Naar inhoud springen

Gevaarsidentificatienummer

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Gevaarsindicatienummer 33 (zeer brandbare vloeistof), boven het stofidentificatienummer 1203 (benzine)

Het gevaarsidentificatienummer (GEVI) is een getal dat aangeduid staat op de bovenste helft van een kemlerbord, dat wordt gebruikt bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor.

Het eerste cijfer geeft een indicatie van het hoofdgevaar, overeenkomend met de ADR-gevarenklassen. Als het 2e cijfer gelijk is aan het eerste geeft dat een vergroting van het hoofdgevaar aan.

Nummers[bewerken | brontekst bewerken]

Nummer Definitie
20 verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont
22 sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, verstikkend
223 sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, brandbaar
225 sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, oxiderend
23 brandbaar gas
238 brandbaar gas, bijtend
239 brandbaar gas, dat aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
25 oxiderend gas
26 giftig gas
263 giftig gas, brandbaar
265 giftig gas, oxiderend
268 giftig gas, bijtend
28 bijtend gas
285 bijtend gas, oxiderend
30 brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C) of in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt
323 brandbare vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
X323 brandbare vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
33 zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C)
333 pyrofore vloeistof
X333 pyrofore vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert
336 zeer brandbare vloeistof, giftig
338 zeer brandbare vloeistof, bijtend
X338 zeer brandbare, bijtende vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert
339 zeer brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
36 brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C), zwak giftig, of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, giftig
362 brandbare, giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
X362 brandbare, giftige vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
368 brandbare vloeistof, giftig, bijtend
38 brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C), zwak bijtend, of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, bijtend
382 brandbare vloeistof, bijtend, die met water reageert, onder ontwikkeling van brandbare gassen
X382 brandbare, bijtende vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
39 brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
40 brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof
423 vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
X423 vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
43 voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) vaste stof
44 brandbare vaste stof, in gesmolten toestand bij verhoogde temperatuur
446 brandbare vaste stof, giftig, in gesmolten toestand bij verhoogde temperatuur
46 brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, giftig
462 giftige vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
X462 vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van giftige gassen
48 brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, bijtend
482 bijtende vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
X482 vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van bijtende gassen
50 oxiderende stof
539 brandbaar organisch peroxide
55 sterk oxiderende stof (brandbevorderend)
556 sterk oxiderende stof, giftig
558 sterk oxiderende stof, bijtend
559 sterk oxiderende stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
56 oxiderende stof, giftig
568 oxiderende stof, giftig, bijtend
58 oxiderende stof, bijtend
59 oxiderende stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
60 giftige of zwak giftige stof
606 infectueuze (besmettelijke) stof
623 giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
63 giftige stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C)
638 giftige stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C), bijtend
639 giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C), die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
64 giftige vaste stof, brandbaar of voor zelfontbranding vatbaar
642 giftige vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
65 giftige stof, oxiderend
66 zeer giftige stof
663 zeer giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C)
664 zeer giftige vaste stof, brandbaar of voor zelfontbranding vatbaar
665 zeer giftige stof, oxiderend
668 zeer giftige stof, bijtend
669 zeer giftige stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
68 giftige stof, bijtend
69 giftige of zwak giftige stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
70 radioactieve stof
78 radioactieve stof, bijtend
80 bijtende of zwak bijtende stof
X80 bijtende of zwak bijtende stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert
823 bijtende vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
83 bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C)
X83 bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar, (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C), die op gevaarlijke wijze met water reageert
839 bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C), die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
X839 bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C), die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie die op gevaarlijke wijze met water reageert
84 bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfontbranding vatbaar
842 bijtende vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
85 bijtende of zwak bijtende stof, oxiderend
856 bijtende of zwak bijtende stof, oxiderend en giftig
86 bijtende of zwak bijtende stof, giftig
88 sterk bijtende stof
X88 sterk bijtende stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert
883 sterk bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C)
884 sterk bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfontbranding vatbaar
885 sterk bijtende stof, oxiderend
886 sterk bijtende stof, giftig
X886 sterk bijtende stof, giftig, die op gevaarlijke wijze met water reageert
89 bijtende of zwak bijtende stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
90 milieugevaarlijke stof, diverse gevaarlijke stoffen
99 diverse gevaarlijke stoffen, vervoerd in verwarmde toestand

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]