Hagelruis

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Hagelruis is een vorm van kwantiseringsruis welke ontstaat wanneer een stroom door een potentiaalbarrière vloeit.

Deze barrières vindt men onder andere in elektronenbuizen en veel halfgeleiders.

Elke elektrische stroom is gekwantiseerd doordat ze bestaat uit ladingskwanta zoals elektronen. Wanneer echter een elektron van A naar B beweegt is het effect op de potentiaal niet gekwantiseerd. De potentiaal in punt B neemt geleidelijk af. Elektrische stroom heeft dus ook een continu karakter. Wanneer een ladingskwantum echter een potentiaalbarrière oversteekt verandert het potentiaalverschil sprongvormig. De stroom wordt hier dus 'echt' gekwantiseerd, de ruis die hierdoor ontstaat is hagelruis.