George Parker (illusionist)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

George Parker (Rotterdam, 12 oktober 1960) is Creative Director & Producer van verandering. Hij ontwikkelde tussen 1965 en 2015 een filosofie met een zeer praktische, bruikbare uitgang over het creatieproces door zijn leven als laboratorium te gebruiken en te observeren hoe we werkelijkheid creëren en ombuigen. Hij legde zijn conclusies vast in TheCreationGame® waarin hij de eenvoudige, en tegelijk complexe conclusie, uitwerkt: "Focus creëert realiteit".

Leven[bewerken | brontekst bewerken]

George Parker geboortenaam is George Struijker Boudier. Hij werd geboren op 12 oktober 1960 in Rotterdam als kind van Hendrikus Johannes Struijker Boudier (12 februari 1931-15 januari 1995) en Catharina Neeltje Spruyt (28 maart 1933). Op zijn vijfde stopte zijn vader een brandende sigaret in zijn gesloten vuist, deed hem weer open en de sigaret was verdwenen. Hoewel hij veel later leerde dat dat een eenvoudige goocheltruc was, was het effect onontkoombaar en onomkeerbaar. Er ontwaakte een diepe fascinatie, cq obsessie, voor de natuur van onze werkelijkheid.

Realiteit volgt focus[bewerken | brontekst bewerken]

De eerste tien jaar waren gevuld met vragen over waarom de werkelijkheid is zoals die is. Hij verslond boeken (geschiedenis, encyclopedieën, literatuur) om te ontdekken hoe realiteit verandert en nieuwe, daarvoor onmogelijk geachte realiteit, ontstond. Hij speelde praktisch het fantaseren over wat hij wilde meemaken en verzon eenvoudige manieren om dat waar te maken. Met die basis elementen zou hij later op een veel serieuzere manier in zijn leven experimenteren.

Hij koos voor de β-kant op het Marnix Gymnasium in Rotterdam en kreeg een les kwantummechanica waarin het beroemde tweespletenexperiment werd uitgelegd. Zijn conclusie was dat onze waarneming en wijze van interactie met de werkelijkheid bepalend was voor hoe die werkelijkheid gevormd wordt. Daarmee vereenvoudigde hij een zeer complexe wetenschap. Maar net als tien jaar daarvoor bleken de effecten veel belangrijker zijn dan de oorzaken. Een gedachte die in TheCreationGame® filosofie terugkomt.

Hij vertelde zijn decaan dat hij zijn leven als experiment ging gebruiken om de krachten achter hoe we werkelijkheid scheppen te ontdekken. De eerste stap was om geen β-studie te volgen maar meer te weten te komen over de ontwikkeling van mensen. Hij studeerde pedagogiek/ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, combineerde gedurende die periode inhoud met theater/kunst en studeerde af op Doris Lessing's The Memoirs of a Survivor. Een roman waarin het doorbreken van beperkingen van ons bewustzijn en de destructieve kant van een te mechanistisch bestaan beschreven wordt.

Leven en werk als creatief proces[bewerken | brontekst bewerken]

Tijdens zijn studie ontdekte hij de wereld van alternatieve geneeskunde en raakte geïnteresseerd in hoe meditatie en therapeutische benaderingen als rebirthing, massage inwerkten op de wijze waarop we onze realiteit beleven en hoe we belemmeringen kunnen doorbreken. En had een aantal jaren een kleine praktijk als rebirther en polariteits-masseur en werd zich bewust van hoe het ongrijpbare element van onze levensenergie-huishouding van grote invloed is op wat we denken en doen en andersom. En hoe het grijpbaar te maken is met technieken die voorbij gaan aan dat denken en doen. In TheCreationGame® is dit spirituele (levensenergie-) niveau de kern waarom heen het creatief proces draait. Als vormen van denken, doen en omgeving niet meer werken vermindert de levensenergie en is het tijd voor heruitvinding van hoe we denken, wat we doen en omgevingsfactoren (zoals mensen, fysieke omgeving, maar ook voedsel).

Het volgende experiment was een carrière in de gezondheidszorg. Hij visualiseerde het werk dat hij wilde doen, ging op zoek naar omgevingen waarin dat kon en trof een baan bij Dagverblijf voor Ouderen De Brink in Haarlem waar hij werkte voor mensen met een verstandelijke beperking. Opnieuw werd hij geconfronteerd met hoe onze cognitieve vermogens een belangrijke rol spelen in het creëren van werkelijkheid maar soms ook een beperkende rol en zeker geen bepalende rol. Terwijl dat aspect in opleidingen vaak de nadruk krijgt.

In die tijd maakte hij kennis met de eerste homecomputers en begon gefascineerd te raken door de Commodore 64. Hij schoolde zichzelf om naar programmeur en ontwikkelde financiële en verkoopsystemen bij Raet. Binnen dat bedrijf hervormde hij zichzelf in een sales-functie en ondersteunde hij het salesteam. Hij rondde die periode af met het schrijven van een boek over Kantoorautomatisering. De volgende transformatie omvatte een diepere studie naar creatieve verandering zowel praktisch als theoretisch. Hij werd management trainer bij het Management Opleidings Centrum (later Horizon Training Groep). Daar ontwikkelde hij programma's voor Change Management. Zowel persoonlijke vernieuwing als organisatieontwikkeling. Hij was architect en projectleider van management development onder andere programma's voor Getronics en Randstad maar ook voor het MKB. De basis van zijn filosofie werd steeds steviger: de essentie van de realiteit kan hetzelfde blijven, maar de vorm moet veranderen om vitaal te blijven. Zowel producten, processen als personen zullen regelmatig opnieuw vormgegeven moeten worden.

Hij ontdekte ook de biologische en psychologische redenen waarom we vast blijven houden aan vormen die geen levensenergie meer genereren. Hij legde dat verschijnsel vast in zijn Principe van de Mentale Zwaartekracht Onze focus -en daarmee onze werkelijkheid- wordt bepaald door de informatie die het zwaarste weegt in ons hoofd. Informatie in de vorm van beelden zijn zwaarder dan woorden, zintuiglijke ervaringen zijn zwaarder dan beelden en emotionele/spirituele ervaringen zijn zwaarder dan gewone ervaringen; ons verleden zit propvol met dat soort informatie en dus wordt onze focus daardoor bepaald.

Zijn belangstelling voor het beïnvloeden van lichaam, geest en ziel/spirit groeide nog meer. Dat gaf hij praktisch invulling door professioneel illusionist/mentalist te worden. Hij maakte contact met Jeff McBride, oprichter van de Magic & Mystery School in Las Vegas. Hij was lange tijd faculty member, gaf er les (live en online) en deed er vele shows. Hij werkte samen met Jeff McBride, Eugene Burger, Robert E. Neale en later Larry Hass en Bryce Kuhlman die alle deel uitmaakten van de faculty.

George bestudeerde hoe illusies en mentalisme gebaseerd zijn op het bespelen van de perceptie en het richten van de aandacht of mentale focus. Zijn Principe van de Mentale Zwaartekracht helpt te begrijpen hoe die focus bespeelt wordt: met woorden, beelden en ervaringen wordt de toeschouwer in een staat van bewustzijn gebracht waardoor de methode erachter onzichtbaar wordt. Dat leidt tot krachtige en soms levensveranderende ervaringen zoals hijzelf heel vroeg ervaren had. Hij bestudeerde de achtergrond van magie en leerde dat de oorsprong van trucs niet in entertainment lag. De sjamaan gebruikte trucs om het zelfbeeld en het beeld dat iemand van de realiteit heeft open te breken en te veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het placebo effect een directe lijn heeft met de manier waarop die manier van bespelen van de perceptie een therapeutische rol kan spelen. Zoals zijn leraar Robert E. Neale het formuleerde "It's the art of make belief". We veranderen aannames in overtuigingen en lang volgehouden overtuigingen worden paradigma's. De positieve kant is dat we vertrouwen in iets hebben. De negatieve kant is dat dat geloof soms zo onwrikbaar is dat we er ook aan blijven vasthouden terwijl die overtuigingen niet meer werken. We bouwen levensfilosofieën, religies, organisatie en management benaderingen, ideeën over hoe relaties in elkaar moeten zitten en institutionaliseren die overtuigingen vaak. Daarmee zetten we onszelf klem in een vorm die op enig moment zal stoppen te werken. In het creatief proces verander je je denken en gedrag in wat je creatie nodig heeft. En daarna laat je het weer los en vormt jezelf om tot wat je volgende creatie nodig heeft. Met die ogen kijkt hij ook naar hoe levensfilosofieën, religies, managementbenaderingen,

Hij maakte vier theatershows (Het Vijfde Element, The Death and Resurrection Show, De Reis van de Held en 52 Plus een Joker)en schreef verschillende boeken voor illusionisten/mentalisten (Indexterity, Gift Magic -als medeauteur-, en Performing Magic with Impact dat hij zelf illustreerde).

Hij begon een zeer succesvolle carrière als keynote spreker waarin hij duizenden LectureShows© (een mengvorm van relevante inhoud, inzichten en theatrale vormen zoals illusie/mentalisme/comedy) deed in tientallen landen.

Na deze zelfopgelegde school en proeven van bekwaamheid ondersteunt hij nu als Creative Director & Producer strategisch en praktisch veranderings- en vernieuwingsprocessen

TheCreationGame® filosofie en praktijk[bewerken | brontekst bewerken]

De belangrijkste kerngedachten zijn:

 • Alles wat bestaat is het resultaat van een creatief proces.
 • Creëren betekent namelijk 'iets laten ontstaan, iets de werkelijkheid inbrengen'. We kunnen dus niet niet-creëren want we brengen voortdurend werkelijkheid voort in de vorm van gedachten, acties, dingen, situaties, interactie.
 • We creëren meestal onbewust en automatisch. En dat werkt uitstekend. Tot het niet meer werkt of we graag iets willen veranderen.
 • De Drie Wetten van Waarneming geven weer hoe we werkelijkheid creëren en veranderen. 1. Focus creëert realiteit, 2. Perspectief creëert focus, 3. Je zult en je kunt van perspectief veranderen.
 • Hierin bevat realiteit alle lagen van onze realiteit: spiritueel, mentaal, emotioneel, fysiek, materieel.
 • Focus is het centrum van activiteit en energie. Energie en activiteit bestaan op alle lagen van de realiteit. Die realiteit buigt om naar waar we onze activiteit en energie op richten.
 • Er zijn drie niveaus die we direct kunnen beïnvloeden: onze mentale, fysieke en materiële activiteit. Onze emotionele realiteit is het resultaat van onze mentale (bewuste en onbewuste gedachten), materiële (inclusief voedsel, substanties) en fysieke realiteit (gedrag, beweging). Onze spirituele realiteit: we vertellen onze ziel of levensenergie niet waar die van houdt; dat niveau vertelt ons waar we van houden.
 • Alle niveaus van realiteit werken continue op elkaar in. Het voordeel is dat je overal kunt aangrijpen om de werkelijkheid te veranderen. Je kunt beginnen op mentaal niveau en daarmee je emoties en gedrag beïnvloeden. Je kunt met een actie beginnen en daarmee je emoties en je mentale niveau beïnvloeden. Je kunt de materiële kant veranderen wat weer invloed op de andere niveaus heeft. Het is een levend, interactief systeem.

De IDEAL Cyclus© is een universeel model om de filosofie in de praktijk toe te passen. Het helpt je om je focus (activiteit en energie) op elk niveau te richten op de realiteit die je wilt creëren. Spiritueel (intentie en gerealiseerde intenties: effecten) en mentaal/emotioneel/fysiek/materieel met de andere elementen (design van gedrag, denken en middelen om de effecten te bereiken, vereenvoudiging van het design tot de essenties, acties in de vorm van een SurvivalVersie; een zeer eenvoudige proefversie met bijna geen hulpmiddelen) en leren van je proefversies naar betere versies toe.

Bibliografie[bewerken | brontekst bewerken]

 • Het Kleine Boek van de Creativiteit (2001)
 • De Scheurkalender van de Creativiteit (2003)
 • Het Grote boek van de Creativiteit (2004)
 • TheCreationGame - carddeck NL en ENG (2009)
 • Gift Magic -medeauteur) (2012)
 • INDEX-terity (2014)
 • Performing Magic with Impact (2018)
 • The Little Book of Creativity, illustrated (2018)
 • Verbeelding-Realiteit-Mysterie, NL en ENG (2020)