Gruweldaden in Congo-Vrijstaat

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Leopold II, King of the Belgians.jpg
Koning Leopold II, wiens persoonlijke heerschappij over Congo-Vrijstaat werd gekenmerkt door ernstige wreedheden, geweld en een grote bevolkingsafname
MutilatedChildrenFromCongo.jpg
Slachtoffers van verminking door de autoriteiten van de Vrijstaat

De gruweldaden in Congo-Vrijstaat zijn de vele goed gedocumenteerde wreedheden die werden gepleegd in de periode van 1885 tot 1908 in de Congo-Vrijstaat, ook wel Onafhankelijke Congostaat genoemd en vanaf 1960 de Democratische Republiek Congo. Het was destijds een kolonie onder de persoonlijke heerschappij van koning Leopold II van België. De gruweldaden kwamen vooral voort uit het gevoerde arbeidsbeleid rond de verzameling van rubber ten behoeve van de export. Samen met epidemische ziekten en hongersnood droegen de wreedheden bij aan een scherpe daling van de Congolese bevolkingsaantallen. De omvang van deze bevolkingsdaling wordt betwist, schattingen beslaan tussen de een en vijftien miljoen mensen.

Op de conferentie van Berlijn van 1884–85 wezen de Europese mogendheden de regio van het Congo-Basin toe aan een private liefdadigheidsorganisatie geleid door Leopold II, die al lang ambities had voor koloniale expansie. Het grondgebied onder de controle van Leopold overschreed 2.600.000 vierkante kilometer en werd, temidden van financiële problemen, geregeerd door een klein aantal beheerders uit heel Europa. Aanvankelijk bleek de kolonie onrendabel: Congo-Vrijstaat verkeerde altijd in de buurt van een faillissement. De enorme vraag naar rubber, die overvloedig aanwezig was op het grondgebied, zorgde voor een radicale verschuiving in de jaren 1890. Om de winning en export van rubber te vergemakkelijken, werd al het 'onbewoonde' land in Congo genationaliseerd, waarvan de meerderheid aan private bedrijven werd verdeeld als concessies. Een gedeelte van het land werd door de Vrijstaat behouden. Tussen 1891 en 1906 mochten de bedrijven doen wat ze wilden met vrijwel geen gerechtelijke inmenging, met als gevolg dat dwangarbeid werd gebruikt om het rubber goedkoop te verzamelen en de winst te maximaliseren. Een inheems paramilitair leger, de Force Publique, werd ook opgericht om het arbeidsbeleid te handhaven. Individuele werknemers die weigerden deel te nemen aan de rubberwinning konden worden gedood en hele dorpen konden met de grond worden gelijk gemaakt.

Ondanks deze wreedheden was ziekte de belangrijkste oorzaak van de bevolkingsafname, die werd verergerd door de sociale ontwrichting veroorzaakt door het beleid van de Vrijstaat. Een aantal epidemieën, met name Afrikaanse slaapziekte, pokken, varkensgriep en amoebische dysenterie, verwoestte inheemse populaties. Alleen al in 1901 werd geschat dat 500.000 Congolezen waren overleden aan slaapziekte. Ziekte, honger en geweld zorgden ervoor dat het geboortecijfer daalde, terwijl het sterftecijfer steeg.

Het afsnijden van de handen van Congolese werknemers bereikte bijzondere internationale bekendheid. Deze werden soms afgesneden door soldaten van de Force Publique die de opdracht kregen om voor elk schot dat ze afvuurden ook de handen van hun slachtoffers terug te brengen. Deze zaken werden vastgelegd door christelijke missionarissen die in Congo werkten en veroorzaakten publieke verontwaardiging toen ze bekend werden gemaakt in het Verenigd Koninkrijk, België, de Verenigde Staten en elders. Een internationale campagne tegen Congo-Vrijstaat begon in 1890 en bereikte zijn hoogtepunt na 1900 onder leiding van de Britse activist ED Morel. In 1908 annexeerde de Belgische regering, als gevolg van internationale druk, Congo-Vrijstaat om Belgisch Congo te vormen en beëindigde veel van de systemen die verantwoordelijk waren voor de misstanden. De omvang van de bevolkingsafname tijdens de periode is het onderwerp van uitgebreid historiografisch debat, en er is een open debat over de vraag of de wreedheden genocide vormen. Noch de Belgische monarchie noch de Belgische staat heeft zich ooit officieel verontschuldigd voor de wreedheden. Op 30 juni 2020, exact 60 jaar na de onafhankelijkheid van Congo, drukte koning Filip wel zijn gevoel van spijt uit aan bij de Congolese president Tshisekedi.

Achtergrond[bewerken | brontekst bewerken]

Oprichting van de Congo-Vrijstaat[bewerken | brontekst bewerken]

Kaart van de Congo-Vrijstaat in 1892

Zelfs vóór hij Koning werd van België in 1865, begon de toekomstige koning Leopold II te lobbyen bij Belgische politici om een koloniaal rijk te creëren in het Verre Oosten of Afrika, dat het Belgische prestige zou vergroten en verhogen.[1] Politiek gezien was kolonisatie echter niet populair in België, omdat het werd gezien als een riskante en dure gok zonder duidelijk voordeel voor het land. De vele pogingen van Leopold om politici te overtuigen hadden weinig succes.[1]

Vastbesloten om zelf een kolonie te zoeken en geïnspireerd door recente rapporten uit Midden-Afrika, begon Leopold met het steunen van een aantal toonaangevende ontdekkingsreizigers, waaronder Henry Morton Stanley.[1] Leopold richtte de International African Association (Association internationale africaine ) op, een "liefdadigheidsorganisatie" met als doel toezicht houden op de verkenning en het onderzoek van een gebied rond de Congo rivier, met als doel humanitaire hulp en "beschaving" aan de inwoners te bieden. Op de Berlijnse conferentie van 1884–85 erkenden de Europese leiders officieel de controle van Leopold over de 2,350,000 km2 van de (fictief) onafhankelijke Congo-Vrijstaat op grond van het feit dat het een vrijhandelszone en een bufferstaat zou zijn tussen Britse en Franse invloedssferen.[1] In de Vrijstaat oefende Leopold totale persoonlijke controle uit zonder veel delegatie aan ondergeschikten.[2] Afrikaanse leiders speelden een belangrijke rol in het bestuur door het uitvoeren van overheidsopdrachten binnen hun gemeenschappen.[2] Gedurende een groot deel van het bestaan van de Vrijstaat was de aanwezigheid van de Vrijstaat op het geclaimde territorium echter fragmentarisch, met maar enkele beambten geconcentreerd in een aantal kleine en ver van elkaar gelegen "stations" die slechts kleine hoeveelheden hinterland beheerden.[3] In 1900 waren er slechts 3.000 blanken in Congo, van wie slechts de helft Belgisch was.[4] De kolonie had voortdurend een tekort aan administratief personeel en beambten (in die periode tussen de 700 en 1500 mensen). [2]

In de beginjaren van de kolonie was veel aandacht van het bestuur gericht op het consolideren van haar controle door de Afrikaanse volkeren aan de rand van de kolonie te bestrijden die zich verzetten tegen de koloniale overheersing. Deze omvatten de stammen rond de Kwango-rivier in het zuidwesten en de Uélé in het noordoosten.[4] Een deel van het geweld van die periode kan worden toegeschreven aan Afrikaanse groepen die de koloniale steun gebruikten voor een afrekening of blanke bestuurders die handelden zonder goedkeuring van de staat.[4]

Economische en bestuurlijke situatie[bewerken | brontekst bewerken]

Concessies in de Congo-Vrijstaat. Kroondomein in rood.

De Vrijstaat was in de eerste plaats bedoeld om winstgevend te zijn voor zijn investeerders en met name Leopold.[3] De financiën waren vaak precair. Vroege afhankelijkheid van de export van ivoor verdiende niet zoveel geld als gehoopt en het koloniale bestuur had vaak schulden, waarbij het aantal keer in gebreke bleef.[3] Een enorme toename van de vraag naar natuurlijk rubber in de jaren 1890, maakte echter een einde aan deze problemen, ook omdat de koloniale staat Congolese mannen kon dwingen te werken als dwangarbeider om rubber te verzamelen en zo vervolgens de rubber naar Europa en Noord-Amerika kon exporteren.[3] De boom in rubber transformeerde wat een tot dan toe ongebruikelijk koloniaal systeem was (vóór 1890) en leidde tot aanzienlijke winsten.[4] De uitvoer steeg van 1895 tot 1900 van 580 naar 3.740 ton.[5]

Om de economische extractie van de kolonie te vergemakkelijken, werd het land in 1891 verdeeld onder het zogenaamde Domain System (régime domanial).[3] [2] Alle braakliggende grond, inclusief bossen en niet-bebouwde gebieden, werd gedecreteerd als "onbewoond" en dus in het bezit van de staat, waardoor veel van de hulpbronnen van Congo (vooral rubber en ivoor) onder directe koloniale eigendom bleven.[3] [4] Concessies werden toegewezen aan particuliere ondernemingen. In het noorden kreeg de Société Anversoise 160,000 km2, terwijl de Anglo-Belgian India Rubber Company (ABIR) een vergelijkbaar gebied in het zuiden kreeg.[4] De Compagnie du Katanga en Compagnie des Grands Lacs kregen respectievelijk kleinere concessies in het zuiden en het oosten. Leopold behield een groot deel van het grondgebied onder persoonlijk bestuur, bekend als het Kroondomein (Domaine de la Couronne), van 250,000 km2. Dit werd toegevoegd aan het grondgebied dat hij al beheerste onder het privédomein (Domaine privé).[4] [5] Het grote merendeel van de economische exploitatie van het Congolese binnenland werd dus uitgevoerd door Leopold en de grote concessiehouders.[4] Het systeem was buitengewoon winstgevend en ABIR behaalde een omzet van meer dan 100 procent op zijn oorspronkelijke belang in één jaar.[5] De koning maakte tussen 1896 en 1905 70 miljoen Belgische frank winst uit het systeem.[2] Het concessiesysteem van de Vrijstaat werd al snel gekopieerd door andere koloniale regimes, met name die in het aangrenzende Frans Congo.[6]

Wreedheden[bewerken | brontekst bewerken]

Rood Rubber-systeem en dwangarbeid[bewerken | brontekst bewerken]

Congolese arbeiders die rubber tappen nabij Lusambo in Kasai

Met het grootste deel van de inkomsten van de Vrijstaat uit de export van rubber, werd een arbeidsbeleid - door critici bekend als het "Rood Rubber-systeem" - gecreëerd om de winning van rubber te maximaliseren. Arbeid werd door het bestuur geëist als belastingheffing. Dit creëerde een "slavenmaatschappij" naarmate bedrijven steeds afhankelijker werden van het dwingend mobiliseren van Congolese arbeid voor hun winning van rubber.[5] De staat rekruteerde een aantal zwarte functionarissen, bekend als capita's, om de lokale arbeid te organiseren.[5] De wens om de rubberwinning te maximaliseren, en dus de winst van de staat, betekende dat de centraal afgedwongen eisen vaak willekeurig werden gesteld zonder rekening te houden met de aantallen of het welzijn van de werknemers.[3] In de concessiegebieden konden de particuliere ondernemingen die een concessie van de regering van de Vrijstaat hadden gekocht, vrijwel alle maatregelen gebruiken die zij wilden om de productie en winst te verhogen zonder staatsinmenging.[3] Het ontbreken van een ontwikkelde bureaucratie om toezicht te houden op eventuele commerciële methoden leidde in de hele Vrijstaat tot een sfeer van "informaliteit", hetgeen op zijn beurt misbruik vergemakkelijkte bij de werking van de ondernemingen.[7] Behandeling van arbeiders (met name de duur van de dienstbetrekking) was niet bij wet geregeld en werd in plaats daarvan aan het oordeel van de functionarissen ter plaatse overgelaten.[3] ABIR en de Anversoise stonden vooral bekend om de hardheid waarmee functionarissen Congolese arbeiders behandelden. De historicus Jean Stengers beschreef regio's die door deze twee bedrijven worden bestuurd als "echte hellen op aarde".[3]

Soldaten van de Force Publique gefotografeerd in 1900

Werknemers die weigerden arbeid te leveren werden gedwongen met "dwang en onderdrukking". Andersdenkenden werden geslagen of kregen zweepslagen met de chicotte, gijzelaars werden genomen om te zorgen voor snelle winning van rubber en strafexpedities werden ondernomen om dorpen te vernietigen die weigerden.[3] Het beleid leidde tot een ineenstorting van het Congolese economische en culturele leven, evenals de landbouw in sommige gebieden.[4] Veel van de handhaving van de rubberproductie was de verantwoordelijkheid van de Force Publique, het koloniale leger. De Force was oorspronkelijk opgericht in 1885, met blanke officieren en onderofficieren en zwarte soldaten, en gerekruteerd uit onder meer Zanzibar, Nigeria en Liberia.[4] In Congo rekruteerde het uit specifieke etnische en sociale populaties.[2] Deze omvatten ook de Bangala, en dit heeft bijgedragen aan de verspreiding van de Lingala- taal in het hele land en bij bevrijdde slaven uit Oost-Congo.[4] De zogenaamde Zappo-Zaps (van de etnische groep Songye) waren het meest gevreesd. Naar verluidt hebben de Zappo-Zaps vaak misbruik gemaakt van hun officiële posities om overvallen te doen op het platteland en mensen tot slaaf te maken.[2] Tegen 1900 telde de Force Publique 19.000 mannen.[8]

Het rode rubber-systeem ontstond met de oprichting van het concessieregime in 1891[9] en duurde tot 1906 toen het concessiesysteem werd ingeperkt.[3] Op zijn hoogtepunt was het vooral gelokaliseerd in de regio's Équateur, Bandundu en Kasai.[4]

Verminkingen en wreedheden[bewerken | brontekst bewerken]

Een missionaris wijst naar de afgehakte hand van een Congolese dorpsbewoner. Afgehakte handen waren "het krachtigste symbool van koloniale brutaliteit" in Congo.[5]

Het niet behalen van de rubberquota's werd bestraft met de dood. Ondertussen moesten de Force Publique de hand van hun slachtoffers leveren als bewijs wanneer ze iemand hadden neergeschoten en vermoord, omdat men geloofde dat ze anders de munitie (tegen aanzienlijke kosten uit Europa geïmporteerd) zouden gebruiken voor de jacht. Als gevolg hiervan werden de rubberquota gedeeltelijk in afgehakte handen terugbetaald. Soms werden de handen verzameld door de soldaten van de Force Publique, soms door de dorpen zelf. Er waren zelfs kleine oorlogen waarbij dorpen naburige dorpen aanvielen om handen te verzamelen, omdat hun rubberquota te onrealistisch waren om aan te voldoen. Een katholieke priester citeert een man, Tswambe, die spreekt over de gehate staatsfunctionaris Léon Fiévez, die aan het hoofd stond van een district langs de rivier, 500 kilometer ten noorden van Stanley Pool:

Alle zwarten zagen deze man als de duivel van de evenaar... Van alle lichamen die in het veld zijn gedood, moest je de handen afhakken. Hij wilde het aantal handen zien afgesneden door elke soldaat, die ze in manden moest brengen... Een dorp dat weigerde rubber te verstrekken zou volledig worden schoongeveegd. Als jonge man zag ik [Fiévez's] soldaat Molili, die toen het dorp Boyeka bewaakte, een net pakken, tien gearresteerde inboorlingen erin stoppen, grote stenen aan het net bevestigen, waarop hij het in de rivier liet tuimelen... Rubber veroorzaakt deze kwellingen; daarom willen we dat deze naam niet meer wordt uitgesproken. Soldaten lieten jonge mannen hun eigen moeders en zussen vermoorden of verkrachten.[10]

Een junior officier beschreef een inval om een dorp te straffen dat had geprotesteerd. De bevelvoerder "beval ons de hoofden van de mannen af te hakken en op te hangen aan de dorpspalissades... en de vrouwen en de kinderen op te hangen in de vorm van een kruis".[11] Nadat hij een Congolese persoon voor het eerst had zien doden, schreef een Deense zendeling: "De soldaat zei:' Neem dit niet zo ter harte. Ze vermoorden ons als we het rubber niet meenemen. De commissaris heeft ons beloofd dat hij onze dienst zal inkorten als we voldoende handen hebben.'"[12] In de woorden van Forbath:

De manden met afgehakte handen, neergezet aan de voeten van de Europese bevelhebbers, werden het symbool van Congo-Vrijstaat... De verzameling handen werd een doel op zich. Soldaten van de Force Publique brachten ze naar de stations in plaats van rubber; ze gingen zelfs op pad om ze te oogsten in plaats van rubber... Ze werden een soort valuta. Ze kwamen om te worden gebruikt om tekorten in rubberquota te compenseren, voor het vervangen van... mensen die werden gevraagd om dwangarbeider te zijn; en de soldaten van de Force Publique ontvingen hun bonussen op basis van het aantal handen dat ze hadden verzameld.

Een vader staart naar de hand en voet van zijn vijf jaar oude dochter, afgehakt als straf omwille van te weinig rubber te hebben verzameld.

In theorie bleek elke rechterhand een moord te zijn. In de praktijk 'speelden' soldaten soms 'vals' door simpelweg de hand af te snijden en het slachtoffer voor dood achter te laten. Verschillende overlevenden zeiden later dat ze een bloedbad hadden overleefd door zich dood te gedragen, niet te bewegen zelfs wanneer hun handen waren afgehakt, en te wachten tot de soldaten vertrokken voordat ze hulp zochten. In sommige gevallen kon een soldaat zijn diensttijd verkorten door meer handen mee te nemen dan de andere soldaten, wat leidde tot wijdverbreide verminkingen van mensen.[5] Leopold II keurde naar verluidt het afhakken van handen af omdat het zijn economische belangen schaadde. Hij werd als volgt geciteerd: "Handen afsnijden - dat is idioot. Ik zou al het andere van hen afsnijden, maar geen handen. Dat is het enige dat ik nodig heb in Congo."[13]

Gevangenissen en gijzelingen[bewerken | brontekst bewerken]

Een praktijk die werd gebruikt om werknemers te dwingen om rubber te verzamelen, was het gijzelen van vrouwen en familieleden.[5] Leopold heeft gijzelingen nooit als officieel beleid verklaard en de autoriteiten van de Vrijstaat in Brussel ontkenden nadrukkelijk dat dit beleid in gebruik was. Desalniettemin leverde de administratie aan elk station in Congo een handleiding met daarin een uitleg over hoe mensen te gijzelen om de lokale leiders te onder druk te zetten.[14] De gijzelaars konden mannen, vrouwen, kinderen, ouderlingen of de leiders zelf zijn. Elk staats- of bedrijfsstation had een militaire gevangenis voor gijzelaars.[15] ABIR-agenten zouden het hoofd van een dorp gevangen zetten dat zijn quotum had overschreden; in juli 1902 meldde een post dat er 44 leiders in de gevangenis zaten. Deze gevangenissen waren in slechte staat en de posten in Bongandanga en Mompono registreerden elk een sterftecijfer van drie tot tien gevangenen per dag in 1899.[16] Personen met een verleden van verzet tegen ABIR werden gedeporteerd naar gedwongen werkkampen. Er waren minstens drie van dergelijke kampen: één in Lireko, één aan de boven-Maringa-rivier en één aan de boven-Lopori-rivier.

Oorlogen en opstanden[bewerken | brontekst bewerken]

Afgezien van de rubberwinning vond geweld in de Vrijstaat vooral plaats vanwege oorlogen en opstanden. Inheemse staten, met name het Yeke-koninkrijk van Msiri, de Zande-federatie en het Swahili-sprekende grondgebied in Oost-Congo onder Tippu Tip, weigerden de koloniale autoriteit te erkennen en werden door de Force Publique met grote brutaliteit verslagen tijdens de Congo-Arabische oorlog.[5] In 1895 brak militaire muiterij uit tussen de Batetela in Kasai, wat leidde tot een opstand van vier jaar. Het conflict was bijzonder wreed en veroorzaakte een groot aantal slachtoffers.[4]

Hongersnood[bewerken | brontekst bewerken]

De aanwezigheid van rubberbedrijven zoals ABIR verergerde het effect van natuurlijke rampen zoals hongersnood en ziekte. ABIR's systeem van belastinginning dwong mannen uit de dorpen om rubber te gaan verzamelen, wat betekende dat er geen arbeid beschikbaar was om nieuwe velden vrij te maken voor aanplant. Dit betekende op zijn beurt dat de vrouwen uitgeputte velden moesten blijven beplanten, wat resulteerde in lagere opbrengsten, een probleem dat werd verergerd door bedrijfschildwachten die gewassen en boerderijdieren besteelden.[16] De post in Bonginda onderging een hongersnood in 1899 en in 1900 noteerden missionarissen een "verschrikkelijke hongersnood" in de concessie van ABIR.

Kindkolonies[bewerken | brontekst bewerken]

Leopold gaf officiële toestemming voor de oprichting van "kinderkolonies" waarin Congolese weeskinderen zouden worden gekidnapt en naar scholen werden gestuurd door katholieke missionarissen waarin ze zouden leren werken of soldaat te zijn; dit waren de enige scholen die door de staat werden gefinancierd. Meer dan 50% van de kinderen die naar deze scholen werden gestuurd stierven aan ziekte, en nog eens duizenden stierven in de gedwongen mars naar de koloniën. In een dergelijke mars werden 108 jongens naar een zendingsschool gestuurd en slechts 62 overleefden, van wie er acht een week later stierven.[17]

Arbeid van niet-Congolezen[bewerken | brontekst bewerken]

Niet enkel de oorspronkelijke Congolese bevolking werd door Congo-Vrijstaat aan het werk gezet. 540 Chinese arbeiders werden geïmporteerd om aan het spoor in Congo te werken, maar 300 van hen zouden sterven of hun post verlaten. Caribische volkeren en mensen uit andere Afrikaanse landen werden ook geïmporteerd om aan het spoor te werken, waarbij 3.600 in de eerste twee jaar van de werken zouden sterven aan spoorwegongevallen, gebrek aan onderdak, geseling, honger en ziekte.[18]

Bevolkingsafname[bewerken | brontekst bewerken]

Oorzaken[bewerken | brontekst bewerken]

Historici zijn het er in het algemeen over eens dat een dramatische vermindering van de totale omvang van de Congolese bevolking plaatsvond tijdens de twee decennia van de Vrijstaat-heerschappij in Congo.[7] Er wordt beweerd dat de vermindering in Congo atypisch was en kan worden toegeschreven aan de directe en indirecte effecten van koloniale overheersing, waaronder ziekte en dalende geboortecijfers.[5]

De historicus Adam Hochschild argumenteerde dat de dramatische daling van de bevolking van de Vrijstaat het gevolg was van een combinatie van "moord", "uithongering, uitputting", "ziekte" en "een dalende geboortecijfer".[8] Slaapziekte was destijds ook een belangrijke oorzaak van overlijden. Tegenstanders van de heerschappij van Leopold verklaarden echter dat de regering zelf verantwoordelijk moest worden geacht voor de verspreiding van de epidemie.[19] Hoewel het bij gebrek aan gegevens onmogelijk is om zeker te zijn, vertegenwoordigden geweld en moord slechts een deel van het totaal. In een lokale studie van de Kuba- en Kete-bevolking schatte de historicus Jan Vansina dat geweld verantwoordelijk was voor de dood van minder dan vijf procent van de bevolking.[20]

Ziekten geïmporteerd door Arabische handelaren, Europese kolonisten en Afrikaanse dragers verwoestten de Congolese bevolking en "overtroffen" het aantal doden door geweld aanzienlijk.[20] Pokken, slaapziekte, amoebische dysenterie, geslachtsziekten (vooral syfilis en gonorroe) en varkensgriep waren bijzonder ernstig.[20] Advocaat Raphael Lemkin schreef de snelle verspreiding van ziekten in Congo toe aan de inheemse soldaten in dienst van de Belgen, die door het land trokken en seks hadden met vrouwen op veel verschillende plaatsen, waardoor plaatselijke uitbraken werden verspreid over een groter gebied.[21] Vooral slaapziekte was 'epidemisch in grote gebieden' van Congo en had een hoog sterftecijfer.[22] in 1901 zijn naar schatting maar liefst 500.000 Congolezen overleden aan slaapziekte.[8] Vansina schatte dat vijf procent van de Congolese bevolking stierf aan varkensgriep.[20] In gebieden waar dysenterie endemisch werd, kon tussen de 30 en 60 procent van de bevolking sterven.[20] Vansina wees ook op de effecten van ondervoeding en voedseltekorten bij het verminderen van de immuniteit voor de nieuwe ziekten.[20] De disruptie van de Afrikaanse plattelandsbevolking heeft mogelijk bijgedragen tot de verdere verspreiding van ziekten.[23] Desondanks schreef historicus Roger Anstey dat 'een sterke bundel van lokale, orale traditie het rubberbeleid als een grotere oorzaak van sterfte en ontvolking beschouwt dan de plaag van slaapziekte of de periodieke verwoestingen van pokken.'[7]

Er wordt ook algemeen aangenomen dat ook het geboortecijfer tijdens de periode daalde, wat betekent dat het groeipercentage van de bevolking daalde ten opzichte van het natuurlijke sterftecijfer. Vansina merkt echter op dat pre-koloniale samenlevingen hoge geboortecijfers en sterftecijfers hadden, wat in de loop van de tijd tot veel natuurlijke populatiefluctuaties leidde.[20] Onder de Kuba, was de periode van1880 tot 1900 echter een periode van bevolkingsuitbreiding.[20]

Schattingen[bewerken | brontekst bewerken]

Een vermindering van de bevolking van Congo wordt opgemerkt door iedereen die het land heeft vergeleken tussen het begin van Leopolds controle en het begin van de heerschappij door de Belgische staat in 1908, maar schattingen van het dodental variëren aanzienlijk. Schattingen van enkele hedendaagse waarnemers suggereren dat de bevolking in deze periode met de helft is afgenomen. Volgens Edmund D. Morel telde Congo-Vrijstaat "20 miljoen zielen".[24] Andere schattingen van de omvang van de totale bevolkingsafname variëren van twee tot 13 miljoen. Ascherson citeert een schatting door Roger Casement van een bevolkingsdaling van drie miljoen, hoewel hij opmerkt dat het "vrijwel zeker een onderschatting is".[23] Peter Forbath gaf een cijfer van ten minste 5 miljoen doden,[25] terwijl John Gunther ook een cijfer van 5 miljoen verdedigt als een minimale schatting en 8 miljoen als het maximum.[26] Lemkin stelde dat 75% van de bevolking werd gedood.[21]

Bij het ontbreken van een volkstelling die zelfs een eerste idee gaf van de omvang van de bevolking van de regio bij het begin van Congo-Vrijstaat (de eerste volkstelling werd ondernomen in 1924),[27] is het onmogelijk om de populatieveranderingen in de periode te kwantificeren. Desondanks beweerde Forbath dat het verlies ten minste vijf miljoen bedroeg.[28] Adam Hochschild en Jan Vansina gebruiken het aantal van 10 miljoen. Hochschild haalt verschillende recente onafhankelijke onderzoekslijnen aan, door antropoloog Jan Vansina en anderen, die lokale bronnen onderzoeken (politieregisters, religieuze archieven, orale tradities, genealogieën, persoonlijke dagboeken). Deze komen over het algemeen overeen met de beoordeling van de Belgische overheidscommissie van 1919: grofweg de helft van de bevolking stierf tijdens de Vrijstaat-periode. Aangezien de eerste officiële telling door de Belgische autoriteiten in 1924 aan een bevolkingsaantal kwam van ongeveer 10 miljoen, suggereren deze verschillende benaderingen een totaal van ruwweg 10 miljoen doden.[29] Jan Vansina keerde terug naar de kwestie van het kwantificeren van de totale bevolkingsafname en herzag zijn eerdere positie, hij concludeerde dat de Kuba-bevolking (een van de vele Congolese bevolkingsgroepen) steeg tijdens de eerste twee decennia van Leopold II's heerschappij en daalde met 25 procent van 1900 tot 1919, voornamelijk vanwege ziekte.[30][31] Anderen beargumenteerden een afname van 20 procent gedurende de eerste veertig jaar van koloniale overheersing (tot de volkstelling van 1924).[32] Volgens historicus Isidore Ndaywel è Nziem stierven 13 miljoen mensen.[33] Er bestaan echter geen verifieerbare gegevens. Louis en Stengers stellen dat bevolkingscijfers aan het begin van Leopolds controle slechts "wilde gissingen" zijn, terwijl ze de poging van ED Morel's en anderen om tot een cijfer voor bevolkingsverliezen te komen, niet meer dan "verzinsels".[34] Auteurs die wijzen op het gebrek aan betrouwbare demografische gegevens worden echter in twijfel getrokken door anderen die hen minimalisten en agnostici noemen.[35]

Sinds de eerste volkstelling van de Congolese bevolking werd gehouden in 1924, is er een consensus onder historici dat een nauwkeurige schatting van de bevolkingsafname of het aantal sterfgevallen onmogelijk is.[36]

Onderzoek en internationaal bewustzijn[bewerken | brontekst bewerken]

Cartoon uit 1906 van het Britse satirische tijdschrift Punch met een Congolese arbeider, verstrikt in een rubberen slang met het hoofd van Leopold II

Uiteindelijk leidde toenemend kritisch onderzoek naar het regime van Leopold tot een populaire campagnebeweging, gecentreerd in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, om Leopold te dwingen afstand te doen van zijn eigendom van Congo. In veel gevallen baseerden de campagnes hun informatie op rapporten van Britse en Zweedse zendelingen die in Congo werkten.[2]

Het eerste internationale protest vond plaats in 1890 toen de Amerikaan George Washington Williams een open brief aan Leopold publiceerde over misbruik waarvan hij getuige was geweest.[5] In een brief aan de Amerikaanse staatssecretaris beschreef hij de omstandigheden in Congo als "misdaden tegen de menselijkheid" [8] een uitdrukking die later een sleutelbegrip in het internationaal recht zou worden.[37] Publieke belangstelling voor het misbruik in Congo-Vrijstaat groeide sterk vanaf 1895, toen de Stokes Affair en meldingen van verminkingen het Europese en Amerikaanse publiek bereikten.[2] Om de publieke opinie te sussen, initieerde Leopold een Commissie voor de bescherming van inlanders (Commission pour la Protection des Indigènes), die samengesteld was uit buitenlandse missionarissen, maar dee weinig serieuze inspanningen om inhoudelijke hervormingen door te voeren.[2]

In het Verenigd Koninkrijk werd de campagne geleid door de activist en pamflettist E.D. Morel na 1900, wiens boek Rood Rubber (1906) een groot publiek bereikte. Bekende leden van de campagne waren de romanschrijvers Mark Twain, Joseph Conrad en Arthur Conan Doyle evenals Belgische socialisten zoals Emile Vandervelde.[5] In mei 1903 leidde een debat in het Britse Lagerhuis tot het aannemen van een resolutie ter veroordeling van Congo-Vrijstaat. Enkele dagen later begon de Britse consul in de stad Boma, Roger Casement, door Congo te reizen om de ware omvang van de mistoestanden te onderzoeken. Hij bracht zijn rapport in december uit en een herziene versie werd in februari 1904 aan de autoriteiten van Congo-Vrijstaat toegezonden.[22] In een poging de Congolese arbeiders te behouden en de Britse kritiek te smoren, bevorderde Leopold pogingen om ziekten te bestrijden om de indruk te wekken dat hij gaf om het welzijn van de Congolezen en nodigde experts van de Liverpool School of Tropical Medicine uit om hiermee te helpen.[22] Functionarissen van de Vrijstaat verdedigden zich ook tegen beschuldigingen dat uitbuitend beleid leidde tot een ernstige bevolkingsafname in Congo door de verliezen toe te schrijven aan pokken en slaapziekte.[38] Campagnegroepen zoals de Congo Reform Association verzetten zich niet tegen het kolonialisme en probeerden in plaats daarvan de excessen van de Vrijstaat te beëindigen door België aan te moedigen de kolonie officieel te annexeren. Dit zou het delicate machtsevenwicht tussen Frankrijk en Groot-Brittannië op het continent niet beschadigen. Terwijl aanhangers van het Vrijstaatregime zich probeerden te verweren tegen beschuldigingen van wreedheden, bevestigde een onderzoekscommissie, benoemd door het regime in 1904, de verhalen over de wreedheden. De druk op de Belgische overheid nam bijgevolg toe.[36]

In 1908 annexeerde België, als direct gevolg van deze campagne, formeel het grondgebied, waardoor Belgisch Congo ontstond.[1] omstandigheden voor de inheemse bevolking verbeterden drastisch met de vermindering van het gebruik van dwangarbeid, hoewel veel functionarissen die voorheen voor de Vrijstaat hadden gewerkt, lang na annexatie op hun post bleven.[3] In plaats van Congolezen rechtstreeks te verplichten om te werken bij koloniale ondernemingen, gebruikte de Belgische overheid een dwangbelasting die Congolezen opzettelijk onder druk zette om werk te vinden bij Europese werkgevers om de nodige middelen te verwerven om de betalingen te doen. Enige tijd na het einde van de Vrijstaat moesten de Congolezen ook een bepaald aantal dagen per jaar dienst werken voor infrastructuurprojecten. Ondanks deze maatregelen leidde de erfenis van de bevolkingsafname door het bewind van Leopold tot een ernstig tekort aan arbeidskrachten en moest de koloniale overheid vaak de toevlucht nemen tot massale migraties om werknemers te voorzien aan de opkomende bedrijven.[7] Noch de Belgische monarchie, noch de Belgische staat heeft zich ooit verontschuldigd voor de wreedheden.[39]

Historiografie en de term "genocide"[bewerken | brontekst bewerken]

Het grote aantal doden onder het regime van de Vrijstaat heeft ertoe geleid dat sommige wetenschappers de wreedheden in verband hebben gebracht met latere genociden, hoewel anderen de vergelijking van de doden onder het bewind van het koloniale bestuur als gevolg van zware economische uitbuiting met de termen genocide betwisten.[40] Er is een open debat over de vraag of de wreedheden genocide vormen.[41] Volgens de definitie van de Verenigde Naties van 1948 van de term "genocide" is een genocide "handelingen die zijn gepleegd met het doel een nationale, etnische, raciale of religieuze groep geheel of gedeeltelijk te vernietigen".[8] Socioloog Rhoda Howard-Hassmann verklaarde dat omdat de Congolezen volgens dit criterium niet systematisch werden gedood, "technisch gezien, dit geen genocide was, zelfs niet in een juridisch retroactieve zin."[40] Hochschild en politicoloog Georges Nzongola-Ntalaja verwierpen beschuldigingen van genocide in de Vrijstaat omdat er geen bewijs was van een beleid van opzettelijke uitroeiing of de wens om specifieke bevolkingsgroepen te elimineren,[8][9] hoewel deze laatste heeft toegevoegd dat er niettemin "een dodental van Holocaust- proporties" was.[40]

Historici zijn het er over het algemeen over eens dat uitroeiing nooit het beleid van de Vrijstaat was. Volgens historicus David Van Reybrouck: "Het zou absurd zijn ... om te spreken van een daad van 'genocide' of een 'holocaust'; genocide impliceert de bewuste, geplande vernietiging van een specifieke populatie, en dat was nooit de bedoeling hier, of het resultaat... Maar het was absoluut een hekatombe, een slachting op een duizelingwekkende schaal die niet opzettelijk was, maar veel eerder had kunnen worden erkend als de bijkomende schade van een perfide, roofzuchtige exploitatiepolitiek".[4] Historicus Barbara Emerson verklaarde, "Leopold startte geen genocide. Hij was hebzuchtig naar geld en koos ervoor om niet geïnteresseerd te zijn wanneer dingen uit de hand liepen."[42] Hochschild verwoorde het als volgt: "hoewel het, in strikte zin, geen geval van genocide was", waren de wreedheden in Congo "een van de meest afschuwelijke slachtingen waarvan bekend is dat ze zijn veroorzaakt door menselijke handelen".[23]

Foto van "Congolese mannen met afgesneden handen", foto genomen door Alice Seeley Harris in Baringa, mei 1904

Historici hebben betoogd dat vergelijkingen die door sommigen in de pers zijn getrokken tussen het dodental door de wreedheden van de Vrijstaat en de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog, verantwoordelijk waren voor het creëren van onnodige verwarring over de terminologie.[43] [36] In één incident gebruikte de Japanse krant Yomiuri Shimbun het woord "genocide" in de titel van een artikel uit 2005 van Hochschild. Hochschild zelf bekritiseerde de titel als "misleidend" en verklaarde dat deze was gekozen "zonder mijn medeweten". Soortgelijke kritiek werd herhaald door historicus Jean-Luc Vellut.[43][4]

Beschuldigingen van genocide in de Vrijstaat zijn in de loop van de tijd gemeengoed geworden.[40] Politicoloog Martin Ewans schreef: "Het Afrikaanse regime van Leopold werd een synoniem voor uitbuiting en genocide."[44] Volgens historicus Timothy J. Stapleton : "Degenen die de term genocide gemakkelijk toepassen op het regime van Leopold lijken dit alleen te doen op basis van de overduidelijke gruwel en het massale aantal mensen dat mogelijk is omgekomen." [40] Robert Weisbord betoogde dat er niet de bedoeling hoeft te zijn om alle leden van een populatie in een genocide uit te roeien.[36] Hij stelde dat "een poging om een deel van een volk te elimineren in aanmerking zou komen als genocide" volgens de VN-normen en verdedigde de stelling dat de Vrijstaat dit ook deed. Jeanne Haskin en Yaa-Lengi Meema Ngemi noemden de wreedheden ook een genocide.[40] Lemkin, coiner van de term "genocide", schreef in de jaren 1950 een manuscript (het werd niet gepubliceerd) dat stelde dat de daden in de Vrijstaat kunnen beschouwd worden als "een ondubbelzinnige genocide", en schreef het grootste deel van de bevolkingsdaling aan de repressieve acties van koloniale troepen toe.[40] In 2005 vroeg een motie in het Britse Lagerhuis, geïntroduceerd door Andrew Dismore, om de erkenning van de wreedheden van de Congo-Vrijstaat als een "koloniale genocide" en riep de Belgische regering op om zich formeel te verontschuldigen. De motie werd gesteund door 48 parlementsleden.[45]

In 1999 publiceerde Hochschild King Leopold's Ghost, een boek met details over de wreedheden begaan tijdens het bestaan van de Vrijstaat. Het boek werd een bestseller in België, maar wekte kritiek van voormalige Belgische kolonialisten en sommige academici omdat die de omvang van de wreedheden en de achteruitgang van de bevolking zou overdrijven.[42] Rond de 50e verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo ten opzichte van België in 2010 publiceerden tal van Belgische schrijvers over Congo. Historicus Idesbald Goddeeris bekritiseerde deze werken - inclusief Van Reybrouk's Congo: Een geschiedenis - voor het verzachten van de wreedheden begaan in de Congolese Vrijstaat, zeggend: "Ze erkennen de donkere periode van de Vrijstaat Congo, maar ... ze benadrukken dat het aantal slachtoffers onbekend was en dat de terreur geconcentreerd was in bepaalde regio's."[46]

De term 'Congolese genocide' wordt vaak ook gebruikt om te verwijzen naar de massamoord en verkrachting in Oost-Congo in de nasleep van de Rwandese Genocide (en de daaropvolgende Tweede Congo-oorlog) tussen 1998 en 2003.[47] [48]

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Referenties[bewerken | brontekst bewerken]

 1. a b c d e Pakenham 1992.
 2. a b c d e f g h i j Slade 1962.
 3. a b c d e f g h i j k l m Stengers 1969.
 4. a b c d e f g h i j k l m n o Van Reybrouck 2014.
 5. a b c d e f g h i j k l Renton, Seddon & Zeilig 2007.
 6. Vangroenweghe 2006.
 7. a b c d Gibbs 1991.
 8. a b c d e f Hochschild 1999.
 9. a b Nzongola-Ntalaja 2007.
 10. Hochschild, King Leopold's Ghost, p. 166
 11. Bourne, Civilisation in Congoland: A Story of International Wrong-doing. P. S. King & Son, London (1903), 253. Geraadpleegd op 2007-09-26.
 12. Forbath, The River Congo: The Discovery, Exploration and Exploitation of the World's Most Dramatic Rivers. Harper & Row (1977), 374. ISBN 0-06-122490-1.
 13. "The hidden holocaust", 13 June 1999. Geraadpleegd op 20 October 2018.
 14. Hochschild 1999, p. 162.
 15. Hochschild 1999, p. 161.
 16. a b Harms, Robert (1983), "The World Abir Made: The Maringa-Lopori Basin, 1885–1903", African Economic History (12): 122–139, JSTOR 3601320
 17. Hochschild, King Leopold's Ghost A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa. Mariner Books, 135.
 18. Hochschild, King Leopold's Ghost A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa. Mariner Books, 171.
 19. Hochschild, A. pp. 230–231.
 20. a b c d e f g h Vansina 2010.
 21. a b Schaller 2005.
 22. a b c Lyons 1992.
 23. a b c Ascherson 1999.
 24. Morel, E. D. (1904) King Leopold's Rule in Africa. London: William Heinnemann, p. 105
 25. Peter Forbath, The River Congo (1977) p.375
 26. John Gunther (Inside Africa (1953)
 27. Shelton, Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity. Macmillan, Detroit, Michigan (2005), 621. ISBN 0-02-865849-3.
 28. Forbath, The River Congo: The Discovery, Exploration, and Exploitation of the World's Most Dramatic River, 1991 (Paperback). Harper & Row (October 1977). ISBN 0-06-122490-1.
 29. Hochschild, King Leopold's Ghost: A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa (2006), 225–33. ISBN 978-1-74329-160-3.
 30. Vansina, Jan (2010). Being Colonized: The Kuba Experience in Rural Congo, 1880–1960. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press. pp. 127–149.
 31. Vanthemsche, Guy (2012). Belgium and the Congo, 1885–1980. New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-19421-1. p 25
 32. http://www.congo2005.be/geheugen/brochureEN.pdf pages 8–9
 33. Ndaywel è Nziem, I, Histoire générale du Congo: De l'héritage ancien à la République Démocratique.
 34. Louis, R. and Stengers, J. (1968) E.D. Morel's History of the Congo Reform Movement. Oxford: Clarendon, pp. 252–257.
 35. (2010). Towards a History of Mass Violence in the Etat Indépendant du Congo, 1885–1908. South African Historical 62 (4). DOI: 10.1080/02582473.2010.519937.
 36. a b c d Vanthemsche 2012.
 37. Provost & Akhavan 2010.
 38. Anstey 1971.
 39. (en) "A Belgian Visit to "Kongo"", The New Yorker. Geraadpleegd op 2018-10-20.
 40. a b c d e f g Stapleton 2017.
 41. Gerdziunas, Benas, "Belgium's genocidal colonial legacy haunts the country's future", The Independent, 17 October 2017. Geraadpleegd op 10 July 2019.
 42. a b Bates, Stephen, "The hidden holocaust", The Guardian, 13 May 1999. Geraadpleegd op 10 July 2019.
 43. a b New York Review of Books 2006.
 44. Ewans 2017.
 45. Early day motion 2251.
 46. Goddeeris 2015.
 47. Drumond 2011.
 48. World Without Genocide 2012.

Bibliografie[bewerken | brontekst bewerken]

Verder lezen[bewerken | brontekst bewerken]

 • (2011)The Holocaust as a Paradigm for the Congo Atrocities: Adam Hochschild's "King Leopold's Ghost". Criticism 53 (4): 587–606. DOI: 10.1353/crt.2011.0036.
 • Dumoulin, Léopold II, un roi génocidaire?. Académie Royale de Belgique, Brussels (2005). ISBN 978-2-8031-0219-8. Dumoulin, Léopold II, un roi génocidaire?. Académie Royale de Belgique, Brussels (2005). ISBN 978-2-8031-0219-8. Dumoulin, Léopold II, un roi génocidaire?. Académie Royale de Belgique, Brussels (2005). ISBN 978-2-8031-0219-8.
 • Ewans, European atrocity, African catastrophe: Leopold II, the Congo Free State and its aftermath. Curzon, Richmond (2001). ISBN 978-0-7007-1589-3. Ewans, European atrocity, African catastrophe: Leopold II, the Congo Free State and its aftermath. Curzon, Richmond (2001). ISBN 978-0-7007-1589-3. Ewans, European atrocity, African catastrophe: Leopold II, the Congo Free State and its aftermath. Curzon, Richmond (2001). ISBN 978-0-7007-1589-3.
 • Grant, A Civilised Savagery: Britain and the New Slaveries in Africa, 1884–1926. Routledge, New York (2005). ISBN 0-415-94900-9. Grant, A Civilised Savagery: Britain and the New Slaveries in Africa, 1884–1926. Routledge, New York (2005). ISBN 0-415-94900-9. Grant, A Civilised Savagery: Britain and the New Slaveries in Africa, 1884–1926. Routledge, New York (2005). ISBN 0-415-94900-9.
 • Rose Hunt, Nancy (2008). "An Acoustic Register, Tenacious Images, and Congolese scenes of Rape and Repetition" Cultural Anthropology, Issue 2, Vol. 23
 • Casement-rapport (1904) .
 • Vanthemsche, Europe and the world in European historiography. Pisa University Press, Pisa (2006), “The Historiography of Belgian Colonialism in the Congo”, 89–119. Geraadpleegd op 2017-01-17.