Gedragswetenschap

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Gedragswetenschap is een verzamelnaam voor wetenschappelijke richtingen die het gedrag van de mens onderzoeken in groep of als individu.

In Nederland wordt de term gedragswetenschappen vooral gebruikt als onderverdeling van sociale wetenschappen.

In Vlaanderen is dat niet het geval. De term gedragswetenschappen is ruimer dan de sociale wetenschappen. Tot de gedragswetenschappen worden gerekend:

  • Antropologie - de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van het menselijk gedrag bij culturen van volken overal ter wereld, in al hun aspecten.
  • Communicatiewetenschap - de wetenschap die menselijke communicatie en de effecten daarvan op het gedrag onderzoekt
  • Criminologie - bestudeert het (maatschappelijk) "afwijkend" gedrag
  • Economie - de wetenschap die zich bezighoudt met het "economisch gedrag" van de mens: de behoeftebevrediging met inzet van (schaarse) middelen.
  • Politieke en sociale wetenschap. Deze wetenschappen houden zich bezig met de studie van het tot stand komen, het voeren en de effecten van het overheidsbeleid.
  • Pedagogiek - de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van het veranderproces/leerproces binnen een (opvoedings)relatie.
  • Psychologie - de wetenschappelijke studie van het gedrag (= bv. lopen, drinken...) en de psychische processen (= gedachten en gevoelens)
  • Rechtsgeleerdheid - de wetenschap die zich bezighoudt met kennis of studie van het recht. Het vastleggen en verantwoorden van formele gedragsregels.
  • Sociologie - bestudeert het menselijk gedrag binnen samenlevingsverbanden en gemeenschappen (= bv. school, gezin, jeugdbeweging...)