Grote Verdrukking

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De "grote verdrukking" is een uitdrukking uit het Nieuwe Testament in verband met de eindtijd, die kan worden gevonden in Matteüs 24 en Lucas 21.

Voor andere uitdrukkingen en zienswijzen in verband met de eindtijd:

1rightarrow blue.svg Het artikel Eschatologie vooral voor religieuze meningen
1rightarrow blue.svg Het artikel Einde van de wereld vooral voor seculiere of wetenschappelijke meningen

Definities[bewerken]

Sommige christenen zien de "grote verdrukking" als de allerlaatste periode voordat Jezus Christus uit de hemel zal terugkomen op aarde. Dikwijls ziet men een verband tussen de grote verdrukking en Antichrist, die volgens één verklaring deze grote verdrukking veroorzaakt door de christenen hevig te vervolgen. Ook zou de mensheid ten slotte door vele oorlogen en natuurlijke en bovennatuurlijke rampen op de rand van totale vernietiging staan. Dit wordt ook in verband gezien met wat Jezus zei toen hij over de 'laatste dingen' sprak: "Als die dagen niet ingekort zouden worden zal er geen 'vlees' behouden blijven".

Aanhalingsteken openen

Maar wanneer u ziet dat Jeruzalem door legers omsingeld wordt, weet dan, dat haar verwoesting nabij gekomen is. Laten dan degenen die in Judea zijn vluchten naar de bergen; en laten degenen die in het midden [van de stad] zijn er uit trekken. En laten degenen die op het veld zijn niet in [de stad] komen. Want dit zijn de dagen van wrake opdat alles vervuld worde, dat geschreven is. Maar wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land, en toorn over het volk. En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard, en als gevangenen weggevoerd worden naar alle volken. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn.[1]

Aanhalingsteken sluiten

Doorheen het grootste deel van de kerkgeschiedenis werd deze 'profetie' uitgelegd als vervuld door de Romeinse belegering van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel in 70 na Christus. 'Preterisme' is de zienswijze volgens welke de vervulling van profetieën in het verleden lag. Preteristen gaan ervan uit dat dit de enige vervulling was. Sommigen veronderstellen een dubbele vervulling, terwijl nog anderen, onder invloed van het dispensationalisme, dit zien als een passage die in de toekomst zou worden vervuld.

Gebeurtenissen[bewerken]

In onder andere Matteüs 24 spreekt Jezus over “een tijd van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen.”[2] En in het volgende vers: "En indien die dagen niet ingekort werden zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort".[3]

Rampen tijdens de grote verdrukking[bewerken]

In de Bijbel staan ook grote rampen en oorlogen beschreven, die volgens vele interpretaties tijdens de grote verdrukking zouden plaatsvinden. In Matteüs staat hierover: "Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere."[4]