Grootofficieren van de Kroon van Frankrijk

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De grootofficieren van de Kroon van Frankrijk zijn een aantal belangrijke officiële functies aan het koninklijk hof in Frankrijk tijdens de Bourbon-dynastie en tijdens de Bourbon-restauratie. Ze werden door de koning voor het leven benoemd (behalve de zegelbewaarder), en het ambt was niet overdraagbaar en niet erfelijk. De militaire titels, zoals maarschalk en admiraal van Frankrijk, waren ambten en geen militaire rangen.

Onder andere:

(In het Frans worden zulke functies meestal met een hoofdletter geschreven)