezer moet verlichten: Elucidarium, Lucidarius.[16]
 • De boeken waren kostbaarheden: Tresor (schat),[17] Gemma gemmarum (kleinood der kleinodien), schatkamer der mechanische kunsten (Agostino Ramelli),[18] Margarita (parel).
 • Theatrum, schouwburg, zoals in Theatrum anatomicum wees naar het presenterende karakter.[19]
 • Bibliotheca was een verwijzing naar het feit dat het boek was samengesteld uit oudere boeken.[20]
 • Het werk werd beschouwd als spiegel der wereld: Speculum, imago mundi.[21]
 • Betrekking tot waterbronnen had de Livre de Sidrac, la fontaine de toutes sciences, en tot de allegorie van de stedenbouw de Livre de la Cité des Dames.[22]
 • Historia was bekend in de natuurkunde vanwege Plinius en betekende oorspronkelijk de geordende kennis.[23] Verder was Historia normaliter een chronologisch vertoog waarin geografische en biografische kennis werd ingelast.

Alfabetisch gerangschikte encyclopedieën heten of heetten Dictionarium, woordenboek of Lexicon.[24] Andere begrippen zijn: encyclopedisch woordenboek, Reallexikon en Realenzyklopädie, Konversationslexikon, Universallexikon enz.

In het Engels en Frans was dictionary respectievelijk dictionnaire veel voorkomend, vaak in de uitdrukking dictionary of the arts and sciences respectievelijk dictionnaire des arts et des sciences. In het Duits is dit terug te zien in de titel van de Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste van Ersch-Gruber (1818–1889). Onder kunsten zijn de mechanische en ambachtelijke kunsten te begrijpen. Het begrip wetenschap moet niet te beperkt worden opgevat, bijvoorbeeld werd de theologie vroeger zondermeer voor een onderdeel van de wetenschap gezien. Reaal of Realia stond voor onderwerpen in tegenstelling tot begrippen of woorden, een 'reaalwoordenboek' is dus een woordenboek voor onderwerpen en niet voor woorden als een taalkundig verschijnsel.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

In de geschiedenis van de encyclopedie lopen het literair genre en het begrip niet parallel. Daarom kan men erover twisten of er vóór de moderne tijd überhaupt encyclopedieën bestonden; tenminste, de auteurs toen waren zich niet bewust van een soortgelijk literair genre. Het is consensus om bijvoorbeeld de Naturalis historia als een encyclopedie te zien. Er bestaat echter het gevaar van een anachronistische zienswijze, namelijk dat een werk uit de oudheid vanuit een modern perspectief wordt bekeken en geïnterpreteerd, waarschuwt Aude Doody.[25]

Historici zijn het niet met elkaar eens welk werk als de eerste encyclopedie moet worden gezien. Dit heeft ermee te maken dat veel werken verloren zijn gegaan en alleen bekend door korte beschrijvingen of fragmenten. Aan de andere kant is er geen bindende definitie van een encyclopedie. Sommige historici houden ook rekening met een 'encyclopedische' benadering in de zin van een streven naar omvattendheid.[26]

Oudheid[bewerken | brontekst bewerken]

Romein een boekrol lezend, late oudheid

Als een geestelijke voorvader van de encyclopedie werd de Griekse filosoof Plato beschouwd. Hij zelf heeft geen encyclopedie geschreven, maar met zijn Akademeia te Athene stelde hij zich tot doel om iedere intelligente jonge man de gehele geletterdheid ter beschikking te stellen. Plato's neef Speusippos (overleden in 338 v.Chr.) heeft een encyclopedisch werk geschreven waarvan alleen nog fragmenten zijn overgeleverd. Ook over Aristoteles werd gezegd dat zijn aanpak encyclopedisch was in de zin van omvattend.[27]

De Grieken zijn bekend om hun intellectuele verkenningen en hun filosofische originaliteit, maar hebben hun kennis niet in een enkel werk samengevat.[28] Daarom gelden de Romeinen als de eigenlijke uitvinders van de encyclopedie.[29] In de Romeinse Republiek bestond er al de brievenserie Praecepta ad filium (ca. 183 v.Chr.), waarmee Cato de Oudere zijn zoon onderwees.[30]

De encyclopedie ontstond vooral in de keizertijd omdat ze de brede horizon van mensen nodig had die een wereldrijk beheersten.[31] De eerste van de eigenlijke encyclopedieën waren de Disciplinarum libri IX van Marcus Terentius Varro (overleden 27 n.Chr.). De tweede encyclopedie waren de Artes van de arts Aulus Cornelius Celsus (overleden ca. 50 n.Chr.).[32] Varro was de eerste die de vakken van de algemene vorming heeft samengevat die later de vrije kunsten werden. Daarnaast nam hij ook geneeskunde en architectuur op. De Hebdomades vel de imaginibus zijn zevenhonderd korte biografieën van grote Grieken en Romeinen; daarvan zijn maar enkele fragmenten overgeleverd, hetzelfde geldt voor de Discliplinarum. Varro had een grote invloed op auteurs van de late oudheid.[33]

Van overweldigende betekenis was echter de Naturalis historia van de politicus en natuurvorser Plinius. Geschreven rondom 77 n.Chr. is ze de enige compleet bewaarde encyclopedie van de oudheid. Ze mankeerde in bijna geen middeleeuwse bibliotheek met pretentie. De bestuurder en soldaat Plinius was gewend om de wereld ingedeeld te zien in eenheden en ondereenheden.[34] Bijzonder aan het werk van Plinius was de universaliteit die hij claimde en steeds weer tot onderwerp maakte, en die hem diende als verklaring ervoor dat hij veel maar zeer kort kon beschijven.[35]

Een andere Romeinse encyclopedist met verreikende invloed was Martianus Capella uit Noord-Afrika. Hij vervaardigde tussen 410 en 429 n.Chr. een encyclopedie die vaak Liber de nuptiis Mercurii et Philologiae ('De builoft van de Filologie met Mercurius') wordt genoemd en deels in verzen is geschreven. De zeven bruidsmeisjes kwamen overeen met de hoofdstukken van het werk en deze wederom met de zeven vrije kunsten.[36]

Vroege middeleeuwen[bewerken | brontekst bewerken]

De wereld volgens de gegevens uit de Etymologiae van Isidorus, 7e eeuw, in de reconstructie van Konrad Miller, 1898

Na de ondergang van het Romeinse Rijk bewaarde de politicus Cassiodorus met zijn compilatie Institutiones divinarum et saecularium litterarum (543–555 n.Chr.) de kennis van de oudheid. Daarvoor had hij zich teruggetrokken naar een klooster in het zuiden van Italië dat hij zelf had opgericht.[37] Terwijl hij nog wereldlijke en geestelijke onderwerpen van elkaar scheidde, integreerde twee generaties later bischop Isidorus van Sevilla de christelijke leer in de antieke oudheid.[38]

Isidorus' encyclopedie Etymologiae (ca. 620) wil door de ware zin van een woord, door begripsverklaringen de wereld duiden en de lezer in het geloof onderwijzen. Isidorus bekent echter ook dat sommige woorden willekeurig zijn gekozen.[39] Historisch onderzoek heeft veel bronnen van Isidorus gevonden. Zijn eigen prestatie was het om daaruit gekozen te hebben en een heldere, goed geordende presentatie in eenvoudig Latijn te hebben afgeleverd. Breuken in de tekst laten vermoeden dat Isidorus zijn werk niet heeft kunnen afmaken.[40]

Rabanus Maurus, die in 847 de aartsbischop van Mainz werd, stelde het werk De universo grotendeels samen met tekst van Isidorus. Rabanus begon elk van de 22 hoofdstukken met een gepast tekststuk van Isidorus en liet veel weg dat volgens hem onnodig was om de Heilige Schrift te begrijpen. Daaronder vielen voor hem ook de vrije kunsten. Veel andere werken later in de middeleeuwen volgden zijn voorbeeld om met God en de engelen te beginnen.[41]

Hoge en late middeleeuwen[bewerken | brontekst bewerken]

Vreemde volkeren in Der naturen bloeme, 13e eeuw

De werken uit de Europese hoge middeleeuwen bouwen op de antieke en vroegmiddeleeuwse encyclopedieën voort. Het grootste encyclopedisch werk uit het midden van de 13e eeuw was de Speculum maius van Vincent van Beauvais met een kleine tienduizend hoofdstukken in tachtig boeken. Het nam bijna alle onderwerpen op: In het eerste deel Naturale God en de schepping, inclusief de natuurgeschiedenis; in Doctrinale het praktische moreel handelen en het scholastisch erfgoed; in Historiale de geschiedenis van de mensheid vanaf de schepping tot in de dertiende eeuw. Een vierde deel, Morale', werd na de dood van Vincent toegevoegd en was vooral op de werken van Thomas van Aquino gebaseerd.[42]

De Zuid-Nederlander Jacob van Maerlant verdeelde zijn encyclopedische kennis over meerdere werken: In de Alexanderroman Alexanders Geesten (ca. 1260) zette hij duizend verzen die een gerijmde wereldatlas uitmaakten; in Der naturen bloeme (ca. 1270) handelt hij de natuur af; in Spiegel historiael (ca. 1285) wereldgeschiedenis. Hij was de eerste Europese encyclopedist die in een (niet-Romaanse) volkstaal heeft geschreven. Zijn werken zijn in eerste instantie bewerkingen van Latijnse voorbeelden, zoals De natura rerum van Thomas von Cantimpré en Speculum historiale van Vincent van Beauvais, maar hij laat veel details weg, maakt keuzes, voegt inhoud van andere auteurs toe en putte voor een klein deel ook uit zijn eigen kennis van de wereld. Hij moraliseerde en geloofde bijvoorbeeld in de toverkracht van edelstenen, toch hoorde Maerlant bij een relatief moderne, kritisch-vorsende natuurbeschouwing in de geest van Albertus Magnus.[43]

In de late middeleeuwen en de renaissance maakte deels al een wetenschappelijkere, minder op het christendom berustende presentatie intocht. Bijvoorbeeld bevrijdde het anoniem verschenen Compendium philosophicae (ca. 1300) zich van de legenden die sinds Plinius door de encyclopedieën wandelden. Ook de Spaanse humanist Juan Luis Vives heeft in De disciplinis zijn argumenten op de natuur, niet op religieuze autoriteit opgebouwd.[44] Vives wilde niet over de natuur speculeren maar de natuur observeren om voor zich en zijn medemensen iets praktisch te leren.[45] Ondanks deze aanpakken leefden tot in de 18e eeuw wonderlijke dieren en monsters in de encyclopedieën waar ze zonder meer als onderdeel van de natuur werden gezien.[46]

Culturen buiten Europa[bewerken | brontekst bewerken]

Meer nog dan de westerse waren de Chinese encyclopedieën samenstellingen van belangrijke literatuur. Door de eeuwen heen werden ze eerder voortgezet dan hernieuwd. Vaak waren ze vooral bedoeld voor de opleiding van ambtenaren zodat ze een traditionele rangschikking volgden. De eerste bekende encyclopedie van China was de 'keizerspiegel' Huang-lan die rondom 220 n.Chr. op bevel van de keizer werd vervaardigd. Uit dit werk is niets overgeleverd.[47]

Pagina uit de bewaarde kopie van de Chinese Yongle Dadian, 15e eeuw

Het T’ung-tien, ongeveer in 801 afgemaakt, behandelde staatkunde en economie en werd met supplementen tot in de 20e eeuw voortgezet. Een van de belangrijkste encyclopedieën, Yü-hai, werd rondom 1267 samengesteld en verscheen in 1738 in 240 gedrukte delen. Voor de eerste moderne Chinese encyclopedie werd de Tz’u-yüan uit 1915 aangezien, ze bepaalde de richting voor latere werken.[48]

De Perzische geleerde en staatsman Mohammed ibn Ahmad al-Chwarizmi stelde in 975–997 een Arabische 'sleutel voor de wetenschappen' samen, Mafatih al-’Ulum. Hij was zonder twijfel bekend met de hoofdlijnen van de Griekse ideeënwereld en maakte deels gebruik van werken van Philo, Nicomachus of Euclides. Zijn encyclopedie is opgedeeld in een 'inheems', Arabisch deel, met het meeste dat tegenwoordig tot de alfa wetenschappen wordt geteld, en een 'vreemde'.[49]

De Broeders van de zuiverheid in Basra (tegenwoordig Irak), een orde van soefi-mystici, waren vooral in 980–999 actief en werkten samen aan een encyclopedie. Hun compilatie wordt meestal Rasa’ulu Ikhwan al safa genoemd. Ook zij kenden de Griekse geleerden en hadden hun voorkeuren. Andersom zijn er nauwelijks sporen van dat de westerse encyclopedie-auteurs de Arabische boeken hebben gekend. De Chinese encyclopedie-auteurs wederom waren zonder contact met christenen of Arabieren.[50]

Vroegmoderne tijd[bewerken | brontekst bewerken]

Volgens het titelblad beschrijft het Lexicon technicum (1704) niet alleen de begrippen van de kunsten, bedoeld zijn de ambachtskunsten, maar de kunsten zelf.

Margarita Philosophica van Gregor Reisch (1503) was een veel voorkomende algemene encyclopedie, een leerboek voor de zeven vrije kunsten. Ze was de eerste encyclopedie die niet in handschriften maar meteen gedrukt verscheen. Evenals de Encyclopaedia van Johannes Aventinus (1517) en de Encyclopaedia Cursus Philosophici van Johann Heinrich Alsted (1630) volgde ze een systematische ordening.

De Grand dictionaire historique (1674) van Louis Moréri was het eerste grote alfabetische, in een nationale taal geschreven naslagwerk voor de vakken geschiedenis, biografie en aardrijkskunde. In zijn traditie staat het singuliere Dictionnaire historique et critique (1696/1697) van Pierre Bayle. Oorspronkelijk was het de bedoeling het werk van Moréri te corrigeren en aan te vullen. Aan eerdere korte artikelen voegde hij een uiterst uitvoerig een kritisch apparaat van aantekeningen toe. Omdat Bayle in eerste instantie die onderwerpen afhandelde die hem persoonlijk interesseerden, is zijn werk een soort egodocument, een intellectuele autobiografie. Het was vooral om naast een algemene encyclopedie te gebruiken, niet in plaats ervan.[51]

Rondom 1700 dacht men bij een encyclopedie vooral aan de bètawetenschappen. Toen ontstonden de dictionnaires des arts et des sciences, woordenboeken voor de (mechanische, ambachtelijke) kunsten en de wetenschappen. Biografische en historische informatie mankeerde grotendeels. Als woordenboeken volgden ze, in tegenstelling tot de meeste eerdere werken, niet meer een thematische rangschikking.[52] Deze nieuwe richting in de geschiedenis van de encyclopedie begon met de Dictionnaire universel des arts et sciences van Antoine Furetière (1690). Vergelijkbaar waren het Lexicon technicum (1704) von John Harris en later de Cyclopaedia (1728) van Ephraim Chambers.

Toch kwam het al in de directe opvolging van deze succesvolle werken tot een nieuwe stap: de tegenstelling tussen het natuurwetenschappelijke en het biografisch-historische naslagwerk werd overbrugd. Hier is onder meer het Universal-Lexicon (1732–1754) van Johann Heinrich Zedler te vermelden. Het in 64 delen gepubliceerde mammoetwerk was de eerste encyclopedie met biografieën van nog levende personen.

Tijdperk van de verlichting[bewerken | brontekst bewerken]

Afbeelding van een saline uit de Encyclopédie, 1768
De Ovale Zaal van het Teylers Museum te Haarlem, gebouwd in 1784. De bovenste galerij beinhoudt vaarl encyclopedieen.

De met afstand beroemdste encyclopedie van de geschiedenis is de grote Franse Encyclopédie (1751–1772). Ze introduceerde weinig eigenlijke vernieuwingen maar werd geroemd om haar omvang, de thematische breedte, de systematische onderbouwing, en ook de vele afbeeldingen: ze had daarvan tweeduizendvijfhonderd, terwijl de concurrenten hooguit enkele honderd afbeeldingen lieten zien. Toch was ze minder succesvol en invloedrijk dan vaak gedacht want alleen al vanwege haar omvang bereikte ze relatief weinig lezers, vergeleken met de vaak voorkomende en meermaals herdrukte Cyclopaedia.[53]

Boven alles geldt ze met haar critische en wereldlijke houding als pronkstuk van de verlichting, het Europees educatief offensief. Aanvallen van de kant van de kerk en problemen met het cenzuur overschaduwden haar ontstaan evenals ruzies tussen de uitgevers Denis Diderot en Jean-Baptiste le Rond d’Alembert. Diderot plaatste op verschillende plekken aanvallen tegen de heersende lagen van de maatschappij. Het werk kon alleen worden afgemaakt dankzij de toewijding van Louis de Jaucourt die zelfs op eigen kosten secretarissen inhuurde. In de laatste tien delen, die hij voor het grootste deel zelfs vervat, zijn er minder polemieke trouvailles dan in de eerste zeven. Dat maakt haar voor de huidige lezer misschien minder interessant. Maar Philipp Blom bekijkt het uit het perspectief van de toenmalige lezer die antwoorden op zijn vragen heeft gezocht: voor die was de wetenschappelijke houding van De Jaucourt van groter nut dan de scherpte en de langdradigheid van Diderot.[54]

In de Engelstalige landen bloeide de Encyclopaedia Britannica, in het begin uitgegeven in Schotland, vanaf de 20e eeuw in de VS. De eerste druk (1768–1771) bestond uit drie delen en was in kwaliteit en succes eerder bescheiden. De kwalitatieve verbetering van de tweede druk bevoorderde het succes van de deerde, die al 18 delen omvatte. De grote Franse Encyclopédie had haar laatste, bescheiden en anders samengestelde opvolger in 1832. Als de Encyclopaedia Britannica wel de tijden had doorstaan lag dat aan de moed van de uitgevers om vernieuweingen toe te laten. Bovendien was de politieke ontwikkeling in Engelland rustiger dan in Frankrijk dat de gruwelijke gevolgen van de Franse revolutie mee maakte.[55]

19e eeuw[bewerken | brontekst bewerken]

Tempel van Edfu, tekening uit Pierers Konversationslexikon, 1891

Rondom 1800 tradt een nieuwe type van encyclopedieen op. Hij was ontstaan uit het Konversationslexikon dat in 1796 werd begonnen. Friedrich Arnold Brockhaus heeft het onvoltooide werk in 1808 gekocht. Het omvatte comtemporaine onderwerpen over politiek en maatschappij om een ontwikkeld gesprek in een sociaal gemengde groep mogelijk te maken. Met de drukken van 1824 en 1827 gaf de uitgeverij F. A. Brockhaus meer aandacht aan onderwerpen uit de geschiedenis, later ook uit techniek en natuurwetenschappen. Deze minder tijdsgevoelige vakken waren van voordeel omdat het te duur werd om de delen steeds te hernieuwen met actuele onderwerpen.[56]

In Brockhaus waren de onderwerpen opgedeeld op vele korte artikelen waardoor de encyclopedie snel uitleg kon geven over een begrip. Op een vergelijkbare manier deed het de Britannica die in het begin nog deels uit lange artikelen bestond. Terwijl Brockhaus uit de richting van de alfa wetenschappen kwam en later de beta wetenschappen integreerde, was het ondersom bij Britannica.[57]

In de 19e eeuw werd het educatief systeem in de Europese landen radicaal uitgebreid. Samen met verbeteringen van de drukpers had dit als gevolg dat steeds meer mensen konden lezen en boeken kopen. Rondom 1800 bestonden in de Duitstalige landen 470 uitgeverijen, honderd jaar later in het Duitse Rijk 9360.[58] In overeenstemming daarmee werden encyclopedieen niet meer in drukken van meerdere duizend maar meerdere tienduizend of zelfs honderdduizend. Van 1860 tot 1900 streefden de encyclopedieen nar een gelijkmatigere omgang met onderwerpen en standardisatie. De waardering van statistisch materiaal was groot.[59]

20e eeuw[bewerken | brontekst bewerken]

De dierenwereld van Australie op een typische beeldentafel, Russische encyclopedie Brockhaus-Efron begin 20e eeuw

Rondom 1900 beschikten de meeste westerse landen over tenminste één omvangrijke en wat nieuwere encyclopedie. Sommigen hadden een traditie van vijftig of zelfs hondert jaar. Experts beschreven in de taal van het betreffende land vele onderwerpen. De bijdragen waren in alfabetische volgorde en beinhielden biografieen van levende personen, eveneens afbeeldingen, landkaarten, verwijzigen, indices en literatuurlijsten onderaan van langere artikelen. Week een encyclopedie van dit concept af bleef ze niet lang bestaan. Maar ook de anderen overleefden een of twee uitgaven alleen wanneer een capabele uitgever daar achter stond. Verder konden revoluties en wereldoorlogen goede encyclopedieen ten val brengen.[60]

De Eerste Wereldoorlog heeft de ontwikkeling deels onderbroken, en onder meer in Duitsland maakte de inflatie een nieuwbegin moeilijk. In het geval van Meyer leidde dit tot het besluit om de Großer Meyer van 20 tot 12 volumes te verkleinen. Daardoor ontstond een nieuw type encyclopedieen, de middelgrote.[61] In de jaren twintig richtten de grote encyclopedieen zich tot een duidelijk breder publiek dan vóór de oorlog en legden nog meer nadruk op een zakelijke presentatie. Het layout werd moderner, er kwamen meer afbeeldingen; in de Brockhaus (vanaf 1928) werden kleurenbeelden per hand ingelijmd.[62] De reclame werd aanzienlijk uitgebreid, via klantentijdschriften en informatiefolders maakte Brockhaus niet alleen het product maar ook concept en betrokkenen bekend; marktanalyses werden geintroduceerd.[63]

Een uitdaging van eigen soort werden de totalitaire regimes. Bijvoorbeeld in het nationaal-socialistisch Duitsland (1933-1945) moesten de medewerkers van de Brockhaus-uitgeverij zich aan het regime aanpassen, inhoudelijk kreeg een commissie van de partij haar zegje. De nieuwe Kleiner Brockhaus van 1933 beinhield geaktualiseerde biografieen van Hitler, Göring en andere nationaal-socialisten, ook nieuwe politieke termen. De ideologen van de partij vonden dat niet voldoende maar de uitgeverij wees naar het internationaal renomé van de Brockhaus die vanuit economische overwegingen niet in gevaar mocht worden gebracht. Duidelijk minder terughoudend was het Bibliographisches Institut. Zijn bestuursleden sloten zich spoedig bij de nationaal-socialistische partij aan, in 1939 maakte men reclame voor de Meyer als het enige door de partij goedgekeurde grote lexicon.[64]

In de decennia na de Tweede Wereldoorlog gingen encyclopedieen en hun uitgeverijen een boomfase in. Ook grote uitgeverijen beleefden concurrentie door andere uitgeverijen, met name op het marktsegment van de kleine en middelgrote encyclopedieen.

Electronische encyclopedieen[bewerken | brontekst bewerken]

Al in de eerste helft van de 20e eeuw kwamen ideeen voor een nieuwe vorm van encyclopedieen op. De science-fiction-auteur H. G. Wells bijvoorbeeld droomde rondom 1938 van een World Encyclopaedia die geen haastig geschreven artikelen maar zorgvuldig samengestelde uittrekselen moest aanbieden, voordurend gecontrolleerd door experts.[65] Wells geloofde toen dat de toen nieuwe microfiche een goedkoop een universeel medium was.[66]

Deze wereld-encyclopedie zou de mentale achtergrond van iedere intellectuele mens in de wereld zijn. Ze zou levend zijn en groien en voortdurend veranderen, onder controle, uitbreiding en vervanging door de originaire denkers overal op de wereld. Iedere universiteit en onderzoeksinstituut zou haar voeden. Ieder verse geest zou in contact gebracht worden met haar permanente redactionele organisatie. En aan de andere kant zal haar inhoud de standaardbron van materiaal voor het leswerk op school en hogeschool zijn, voor de verificatie van feiten en het testen van stellingen - overal op aarde.[67]

Dertig jaar later becommentariseerde de encyclopedie-expert Robert Collins dat de perfecte encyclopedie wellicht nooit op de door Wells voorgestelde manier zal kunnen worden gerealiseerd. Deze volmaakte encyclopedie zou al bestaan in de onvolmaakte vorm van de grote bibliotheken, met miljoenen van boeken, ontsloten dor indices en catalogi. Een schare van bibliothecarissen en bibliografen stelden dit alles ter beschikking. Dagelijks leverden auteurs en uitgevers nieuwe boeken en artikelen aan.[68]

Computer in het jaar 1988

In de jaren tachtig maakten de personal computers hun intocht in de privé-huishoudens. Maar de electronische / digiale uitgading werd door de encyclopedie-uitgevers lange tijd niet herkend. In het voorwoord van de Nederlandse Winkler Prins (26 delen) van 1990 stond dat de redactie het gebruik van nieuwe, electronische media had onderzocht. Voor de achtergrondkennis, zoals deze encyclopedie haar aanbod, zou de klasieke boekvorm het meest practische medium blijven.[69]

In 1985 wilde het software-bedrijf Microsoft een encyclopedie op CD-rom uitgeven. De wenspartner, Encyclopaedia Britannica, sloot een samenwerking echter uit. Toen beschikten maar 4-5 procent van de Amerikaanse huishoudens over een computer, bovendien was de Britannica-uitgeverij bang om het opgebouwde intellectuele imago van haar eigen encyclopedie. Vooral wilde ze niet niet afzien van de traditionele verkoop aan de huisdoor met zijn grote winstmarges.[70] De jaren negentig zagen dan de grote doorbraak van de electronische encyclopedieen.

Encyclopedieen op CD-rom[bewerken | brontekst bewerken]

Het Deens Lademanns leksikon geprint en op CD-rom

Al in 1985 verscheen een encyclopedie op CD-rom puur met teksten, de Academic American Encyclopedia van Grolier, op basis van het besturingssystem DOS. Dan, in april 1989, gaf ook de Britannica-uitgeverij een encyclopedie op CD-rom uit, wel niet het bekende vlagschip maar een multimedia-versie van de opgedane Compton’s Encyclopaedia.[71]

Microsoft zelf had in 1989 de Funk and Wagnalls Standard Reference Encyclopedia gekocht die goedkoop in supermarkten werd aangeboden. Met een zeer kleine groep van medewerkers werden de teksten opgefrist en uitgebreid, ook met afbeeldingen en audio-bestanden. In 1993 verscheen ze dan in het Engels als Microsoft Encarta. De klanten kregen haar samen met het besturingssysteem Windows, anders kostte ze honderd dollar. Toen bezaten al twintig procent van de Amerikaanse huishoudens een computer.[72]

Één jaar later volgde Britannica met een CD-rom-versie van de Encyclopaedia Britannica. Deze verkreeg men als bijgave van de gedrukte versie of voor 1200 dollar. Tot 1996 verlaagde Britannica de prijs tot tweehonderd dollar maar toen was al de Microsoft Encarta de baas van de markt voor digitale encyclopedieen. Britannica was zo overtuigd van de reputatie van haar encyclopedie dat ze de nieuwe mededingster niet serieus had genomen. Van 1990 tot en met 1996 vielen de inkomsten uit de Encyclopaedia Britannica van 650 miljoen dollar naar allen nog maar 325 miljoenen jaarlijks. De eigenaar kocht haar in dat laatste jaar voor 135 miljoen aan een investeerder uit Zwitserland.[73]

Online-encyclopedieen[bewerken | brontekst bewerken]

Hoofdpagina van Nupedia, de voorloper van Wikipedia, 4 maart 2000

Al in 1983 verscheen in vorm van de Academic American Encyclopedia de eerste encyclopedie online via commerciele data-netwerken zoals CompuServe.[74] Toen het internet een eigenlijke massamarkt ontsloot waren de eerste online-encyclopedieen in 195 de Academic American Encyclopedia en de Encyclopaedia Britannica.[75][76]

Die encyclopedieen konden alleen tegen betaling worden gelezen. Normaliter betaalde de klant voor de toegang een jaarlijks abonnement. Daarnast kwamen er voorstellen op voor een online-encyclopedie op basis van het concept vrije kennis: de inhoud is dan onder bepaalde voorwaarden vrij en kosteloos te bewerken en te verspreiden. Deze gedachte bevond zich nog niet expliciet in Rick Gates' oproep[77] voor een Internet Encyclopedia van 1993, maar wel in Richard Stallmans aankondiging[78] (1999) van een Free Universal Encyclopaedia in het kader van het GNU-software-project.

Toen de internet-ondernemer Jimmy Wales en zijn werknemer Larry Sanger in het jaar 2000 Nupedia online stelden was de echo gering. Aanzienlijke aandacht en steun kreeg een vrije internet-encyclopedie pas toen Wales en Sanger het wiki-principe introduceerden. Op zo een website kan de lezer zelf onmiddelijk wijzigingen maken. 15 januari geldt als de geboortedag van deze Wikipedia die sindsdien de met grote afstaand meest omvangrijke encyclopedie is geworden. Ze wordt bijna uitsluitend door vrijwilligers geschreven, en de kosten worden door donaties aan de eigenaar gedekt, de non profit organisatie Wikimedia Foundation.

In het begin werd veel getwijfeld over de betrouwbaarheid van Wikipedia maar meerdere studies hebben aangetoond dat er niet meer fouten in staan dan in traditionele encyclopedieen.[79] Vergelijkingen met vakencyclopedieen vermelden meer achterstand.[80] Kwaliteit is echter niet alleen een kwestie van feiten, waarop in 2006 de historicus Roy Rosenzweig wees, maar ook van goede stijl en pregnantie. Hier laat Wikipedia nog veel te wensen over.[81]

Behalve Wikipedia zijn er ook nog andere online-encyclopedieen, deels baserend op andere beginselen. Bijvoorbeeld Citizendium (vanaf 2006) eist dat de auteurs zich met hun eigen naam registreren. Van hen werd uitdrukkeling verwacht dat ze aangewezen experts in hun vakgebeid zijn. Google Knol (2008–2011) overschreed de grenzen van een encyclopedie en gaf aan de auteurs grote vrijheid qua inhoud en het eigendom aan hun teksten.

Voor printencyclopedieen en digitale encyclopedieen met abonnement verdween uiteindelijk de markt. In 2009 gaf de Microsoft Encarta op, terwijl Britannica Online probeert om met reclame te overleven. Deels is ze aangepast aan Wikipedia want ze is gratis toegankelijk en roept de lezers op tot verbeteringen. Deze worden echter door betaalde medewerkers gecontrolleerd. Brockhaus werd in 2009 door een dochterbedrijf van Bertelsmann overgenomen; de Duitse mededingingsautoriteit heeft dit toegestaan ondanks de marktbehersende positie van Bertelsmann, om dat de markt van encyclopedieen tot een bagatelmarkt is gekrompen.[82]

Vakencyclopedieën[bewerken | brontekst bewerken]

Opengeslagen deel van het Lexikon der gesamten Technik van Otto Lueger, 1904

Het woord algemeen in algemeen naslagwerk heeft zowel betrekking op het algemeen publiek als ook op de algemeenheid (universaliteit) van de inhoud. Vakencyclopedieën (ook specialistische encyclopedieën genoemd) beperken zich tot een bepaald vakgebied zoals de psychologie of een onderwerp zoals de dinosauriërs. Vaak, ook wanneer dat niet noodzakelijk is, spreken ze eerder een vakpubliek aan dan een algemeen publiek, omdat vooral vaklui in bijzondere mate in die discipline geïnteresseerd zijn. Ter onderscheid van de vakencylopedie noemt men de algemene encyclopedie ook wel een universele encyclopedie. Definieert men echter een encyclopedie als een vakoverschrijdend naslagwerk, dan is universele encyclopedie een pleonasme en vakencyklopedie een contradictio in terminis.

Ook al zijn de meeste vakencyclopedieën evenals de algemene encyclopedieën alfabetisch gerankschikt, wordt echter bij vakencyclopedieën de thematische indeling nog iets vaker toegepast. Wel krijgen die meestal de naam "handboek". De systematische indeling is vooral zinvol wanneer het vak zelf al grootendeels een systematiek volgt, zoals zoölogie met de binominale nomenclatuur.

Wellicht kan de Summa de vitiis et virtutibus (12e eeuw) als eerste vakencyclopedie worden beschouwd. Raoul Ardent beschrijft hierin de theologie, Christus en de verlossing, het practische en asketische leven, de vier hoofddeugden en het menselijke gedrag.[83]

Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, links

Vakencyclopedieën ontstonden sinds de 18e eeuw, vooral biografische, zoals het Allgemeines Gelehrten-Lexicon (1750/1751). Hun succes kwam in de kielzoog van het betreffende vak, in de late 18e eeuw bijvoorbeld ontstonden het Dictionary of Chemistry (1795) en vele andere woordenboeken op het gebied van de scheikunde. Een vergelijkbaar succes bij de lezers had alleen nog de muziek, beginnend met het Musikalisches Lexikon (1732) van de komponist Johann Gottfried Walther. Op haar gebied zonder gelijke is de Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (1837–1864, 1890–1978),[84] met 66 delen en 15 supplementdelen die in 78 jaar tijd ontstonden.

Een van de bekendste populaire vakencyclopedieën werd Brehms Thierleben, opgericht door Alfred Brehm in 1864, een auteur van non fiktionele literatuur. Het werd uitgegeven door Bibliographisches Institut, die al van Meyers Konversations-Lexikon bekend was. De grote uitgave uit de jaren 70 van de 19e eeuw had al 1.800 afbeeldingen op meer dan 6.600 pagina's en ook nog tafels die, deels in kleur, ook apart konden worden verkregen. De derde druk van 1890-1893 verkocht 220.000 kopieen. In 1911 werd het niveau van de afbeeldingen verhoogd door geschilderde dieren en natuurfotografie.[85] Brehms Tierleben (zo na een spellingshervorming ging later door tot in de 21e eeuw, ook digitaal.

Sinds het einde van de 19e eeuw verschenen ook encyclopedieën over bepaalde landen of regio's. Hier is een onderscheid te maken tussen de geografische encyclopedieën en de nationale encyclopedieën die de nadruk op het eigen land leggen. Voorbeelden zijn het Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), The Modern Encyclopaedia of Australia and New Zealand (1964) en het Magyar életrajzi lexikon (1967–1969).[86] Het laatste deel van de Grote Sovjetische Encyclopedie (1e druk) ging uitsluitend over de Sovjetunie en werd in 1950 in de DDR als Enzyklopädie der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in twee delen gepubliceerd.[87] Fischer Weltalmanach (vanaf 1959) beschrijft de landen van de wereld in alfabetische volgorde, in een actuele volume ieder jaar.

Opbouw en volgorde[bewerken | brontekst bewerken]

Encyclopedieen hadden tot in de vroege moderne tijd meer het karakter van informatieve of leerboeken. Nog moeilijker is het om een verschil te zien tussen encyclopedieen en woordenboekn. Er is geen duidelijke scheiding in onderwerpen en woorden, want geen taalwoordenboek kan zonder een uitleg van het onderwerp, geen woordenboek van onderwerpen kan zonder uitleg van de uitdrukking..[88]

De enkele bijdragen binnen een encyclopedie hebben een volgorde qua alfabeet of volgens een ander stelsel.[89] Bij het latere geval heeft men het vaak van een 'systematische volgorde' alhoewel ook het alfabeet als een systeem kan worden beschouwd. Zodanig zou de uitdrukking 'niet-alfabetisch' correcter zijn. De encyclopedieen met een systematische volgorde kunnen verder worden onderscheiden ernaar of de indeling meer pragmatisch of meer willekeurig is, of of de achtergrond een filosofisch systeem is. In plaats van 'systematisch' vindt men vaak ook de uitdrukking 'thematisch'.

Systematische volgorde[bewerken | brontekst bewerken]

Boom van de kennis in de Encyclopédie, 18e eeuw, gebaseerd op ideeen van Francis Bacon. De thematische gebieden werden gekoppeld aan de vaardigheden van mensen: de geschiedenis mit het geheugen, de wijsbegeerte (onder meer samen met de natuurwetenschappen) met de rede, en de poezie met de verbeeldingskracht.

De echte geleerde vindt alleen de systematische volgorde bevredigend, schrijft Robert Collison, omdat ze nauw met elkaar verwandte onderwerpen naast elkaar legt. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de encyclopedie in het geheel of tenminste in grote delen gelezen.[90] In de natuur zijn er echter geen dwingende samenhangen. Systemen zijn willekeurig, omdat ze tot een menselijk proces van reflectie zijn tot stand gekomen. Toch heeft een systematische presentatie van onderwerpen een didactische waarde, als ze logisch en bruikbaar is.[91]

Plinius bijvoorbeeld heeft van veel verschillende manieren gebruik gemaakt om onderwerpen te rangschikken. In de aardrijkskunde begon hij met de bekende kustlijn van Europa en ging dan verder naar exotischere werelddelen; de mensheid handelde hij vóór de dieren af, omdat mensen belangrijker zijn; in de zoologie begon hij met de grootste dieren; bij de levende wezens in de zee met die in de Indische oceaan om dat zij zo talrijk waren. De eerst besproken boom was de wijnstok, omdat die het nuttigst zou zijn. Kunstenaren verschenen in chronologische volgorde, edele stenen in de volgorde van hun prijs.[92]

De systematische rangschikking was de traditionele, totdat sinds de 17e en 18e eeuw de afabetische doorzette. Toch bestonden er ook later nog enkele grote nietalfabetische naslagwerken, zoals de onvoltooide Kultur der Gegenwart (1905–1926), de Franstalige Bordas Encyclopédie van 1971 en de Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie (ENSIE, 1946–1960). In de ENSIE, met oorspronkelijk tien delen, zijn de met naam getekende grote bijdragen doormiddels van een thematische volgorde gerangschikt. Om een enkel onderwerp te vinden moest men gebruik maken van de index die weer een soort woordenboek op zich was.[93]


Nadat de encyclopedieën meestal qua alfabeet gerangschikt waren, plaatsten veel auteurs toch noch een systematiek van de wetenschappen, meestal in het voorwoord of in de inleiding. De Encyclopaedia Britannica had (zoals al de Brockhaus 1958[94]) vanaf 1974 een inleidende deel met de naam Propaedia. Hier legde de uitgever Mortimer Adler de voordelen van een thematisch system uit. De lezer zou ermee een onderwerp kunnen vinden zelfs zonder kennis van de term. Het volume deelde de kennis eerst in tien grote thema's op, dan volgden vele kleinere secties. Aan het eind van een sectie wees het volume op concrete artikelen die daarmee te maken hadden. Later kreeg de Encyclopaedia Britannica echter nog twee delen met een index erbij. De Propaedia zegt van zichzelf dat ze ervoor dient om te tonen welke onderwerpen worden beschreven, terwijl de index toont war deze kunnen worden gevonden.[95]

Op zich zijn reeksen van nonfictionele boeken geen encyclopedie, maar toch van een encyclopedisch soort. Volgens een geunificieerd concept worden vele verschillende onderwerpen afgehandeld. Internationaal een van de bekendste is de Franse reeks Que sais-je? met meer dan drieduizend titels, die sinds 1941 bestaat. In Duitsland geeft C. H. Beck de reeks C. H. Beck Wissen uit.

Alphabetische Anordnung[bewerken | brontekst bewerken]

De internationaal meest bekende gedrukte encyclopedie: Encyclopaedia Britannica, jaren 90.
Deel één, met groene streep, is de systematische Propaedia („Outline of Knowledge“) met haar verwijzingen naar Micropaedia en Macropaedia.
Daarop volgt, met rode streep, de Micropaedia („Ready Reference“), een encyclopedie met ca. 65.000 korte artikelen.
De Macropaedia („Knowledge in Depth“), onderaan, behandelt grote onderwerpen in ruim zevenhonderd artikelen.
Na de Macropaedia staat, met blauwe streep, de alfabetische Index in twee delen, met verwijzingen naar Micropaedia en Macropaedia.

Lange tijd bestonden er nauwelijks texten in alfabetische volgorde. In de middeleeuwen waren dat vooral glossariae, korte verzamelingen van woorden, of lijsten bijvoorbeeld van geneesmiddelen. Glossaria ontstonden in de 7e eeuw, toen lezers moeilijke woorden op enkele bladzijden (volgens de beginletter) opschreven en daarvan een lijst maakten. De alfabetische rangschikking betrof vaak alleen maar de eerste of hooguit eerste drie letters, en men was niet zeer konsekwent. Veel woorden hadden ook nog geen geunificeerde orthografie. Zelfs in de 13e eeuw was de streng alfabetische volgorde nog raar.[96]

Als sommige van de weinige vroege encyclopedieën met een alfabetische volgorde worden genoemd: : De significatu verborum (2e helft van de 2e eeuw van Marcus Verrius Flaccus; Liber glossarum (8e eeuw) van Ansileubus; en vooral de Suda (ca. 1000) uit het Byzantijnse Rijk.[97] Ze lijken echter meer op taalwoordenboeken; de aantekeningen zijn meestal zeer kort en behandelen vaak onderwerpen die met taal te maken hebben, zoals gezegdes. Na de alfabetische werken van de 17e eeuw was het dan vooral de grote Franse Encyclopédie (1751–1772), die de term 'enciclopedie' uiteindelijk aan de alfabetische volgorde koppelde.

Voor een snelle toegang is de alfabetische rangschikking van voordeel en door de meeste lezers gewenst. Één van deze encyclopedieën, de Grote Oosthoek, zag daarin, volgens een voorwoord van 1977, een kwestie van de nuttigheid, niet een wetenschappelijk principe. Snelle informatie uit onbekende vakken zou men het makkelijkst door een grote hoeveelheid aan lemmata bereiken, zo spaart men tijd en energie.[98]

Zelf degene encyclopedisten die voor een systematische indeling pleitten volgden vanwege practische overwegingen toch maar het alfabeet. Één van hen was Jean-Baptiste le Rond d’Alembert von der großen französischen Encyclopédie.[99] Charles-Joseph Panckoucke, de dit werk later uitgaf en bewerkte, wilde weer een thematische volgorde realiseren. Maar hij deelde de artikelen alleen in naar verschillende vakken, en binnen deze vakken verschenen de artikelen weer in alfabetische volgorde. Deze Encyclopédie méthodique par ordre des matières was dus een verzameling van 39 encyclopedische vakwoordenboeken.

Voor de uitgever is de thematische volgorde van een groter werk makkelijker. De delen konden dan één voor één worden gepland, terwijl bij een alfabetische volgorde (tenminste in theorie) van te voren alle artikelen moesten vaststaan, dit ook vanwege de verwijzingen..[100]

Artikellänge[bewerken | brontekst bewerken]

Ook de alfabetische werken kunnen nog steeds op verschillende manieren worden gerangschikt.[101] Artikelen over enkele onderwerpen kunnen lang of kort zijn. Het oorspronkelijke woordenboek voor de conversatie Brockhaus is het typische voorbeeld voor een encyclopedie van korte artikelen,[102] met veel, maar korte, artikelen, die ieder een enkel onderwerp beschreven. De samenhang werd gemaakt door verwijzigingen naar andere artikelen of enkele samenvattende bijdragen.

Encyclopedieen met lange artikelen daarentegen beinhouden grote, aan een leerboek herinnerende afhandelingen over relatiev brede onderwerpen. Een voorbeeld is die sectie van de der Encyclopaedia Britannica in den 1970er- bis 1990er-Jahren, die Macropedia werd genoemd. Hier is het voor de lezer niet altijd duidelijk in welke grote artikel hij het onderwerp moet zoeken waarin hij is geinteresseerd. Om iets op te zoeken is daarom een index hard nodig, zoals bij een systematieke rangschikking van de inhoud.

Het idee om lange overbliksachtige artikelen te gebruiken had misschien voor het eerst Dennis de Coetlogon met zijn Universal history. Zij was waarschijnlijk het voorbeeld voor de Encyclopaedia Britannica; deze hat oorspronkelijk deels lange artikelen, genoemd treatises of dissertations.[103] Langere artikelen waren ook een beweging tegen een lexikon dat steeds meer definitorisch en trefwoordachtig werd.[104] Lange artikelen konden weliswaar niet alleen een reactie tegen de meer korte dictionnaire-artikelen zijn. Soms waren ze het gevolg van een zwakke redactionele praktijk, die de schrijflust van de auteurs weinig beperkte of texten gewoon kopieerde.

Langste artikelen in sommige encyclopedieen
Werk Naam artikel Lengte in pagina's Opmerkingen
Zedler (1732–1754)[105] „Wolfische Philosophie“ 175
Universal history (1745)[106] „Geography“ 113 Het werk bestond bewust uit langere treatises (afhandelingen).
Encyclopaedia Britannica (1768–1771)[107] „Surgery“ 238
Encyclopaedia Britannica (1776–1784)[108] „Medicine“ 309
Ersch-Gruber (1818–1889)[109] „Griechenland“ 3668 De artikel omvat meer dan acht delen.
Encyclopaedia Britannica (1974) „United States“ 310 Ontstaan door de samenstelling van de artikelen over de enkele deelstaaten.
Wikipedia auf Deutsch (Juli 2011)[110] Nuklearkatastrophe von Fukushima 72 (PDF; ca. 350 Kilobyte)

Interne hulpmiddelen[bewerken | brontekst bewerken]

Voor het gebruik van een encyclopedie werden in de loop der tijd verschillende hulpmiddelen ontwikkeld. Al in de oudheid was het gebruikelijk om een lange text in hoofdstukken op te delen. Daarentegen was het een relatief late uitvinding om op basis van de hoofdstukken een inhoudsopgave te maken. Die ontstond uit titels van de werken. Vóór de 12e eeuw waren ze nog zeer zeldzaam en werden pas in de 13e eeuw gebruikelijk.[111]

Bijvoorbeld de Naturalis historia beschikt over een summarium, een overzicht, geschreven door Plinius zelf. In sommige manuskripten vindt men het summarium ongedeeld aan het begin, soms opgedeeld op de verschillende boeken, zoals dat in het tijdperk van de boekrollen misschien het handigst is geweest. Soms stond de text zowel aan het begin als ook nog eens later vóór de enkele boeken. Hoe Plinius dat zelf heeft gedaan is tegenwoordig niet meer te herkennen. Terwijl Plinius in prosa de inhoud van het werk beschreef maakten latere gedrukte uitgaven daarvan een tabel die op een modern inhoudsopgave lijkt. De uitgevers gingen bepaald vrij met de text om en pasten hem aan aan de veronderstelde behoeftes van de lezers.[112]

Druk van 1480 (Beroaldo) Budé-uitgave van 1950[113]

Het zesentwintigste boek onthoudt
resterende geneesmiddelen voor
soorten van ziektes; zowel voor nieuwe
ziektes; als ook, hoe het staat om ringwormen;
als ook hoe ringwormen eerst naar Italie zijn gekomen;
als ook over de melaatsheid
als ook over de koliek. […]

BOEK 26 BEINHOUDT
De overige geneesmiddelen qua soort
I. De nieuwe ziektes
II. Wat zijn ringwormen?
III. Wanneer kwamen ze eerst naar Italie?
IV. Hetzelfde voor melaatsheid
V. Hetzelfde voor de koliek. […]

Indices, dus registers van trefwoorden, doken eveneens in de 13e eeuw op en verspreiden zich vlug.[114] In een encyclopedie heeft voor het eerst Antonio Zara in zijn Anatomia ingeniorum et scientiarum (1614) gebruik van een soort index gemaakt; echt nuttige indices kwamen pas in de 19e eeuw de encyclopedieen in.[115]

Een van de eerste werken met verwijzigingen was de Fons memorabilium van Domenico Bandini (ca. 1440).[116] Zeker in de 18e eeuw werden ze gangbaar. In de 20e eeuw gingen sommige encyclopedieen ernaar over, volgens het voorbeeld van de Brockhaus, om de verwijzing via een pijlsymbool te realiseren. In het digitaal tijdperk worden hiervoor hyperlinks toegepast.

Inhoudelijk evenwicht[bewerken | brontekst bewerken]

Enkele belangrijke encyclopedieen uit Europa, naarmate of ze meer natuurwetenschappelijk of geesteswetenschappelijk georienteerd zijn

In de vakliteratuur wordt vaak over het evenwicht gesproken dat in een encyclopedie tussen de enkele vakgebieden moet heersen. Dit evenwicht ontbreekt bijvoorbeeld wanneer een boek veel inhoud over geschiedenis heeft maar minder over techniek. In een vakencyclopedie zoals de Der Neue Pauly[117] over de oudheid werd becritiseerd dat de politieke geschiedenis meer ruimte kreeg dan de sociale geschiedenis.

Soms heeft de kritiek betrekking tot enkele artikelen omdat één onderwerp een veel langer artikel heeft gekregen dan een andere. Harvey Einbinder vondt bij de Encyclopaedia Britannica van 1963 het artikel over William Benton opmerkelijk. Deze Amerikaanse politicus was volgens de Britannica in de senaat een strijder voor de vrijheid voor de gehele wereld. Het artikel is langer dan dat over de voormalige vicepresident Richard Nixon. De reden daarvoor is, zoals Einbinder vermoedt, dat Benton ook uitgever van de Britannica was.[118] Einbinder bekritiseerde ook dat het artikel 'music' wel lof over had voor Béla Bartok en Heinrich Schütz maar dat deze componisten geen eigen artikelen hebben gekregen.[119]

Ook encyclopedieen van vóór het moderne tijdperk waren meestal universalistisch qua opzet. Toch brachten de interessen of vaardigheden van de auteur vaak een beperking met zich mee. De Naturalis historia bevatte wel hoofdstukken over volkenkunde en kunst maar de nadruk lag wel op kennisgebieden die tegenwoordig als natuurwetenschappelijk worden beschouwd. In de 18e eeuw begonnen de universalistische encyclopedieen ermee om de tegenstelling tussen geesteswetenschappelijke en natuurwetenschappelijke boeken te slechten. Deels kon men de afkomst van een boek nog steeds erkennen, of de uitgever maakte een bewuste keuze ervoor het profiel door een bepaald gebied of een bepaalde aanpak aan te scherpen: Ersch-Gruber gaf de voorkeur aan de geschiedenis, Meyer aan de natuurwetenschappen.[120]

De vraag naar het evenwicht is uiteraard van belang voor boeken waarvoor de lezer moet betalen. Robert Collison wijst op het paradox dat de lezers liefst volledige opstellen wilden en zonder na te denken voor miljoenen van woorden hebben betaald die ze waarschijnlijk nooit zouden gaan lezen. Op hun beurt hebben de makers van encyclopedieen eveneens gestreefd naar volledigheid en bijdragen over minder relevante onderwerpen laten schrijven die bijna niemand leest.[121]

Maar zelfs met betrekking tot vrij toegankelijke encyclopedieen zoals Wikipedia is er een discussie over evenwichtigheid. Er werd de vraag gesteld hoe serieus encyclopedie is als onderwerpen uit de popcultuur (daadwerkelijk of ingebeeld) meer dan het gemiddelde zijn vertegenwoordigd. De evenwichtigheid hangt in ieder geval sterk ervan af, benadrukte de historicus Roy Rosenzweig, uit welk werelddeel en welke sociale laag de auteurs komen.[122]

Inhaltliche Aspekte[bewerken | brontekst bewerken]

Sprachen[bewerken | brontekst bewerken]

Die Große Sowjetische Enzyklopädie (1970er-Jahre) wurde unter anderem ins Englische übersetzt.

Im Abendland war Latein lange Zeit die Sprache der Bildung und damit der Enzyklopädien. Das hatte den Vorteil, dass die Enzyklopädien auch in anderen Ländern als dem Ursprungsland gelesen werden konnten. Allerdings waren sie dadurch für die große Bevölkerungsmehrheit unzugänglich.[123] Etwa seit dem Beginn des 13. Jahrhunderts erreichte das Wissen auch das Volk in dessen Sprachen. Französisch ist an erster Stelle zu nennen, seit etwa 1300 an zweiter Stelle in Europa Mittelhochdeutsch. Gerade Frauen haben eher in den Volkssprachen Wissen vermittelt. Ende des 15. Jahrhunderts waren volkssprachliche Enzyklopädien kein Wagnis mehr, sondern Routine.[124]

Wichtigere Enzyklopädien wurden übersetzt, wie zum Beispiel Imago mundi (ca. 1122) von Honorius Inclusus ins Französische, Italienische und Spanische. De natura rerum (ca. 1228–1244) erhielt eine Übersetzung ins Flämische und Deutsche, der Speculum maius (Mitte 13. Jahrhundert) ins Französische, Spanische, Deutsche und Niederländische.[125] Später, als das Latein eine weniger große Rolle spielte, wurden erfolgreiche Enzyklopädien von einer Volkssprache in die andere übersetzt.[126] Ab 1700 war es dann undenkbar, noch eine Enzyklopädie auf Latein herauszugeben.[127]

Im 19. Jahrhundert waren etwa der Brockhaus und der Larousse, vor allem in den kleineren Ausgaben, Vorbild für Enzyklopädien in anderen Sprachen oder wurden gar in diese übersetzt. Dies hatte allerdings Grenzen, da man den Inhalt an die jeweilige Sprache beziehungsweise an das jeweilige Land anpassen musste.[128] Ein Beispiel dafür ist die Encyclopedia Americana (1827–1829), ein weiteres das Enzyklopädische Wörterbuch von Brockhaus und Efron (1890–1906), eine vom Brockhaus-Verlag mitherausgegebene Kurze-Artikel-Enzyklopädie auf Russisch. Trotz der Anpassungen wurde in beiden Fällen von Rezensenten kritisiert, dass die amerikanische beziehungsweise russische Geschichte und Kultur nicht ausreichend berücksichtigt worden sei.[129]

Einordnung in den Wissenskontext[bewerken | brontekst bewerken]

Fachenzyklopädien oder Fachlexika gehören zur Wissenschaft, allgemeine Nachschlagewerke wie Sachbücher zur Popularisierung

Wissenschaftliche Forschung bezieht sich in erster Linie auf die Natur und die Handlungen des Menschen. Die Grundlage sind dann je nach Fach zum Beispiel Phänomene der Natur, Experimente, Umfragen oder historische Quellen. Darauf aufbauend verfassen Wissenschaftler Fachliteratur, oder sie reflektieren in ihren Arbeiten andere Fachliteratur. Erst nach dieser eigentlich wissenschaftlichen, nämlich forschenden Arbeit kommen Hilfsmittel an die Reihe, wie Einstiegslektüre, Atlanten oder Wörterbücher. Diese Abfolge von Quellen, Fachliteratur und Hilfsmitteln heißt im Englischen primary, secondary und tertiary sources.

Enzyklopädien sind demnach Hilfsmittel, die dem Leser einen ersten Zugang zu einem Thema verschaffen sollen. Ähnliches gilt für Lehrbücher und Wörterbücher, die historisch und der literarischen Gattung nach mit Enzyklopädien auch verwandt sind. Daraus wiederum ergibt sich der Charakter von Enzyklopädien und ihr Nutzen im Wissenskontext.

Dass Enzyklopädien sich eher am Ende der Wissensproduktion befinden, hat den Vorteil, dass die Aussagen in der Regel bereits etabliertes und kaum noch umstrittenes Wissen darstellen. Das beinhaltet aber ebenso den Nachteil, dass neue oder unkonventionelle Ideen ausgefiltert worden sind. Außerdem können sich von den Grundlagen über die Fachliteratur bis hin zu den Hilfsmitteln Fehler oder zu grobe Vereinfachungen eingeschlichen haben. Aus diesen Gründen ist immer wieder diskutiert worden, ob allgemeine Enzyklopädien von Schülern oder Studenten als Autorität zitiert werden dürfen.

An der Universität ist die Meinung verbreitet, dass allgemeine Nachschlagewerke in wissenschaftlichen Arbeiten nicht zu zitieren sind.[130] Einbinder zufolge fanden einige Lehrer und Professoren, dass die Encyclopaedia Britannica keine zuverlässige Informationsquelle sei; sie warnten ihre Schüler davor, dieses Material blind in ihre eigenen Hausarbeiten eingehen zu lassen.[131] Hingegen meint Thomas Keiderling in seiner Geschichte des Brockhaus, in den 1920er-Jahren hätten Wissenschaftler diese Enzyklopädie für durchaus zitierfähig gehalten.[132]

Stil[bewerken | brontekst bewerken]

Der sprachliche Stil einer Enzyklopädie hängt vom Zweck des Werkes und bisweilen auch vom persönlichen Geschmack des Autors ab. In den Werken des Altertums ist oftmals erkennbar, dass sie Lehr- beziehungsweise Sachbücher waren und ursprünglich aus solchen zusammengestellt wurden. Bei Plinius heißt es beispielsweise im Abschnitt über die Insekten: {{Zitat|Aber unter ihnen allen gebührt der erste Rang den Bienen und mit Recht auch eine außerordentliche Bewunderung, da sie allein von der Tierart [der Insekten] um der Menschen willen geschaffen sind. Sie sammeln den Honig, den süßesten, feinsten und heilsamsten Saft, bilden Waben und Wachs zu tausendfacher Verwendung im Leben, sind arbeitsam, vollenden ihre Werke, haben einen Staat, halten Beratungen in ihren Angelegenheiten, stehen aber scharenweise unter Anführern und, was am meisten Bewunderung verdient, sie haben sogar Sitten, da sie weder von zahmer noch von wilder Art sind.|''Naturalis historia''<ref>C. Plinius Secundus d. Ä.: ''Naturkunde. Lateinisch-deutsch''. Buch XI. Herausgegeben und übersetzt von Roderich König in Zusammenarbeit mit Gerhard Winkler. Heimeran Verlag, o. O. 1990, p. 25.</ref>}}

Im europäischen Mittelalter waren volkssprachliche Werke in Reimen verfasst, so dass die Leser den Inhalt leichter aufnehmen und sich besser merken konnten. Ein Beispiel aus Der naturen bloeme von Jacob van Maerlant, um 1270:[133]

Ay, ghi edele ridders, ghi heren,
An desen voghel soudi keren!
Ghi levet bi der proien mede:
Dats bi der aermer liede lede.
En sijt niet onhovesch in der proie
En verliest niet die langhe joye
Om dese warelt, die es cranc.

Ach ihr edlen Ritter, ihr Herren,
An diesem Vogel solltet ihr euch ein Beispiel nehmen!
Ihr lebt schließlich auch von Beute:
Wohl von der armen Leute Plackerei.
Und seid nicht unhöfisch [treibt es nicht zu bunt] beim Beutemachen
Und verliert nicht die Glückseligkeit
Wegen dieser krankhaften Welt.

Solche Darstellungsweisen ordnen den Gegenstand in einen größeren, auch philosophischen Zusammenhang ein. Dabei können sich leicht Wertungen einschleichen, die eventuell durchaus gewollt waren. In der großen französischen Encyclopédie gab sich der Artikel „Philosophe“ (Philosoph) mal ironisch, mal pathetisch: {{Zitat|Nichts ist heutzutage einfacher, als ein Philosoph genannt zu werden; ein Leben in Obskurität, einige wenige tiefgründige Äußerungen, ein wenig Belesenheit sind genug um jene zu überlisten, die diesen Namen Leuten verleihen, die ihn nicht verdienen. […] Der Philosoph, wie auch immer, entwirrt die Dinge so weit wie möglich, & und sieht sie voraus & und unterwirft sich wissentlich: er ist, sozusagen, eine Uhr, die sich manchmal von selbst aufzieht […] Der Philosoph handelt nicht aus seinen Leidenschaften heraus, sondern nach Überlegung; er reist bei Nacht, aber eine Flamme geht ihm voraus.|Denis Diderot in der ''Encyclopédie'', 1765<ref>Zitiert nach: Philipp Blom: ''Enlightening the World. Encyclopédie, The Book That Changed the Course of History''. Palgrave Macmillan. New York, Houndsmille 2004, p. 43. Siehe [[s:fr:L’Encyclopédie/Volume 12#PHILOSOPHE|Wikisource]]. „Il n’y a rien qui coute moins à acquérir aujourd’hui que le nom de philosophe ; une vie obscure & retirée, quelques dehors de sagesse, avec un peu de lecture, suffisent pour attirer ce nom à des personnes qui s’en honorent sans le mériter. […] Le philosophe au contraire deméle les causes autant qu’il est en lui, & souvent même les prévient, & se livre à elles avec connoissance : c’est une horloge qui se monte, pour ainsi dire, quelquefois elle-même. […] le philosophe dans ses passions mêmes, n’agit qu’après la réflexion ; il marche la nuit, mais il est précedé d’un flambeau.“</ref>}}

Im 19. Jahrhundert bildete sich dann der später als enzyklopädisch bekannte Stil heraus. Sprachwissenschaftlich lässt er sich nicht genau von anderen Gattungen wie wissenschaftliche Aufsätze unterscheiden. Der Autor wird unsichtbar gemacht, man verwendet Passivkonstruktionen, neigt zur Verallgemeinerung. „Ein insgesamt expositorischer Charakter der Artikel“ sei ebenfalls typisch, schreibt Ulrike Spree.[134] Allgemeine Enzyklopädien bemühen sich um ganze Sätze, normalerweise fehlt nur im ersten Satz eines Artikels das Verb. Außer dem Lemma selbst werden zahlreiche weitere Wörter abgekürzt. Ein Beispiel aus der Brockhaus Enzyklopädie: {{Zitat|'''Enzyklopädi<u>e</u>''' [frz., aus mlat. encyclopaedia »Grundlehre aller Wiss. und Künste«, von griech. enkýklios paideía, „Kreis der Bildung“] ''die'', ''-/…'di<nowiki>|en, die schriftl. und komplexe Darstellung des gesamten Wissens oder des Wissens eines Fachgebietes. Nach dem heutigen Verständnis ist eine E. ein umfangreiches Nachschlagemedium, dessen Stichwörter in alphabet. Ordnung über alle Wissensgebiete informieren. […]|Brockhaus Enzyklopädie, 2005/2006[135]}}</nowiki>

Das Wissenschaftsverständnis ist meist empirisch und positivistisch, nicht deduktiv. In alphabetischen Nachschlagewerken gibt es zwar Verweise, dennoch stehen die Artikel in keinem Kontext. Diesen Kontext muss der Leser erst herstellen. So kann ein und derselbe Text bei unterschiedlichen Lesern verschiedene Assoziationen hervorrufen. Obwohl ein gewisser Telegrammstil erkennbar ist, gibt es aus didaktischen Gründen auch die gegenteilige Tendenz. Mit erhöhter Redundanz, Anschaulichkeit und Beispielen nähern Artikel sich an Lehrbücher an.[136]

Neutralität[bewerken | brontekst bewerken]

Normalerweise erheben Enzyklopädien den Anspruch, objektiv zu sein und nicht für eine Interessengruppe oder Partei zu sprechen. Im 19. Jahrhundert etwa hielt man es für möglich, die absolute Wahrheit zu ergründen und vermitteln, auch wenn einzelne Irrtümer möglich seien. Seltener haben Enzyklopädisten wie Denis Diderot den Zweifel zum methodischen Prinzip erheben wollen.[137]

Wahrheitsanspruch[bewerken | brontekst bewerken]

Innerhalb des Wahrheitsanspruchs sind eine Reihe an Positionen denkbar:

 • Eine Kompilation aus älteren Werken verweist auf eine lange Tradition, die für die Richtigkeit der Aussagen steht. Diese Haltung war in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts typisch.
 • Werke können auf ideologische Standortbestimmungen verzichten und sich darauf berufen, dass sie eine Kompilation sind.
 • Insbesondere Konversationslexika versuchen Haltungen zu vermeiden, die als extrem empfunden werden.
 • Mit einer neutralen Haltung wird versucht, abzuwägen und eine über den Parteien stehende Haltung einzunehmen.
 • Eine pluralistische Vorgehensweise lässt verschiedene Interessengruppen in verschiedenen Artikeln zu Wort kommen.

Oder aber Enzyklopädien ergreifen ausdrücklich Partei für eine bestimmte Gruppe, wie die gebildeten Stände, die Arbeiterklasse oder die Katholiken. Dabei sollen Interessen berücksichtigt und Irrtümer berichtigt werden. Selbst dann aber wird der Allgemeingültigkeitsanspruch nicht aufgegeben.[138]

Enzyklopädien schwimmen normalerweise mit dem Strom der Zeit und richten sich nicht gegen die bestehenden grundlegenden Vorstellungen in ihrer Gesellschaft. Pierre Bayle und Denis Diderot waren Ausnahmen. Eine ausgesprochen politische Zielsetzung hatten später beispielsweise der anti-monarchische Grand dictionnaire universel du XIXe siècle von Larousse,[139] das konservative Staats- und Gesellschaftslexikon von Hermann Wagener, das liberale Staatslexikon von Rotteck und Welcker (1834–1843) sowie das sozialdemokratische Volks-Lexikon von 1894. Solche Tendenzschriften waren allerdings eher selten.[140]

Beispiele und Vorwürfe[bewerken | brontekst bewerken]

Wenn Historiker versuchen zu erfahren, wie die Menschen in einer bestimmten Epoche über etwas gedacht haben, ziehen sie oft die damaligen Enzyklopädien zu Rate.[141] Eine Aussage muss allerdings nicht unbedingt tatsächlich für die Gesellschaft repräsentativ sein, vielleicht spiegelt sie nur die Meinung des Autors, der Herausgeber oder einer bestimmten Bevölkerungsschicht wider.

Einige Beispiele:

 • William Smellie, ein hellhäutiger Schotte, schrieb in der ersten Ausgabe der Encyclopaedia Britannica (1768–1771) über Abyssinien (das heutige Äthiopien): „Die Einwohner sind schwarz, oder beinahe, aber sie sind nicht so hässlich wie die Neger.“[142]
 • 1910/1911 hieß es in der Encyclopaedia Britannica, dass „Neger“ dem Weißen geistig unterlegen seien. Zwar seien Negerkinder intelligent und aufgeweckt, doch ab der Pubertät interessiere der Neger sich vor allem für auf das Geschlechtliche bezogene Angelegenheiten.[143]
 • Auch die große französische Encyclopédie erlaubte sich eindeutige Meinungen diskriminierender Art: „Alle hässlichen Menschen sind roh, abergläubisch und dumm“, schrieb Denis Diderot im Artikel „Humaine, Espèce“ (Spezies des Menschen). Ferner seien die Chinesen friedfertig und unterwürfig, die Schweden beinahe ohne Vorstellung einer Religion, und die Lappen und Dänen beteten eine fette, schwarze Katze an. Die Europäer seien „die schönsten und wohlproportioniertesten“ Menschen auf Erden.[144] Solche Nationalstereotype sind in Nachschlagewerken des 18. Jahrhunderts sogar sehr gängig.[145]
 • Der Volks-Brockhaus verwies in „Homosexualität“ 1955 auf die damalige Gesetzgebung in der Bundesrepublik, derzufolge „Unzucht zwischen Männern mit Gefängnis, unter erschwerenden Umständen mit Zuchthaus bestraft“ werde. Außerdem sei Homosexualität „oft durch Psychotherapie heilbar“.[146]

Harvey Einbinder listet eine Vielzahl von Artikeln der Encyclopaedia Britannica auf, deren Neutralität oder Objektivität er bezweifelt. Moderne Künstler würden kurzerhand für wertlos erklärt, aus Prüderie würden wichtige Handlungselemente etwa im Theaterstück Lysistrata weggelassen werden oder sexuelle Themen hinter Fachausdrücken versteckt.[147] Der Judenmord werde unverständlicherweise nicht mit der nationalsozialistischen Ideologie in Verbindung gebracht, der moralische Aspekt der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki kaum diskutiert. Letzteres geschehe seiner Vermutung nach, um den Amerikanern ein unangenehmes Thema zu ersparen.[148]

Die Herausgeber von Enzyklopädien hatten zuweilen ausdrücklich gesellschaftspolitische Ziele. Beispielsweise setzte sich insbesondere der Ergänzungsband von 1801–1803 zur Encyclopaedia Britannica kämpferisch mit der Französischen Revolution auseinander. Widmungen an den regierenden Monarchen waren nicht ungewöhnlich, doch damals hieß es darin: {{Zitat|Die französische ''Encyclopédie'' wurde dessen angeklagt, und zu Recht, dass sie die Samen von Anarchie und Atheismus weit verbreitet hat. Wenn die'' Encyclopaedia Britannica'', auf jede Art, das Bestreben dieses pestübertragenden Werkes bekämpft, so werden gerade diese beiden Bände nicht gänzlich der Gunst Eurer ''Majestät'' unwürdig sein.|George Gleig<ref>Kathleen Hardesty Doig, Frank A. Kafker, Jeff Loveland: George Gleig's ''Supplement'' to the third edition (1801–1803): learned and combative. In: Frank A. Kafker, Jeff Loveland (Hrsg.): ''The Early Britannica (1768/1803)''. The Voltaire Foundation. Oxford 2009, p. 253–297, hier p. 259. „The French Encyclopédie has been accused, and justly accused, of having disseminated, far and wide, the seeds of Anarchy and Atheism. If the ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA shall, in any degree, counteract the tendency of that pestiferous Work, even these two Volumes will not be wholly unworthy of Your MAJESTY'S Patronage.“</ref>}}

Später im 19. Jahrhundert setzte der Meyer sich, nach eigenem Bekunden, für eine intellektuelle Gleichheit der Menschen ein, den Lesern ein besseres Leben ermöglichen. Revolutionärem Denken sollte jedoch kein Vorschub geleistet werden. Im Gegensatz zu dieser eher liberalen Haltung wollte Sparners Illustriertes Konversations-Lexikon (1870) sozialdisziplinierend auf die Unterschicht einwirken.[149]

Allgemein sehen Enzyklopädien sich oft dem Vorwurf ausgesetzt, nicht neutral zu sein. Einige Kritiker hielten die Encyclopaedia Britannica für prokatholisch, andere für kirchenfeindlich.[150] Um 1970 lobten manche Rezensenten am Brockhaus dessen angeblich konservativen Grundton im Vergleich zum „linkslastigen“ Meyer, andere sagten, es sei genau anders herum. Thomas Keiderling findet es überhaupt problematisch, Pauschalurteile solcher Art zu fällen.[151]

Ideologische Großsysteme[bewerken | brontekst bewerken]

De Katholieke Encyclopedie, 1. Auflage von 1933–1939, mit Kreuzen auf den Einbänden

Die niederländische Katholieke Encyclopedie stellte sich 1949 bewusst nicht in die Tradition der Aufklärung, sondern des christlichen Mittelalters. Wie ihre Schwester, die Universität, sei die Enzyklopädie aus katholischem Hause.[152] Ein Prospekt, bereits aus dem Jahre 1932, nennt Unparteilichkeit gerade in einer Enzyklopädie gefährlich. Schließlich bräuchten Themen wie „Spiritismus“, „Freudianismus“, „Freimaurerei“, „Protestantismus“ oder „Liberalismus“ eine kritische Behandlung und absolute Verwerfung. „Es ist doch eindeutig, dass Neutralität keine Position beziehen kann. Aber zahlreiche Themen können ohne feste Basis nicht beurteilt werden.“ In den sogenannten neutralen Enzyklopädien erhalte Buddha mehr Aufmerksamkeit als Jesus Christus.[153]

Die Enciclopedia italiana (1929–1936) entstand in der Zeit des Faschismus, und tatsächlich hatte der Diktator Benito Mussolini persönlich zum Artikel „Faschismus“ beigetragen. Im Allgemeinen jedoch war das Werk international und objektiv.[154] In Deutschland musste sich der Brockhaus in den letzten Teilen seiner Großausgabe von 1928 bis 1935 politisch anpassen. Als ausgesprochen nationalsozialistisch gefärbt gilt der sogenannte „braune Meyer“ von 1936 bis 1942 (unvollendet).

Die Große Sowjetische Enzyklopädie richtete sich nicht etwa an die Massen der Arbeiter und Bauern, sondern an die „Hauptkaderleute, die den sowjetischen Aufbau betreiben“.[155] Ihre politische Ausrichtung beschrieb sie im Vorwort von 1926 so: {{Zitat|In den früheren Lexika existierten verschiedene – mitunter gegensätzliche – Weltanschauungen nebeneinander. Im Gegensatz dazu ist für die Sowjetenzyklopädie eine eindeutige Weltanschauung ganz unabdingbar, und zwar die streng materialistische Weltanschauung. Unsere Weltanschauung ist der [[Dialektischer Materialismus|dialektische Materialismus]]. Das Gebiet der Sozialwissenschaften, hinsichtlich der Beleuchtung der Vergangenheit ebenso wie der Gegenwart, ist schon umfassend bearbeitet auf der Grundlage der konsequenten Anwendung der dialektischen Methode von [[Marxismus-Leninismus|Marx-Lenin]]; auf dem Gebiet der Natur- und exakten Wissenschaften wird die Redaktion darauf bedacht sein, den Standpunkt des dialektischen Materialismus zu verfolgen […].|''Große Sowjetische Enzyklopädie'', 1926<ref>[http://www.enzyklopaedie.ch/dokumente/BSE.pdf Vorworte bei Enzyklopaedie.ch], gezien op 20 juni 2011.</ref>}}

Noch nach dem Erscheinen musste eine sowjetische Enzyklopädie verändert werden, wenn eine Person plötzlich politisch unerwünscht wurde. Als 1953 Lawrenti Beria entmachtet wurde, schickte man den Käufern der Großen Sowjetischen Enzyklopädie ein Blatt unter anderem mit Informationen über die Beringsee, das man anstelle der alten Seite mit Beria einkleben sollte.[156][157]

Ausstattung[bewerken | brontekst bewerken]

Umfang[bewerken | brontekst bewerken]

Naturalis historia in der Ausgabe von Jan / Mayhoff
Die Espasa, links und rechts oberer Teil
Würde man die Wikipedia auf Deutsch drucken, käme man auf etwa 675 Bände im Format der Brockhaus-Enzyklopädie, die 2005/2006 dreißig Bände umfasste (Stand: Juli 2011).

Traditionell waren Enzyklopädien eher von begrenztem Umfang. Moderne Buchausgaben antiker oder mittelalterlicher Enzyklopädien bleiben meist auf einen oder wenige Bände beschränkt. Die für das Altertum monumentale Naturalis historia hatte beispielsweise in einer Ausgabe um das Jahr 1900 fünf Bände.[158] Nach eigener Zählung bestand das Werk aus 37 libri (Büchern), wobei ein „Buch“ hier vom Umfang her als ein Kapitel zu verstehen ist. Die Etymologiae des Isidor machen ein je nach Ausgabe mehr oder weniger dickes Buch aus.

Zu vielbändigen Enzyklopädien kam es erst seit dem 18. Jahrhundert, allerdings gab es gleichzeitig immer auch Nachschlagewerke in nur einem oder wenigen Bänden. Diese haben im 19. und 20. Jahrhundert, als Enzyklopädien sich massenweise verbreiteten, wesentlich mehr Käufer gefunden als die großen Ausgaben. Thomas Keiderling verwendet für das 20. Jahrhundert eine Einteilung von kleinen Ausgaben mit ein bis vier Bänden, mittleren Ausgaben von fünf bis zwölf Bänden und großen darüber. Für einen genaueren Vergleich des Umfangs müsse man jedoch zusätzlich Buchformate, Seitenanzahlen, Schriftgröße usw. hinzuziehen.[159]

Als größte Enzyklopädie der Geschichte wird zuweilen das chinesische Werk Yongle Dadian (auch: Yung-lo ta-tien) aufgeführt. Es stammt aus dem 15. Jahrhundert und umfasste 22.937 Bücher auf mehr als fünfhunderttausend Seiten.[160] Es handelte sich jedoch mehr um eine aus älteren Texten zusammengestellte Lehrbuchsammlung.

Längere Zeit das umfangreichste Nachschlagewerk war der Zedler mit seinen 64 Bänden. Dieses Mammutwerk war folglich für viele Käufer, die sowieso nur einer kleinen, reichen Oberschicht entstammen konnten, unerschwinglich. Selbst viele Lesegesellschaften haben sich den Zedler nicht angeschafft.[161]

Im 19. Jahrhundert war der Ersch-Gruber die größte Enzyklopädie. Das 1818 begonnene Werk wurde aber nicht fertiggestellt, nach 167 Bänden gab der neue Herausgeber (Brockhaus) 1889 auf.[162][163] Die größte vollständige gedruckte Enzyklopädie wurde dann im 20. Jahrhundert die spanischsprachige Espasa mit insgesamt neunzig Bänden. Die Großwerke des 18. und 19. Jahrhunderts erscheinen also umfangreicher als die des 20. Jahrhunderts mit ihren 20–30 Bänden, dabei ist aber das wesentlich dünnere Papier der späteren Werke zu berücksichtigen.[164]

Auflagenhöhen[bewerken | brontekst bewerken]

Eine populäre Enzyklopädie wie die Etymologiae des Isidor brachte es im Mittelalter auf über tausend Handschriften.[165] Das Elucidiarium von Honorius Augustodunensis gab es in mehr als 380 Handschriften.[166]

Jeff Loveland zufolge hat man im 18. Jahrhundert etwa zweihundert bis dreihundert Exemplare von einer Enzyklopädie verkauft;[167] Ulrike Spree zufolge betrug die Auflage hingegen 2000–4000 Exemplare. Vom Zedler (1737) wurden vermutlich nur die 1500 Subskriptionsexemplare angeschafft, also diejenigen, die zahlungskräftige Kunden zuvor bestellt hatten. Von der ersten Auflage der (damals dreibändigen) Encyclopaedia Britannica (1768–1771) verkaufte man insgesamt dreitausend Exemplare,[168] von der 18-bändigen dritten Auflage (1787–1797) dreizehntausend.[169]

Das 19. Jahrhundert sah wesentlich höhere Auflagen. Die Encyclopaedia Britannica in der 7. Auflage (1828) kam auf dreißigtausend Exemplare, Meyers Conversations-Lexikon hatte 1848/1849 siebzigtausend Subskribenten. Da das Erscheinen langsam war und die Bandanzahl hoch, ging dies allerdings auf unter vierzigtausend zurück. Von der 2e druk der Chambers Encyclopaedia verkaufte man 1874–1888 allein in Großbritannien über 465.000 sets.[170]

Brockhaus verkaufte von seiner 13e druk (1882–1887) 91.000 Exemplare, von der 14e druk bis 1913 mehr als 300.000.[171] Die 17e druk des großen Brockhaus von 1966 hatte eine Gesamtauflage von 240.000 Exemplaren (Komplettsets).[172] Auf dem Gebiet der kleineren Lexika erlebte Brockhaus jedoch starke Konkurrenz. So verlief der Verkauf des einbändigen Volks-Brockhaus von 1955 schleppend: Er kostete 19,80 DM, während Bertelsmann sein Volkslexikon für 11,80 DM auf den Markt brachte und über seinen Lesering eine Million Exemplare verkaufte.[173]

In der DDR hatte das achtbändige Meyers Neues Lexikon (1961–1964) eine Auflage von insgesamt 150.000 Exemplaren, die zweibändige Ausgabe kam 1956–1958 in drei Auflagen auf 300.000 Exemplare. Zwar war die DDR deutlich kleiner als die Bundesrepublik, der VEB Bibliographisches Institut hatte aber keine Konkurrenz.[174]

Fehlende Konkurrenz führte auch in anderen kleinen Ländern, einschließlich westlichen, zu hohen Auflagen im Vergleich zur Bevölkerungsanzahl. Das sechsbändige Uj Magyar Lexikon erschien im kommunistischen Ungarn 1959–1962 in 250.000 Exemplaren.[175] In Norwegen verkaufte sich das fünfzehnbändige Store Norske von 1977 bis 2011 in 250.000 Exemplaren bei einer Bevölkerung von nur vier Millionen Norwegern.[176]

Von der 21. Auflage der Brockhaus Enzyklopädie aus den Jahren 2005/2006 wurden nur „ein paar Tausend Exemplare“ verkauft, wie der FOCUS berichtete.[177] Der FAZ zufolge habe die Gewinnschwelle bei 20.000 verkauften Exemplaren gelegen, davon sei die Hälfte erreicht worden. Diese letzte gedruckte Auflage der Brockhaus Enzyklopädie bestand aus dreißig in Leinen gebundenen Bänden mit Goldschnitt, die fast 25.000 Seiten beinhalteten. Sie kostete 2670 Euro.[178]

Bebilderungen[bewerken | brontekst bewerken]

Mittelalterliche Weltkarte im Liber Floridus, um 1120. Auf der linken, nördlichen Hälfte des Erdenrundes die pictura mit Europa, Asien und Afrika. Da das Aussehen der südlichen Hälfte unbekannt war, erschien dort die erläuternde scriptura.
Bildtafel zu astronomischen Themen in der Cyclopaedia, 1728

Aus den antiken Werken sind so gut wie keine Illustrationen überliefert, sondern nur der Text. Nachträglich erhielten sie Abbildungen in einigen mittelalterlichen Handschriften. Diese Illustrationen unterschieden sich meist von Handschrift zu Handschrift; dann brachte der Buchdruck die Möglichkeit, auch Abbildungen genau zu vervielfältigen. Das Mittelalter kannte bereits Bilder von Menschen, Tieren oder Pflanzen, ebenso schematische Darstellungen und Weltkarten. Sie waren allerdings selten.

In der Frühen Neuzeit gab es dann eine große Bandbreite von unterschiedlichen Illustrationen. Auf Titelblättern und Frontispizen reflektierte man über die Grundlagen des in der Enzyklopädie gesammelten Wissens, indem man die sieben freien Künste allegorisch darstellte. Baumdiagramme veranschaulichten den Zusammenhang der einzelnen Fächer, Funktionsdiagramme zeigten zum Beispiel, wie ein Flaschenzug funktioniert. Widmungen präsentierten einen reichen Gönner oder Schirmherr, Kupferstiche leiteten einen neuen Band ein.[179] Beliebt waren auch Tabellen, zum Beispiel zu Planetenbewegungen.

Bilder wurden entweder im Text an die geeignete Stelle eingefügt oder auf gesonderten Bildtafeln geliefert; der Brockhaus-Verlag brachte 1844–1849 und auch noch später eigens einen Bilder-Atlas zum Conversationslexikon heraus und nannte ihn im Untertitel Ikonographische Encyclopädie der Wissenschaften und Künste.[180] Bildtafeln oder gar Bildbände wurden oftmals der Qualität wegen gesondert vom Rest gedruckt, da Bilder zuweilen einen besonderen Druck oder besonderes Papier verlangten. Mit der zunehmenden Verbesserung der Drucktechnik kamen mehr und mehr Bilder in die Enzyklopädien. Schließlich wurden im 20. Jahrhundert reich illustrierte Werke nicht mehr ausdrücklich als „illustriert“ angepriesen, so selbstverständlich war die Bebilderung geworden. Etwa seit den späten 1960er-Jahren waren einige Enzyklopädien vollständig in Farbe gehalten.

Die 19. Auflage des Brockhaus (1986–1994) hatte 24 Bände mit insgesamt 17.000 Seiten. Darin befanden sich 35.000 Abbildungen, Karten und Tabellen. Ein dazugehöriger Weltatlas beinhaltete 243 Kartenseiten.[181]

Anhänge und Ausstattung[bewerken | brontekst bewerken]

Seit dem 18. Jahrhundert erhielten größere Enzyklopädien, wenn schon keine neue Auflage zustande kam, Ergänzungsbände, Supplemente. Der Brockhaus veröffentlichte Mitte des 19. Jahrhunderts Jahrbücher als Ergänzung oder Weiterführung des eigentlichen Lexikons. Ab 1907 gab Larousse die Monatsschrift Larousse mensuel illustré heraus.[182] Mehr zur Kundenbindung diente die Zeitschrift Der Brockhaus-Greif, die der Verlag von 1954 bis 1975 unterhielt.[183] Ein Sonderband konnte dazu dienen, besondere geschichtliche Ereignisse zu behandeln, wie den Deutsch-Französischen Krieg 1870/1871 oder den Ersten Weltkrieg.[184]

Anhänge in eigenen Bänden konnten auch Bildbände, Atlanten oder Wörterbücher sein, die aus der Enzyklopädie ein umso vollständigeres Kompendium machten. CD-ROMs, Internetzugänge und USB-Sticks schließlich wurden zunächst als Zugabe für die gedruckte Version angeboten. Ein Versuch, den Wert des Gesamtwerks zu erhöhen, stellten die Künstlerausgaben des Brockhaus dar, wie die seit 1986 von Friedensreich Hundertwasser gestaltete, auf 1800 Exemplare limitierte Ausgabe. Der Ladenpreis betrug 14.000 DM (gegenüber etwa 4000 DM für die normale Ausgabe). Die Einbände zeigten, nebeneinander auf dem Regal stehend, zusammen ein neues Bild.[185]

Lieferung[bewerken | brontekst bewerken]

„A list of the subscribers“ in der Cyclopaedia, 1728

In der Regel wurden Bücher in fertigem Zustand dem Käufer überreicht, und die Zahlung erfolgte zeitnah. Bei größeren Projekten jedoch war es im 18. Jahrhundert üblich, zunächst Subskribenten zu werben und erst danach das Werk zu drucken; eventuell wurde es stückweise in Raten ausgeliefert. Hatte der Käufer alle Auslieferungen beisammen, konnte er damit zu einem Buchbinder gehen. Ein Subskribent (wörtlich: jemand, der unterschreibt) bezahlte im Voraus. So hatte der Verleger bereits ein Kapital, mit dem er erste Ausgaben bewältigen konnte. Je nach Subskriptionsmodell zahlte der Subskribent möglicherweise eine Anzahlung und dann noch pro ausgeliefertem Teil. Zusätzlich hoffte der Verleger, dass weitere Kunden das Werk kauften. Die Veröffentlichung bekannter Subskribenten vorne im Werk sollte verkaufsfördernd wirken, ähnlich wie die Widmung des Werkes an eine hochgestellte Persönlichkeit.

Im Falle der ersten Ausgabe der Encyclopaedia Britannica kündigte im Juli 1767 ein Prospekt das Vorhaben der Öffentlichkeit an. Im Februar 1768 ließen die Verleger verlautbaren, dass das Werk in einhundert wöchentlichen Auslieferungen kommen sollte, jeweils mit 48 Seiten. Am Ende sollten es, gebunden, sechs Bände im Oktavformat werden. Auf einfachem Papier kostete eine Auslieferung sechs Pence und acht auf besserem. Bald darauf änderten die Herausgeber das Format auf Quarto, woraus sich drei Bände ergaben. Der Grund dafür war das höhere Prestige von Quarto und vielleicht auch der indirekte Einfluss eines Konkurrenzproduktes. Im Dezember 1768 kam der erste Teil heraus, und nach der Auslieferung des letzten 1771 erhielt man Vorwort und Titelseiten für jeden der drei Bände sowie eine Anleitung für den Buchbinder. Im August 1771 konnte man das gesamte set für zwei Pfund und zehn Schillinge kaufen (drei Pfund, sieben Schillinge bei besserem Papier).[186]

Im 19. Jahrhundert konnte man beispielsweise bei Meyers Konversations-Lexikon zwischen mehreren Liefermodellen wählen. Die dritte Auflage von 1874–1878 bestand aus fünfzehn Bänden. Der Käufer erhielt wöchentlich eine Lieferung von 64 Seiten, die fünfzig Pfennig kostete; oder aber man bezahlte je 9,50 Mark pro Band. Den Brockhaus in der Jubiläumsausgabe von 1898, siebzehn Prachtbände zu je zehn Mark, zahlte man in Monatsraten von drei bis fünf Mark oder in Vierteljahresraten von neun bis fünfzehn Mark. Es gab keine Anzahlung, erst nach drei Monaten musste man die erste Rate zahlen.[187] Subskriptionsmodelle kannte man letztlich bis ins 21. Jahrhundert. Es war aber seit dem 20. Jahrhundert gängig, dass man fertig gebundene Bände erhielt.

Nelson’s perpetual loose-leaf encyclopaedia von 1920 war eine Loseblattsammlung in zwölf Bänden. Zweimal im Jahr erhielt der Käufer einige neue Seiten geliefert, mit denen er Seiten veralteten Inhalts ersetzen konnte. Die Encyclopédie française (1937–1957) nahm die Idee auf, die sich aber nicht durchsetzen konnte.[188]

Autoren und Leser[bewerken | brontekst bewerken]

Urheberrecht und Plagiate[bewerken | brontekst bewerken]

Jacob van Maerlants Der naturen bloeme (13. Jahrhundert) mit Offenlegung seiner Quellen. Der oberste Kreis enthält den Namen von Aristoteles.

Ein Urheberrecht im modernen Sinne gab es vor dem 19. Jahrhundert nicht. Dennoch besteht seit der Antike der Begriff des Plagiats, als ungekennzeichnete Übernahme fremder Texte. Bis ins 18. Jahrhundert war es gängig, Enzyklopädien vor allem als Zusammenstellung älterer Texte zu sehen. Dabei wurden die Autoren manchmal genannt, oft aber auch nicht. In der Antike und im Mittelalter stand der Gedanke im Vordergrund, sich bei den alten Weisen zu bedienen und von deren reinem, unverfälschtem Wissen zu lernen. Mit der Renaissance wurde die Vorstellung eines originalen Autors wichtiger.

Plagiate galten beispielsweise im 18. Jahrhundert teilweise als anrüchig, waren aber nicht verboten. Allenfalls anhand des Druckprivilegs konnte der Herausgeber Nachdrucke untersagen. Dabei handelte es sich um eine obrigkeitliche Erlaubnis, überhaupt ein bestimmtes Buch drucken zu dürfen. Nachdrucke konnten aber höchstens im eigenen Land unterbunden werden und wurden oftmals im Ausland gedruckt und dann zum Teil über Schmuggel verbreitet.

Dennis de Coetlogon zum Beispiel gab zwar zu, kopiert zu haben, behauptete aber trotzdem, er sei der Autor seiner Universal history. Nimmt man dies wörtlich, so hat er sie anscheinend selbst mit der Hand, ohne Helfer, geschrieben.[189] Wenn in der ersten Ausgabe der Encyclopaedia Britannica eine „List of Authors“ erschien, dann war damit nicht etwa gemeint, dass jene Personen bewusst für diese Enzyklopädie geschrieben hätten. Vielmehr hatte der Redakteur William Smellie sich aus ihren Werken bedient.[190]

Im Artikel „Plagiaire“ beschrieb die große französische Encylopédie das Phänomen des Plagiats. Man beeilte sich anzumerken, dass Lexikografen sich wohl nicht an die üblichen Gesetze des Mein und Dein halten müssten, jedenfalls nicht jene, die ein dictionnaire des arts et des sciences verfassten. Schließlich gäben sie nicht vor, Originales zu schreiben. Der Text hatte größte Ähnlichkeit mit dem Artikel „Plagiary“ in Chambers’ Cyclopaedia eine knappe Generation zuvor, und dieser wiederum ging auf das Dictionnaire von Antoine Furetière (1690) zurück.[191]

Chambers’ Cyclopaedia, 1728 Encyclopédie, 1751–1772
PLAGIARY […] PLAGIAIRE […]
Among the Romans, Plagiarius was properly a Person who bought, sold, or retain’d, a free Man for a Slave; so call’d, because the Flavian Law condemned such a Person to be whipp’d, ad plagas. See SLAVE. Chez les Romains on appelloit plagiaire une personne qui achetoit, vendoit ou retenoit comme esclave une autre personne libre, parce que par la loi Flavia, quiconque étoit convaincu de ce crime, étoit condamné au fouet, ad plagas. Voyez esclave.
Thomasius has an express Treatise de plagio litterario; wherein he lays down the Laws and Measures of the Right which Authors have to one anothers Commodities. Thomasius a fait un livre de plagio litterario, où il traite de l’étendue du droit que les auteurs ont sur les écrits des uns des autres, & des regles qu’on doit observer à cet égard.
Dictionary-Writers, at least such as meddle with Arts and Sciences, seem exempted from the common Laws of Meum and Tuum; they don’t pretend to set up on their own bottom, nor to treat you at their own Cost. […] Les Lexicographes, au moins ceux qui traitent des arts & des sciences, paroissent devoir être exemts des lois communes du mien & du tien. Ils ne prétendent ni bâtir sur leur propre fonds, ni en tirer les matériaux nécessaires à la construction de leur ouvrage. […]
Der Büchermacher, Karikatur in Leuchtkugeln, Münchner Zeitschrift von 1848–1850.
„Schauen’s mein Bester, es ist zwar eine saure Arbeit, aber das Werk lobt den Meister.“
„Erlauben Sie mir, was machen Sie denn da?“
„Eine Realenzyklopädie für das gebildete Deutschland.“

Der Zedler schreibt unter dem Lemma „Nachdruck derer Bücher“: {{Zitat|'''Nachdruck derer Bücher''', ist eigentlich nicht viel besser, als ein heimlicher, wo nur nicht öffentlicher Diebstahl, und geschiehet insgemein nur von denen Affter-Buchhändler, oder besser zu sagen, von blossen Pfuschern der sonst allerdings so edlen, als nützlichen Buchhändler-Zunfft, welche sich nemlich mehrentheils nur aus toller Ehrsucht, oder vielmehr höchst straffbarer Geld-Begierde an den Druck, und […] an den Verlag solcher Bücher wagen, zu welchen sie weder Recht noch Erlaubniß haben […].|Artikel „Nachdruck derer Bücher“. In: ''[[Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste|Zedlers Universal-Lexicon]]'', 1732–1754<ref>Johann Heinrich Zedler: ''Grosses Vollständiges Universal-Lexicon''. Deel 23. Akademische Druck- und Verlagsanstalt. Graz 1961, p. 60–79.</ref>}}

Dieser Text selbst war einem zeitgenössischen Buch entnommen worden.[192] Im 19. Jahrhundert war es dann nicht mehr möglich, eine Enzyklopädie mit der Schere zu verfassen, wie William Smellie noch über sich selbst gescherzt haben soll.[193] Zumindest bei den allgemeinen Enzyklopädien gab es dies nach 1860[194] nicht mehr. Trotzdem war die gegenseitige Beeinflussung der konkurrierenden Verlage groß, auch, weil Fakten an sich (wie die Höhe eines Berges) nicht urheberrechtlich geschützt sind.

Autoren[bewerken | brontekst bewerken]

Cassiodorus, ein frühmittelalterlicher Enzyklopädist

Einzelautoren und Kleingruppen[bewerken | brontekst bewerken]

Gilt bei antiken Werken meist eine Person als der Autor, so ist im Mittelalter der Autor nicht immer leicht greifbar. Mit dem antiken Argument der modestia (Bescheidenheit) bezeichnen sich die Autoren des Mittelalters oft als zu unwürdig, um ihren Namen zu nennen. Sie sahen sich als bloße Vermittler gottgewollten Wissens. Gerade Laien aber, wie König Alfons der Weise oder der Notar Brunetto Latini, neigten im Gegenteil zur Selbststilisierung. Einige Werke sind in Arbeitsgemeinschaften entstanden, wobei dann die leitende Persönlichkeit stellvertretend für die Mitarbeiter genannt wurde.[195]

Die Autoren verstanden sich als Kompilatoren (Zusammensteller), als Übersetzer, die bewährte lateinische Werke einem größeren Publikum eröffneten. Eine neue Generation um 1300 brachte dann auch eigene Gedanken ein. Dies waren ebenfalls oft Laien, oft aus Italien, wo der Klerus eine weniger große Rolle als anderswo spielte. Die Autoren waren meist Männer; Frauen waren nur innerhalb von Klöstern enzyklopädisch tätig.[196]

Redaktionen[bewerken | brontekst bewerken]

Im 19. Jahrhundert kam es nicht nur zum modernen Begriff des Autors, sondern auch zu einer erheblichen Spezialisierung. Die erste Auflage der Encyclopaedia Britannica wurde noch großteils von den Herausgebern geschrieben (beziehungsweise abgeschrieben). Doch Archibald Constable, der sie 1810 gekauft hatte, setzte auf wissenschaftliche Autoritäten, die auch namentlich genannt wurden. In Deutschland war die Entwicklung beim Brockhaus vergleichbar. Für nicht gekennzeichnete Artikel war die Redaktion verantwortlich. Generell mussten die Autoren sich dem Gesamtwerk unterordnen. Vor allem nach 1830 bemühten sich die Verlage um Experten. Waren die Autoren nicht genannt (wie bei den meisten Enzyklopädien), konnte es damit zu tun haben, dass diese Werke allzu sehr aus älteren Werken abgeschrieben waren. Beliebt war der Trick, als Herausgeberin eine „Gesellschaft von Gelehrten“ anzugeben.[197]

William Smellie, der mit 28 Jahren Redakteur der ersten Auflage der Encyclopaedia Britannica wurde.

Ulrike Spree: „Der universalistisch gebildete Lexikonautor, der Artikel zu einer ganzen Palette von Themengebieten bearbeitete, gehörte immer mehr der Vergangenheit an.“ Das gab es allenfalls noch bei ein- oder zweibändigen Werken. Trotz einiger großer Namen waren die meisten genannten Autoren unbekannte Leute. Viele haben für mehrere Enzyklopädien geschrieben.[198] Eine der seltenen Enzyklopädien mit Autorennennung war der Ersch-Gruber und im 20. Jahrhundert beispielsweise Collier’s Encyclopedia.

Thomas Keiderling zufolge seien im Brockhaus die Autoren anonym geblieben, weil die Artikel objektiv sein und keine Meinung einzelner wiedergeben sollten. Einige Autoren wollten nicht genannt werden, weil sie kontroverse Themen behandelten. Außerdem haben Redakteure die Beiträge überarbeitet und sind so Mitautoren geworden. Die Namensnennung hielt man nur bei namhaften Autoren für sinnvoll, es sei aber weder möglich noch wünschenswert gewesen, für jeden Artikel die herausragendsten Wissenschaftler zu engagieren. Bei einem solchen Anspruch wären redaktionelle Eingriffe wiederum bedenklich gewesen.[199]

1879 beschrieb eine Wochenzeitschrift, wie bei Meyer das Konversations-Lexikon erstellt wurde. In der Hauptleitung in Leipzig wurden die 70.000 Artikel aus der vorherigen Ausgabe ausgeschnitten und auf Papier geklebt. Notizensammler werteten circa fünfzig Zeitungen aus und erfragten Daten von Behörden und Institutionen. In verschiedenen Universitätsstädten gab es Spezialredaktionen, und Autoren, die für ein jeweiliges Fachgebiet angeworben waren, arbeiteten die Artikel um. Weibliche Autoren gab es immer noch kaum. Eine Ausnahme machte die britische Chambers Encyclopaedia, die aus einer Übersetzung hervorgegangen war: Übersetzungen waren oft Frauenarbeit.[200]

Redakteure von Meyers Konversations-Lexikon im Büro in Leipzig, 1913

Da die Hochschulen überfüllt waren, war die enzyklopädische Mitarbeit für viele Absolventen attraktiv. Typischerweise sah ein Lexikonredakteur sich als nicht öffentlich in Erscheinung tretender Generalist. Das Mitarbeiterverzeichnis des Meyer im Jahre 1877 führte 32 Autoren im Fach Geschichte namentlich auf. Alle waren promoviert, 14 davon Professoren.[201] An der Konzeption der 15e druk des Großen Brockhaus (zwanzig Bände, 1928–1935) waren 57 Personen beteiligt: 22 Redakteure, zehn Büroangestellte, fünf Mitarbeiter der Bildabteilung, 15 Sekretärinnen, drei Kontorburschen. Über tausend Autoren verfassten 200.000 Artikel mit 42.000 Abbildungen,[202] davon waren vierhundert gelegentliche und sechshundert regelmäßige Autoren. Der Verlag standardisierte Anschreiben, informierte die Autoren mit Rundschreiben und Merkblättern zu Rechtschreibfragen, Literaturangaben, Abkürzungen und Sonderzeichen. Man erhielt ein Bogenhonorar oder Pauschalbeträge nach Umfang. Weiterhin war die Anonymität vertraglich festgeschrieben.[203]

Die Wikipedia wird von Freiwilligen geschrieben und redigiert. Sie beteiligen sich aus Interesse an einem Thema oder aus Idealismus. Außerdem schließen sie sich einer Gemeinschaft an, in der sie Wertschätzung erhalten.[204][205] Die Wikipedia-Freiwilligen sind höhergebildet und etwa zur Hälfte unter dreißig Jahren alt.[206]

Prominente Autoren[bewerken | brontekst bewerken]

Im 19. und 20. Jahrhundert kam es dazu, dass Enzyklopädien bekannte Wissenschaftler oder andere Prominente gewonnen haben. Berühmte Autoren der Encyclopaedia Britannica waren unter anderem der Schriftsteller Walter Scott, der Bevölkerungswissenschaftler Robert Malthus und der Wirtschaftswissenschaftler David Ricardo.[207] Im deutschsprachigen Raum der 1970er-Jahre beispielsweise integrierte Meyers Konversations-Lexikon längere Beiträge von Prominenten. Einleitend schrieb der Wissenschaftstheoretiker Jürgen Mittelstraß „Vom Nutzen der Enzyklopädie“.[208] Der ehemalige SPD-Bundesminister Carlo Schmid verfasste den Beitrag „Demokratie – die Chance, den Staat zu vermenschlichen“, und der ehemalige FDP-Bundeswirtschaftsminister Hans Friedrichs schrieb über die „Weltwirtschaft“.

Zu einem Problem wird dies, wenn die Prominenten Teil des öffentlichen Diskurses über ihr Fach sind. Es fällt ihnen möglicherweise schwer, einen neutralen, überblickenden Standpunkt zu beziehen. In einem Erweiterungsband der Encyclopaedia Britannica (1926) schrieb Leo Trotzki den Artikel über Lenin. Der ehemalige Kriegskommissar Trotzki war Lenins enger Mitarbeiter gewesen,[209] und die Bezugnahme auf den bereits verstorbenen Lenin war ein wichtiges Instrument im politischen Streit zwischen Trotzki, Stalin und weiteren sowjetischen Politikern.

Bezahlung[bewerken | brontekst bewerken]

Generell wurden die Mitarbeiter von Enzyklopädien eher schlecht bezahlt. William Smellie erhielt für die Arbeit an der ersten Ausgabe der Encyclopaedia Britannica die Summe von zweihundert Pfund. Für vier Jahre Teilzeitarbeit war dies weder großzügig noch armselig, so Jeff Loveland, aber im Vergleich weniger, als Diderot für die größere und langwierigere Arbeit an der Encyclopédie bekam.[210] Bei Chambers im 19. Jahrhundert lag das Jahresgehalt der Redakteure bei der unteren Grenze des Mittelstandes.[211]

Im 20. Jahrhundert, berichtet Einbinder von der Encyclopaedia Britannica, hätten sich viele Gelehrte gern beteiligt, konnten es sich aber nicht leisten, für so wenig Geld (zwei Cent pro Wort) zu schreiben. Das gelte besonders für die Geisteswissenschaften. Zwar sei die Mitarbeit aus Gründen des Prestiges sehr begehrt, doch viele hätten nur einen Artikel beitragen wollen.[212] Überhaupt bemängelte Einbinder einen vorrangig kommerziellen Charakter der Encyclopaedia Britannica, bei der die Gutverdiener des Verlages die Haustürverkäufer waren, und nicht etwa die Autoren.[213]

Leser[bewerken | brontekst bewerken]

Bis zum 18. Jahrhundert[bewerken | brontekst bewerken]

World Book Encyclopedia von 1959 in einer Braille-Version, 145 Bände

Ein Text kann nur dann Leser finden, wenn Menschen des Lesens kundig sind, wenn sie Zeit zum Lesen haben und wenn sie sich den Lesestoff leisten können. Das hat den Kreis der möglichen Leser historisch stark eingeschränkt, noch davon abgesehen, ob die Menschen überhaupt Interesse am Inhalt hatten. Dennoch gab es Wege, die Barrieren zu überwinden: Texte wurden früher laut gelesen, so dass Leseunkundige mithören konnten, reiche Leute stellten ihre Bibliotheken einem größeren Kreis zur Verfügung, oder Gruppen von Menschen schafften sich gemeinsam Bücher an. Erst im 19. Jahrhundert weitete sich der Kreis in Europa wesentlich aus, dank staatlich geförderter Schulen und billigeren Büchern: Um 1900 konnten neunzig Prozent der Deutschen, Franzosen, Engländer und US-Amerikaner lesen. Andere Erdteile blieben zurück, in Russland war dazu nur ein Drittel der Männer in der Lage.[214]

Plinius schrieb die Naturalis historia für die Volksmassen, wie Bauern und Handwerker, so behauptete er es in der an den Kaiser gerichteten Widmung. Jedenfalls sei sie für jeden, der die Zeit aufbringe, zu lesen. Seine Aussage ist so zu interpretieren, dass er an diejenigen dachte, die ein einfaches Leben in der Natur führen, entsprechend den von ihm geschätzten römischen Tugenden. Insgesamt wollte er jedoch alle Bürger des Reiches ansprechen, so wie sein Werk das Reich universal beschrieb.[215]

Auch die Verfasser von mittelalterlichen Enzyklopädien haben sich meist an einen offenen Leserkreis gerichtet, zumindest den Vorworten zufolge. Alle Leser sollten angesprochen sein, nicht gefiltert nach ihrem sozialen Status oder ihrem Bildungsgrad. In der Praxis jedoch ist beispielsweise das Elucidarium anscheinend fast nur von Geistlichen gelesen worden. Der Livre de Sidrac hingegen wurde nur von Adligen rezipiert, jedenfalls befand das Buch sich (den Besitzvermerken zufolge) nie in Klosterbibliotheken.[216] Einen sehr kleinen Adressatenkreis hatte der Hortus Deliciarum: Die Äbtissin Herrad von Landsberg ließ ihn im 12. Jahrhundert nur für ihre Nonnen schreiben. Erst 350 Jahre später wurde das reich illustrierte Werk außerhalb der Klostermauern bekannt.[217]

Dennis de Coetlogon hat sich für seine Universal history (1745) wohl eine gehobene Leserschaft vorgestellt, mit Themen wie der Falknerei, die für Adlige gedacht waren. Über Handwerker, Diener und die niederen Stände schrieb De Coetlogon wiederholt despektierlich. Dennoch waren unter den Subskribenten nicht nur Kaufleute, Beamte und Geistliche, sondern auch einige Handwerker, die ungewöhnlich wohlhabend gewesen sein müssen.[218]

Die große französische Encyclopédie wurde eher im städtischen als im ländlichen Frankreich gelesen, eher in alten Städten mit kirchlichen und staatlichen Bildungseinrichtungen als in den neuen Städten der sich abzeichnenden Industrialisierung. Die Leser gehörten zur Oberschicht, zu den Vertretern des kirchlichen und des adligen Standes. Sie waren Beamte, Offiziere und nur selten Unternehmer. Spätere, billigere Ausgaben wurden zum Teil auch Besitz von Anwälten und Verwaltern in der Mittelschicht. Paradoxerweise erreichte dieses Werk des Fortschritts vor allem die Stände, die unter der Revolution von 1789 zu leiden hatten. Außer in Frankreich verkaufte sich die Encyclopédie (besonders in den späteren Auflagen) auch in den angrenzenden französischsprachigen Gebieten, Italien, den Niederlanden und Westdeutschland, weniger in London oder Kopenhagen, wenngleich einige sets sogar nach Afrika und Amerika kamen.[219]

Seit dem 19. Jahrhundert[bewerken | brontekst bewerken]

Großenzyklopädien wie die von Brockhaus und Meyer im 19. Jahrhundert richteten sich an das Bildungs- und Besitzbürgertum; diese Schichten waren nicht zuletzt wegen der Kreditwürdigkeit bevorzugte Zielgruppen für die Haustürverkäufer. Beim 17-bändigen Meyers Konversations-Lexikon von 1893–1897 waren von je hundert Käufern: 20 Verkehrsbeamte, 17 Kaufleute, 15 Militärs, 13 Lehrer, neun Baubeamte/Techniker, sechs Verwaltungsbeamte, fünf Gutsbesitzer, drei Justizbeamte, drei Künstler, drei Privatiers, zwei Wirte, 1,5 Ärzte, ebenfalls 1,5 Studenten und ein Rechtsanwalt.[220]

Noch 1913 meinte Albert Brockhaus, von hundert Millionen Deutschsprachigen in Europa müsse man bereits fünfzig Millionen Frauen und fünfundzwanzig Millionen Kinder als mögliche Käufer abziehen. Damals setzten Brockhaus und Meyer zusammen gerade einmal dreißig- bis vierzigtausend Exemplare um. Doch schon in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg richtete der Brockhaus-Verlag sich zunehmend an Frauen sowie die ärmere Bevölkerung und versuchte Begriffe verständlicher einzuführen. Konfessionell separate Darstellungen bei religiösen Lemmata kamen bei Katholiken gut an. Man konzipierte in den 1920er-Jahren auch Volksausgaben.[221] Die Auflage des Großen Brockhaus von 1928–1935 wurde in erster Linie von Hochschullehrern gekauft, auf den nächsten Rängen folgten Apotheker, Rechtsanwälte, Studienräte, Ärzte, Volksschullehrer, Zahnärzte, Geistliche und Architekten, auf Platz zehn standen die Ingenieure.[222]

Für den Großen Brockhaus in den 1950er-Jahren galt, dass fast ein Drittel seiner Käufer Lehrer waren oder aus kaufmännischen Berufen stammte. Bundespräsident Theodor Heuss berichtete 1955, er habe den Großen Brockhaus in seinem Arbeitszimmer hinter sich, und neben sich auf dem Schreibtisch den kleinen.[223]

Besondere Zielgruppen[bewerken | brontekst bewerken]

Eine besondere Zielgruppe konnten Frauen sein, so bei den Frauenzimmerlexika, wie das Damen Conversations Lexikon von 1834, die eine Tradition des 18. Jahrhunderts fortführten. Sie sollten nicht ermüdend Tatsachen aufzählen, sondern anschaulich und romantisch sein, ausführlich dort, wo die Themen die weibliche Sphäre berührten. Staat und Politik fehlten in ihnen völlig.[224]

Eigene Nachschlagewerke gab es auch für Kinder, wenngleich sie lange Zeit selten waren (rechnet man nicht eigentliche Lehrbücher hinzu). Vor dem 19. Jahrhundert war wohl die Pera Librorum Juvenilium (Sammlung von Büchern für die Jugend, 1695) von Johann Christoph Wagenseil das einzige Werk dieser Art. Dann brachte Larousse 1853 die Petite Encyclopédie du jeune âge heraus, aber die nächste erschien im Verlag erst 1957. Arthur Mee brachte 1910/1912 eine moderne Kinderenzyklopädie auf Englisch heraus, die in Großbritannien The Children's Encyclopaedia und in den USA The Book of Knowledge genannt wurde. Die reich bebilderten Artikel waren lebhaft geschrieben. Von großem Erfolg war auch die World Book Encyclopedia (seit 1917/1918). Der Erste Weltkrieg unterbrach die Planung für eine Britannica Junior, sie erschien erst 1934. Der Britannica-Verlag kam dann noch mit mehreren Kinderenzyklopädien hervor.[225] Mein erster Brockhaus war in den 1950er-Jahren ein großer Publikumserfolg trotz relativ hohem Preis.[226]

Kritik[bewerken | brontekst bewerken]

Oberflächliches Wissen[bewerken | brontekst bewerken]

„Meyers Lexikon weiß alles“, Reklame um 1925

Als Enzyklopädien nicht mehr als Lehrbücher, sondern als Nachschlagewerke verstanden wurden, wurde befürchtet, dass die Leser faul würden. Im Vorwort zur Deutschen Encyclopädie (1788) beispielsweise setzte man sich mit dem Gedanken auseinander, dass manche Enzyklopädien Unterricht ohne Mühe, ohne Grundlagenwissen versprächen.[227] Goethe ließ im Lustspiel Die Vögel jemanden sagen: „Hier sind die großen Lexica, die großen Krambuden der Literatur, wo jeder einzelne sein Bedürfnis pfennigweise nach dem Alphabet abholen kann.“[228]

Gerade die Befürworter einer systematischen Anordnung meinten, bei einer alphabetischen Anordnung könnte der Leser sich mit knappem, oberflächlichem Wissen zufriedengeben. Die Antwort der Lexikonmacher lautete, ihre Leser seien schon gebildet.[229]

1896 machte der Journalist Alfred Dove sich über die Oberflächlichkeit lustig, die die Konversationslexika in die Konversation gebracht hätten. Dabei sei es unerheblich, ob man sich dem Brockhaus oder dem Meyer anvertraue, sie seien einander gleich an Charakter und Wert.[230]

Auf die Gläubigkeit gegenüber der gedruckten Autorität ging ein Theaterstück ein, das 1905 im Rahmen des 100. Jubiläums von Brockhaus’ Konversations-Lexikon aufgeführt wurde. Ein Stadtrat liest sich Kenntnisse über die Gasanstalt an und beeindruckt damit seine Zuhörer. Danach gesteht er gegenüber dem Bürgermeister: „Kinder, was ist der große Brockhaus doch für ein herrliches Buch, sogar wenn man falsch aus ihm abschreibt, klingt’s doch noch richtig.“[231]

Mangelnde Aktualität[bewerken | brontekst bewerken]

Die niederländischsprachige Winkler Prins vor Papierkorb, Amsterdam

Auch bei grundsätzlich für hochwertig angesehenen Produkten wurde die Kritik laut, dass der Inhalt veraltet sei. Mit dem wissenschaftlichen Fortschritt vor allem seit dem 17. Jahrhundert war dies an sich kaum vermeidbar. Wenn der letzte Band eines Großwerkes erschien, war der erste oft schon mehrere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte alt. Überholte Darstellungen waren jedoch auch ein Versäumnis des Autors oder Herausgebers, der sich nicht um die neueste Fachliteratur bemüht hatte.

So behauptete Dennis de Coetlogon in seiner Universal history von 1745 fälschlicherweise, die von ihm verwendeten astronomischen Tafeln seien die aktuellsten. Das hatte zum Teil damit zu tun, dass er aus der Cyclopaedia von 1728 abschrieb. Unter „Agriculture and Botany“ meinte de Coetlogon, dass der Saft in Pflanzen zirkuliere, so wie das Blut in Tieren. Diese Ansicht war bereits im vorherigen Jahrzehnt durch Stephen Hales' Experimente widerlegt worden.[232]

Ihrer eigenen Reklame zufolge war die Encyclopaedia Britannica stets sehr aktuell.[233] Harvey Einbinder listete in den 1960er-Jahren jedoch zahlreiche Artikel auf, die seit sechs Jahrzehnten oder länger nicht oder kaum verändert wurden. Beispielsweise die Artikel über Hesiod und Mirabeau seien aus den Jahren 1875–1889. In der Ausgabe von 1958 hieß es noch, dass in der polnischen Stadt Tarnopol 35.831 Menschen leben, davon vierzig Prozent Juden.[234] Um das Alter der Artikel zu verbergen, entfernte die Encyclopaedia Britanica die Initialen von Autoren, die bereits verstorben waren. Das Alter war aber zum Teil an den veralteten Literaturhinweisen erkennbar, etwa, wenn 1963 der Artikel „Punic War“ (Punischer Krieg) angeblich aktuelle Forschung vermeldete, dies sich aber auf Veröffentlichungen von 1901 und 1902 bezog.[235]

Einbinder erklärte die veralteten Artikel damit, dass der Britannica-Verlag wesentlich mehr Geld für Reklame ausgab als für die Verbesserung des Inhalts. Selbst bei einer großzügigen Schätzung betrugen die Kosten für Beitragende um 1960 weniger als eine Million Dollar, der Werbe-Etat allein für die USA sah jedoch vier Millionen vor.[236]

Paul Nemenyi schrieb über die Ausgabe von 1950, dass die naturwissenschaftlichen Artikel im Durchschnitt fünfzehn bis dreißig Jahre alt seien.[237] Als Diana Hobby von der Houston Post 1960 die Kritik von Einbinder wiedergab, erhielt sie in der Folge vom Britannica-Verlag einen Brief, dass sie nur wegen ihres Alters, ihres Geschlechts und ihrer Unschuld eine so bösartige Kritik ernstnehmen könne.[238]

Die Herausgeber von Enzyklopädien versuchten, die Aktualität mithilfe von Ergänzungsbänden aufrechtzuerhalten. 1753 erschienen beispielsweise zwei Ergänzungsbände (Supplements) für die 7. Auflage der Cyclopaedia. Der Brockhaus kam dann für seine Auflage von 1851 bis 1855 mit einem Jahrbuch (1857–1864), das in monatlichen Stücken erschien.[239] Als um das Jahr 2000 gedruckte Enzyklopädien seltener wurden, sind oftmals die Jahrbücher weiterhin erschienen, auch wenn das eigentliche Werk bereits sein Ende gefunden hat.

Zielgruppen und Statussymbol[bewerken | brontekst bewerken]

Zwar haben Enzyklopädien normalerweise den Anspruch, allgemeinverständlich auch für Laien zu sein, können ihn aber gerade bei naturwissenschaftlichen Themen nicht immer einhalten. Spezialisten neigen dazu, in ihren Artikeln zu sehr ins Detail zu gehen, anstatt die allgemeinen Aspekte darzustellen.[240] So berichtete Robert Collison in den 1960er-Jahren von einem Techniker, dem anhand von wohlausgewählten Beispieltexten eine Großenzyklopädie aufgeschwatzt wurde. Sie erwies sich aber als zu schwierig für sein intellektuelles Niveau, so dass er sie bald wieder mit Verlust verkaufte.[241]

Die Reklame für die Encyclopaedia Britannica verwendete gegenüber Eltern gern das Verkaufsargument, mit dieser Enzyklopädie könne man das Bildungsniveau der Kinder erhöhen und ihnen bessere Chancen im Vergleich zu anderen Kindern geben. Allerdings wurde die Enzyklopädie nicht für Kinder, sondern für Erwachsene geschrieben.[242][243] Collisons Vermutung, dass die meisten Kinder (und Erwachsenen) ihre für viel Geld erworbene Enzyklopädie gar nicht verwenden,[244] wurde von Untersuchungen des Britannica-Verlags bestätigt. Der durchschnittliche Käufer hat weniger als einmal pro Jahr in seine Encyclopaedia Britannica geschaut.[245]

Dementsprechend wurde von den Kritikern auch wiederholt die Frage gestellt, ob Großenzyklopädien nicht ein „kostspieliger Luxus“[246] (Anja zum Hingst) sind, mehr ein Statussymbol für kaufkräftige Schichten als ein Instrument zur persönlichen Bildung. Betrachtet man nur die echten (gebundenen) Großenzyklopädien mit mindestens zehn Bänden, nicht älter als zwanzig Jahre, so gab es diese in den 1980er-Jahren allenfalls in fünf bis acht Prozent der Haushalte.[247] Den Verdacht des Statussymbols schürten nicht zuletzt die Luxus-, Jubiläums- und Künstlerausgaben, die noch einmal deutlich teurer waren als die normalen, die bereits hochwertig gebunden und auf gutem Papier gedruckt waren.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Literatuur[bewerken | brontekst bewerken]

 • Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 B. C. to the present day. 2e druk. Hafner, New York 1966.
 • Werner Lenz: Kleine Geschichte großer Lexika. Bertelsmann, Gütersloh 1980, ISBN 3-570-03158-6.
 • Ulrich Johannes Schneider (Hrsg.): Seine Welt wissen. Enzyklopädien in der Frühen Neuzeit. Primus, Darmstadt 2006, ISBN 3-89678-560-5.
 • Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer, Tübingen 2000, ISBN 3-484-63024-8.
 • Theo Stammen, Wolfgang E. J. Weber (Hrsg.): Wissenssicherung, Wissensordnung und Wissensverarbeitung. Das europäische Modell der Enzyklopädien. Akademie, Berlin 2004, ISBN 3-05-003776-8.
 • Carsten Zelle (Hrsg.): Enzyklopädien, Lexika und Wörterbücher im 18. Jahrhundert. Wallstein, Göttingen 1998, ISBN 3-89244-286-X. (= Das achtzehnte Jahrhundert, 22. Jg., Heft 1)

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]

Zie de categorie Encyclopedias van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Werken van of over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina Digitalisierte Enzyklopädien im Internet op Wikisource.
Zoek ziko/Encyclopedie op in het WikiWoordenboek.

Voetnoten[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Aude Doody: Pliny’s Encyclopedia. The Reception of the Natural History. Cambridge University Press. Cambridge u. a. 2010, p. 12/13.
 2. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 23/24.
 3. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 25-31.
 4. Vorrede. In: Brockhaus Conversations-Lexikon. Deel 1, Amsterdam 1809, p. 5–14, hier p. 8/9. Benadrukking in het origineel. Zie Zeno.org, gezien op 21 juni 2011.
 5. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 258.
 6. Ulrich Dierse: Enzyklopädie. Zur Geschichte eines philosophischen und wissenschaftlichen Begriffs. Diss. Bochum 1977. Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn 1977, p. 5/6.
 7. Aude Doody: Pliny's Encyclopedia. The Reception of the Natural History. Cambridge University Press. Cambridge u. a. 2010, p. 45–47.
 8. Quintilian, Institutio oratoria 1,10,1.
 9. Aude Doody: Pliny's Encyclopedia. The Reception of the Natural History. Cambridge University Press. Cambridge u. a. 2010, p. 46–48.
 10. Aude Doody: Pliny's Encyclopedia. The Reception of the Natural History. Cambridge University Press. Cambridge u. a. 2010, p. 50/51.
 11. Ulrich Dierse: Enzyklopädie. Zur Geschichte eines philosophischen und wissenschaftlichen Begriffs. Diss. Bochum 1977. Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn 1977, p. 6.
 12. Ulrich Dierse: Enzyklopädie. Zur Geschichte eines philosophischen und wissenschaftlichen Begriffs. Diss. Bochum 1977. Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn 1977, p. 7/8.
 13. Encyclopedie. In: Grote Winkler Prins. Deel 8. Elsevier. Amsterdam/Antwerpen 1991, p. 326–329, hier p. 326.
 14. Ulrich Johannes Schneider: Bücher als Wissensmaschinen. In: derp. (Hrsg.): Seine Welt wissen. Enzyklopädien in der Frühen Neuzeit. WBG, Darmstadt 2006, p. 9–20, hier p. 12.
 15. Robert Luff: Wissensvermittlung im europäischen Mittelalter. 'Imago mundi'-Werke und ihre Prologe. Max Niemeyer Verlag. Tübingen 1999, p. 421.
 16. Robert Luff: Wissensvermittlung im europäischen Mittelalter. 'Imago mundi'-Werke und ihre Prologe. Max Niemeyer Verlag. Tübingen 1999, p. 421.
 17. Robert Luff: Wissensvermittlung im europäischen Mittelalter. 'Imago mundi'-Werke und ihre Prologe. Max Niemeyer Verlag. Tübingen 1999, p. 421.
 18. Ulrich Johannes Schneider: Bücher als Wissensmaschinen. In: derp. (Hrsg.): Seine Welt wissen. Enzyklopädien in der Frühen Neuzeit. WBG, Darmstadt 2006, p. 9–20, hier p. 12.
 19. Ulrich Johannes Schneider: Bücher als Wissensmaschinen. In: derp. (Hrsg.): Seine Welt wissen. Enzyklopädien in der Frühen Neuzeit. WBG, Darmstadt 2006, p. 9–20, hier p. 15.
 20. Ulrich Johannes Schneider: Bücher als Wissensmaschinen. In: derp. (Hrsg.): Seine Welt wissen. Enzyklopädien in der Frühen Neuzeit. WBG, Darmstadt 2006, p. 9–20, hier p. 12.
 21. Robert Luff: Wissensvermittlung im europäischen Mittelalter. 'Imago mundi'-Werke und ihre Prologe. Max Niemeyer Verlag. Tübingen 1999, p. 421.
 22. Robert Luff: Wissensvermittlung im europäischen Mittelalter. 'Imago mundi'-Werke und ihre Prologe. Max Niemeyer Verlag. Tübingen 1999, p. 421.
 23. Ulrich Johannes Schneider: Bücher als Wissensmaschinen. In: derp. (Hrsg.): Seine Welt wissen. Enzyklopädien in der Frühen Neuzeit. WBG, Darmstadt 2006, p. 9–20, hier p. 15.
 24. Ulrich Johannes Schneider: Bücher als Wissensmaschinen. In: derp. (Hrsg.): Seine Welt wissen. Enzyklopädien in der Frühen Neuzeit. WBG, Darmstadt 2006, p. 9–20, hier p. 15.
 25. Aude Doody: Pliny's Encyclopedia. The Reception of the Natural History. Cambridge University Press. Cambridge u. a. 2010, p. 11, p. 44.
 26. Trevor Murphy: Pliny the Elder's Natural History. Oxford University Press, New York 2004, p. 11-13, p. 194/195.
 27. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 B. C. to the present day. 2e druk. Hafner. New York 1966, p. 21/22.
 28. Trevor Murphy: Pliny the Elder's Natural History. Oxford University Press, New York 2004, p. 194/195.
 29. Sorcha Cary: Pliny's Catalogue of Culture. Art and Empire in the Natural History. Oxford University Press, New York 2003, p. 18.
 30. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. Deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 271.
 31. Trevor Murphy: Pliny the Elder's Natural History. Oxford University Press, New York 2004, p. 195.
 32. Trevor Murphy: Pliny the Elder's Natural History. Oxford University Press, New York 2004, p. 196.
 33. Burkhart Cardauns: Marcus Terentius Varro. Einführung in sein Werk. Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg 2001, p. 77–80.
 34. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 B. C. to the present day. 2e druk. Hafner. New York 1966, p. 25–26.
 35. Sorcha Cary: Pliny's Catalogue of Culture. Art and Empire in the Natural History. Oxford University Press, New York 2003, p. 18/21.
 36. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 B. C. to the present day. 2e druk. Hafner. New York 1966, p. 27–28.
 37. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 B. C. to the present day. 2e druk. Hafner. New York 1966, p. 28.
 38. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. Deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 271/272.
 39. Lenelotte Möller (Hrsg.): Die Enzyklopädie des Isidor von Sevilla. MatrixVerlag. Wiesbaden 2008, p. 12/13.
 40. Lenelotte Möller (Hrsg.): Die Enzyklopädie des Isidor von Sevilla. MatrixVerlag. Wiesbaden 2008, p. 14–16.
 41. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 B. C. to the present day. 2e druk. Hafner. New York 1966, p. 36/37.
 42. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. Deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 272.
 43. Frits van Oostrom: Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300. Uitgeverij Bert Bakker. Amsterdam 2006, p. 504–509.
 44. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. Deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 272.
 45. Carlos G. Noreña: Juan Luis Vives. Martinus Nijhoff. Den Haag 1970, S. 247/248.
 46. Ulrich Johannes Schneider: Bücher als Wissensmaschinen. In: derp. (Hrsg.): Seine Welt wissen. Enzyklopädien in der Frühen Neuzeit. WBG, Darmstadt 2006, p. 9–20, hier p. 11.
 47. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. Deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 276.
 48. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. Deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 276.
 49. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 B. C. to the present day. 2e druk. Hafner. New York 1966, p. 39/40.
 50. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 B. C. to the present day. 2e druk. Hafner. New York 1966, p. 41/42.
 51. Helena Henrica Maria van Lieshout: Van boek tot bibliotheek. De wordingsgeschiedenis van de Dictionaire Historique et Critique van Pierre Bayle (1689–1706). Diss. Nijmegen, Grave 1992. p. 228/229.
 52. Richard Yeo: Encyclopaedic visions. Scientific Dictionaries and Enlightment Culture. Cambridge University Press, Cambridge 2001, p. 14–16.
 53. Frank A. Kafker: The Influence of the Encyclopédie on the eighteenth-century encyclopaedic tradition. In: Frank A. Kafker: Notable encyclopedias of the late eighteenth century: eleven successors of the Encyclopédie. The Voltaire Foundation. Oxford 1994, p. 389–399, hier p. 389/390.
 54. Philipp Blom: Enlightening the World. Encyclopédie, The Book That Changed the Course of History. Palgrave Macmillan. New York, Houndsmille 2004, p. 240; p. 272.
 55. Frank A. Kafker: Epilogue: the tortoise and the hare: the longevity of the Encyclopaedia Britannica and the Encyclopédie compared. In: Frank A. Kafker, Jeff Loveland (Hrsg.): The Early Britannica (1768/1803). The Voltaire Foundation. Oxford 2009, p. 299–307, hier p. 302, p. 307.
 56. Anja zum Hingst: Die Geschichte des Großen Brockhaus. Vom Conversationslexikon zur Enzyklopädie. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995, p. 123–126.
 57. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 36.
 58. Thomas Keiderling: F. A. Brockhaus 1905–2005. Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, p. 21.
 59. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 50.
 60. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 B. C. to the present day. 2e druk. Hafner. New York 1966, p. 199/200.
 61. Thomas Keiderling: Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. Deel 2: Die Weimarer Republik 1918–1933. Teil 1. Saur, Frankfurt am Main 2007, p. 441–462, hier p. 447.
 62. Thomas Keiderling: Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. Deel 2: Die Weimarer Republik 1918–1933. Teil 1. Saur, Frankfurt am Main 2007, p. 441–462, hier p. 442.
 63. Thomas Keiderling: Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. Deel 2: Die Weimarer Republik 1918–1933. Teil 1. Saur, Frankfurt am Main 2007, p. 441–462, hier p. 457/458, p. 460.
 64. Thomas Keiderling: F. A. Brockhaus 1905–2005. Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, p. 162.
 65. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 B. C. to the present day. 2e druk. Hafner. New York 1966, p. 17/18.
 66. Dan O'Sullivan: Wikipedia. A New Community of Practice? Ashgate. Farnham, Burlington 2009, p. 77.
 67. Herbert George Wells: Lecture delivered at the Royal Institution of Great Britain, November 20th. 1936, p. 3–35, hier p. 14. „This World Encyclopaedia would be the mental background of every intelligent man in the world. It would be alive and growing and changing continually under revision, extension and replacement from the original thinkers in the world everywhere. Every university and research institution should be feeding it. Every fresh mind should be brought into contact with its standing editorial organization. And on the other hand, its contents would be the standard source of material for the instructional side of school and college work, for the verification of facts and the testing of statements -- everywhere in the world.“ Geciteerd volgens: Wikiquote, gezien op 20 juni 2011.
 68. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 B. C. to the present day. 2e druk. Hafner. New York 1966, p. 19/20.
 69. Encyclopedie. In: Grote Winkler Prins. Elsevier. Amsterdam / Antwerpen 1990, p. 5/6.
 70. Shane Greenstein, Michelle Devereux: The Crisis at Encyclopaedia Britannica, Kellogg School of Management, p. 4/5. gezien op 20 juni 2011.
 71. Shane Greenstein, Michelle Devereux: The Crisis at Encyclopaedia Britannica, Kellogg School of Management, p. 5/6. gezien op 20 juni 2011.
 72. Shane Greenstein, Michelle Devereux: The Crisis at Encyclopaedia Britannica, Kellogg School of Management, p. 7/8. gezien op 20 juni 2011.
 73. Shane Greenstein, Michelle Devereux: The Crisis at Encyclopaedia Britannica, Kellogg School of Management, p. 9–11. gezien op 20 juni 2011.
 74. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. Deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 271.
 75. Enzyklopädie. In: Brockhaus Enzyklopädie. Deel 8. 21. Auflage. F. A. Brockhaus. Leipzig/Mannheim 2006, p. 174–180, hier p. 179.
 76. Alternatief wordt het jaar 1994 als het geboortejaar van Britannica Online vermeld. Shane Greenstein, Michelle Devereux: The Crisis at Encyclopaedia Britannica, Kellogg School of Management, p. 7. gezien op 20 juni 2011.
 77. listserv.uh.edu, universiteit Houston, gezien op 20 juni 2011. Gevonden via de Engelstalige Wikipedia: en:History of Wikipedia, (deze versie).
 78. Announcement of the Project, GNU.org, gezien op 20 juni 2011. Gevonden via de Engelstalige Wikipedia: en:History of Wikipedia, (deze versie).
 79. Stern: Wikipedia. Wissen für alle, december 2007, gezien op 27 juni 2011.
 80. Zeit Online: Je umstrittener, desto besser, interview met de historicus Peter Haber, 8 juli 2010, gezien op 27 juni 2011. Annette Lorenz: Beurteilung der Qualität zahnmedizinischer Einträge in Wikipedia – ein Vergleich mit zahnmedizinischer Fachliteratur, diss. Freiburg 2009, gezien op 27 juni 2011.
 81. Roy Rosenzweig: Can History be Open Source? Wikipedia and the Future of the Past, 2006, gezien op 27 juni 2011.
 82. Bildungsklick.de: Bundeskartellamt gibt Übernahme des Brockhaus Verlages durch Bertelsmann frei, gezien op 20 juni 2011.
 83. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. Deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 268/269.
 84. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. Deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 269/270.
 85. Georg Jäger: Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. Deel 1: Das Kaiserreich 1870–1918. Teil 2. Saur, Frankfurt am Main 2001, p. 541–575, hier p. 566/567.
 86. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. Deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 270.
 87. A. Rewin, Ju. Schmuskis: Die Entwicklung der Enzyklopädien in der UdSSR. In: Hans-Joachim Diesner, Günter Gurst (Hrsg.): Lexika gestern und heute. VEB Bibliographisches Institut. Leipzig 1976, p. 263–296, hier p. 292.
 88. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 18.
 89. Enzyklopädie. In: Meyers Enzyklopädisches Lexikon. Deel 8, Bibliographisches Institut. Mannheim, Wien, Zürich 1973, p. 8–13, hier p. 8.
 90. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 B. C. to the present day. 2e druk. Hafner. New York 1966, p. 3.
 91. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 315.
 92. Aude Doody: Pliny's Encyclopedia. The Reception of the Natural History. Cambridge University Press. Cambridge u. a. 2010, p. 27.
 93. Zur ENSIE siehe: H. J. Pos: Algemene Inleiding. In: Eeerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopedie. Deel 1. E.N.S.I.E. Amsterdam 1946, p. V-XVI, hier p. VI-VII zur Rechtfertigung des systematischen Prinzips, p. XXIV zur Verwendung und zum Register.
 94. Anja zum Hingst: Die Geschichte des Großen Brockhaus. Vom Conversationslexikon zur Enzyklopädie. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995, p. 164/165.
 95. How to use the Propaedia. In: Propaedia. Outline of Knowledge and Guide to the Britannica. 15e druk. Chicago 1998, p. 4.
 96. Olga Weijers: Funktionen des Alphabets im Mittelalter. In: Ulrich Johannes Schneider (Hrsg.): Seine Welt wissen. Enzyklopädien in der Frühen Neuzeit. WBG, Darmstadt 2006, p. 22–32, hier p. 22/23. p. 25.
 97. Enzyklopädie. In: Meyers Enzyklopädisches Lexikon. Deel 8, Bibliographisches Institut. Mannheim, Wien, Zürich 1973, p. 8–13, hier p. 9.
 98. Jac. L. Griep: Encyclopedie. In: De Grote Oosthoek. Deel 7. Oosthoek's Uitgeversmaatschappij BV. Utrecht 1977, p. 19–22, hier p. 22.
 99. Ulrich Dierse: Enzyklopädie. Zur Geschichte eines philosophischen und wissenschaftlichen Begriffs. Diss. Bochum 1977. Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn 1977, p. 56.
 100. Philipp Blom: Enlightening the World. Encyclopédie, The Book That Changed the Course of History. Palgrave Macmillan. New York, Houndsmille 2004, p. 43.
 101. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, p. 147.
 102. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. Deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 262.
 103. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, p. 213.
 104. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 192.
 105. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, p. 119
 106. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, p. 9
 107. Encyclopaedia. In: Encyclopaedia Britannica. 11. Auflage, 1911.
 108. Encyclopaedia. In: Encyclopaedia Britannica. 11. Auflage, 1911.
 109. Encyclopaedia. In: Encyclopaedia Britannica. 11. Auflage, 1911.
 110. Nicht mitberücksichtigt sind einige listenartige Artikel. Siehe Spezial:Lange Artikel, gezien op 14. Juli 2011.
 111. Olga Weijers: Funktionen des Alphabets im Mittelalter. In: Ulrich Johannes Schneider (Hrsg.): Seine Welt wissen. Enzyklopädien in der Frühen Neuzeit. WBG, Darmstadt 2006, p. 22–32, hier p. 29.
 112. Aude Doody: Pliny's Encyclopedia. The Reception of the Natural History. Cambridge University Press. Cambridge u. a. 2010, p. 98/99.
 113. Aude Doody: Pliny's Encyclopedia. The Reception of the Natural History. Cambridge University Press. Cambridge u. a. 2010, p. 126. Vertaling volgens het Engelse voorbeeld.
 114. Olga Weijers: Funktionen des Alphabets im Mittelalter. In: Ulrich Johannes Schneider (Hrsg.): Seine Welt wissen. Enzyklopädien in der Frühen Neuzeit. WBG, Darmstadt 2006, p. 22–32, hier p. 29.
 115. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. Deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 263.
 116. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, p. 115.
 117. Siehe etwa zur Balance im Neuen Pauly Der Neue Pauly aus: Informationsmittel für Bibliotheken (IFB) 8(2000) 1/4, gezien op 20 juni 2011.
 118. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica. MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, p. 271. Origineel: „a champion of freedom throughout the world“.
 119. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica. MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, p. 76.
 120. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 36, p. 40.
 121. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 B. C. to the present day. 2e druk. Hafner. New York 1966, p. 2.
 122. Roy Rosenzweig: Can History be Open Source? Wikipedia and the Future of the Past, 2006, gezien op 20 juni 2011.
 123. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. Deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 261.
 124. Siehe etwa Robert Luff: Wissensvermittlung im europäischen Mittelalter. 'Imago mundi'-Werke und ihre Prologe. Max Niemeyer Verlag. Tübingen 1999, p. 415, p. 417.
 125. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. Deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 261.
 126. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. Deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 261.
 127. Richard Yeo: Encyclopaedic visions. Scientific Dictionaries and Enlightment Culture. Cambridge University Press, Cambridge 2001, p. 12.
 128. Siehe auch Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. Deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 261.
 129. Ines Prodöhl: Die "Encyclopedia Americana" und die Crux transnationaler Enzyklopädien. In: Themenportal Europäische Geschichte (2011), gezien op 27. Oktober 2011.
 130. Barbara Wolbring: Neuere Geschichte studieren. UVK Verlagsgesellschaft. Konstanz 2006, p. 169.
 131. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica. MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, p. 72.
 132. Thomas Keiderling: F. A. Brockhaus 1905–2005. Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, p. 107.
 133. Frits van Oostrom: Maerlants wereld. 2e druk. Prometheus. Amsterdam 1998 (1996), p. 233.
 134. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 191.
 135. Enzyklopädie. In: Brockhaus Enzyklopädie. Deel 8. 21. Auflage. F. A. Brockhaus. Leipzig/Mannheim 2006, p. 174–180, hier p. 174.
 136. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 192/193.
 137. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 316.
 138. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 316–318.
 139. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, p. 179.
 140. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 49/50, p. 324.
 141. Rudolf Fietz: Über den Wert und den Nutzen alter Lexika, 1993. gezien op 20 juni 2011.
 142. Frank A. Kafker, Jeff Loveland: William Smellie’s edition: a modest start. In: Frank A. Kafker, Jeff Loveland (Hrsg.): The Early Britannica (1768/1803). The Voltaire Foundation. Oxford 2009, p. 11–68, hier p. 29. „The inhabitants are black, or very near it, but they are not so ugly as the negroes.“
 143. Artikel „Negro“. In: Encyclopaedia Britannica, 11. Auflage. Gefunden über die Englischsprachige Wikipedia, Abruf jeweils am 13. Juli 2011.
 144. Philipp Blom: Enlightening the World. Encyclopédie, The Book That Changed the Course of History. Palgrave Macmillan. New York, Houndsmille 2004, p. 150.
 145. Ina Ulrike Paul: „Wache auf und lies…“. Zur Tradierung von Nationalstereotypen in europäischen Enzyklopädien des 18. Jahrhunderts. In: Ingrid Tomkowiak (Hrsg.): Populäre Enzyklopädien. Von der Auswahl, Ordnung und Vermittlung des Wissens. Chronos Verlag. Zürich 2002, p. 197–220.
 146. Artikel „Homosexualität“. In: Der Volks-Brockhaus. 12e druk. F. A. Brockhaus. Wiesbaden 1956, p. 348.
 147. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica. MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, p. 94, p. 110/111,.
 148. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica. MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, p. 94, p. 110/111.
 149. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 63, p. 67.
 150. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica. MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, p. 67.
 151. Thomas Keiderling: F. A. Brockhaus 1905–2005. Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, p. 263.
 152. Hoofdredactie: De Katholieke Encyclopedie. In: De Katholieke Encyclopedie. 2e druk. Uitgeverij Mij. Joost van den Vondel, Standaard-Boekhandel. Amsterdam/Antwerpen 1949, p. [1–7], hier p. [2].
 153. De Katholieke Encyclopedie. Proeve van bewerking tevens prospectus. Uitgeverij Mij. Joost van den Vondel. Amsterdam 1932, p. [1–3], hier p. [2].
 154. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. Deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 261.
 155. Vorworte bei Enzyklopaedie.ch, gezien op 20 juni 2011.
 156. Der Spiegel: Lawrentij Berija, 19. Februar 1996, gezien op 12. Juli 2011.
 157. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. Deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 261.
 158. Nämlich Ludwig von Jan, Karl Mayhoff (Hrsg.): C. Plini Secundi naturalis historiae libri XXXVII. Teubner, Stuttgart 1967–2002 (Nachdruck der Ausgabe von 1892–1909).
 159. Thomas Keiderling: Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. Deel 2: Die Weimarer Republik 1918–1933. Teil 1. Saur, Frankfurt am Main 2007, p. 441–462, hier p. 441.
 160. Philip Krapp, Patricia K. Ballou: Encyclopedia. In: Collier’s Encyclopedia with Bibliografy and Index. Deel 9. Collier’s, New York, Toronto, Sydney 1995, p. 136–140, hier p. 137.
 161. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 108–110.
 162. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. Deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 262.
 163. Thomas Keiderling: F. A. Brockhaus 1905–2005. Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, p. 23.
 164. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. Deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 262.
 165. Lenelotte Möller (Hrsg.): Die Enzyklopädie des Isidor von Sevilla. MatrixVerlag. Wiesbaden 2008, p. 16.
 166. Siehe etwa Robert Luff: Wissensvermittlung im europäischen Mittelalter. 'Imago mundi'-Werke und ihre Prologe. Max Niemeyer Verlag. Tübingen 1999, p. 424.
 167. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, p. 73.
 168. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 108.
 169. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 B. C. to the present day. 2e druk. Hafner. New York 1966, p. 140.
 170. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 124, p. 145.
 171. Thomas Keiderling: F. A. Brockhaus 1905–2005. Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, p. 29.
 172. Thomas Keiderling: F. A. Brockhaus 1905–2005. Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, p. 263.
 173. Thomas Keiderling: F. A. Brockhaus 1905–2005. Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, p. 247.
 174. Heinz Stephan, Helga Weck: Die Entwicklung der lexikografischen Literatur, besonders allgemeiner Lexika, in der DDR. In: Hans-Joachim Diesner, Günter Gurst (Hrsg.): Lexika gestern und heute. VEB Bibliographisches Institut. Leipzig 1976, p. 203–296, hier p. 292.
 175. Sándor Zsuilinszky: Die Entwicklung der ungarischen Lexikografie unter besonderer Berücksichtigung der allgemeinen Lexika. In: Hans-Joachim Diesner, Günter Gurst (Hrsg.): Lexika gestern und heute. VEB Bibliographisches Institut. Leipzig 1976, p. 319–335, hier p. 333.
 176. Sebastian Balzter: Wer rettet das Große Norwegische?. In: FAZ.NET, 19. Oktober 2011. gezien op 20 juni 2011.
 177. FOCUS: Alles nur gegoogelt, gezien op 20 juni 2011.
 178. FAZ.NET: Der letzte Brockhaus, gezien op 20 juni 2011.
 179. Steffen Siegel: Die Orte des Bildes im Alphabet des enzyklopädischen Textes. In: Ulrich Johannes Schneider (Hrsg.): Seine Welt wissen. Enzyklopädien in der Frühen Neuzeit. WBG, Darmstadt 2006, p. 164–179, hier p. 165, p. 167, p. 168, p. 176.
 180. Georg Jäger: Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. Deel 1: Das Kaiserreich 1870–1918. Teil 2. Saur, Frankfurt am Main 2001, p. 541–575, hier p. 544.
 181. Anja zum Hingst: Die Geschichte des Großen Brockhaus. Vom Conversationslexikon zur Enzyklopädie. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995, p. 174/175.
 182. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. Deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 263.
 183. Thomas Keiderling: F. A. Brockhaus 1905–2005. Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, p. 253.
 184. Georg Jäger: Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. Deel 1: Das Kaiserreich 1870–1918. Teil 2. Saur, Frankfurt am Main 2001, p. 541–575, hier p. 545.
 185. Anja zum Hingst: Die Geschichte des Großen Brockhaus. Vom Conversationslexikon zur Enzyklopädie. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995, p. 184–186. Siehe auf der eigenen Website, gezien op 27 juni 2011.
 186. Frank A. Kafker, Jeff Loveland: William Smellie’s edition: a modest start. In: Frank A. Kafker, Jeff Loveland (Hrsg.): The Early Britannica (1768/1803). The Voltaire Foundation. Oxford 2009, p. 11–68, hier p. 16/17.
 187. Georg Jäger: Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. Deel 1: Das Kaiserreich 1870–1918. Teil 2. Saur, Frankfurt am Main 2001, p. 541–575, hier p. 550.
 188. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 B. C. to the present day. 2e druk. Hafner. New York 1966, p. 205/209.
 189. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, p. 87.
 190. Frank A. Kafker, Jeff Loveland: William Smellie’s edition: a modest start. In: Frank A. Kafker, Jeff Loveland (Hrsg.): The Early Britannica (1768/1803). The Voltaire Foundation. Oxford 2009, p. 11–68, hier p. 19, p. 21.
 191. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, p. 82.
 192. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, p. 82.
 193. Frank A. Kafker, Jeff Loveland: William Smellie’s edition: a modest start. In: Frank A. Kafker, Jeff Loveland (Hrsg.): The Early Britannica (1768/1803). The Voltaire Foundation. Oxford 2009, p. 11–68, hier p. 20.
 194. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 327.
 195. Siehe etwa Robert Luff: Wissensvermittlung im europäischen Mittelalter. 'Imago mundi'-Werke und ihre Prologe. Max Niemeyer Verlag. Tübingen 1999, p. 413/414.
 196. Siehe etwa Robert Luff: Wissensvermittlung im europäischen Mittelalter. 'Imago mundi'-Werke und ihre Prologe. Max Niemeyer Verlag. Tübingen 1999, p. 414/415.
 197. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 93–95.
 198. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 96/97.
 199. Thomas Keiderling: F. A. Brockhaus 1905–2005. Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, p. 118/199.
 200. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 98/99.
 201. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 99, p. 101.
 202. Thomas Keiderling: F. A. Brockhaus 1905–2005. Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, p. 102.
 203. Thomas Keiderling: Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. Deel 2: Die Weimarer Republik 1918–1933. Teil 1. Saur, Frankfurt am Main 2007, p. 441–462, hier p. 455.
 204. Dan O’Sullivan: Wikipedia. A New Community of Practice? Ashgate. Farnham, Burlington 2009, p. 86/87.
 205. Daniela Pscheida: Das Wikipedia-Universum. Wie das Internet unsere Wissenskultur verändert. Transcript. Bielefeld 2010, p. 342/343.
 206. WP 2011 Editor’s Survey – Topline, gezien op 20 juni 2011.
 207. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica. MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, p. 35.
 208. Jürgen Mittelstraß: Vom Nutzen der Enzyklopädie. In: Meyers Enzyklopädisches Lexikon. Deel 1. Bibliographisches Institut. Mannheim, Wien, Zürich 1971, p. IX-XIX.
 209. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica. MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, p. 52.
 210. Frank A. Kafker, Jeff Loveland: William Smellie’s edition: a modest start. In: Frank A. Kafker, Jeff Loveland (Hrsg.): The Early Britannica (1768/1803). The Voltaire Foundation. Oxford 2009, p. 11–68, hier p. 15.
 211. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 102.
 212. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica. MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, p. 266, p. 270.
 213. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica. MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, p. 267, p. 269, p. 304.
 214. Steven Roger Fischer: A History of Reading. Reaktion Books, London 2003, p. 297.
 215. Sorcha Cary: Pliny's Catalogue of Culture. Art and Empire in the Natural History. Oxford University Press, New York 2003, p. 15/16.
 216. Robert Luff: Wissensvermittlung im europäischen Mittelalter. 'Imago mundi'-Werke und ihre Prologe. Max Niemeyer Verlag. Tübingen 1999, p. 423/424.
 217. Siehe etwa Robert Luff: Wissensvermittlung im europäischen Mittelalter. 'Imago mundi'-Werke und ihre Prologe. Max Niemeyer Verlag. Tübingen 1999, p. 423/424.
 218. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, p. 74/75.
 219. Robert Darnton: The Business of Enlightenment. A Publishing History of the Encyclopédie 1775–1800. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge (Mass.), London 1979, p. 525–528.
 220. Georg Jäger: Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. Deel 1: Das Kaiserreich 1870–1918. Teil 2. Saur, Frankfurt am Main 2001, p. 541–575, hier p. 552.
 221. Thomas Keiderling: Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. Deel 2: Die Weimarer Republik 1918–1933. Teil 1. Saur, Frankfurt am Main 2007, p. 441–462, hier p. 442/443, p. 445.
 222. Thomas Keiderling: Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. Deel 2: Die Weimarer Republik 1918–1933. Teil 1. Saur, Frankfurt am Main 2007, p. 461.
 223. Thomas Keiderling: F. A. Brockhaus 1905–2005. Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, p. 246/247.
 224. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 42.
 225. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. Deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 271.
 226. Thomas Keiderling: F. A. Brockhaus 1905–2005. Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, p. 252.
 227. Jürgen Mittelstraß: Vom Nutzen der Enzyklopädie. In: Meyers Enzyklopädisches Lexikon. Deel 1. Bibliographisches Institut. Mannheim, Wien, Zürich 1971, p. IX-XIX, hier p. XVI.
 228. Zitiert nach Werner Lenz: Kleine Geschichte großer Lexika. Bertelsmann Lexikon-Verlag. Gütersloh 1974, p. 9.
 229. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, p. 119.
 230. Anja zum Hingst: Die Geschichte des Großen Brockhaus. Vom Conversationslexikon zur Enzyklopädie. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995, p. 155–157.
 231. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 2000, p. 311.
 232. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, p. 183.
 233. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica. MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, p. 73.
 234. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica. MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, p. 7, p. 10.
 235. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica. MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, p. 8, p. 281.
 236. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica. MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, p. 267, p. 269, p. 304.
 237. Nach Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica. MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, p. 70/71.
 238. Nach Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica. MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, p. 72.
 239. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica. Deel 18. 15e druk, 1998, p. 257–280, hier p. 263.
 240. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica. MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, p. 151/152, 245, p. 249.
 241. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 B. C. to the present day. 2e druk. Hafner. New York 1966, p. 9.
 242. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 B. C. to the present day. 2e druk. Hafner. New York 1966, p. 9.
 243. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica. MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, p. 319–322.
 244. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 B. C. to the present day. 2e druk. Hafner. New York 1966, p. 9.
 245. Shane Greenstein, Michelle Devereux: The Crisis at Encyclopaedia Britannica, Kellogg School of Management, p. 3. gezien op 20 juni 2011.
 246. Anja zum Hingst: Die Geschichte des Großen Brockhaus. Vom Conversationslexikon zur Enzyklopädie. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995, p. 172.
 247. Anja zum Hingst: Die Geschichte des Großen Brockhaus. Vom Conversationslexikon zur Enzyklopädie. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995, p. 172.