Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland
Indeling
Hoofdstroming Protestantisme
Richting Gereformeerd calvinisme
Voortgekomen uit Ned. Herv. Kerk in 1906
Afsplitsingen Geen. In 2004 grotendeels gebleven in de PKN, deels opgegaan in Herst. Herv. Kerk
Aard
Locatie 475 (wijk)gemeenten binnen de Protestantse Kerk (2001)
Aantal leden 8027 (2015); achterban omvat naar schatting 290.000 PKN-leden inclusief 55000 in de HHK (2014)[1]
Karakter bevindelijk tot orthodox
Portaal:  Christendom
Protestantisme

Titelpagina Statenvertaling

in Nederland

..Stromingen

Lutheranisme
Lutheranisme
Vrijzinnig-Protestantisme
Vrijzinnig protestantisme
Midden-orthodoxie
Protestantse Kerk in Nederland
Modern-Gereformeerd
Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland
Orthodox Protestantisme
Calvinisme
Gereformeerd protestantisme
Orthodox-protestantisme
Orthodox Gereformeerd
Orthodox-gereformeerden
Bevindelijk Gereformeerden
Bevindelijk gereformeerden
Evangelisch
Evangelisch Christendom

De Gereformeerde Bond, voluit de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, is een stroming binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Deze komt op voor de leer van de Reformatie, zoals die met name is verwoord in de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. De Bond is opgericht op 18 april 1906 als vereniging binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Soms wordt de term "hervormd-gereformeerd" gebruikt, niet te verwarren met "hervormd" of "gereformeerd".

Het officiële orgaan van de Gereformeerde Bond is De Waarheidsvriend (sinds 1909). Daarnaast wordt een tijdschrift uitgegeven: Theologia Reformata.

Achtergrond[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook Protestantisme in Nederland

De Gereformeerde Bond werd opgericht in 1906, naar eigen zeggen bij wijze van protest tegen het Algemeen Reglement van Bestuur dat in 1816 door Koning Willem I was opgelegd aan de Hervormde Kerk.[2] De aanleiding was dat in 1905 dominee Louis Adriën Bähler, die had geschreven dat het christendom veel kon leren van het boeddhisme, van de synode van de Hervormde Kerk uiteindelijk geen problemen kreeg.[3][4]

Binnen de Gereformeerde Bond worden alleen de normen en waarden zoals die in de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid vermeld staan geaccepteerd. De bond is ontstaan uit de Confessionele Vereniging.

Van 1909 tot 2005 was de officiële naam: Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Nederlandse Hervormde (Gereformeerde) Kerk.

Modaliteit[bewerken]

De Gereformeerde Bond vormt een meer orthodox gereformeerde tot soms bevindelijk gereformeerde modaliteit, een stroming, oorspronkelijk in de Hervormde Kerk en tegenwoordig in de PKN. Omdat het een modaliteitsorganisatie is en geen zelfstandig kerkgenootschap, is men niet automatisch lid van deze vereniging wanneer men ingeschreven staat in wat vaak een "Bondsgemeente" wordt genoemd. Daardoor bestaat er een groot verschil tussen het aantal leden van de Bond en het aantal "gemeenteleden" dat tot zijn achterban gerekend wordt.

Er is een bepaalde variëteit aan gemeenten aan te wijzen binnen de Gereformeerde Bond. Dit varieert van gemeenten die meer bevindelijk van karakter zijn (zoals Waarder, Katwijk aan Zee, Scherpenisse, Harskamp) en meer modernere gemeenten (zoals Utrecht of Groningen).

De Gereformeerde Bond kent een aantal gelieerde organisaties, zoals de HGJB (Hervormd- Gereformeerde Jeugdbond), de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) en de IZB (Inwendige Zendingsbond). Verder participeert de Gereformeerde Bond in de PKN via eigen leerstoelen aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Interkerkelijk is er samenwerking met de kleine afgescheiden kerken, zoals in het onderwijs, het Reformatorisch Dagblad en het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG). Lokaal vindt er kanselruil plaats met predikanten uit de CGK en in mindere mate de HHK en GKv.

Binnen de Gereformeerde Bond was er sterke weerstand tegen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), vooral vanwege bezwaren tegen haar kerkorde. Toen echter duidelijk werd dat ondanks het verzet de Protestantse Kerk er definitief zou komen, besloot de Gereformeerde Bond binnen de kerk te blijven. Dit standpunt is uitgedragen door de voormalig algemeen secretaris van de Bond, Jan van der Graaf. Uiteindelijk bleek in de hervormde synode een tweederdemeerderheid voor fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk met de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk tot de Protestantse Kerk in Nederland. De bezwaarden in de Nederlandse Hervormde Kerk ervaarden dit als zeer ernstig.

Toen op 1 mei 2004 de fusie een feit werd, voltrok zich een scheuring die voornamelijk plaatsvond in gemeenten die tot de Gereformeerde Bond behoorden. De vertrokken leden hebben zich verenigd in de Hersteld Hervormde Kerk (HHK).

Op 24 mei 2005 is de officiële naam veranderd in Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Recente ontwikkelingen en huidige theologische posities[bewerken]

Discussie rondom de Bijbelvertaling[bewerken]

Vanuit de Gereformeerde Bond wordt verschillend gedacht over het onderwerp 'Bijbelvertalingen'. Het initiatief tot de 'Herziene Statenvertaling' komt primair voort uit de gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk Nederland. Echter, verschillende predikanten uit dit deel van de gereformeerde gezindte hebben ook meegewerkt aan het project 'De Bijbel met uitleg', een editie van de Statenvertaling in de versie van de Gereformeerde Bijbelstichting met uitleg van woorden en verzen waaronder ds. J. Belder. Aan dit laatste initiatief namen ook predikanten deel uit de Gereformeerde Gemeenten, Christelijke Gereformeerde Kerken, Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Dit is opmerkelijk omdat deze versie min of meer uit bezwaar tegen de 'Herziene Statenvertaling' is ontstaan.[5] [6]

Schepping en/ of evolutie[bewerken]

In de Gereformeerde Bond is niet altijd een eenduidig geluid te horen rondom de actuele theologische thema's. Inzake het debat rondom 'schepping en/of evolutie' noemde dr. M. Klaassen, een opinieleider binnen de Gereformeerde Bond de opvatting van 'theïstische evolutie' "vlees noch vis". Volgens hem kan de theologie van theïstische evolutie 'de lakmoesproef van christelijke orthodoxie niet doorstaan. Je kunt niet God en Darwin hebben, zonder iets wezenlijks los te moeten laten'.[7]

Literatuur[bewerken]

  • Bonders in opmars. Hervormd-gereformeerden 1890-1960” (uitg. Labarum Academic, Apeldoorn).

Externe link[bewerken]