Half

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Half is de benaming voor het breukgetal 1/2 (½), dus een gedeeld door twee. Half is iets als het in twee gelijke delen wordt gesplitst. Bij zelfstandig gebruik zegt men de helft.

In het Nederlands zegt men "anderhalf" voor het getal 1½ en niet "een en een half".

Wiskundig gezien bestaat iets uit twee precies gelijke helften. Taalkundig hoeft dat niet precies zo te zijn. "De helft" duidt op een deel van een tweedeling. In geval van een ongelijke deling, is er dus sprake van een grootste en een kleinste helft, wat in wiskundig opzicht onzin zou zijn.

Verder heeft het woord ook figuurlijke toepassingen. Zo betekent het gezegde: "anderhalve man en een paardenkop": een klein, onbetekenend groepje. Zie ook Boerendeur.