Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld)
Indeling
Hoofdstroming Protestantisme
Richting Gereformeerd calvinisme
Voortgekomen uit Geref. Kerken vrijgem. in 2003
Aard
Locatie 13 kerken in Nederland (2005)
Aantal leden ca. 1400
Karakter orthodox-gereformeerd, gesloten t.o.v. andere kerken
Overzicht
Officiële website gereformeerde kerken (hersteld)
Portaal  Portaalicoon   Christendom
Protestantisme

Titelpagina Statenvertaling

in Nederland

..Stromingen

Lutheranisme
Lutheranisme
Vrijzinnig-Protestantisme
Vrijzinnig protestantisme
Midden-orthodoxie
Protestantse Kerk in Nederland
Modern-Gereformeerd
Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland
Orthodox Protestantisme
Calvinisme
Gereformeerd protestantisme
Orthodox-protestantisme
Orthodox Gereformeerd
Orthodox-gereformeerden
Bevindelijk Gereformeerden
Bevindelijk gereformeerden
Evangelisch
Evangelisch Christendom

De Nieuwe Vrijgemaakte Kerken is de benaming die over het algemeen gegeven wordt aan een kerkgenootschap dat door het voorlezen van de Akte van Vrijmaking of Wederkeer op 20 september 2003 ontstond vanuit een verontruste groep leden binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Zelf noemen deze kerken zich officieel De Gereformeerde Kerken in Nederland (DGK) (mét het lidwoord de in de naam), maar omdat ook de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKV) en de Gereformeerde Kerken die zijn opgegaan in de PKN (GKN) aanspraak maken op deze naam, wordt "ter voorkoming van misverstanden, in gevallen waarin verwarring is te duchten, tussen haakjes achter de officiële naam de aanduiding "hersteld" geplaatst"[1]. Door de media en door de kerken zelf wordt ook wel de verkorte benaming Gereformeerde Kerken (hersteld) (GKH) gebruikt, ter onderscheiding van de GKV en de GKN.

Voorgeschiedenis[bewerken]

Ontstaan van de verschillende stromingen in Nederland

Binnen de vrijgemaakte kerken kwamen steeds sterkere geluiden van verontruste leden over de koers van de kerken. Deze geluiden werden sinds 1991 vertolkt in het blad Reformanda. De verontrusting had te maken met contacten tussen enerzijds vrijgemaakte en anderzijds Nederlands Gereformeerde en Christelijke Gereformeerde kerken. Daarnaast was er zorg over het handhaven van het 4e gebod (volgens hen de grondslag van de zondagsrust) en het 7e gebod (verbod op overspel; men doelt op de toepassing bij echtscheiding) van de Tien geboden. Ook had men bezwaar tegen de mogelijkheid om in kerkdiensten liederen te gebruiken uit het Liedboek voor de Kerken te gebruiken (naast de psalmen en de beperkte groep gezangen die de GKV al kende) en tegen de mogelijkheid dat nu niet alleen predikanten, maar ook ouderlingen de zegen konden opleggen.

Bij het ontstaan van de Nieuwe Vrijgemaakte kerken hebben deze besloten de synodebesluiten van de vrijgemaakte kerken voor wettig te houden, voor zover die genomen zijn tot en met 1990. De synodebesluiten die later genomen zijn, hebben de Nieuwe Vrijgemaakte kerken verworpen.

In 2009 werd er nog een ander kerkgenootschap gevormd: de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Dit ontstond door conflicten binnen de Gereformeerde Kerken (Hersteld) en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. De DGK en GKN echter hebben formeel ingestemd met een eerste onderling oriënterend gesprek om tot elkaar te naderen.

Naamgeving[bewerken]

In 2005 is er een eerste synodevergadering bijeengeroepen; de synode liep door tot in 2006. Hier werd onder andere over de naam van het te vormen kerkverband gesproken. Het voorstel was om de kerken "Gereformeerde Kerken in Nederland" te laten heten. De naamgeving ligt echter wat moeilijk, omdat ook de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) deze naam dragen. Hoewel deze in 2004 zijn opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), noemt het overgrote deel van de plaatselijke gereformeerde kerken zich nog altijd "Gereformeerde Kerk". Bovendien maakt de PKN kerkordelijk aanspraak op de naam "Gereformeerde Kerken in Nederland".

Op 18 maart 2006 is uiteindelijk besloten om toch te kiezen voor de naam De Gereformeerde Kerken in Nederland (DGK), met als onofficieel achtervoegsel (hersteld). Deze naam lijkt op die van de vroegere Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband, een kerkverband dat in 1926 ontstond na de schorsing van ds. Geelkerken door de gereformeerde synode en in 1946 is opgegaan in de Nederlandse Hervormde Kerk. Deze Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband vormden destijds een afsplitsing aan de linkerzijde van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN), terwijl De Gereformeerde Kerken (hersteld) een afsplitsing aan de rechterzijde zijn van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (die zelf in 1944 zijn afgesplitst van de GKN).

Kerkorganisatie[bewerken]

In 2006 bepaalde de synode dat de kerk te Zwijndrecht geen deel meer uitmaakte van het kerkverband. Ook maakte een deel van de wijkgemeente te Veenendaal (van de gemeente Berkel en Rodenrijs) zich vrij van het kerkverband. Sinds 2009 vormen zij, met nog vijf andere gemeenten die van de vrijgemaakten, of de vrijgemaakten hersteld zijn afgescheurd, de Gereformeerde Kerken Nederland.

De GKNh bestond anno 2007 uit twee classes: Zuid-West en Noord-Oost. Tot de classis Zuid-West behoren drie kerken: Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek (met wijkgemeente Amersfoort), Hasselt en Zwolle (met wijkgemeente Ermelo). Tot de classis Noord-Oost behoren vijf kerken: Bergentheim/Bruchterveld, Emmen (met wijkgemeente Assen), Groningen, Mariënberg en Olterterp.

Zie ook[bewerken]

Schematisch overzicht[bewerken]

Historisch overzicht gereformeerde kerken en gemeenten

Externe link[bewerken]