Hand geven

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Handenschudden

Iemand een hand geven is in onder andere de westerse samenleving de gebruikelijke manier van een begroeting in algemene zin. Men biedt hierbij de ander de rechterhand aan en houdt elkaars hand kort vast, waarbij deze ook vaak op en neer geschud wordt. Dit gebruik heeft een oude oorsprong.

Een handdruk kan ook een symbolische betekenis hebben. Soms noemt men de in het Romeinse leger wijdverspreide cultus van Mithras als oorsprong van ons handdrukritueel.

Gebruiken[bewerken]

Handen schudden geschiedt in principe altijd met de rechterhand, tenzij een van de partijen dit niet kan, bijvoorbeeld door een verwonding of handicap. Elkaar de linkerhand geven is vrij ongebruikelijk en in sommige landen ook een faux pas. Reden is dat de linkerhand daar wordt of werd gebruikt om na het ontlasten de billen af te vegen en dus als 'onrein' geldt. In principe dienen wanten en handschoenen van tevoren af te worden gedaan; men geeft elkaar de onbedekte 'naakte' hand. Verder getuigt het van hoffelijkheid er van tevoren voor te zorgen dat de hand niet nat of vies is.

In andere culturen en streken, bijvoorbeeld rond de Middellandse Zee en in Oost-Europa, is het echter gebruikelijk dat mannen elkaar begroeten met het geven van een kus. In de Bijbel is ook de gedachte van begroeting te vinden in de gemeente door een kus (1 Thessalonicenzen 5:26 en 1 Petrus 5:14). De manier van begroeten kan in verschillende culturen, tijden en landen van elkaar verschillen.

In principe kan men, wanneer men elkaar vaak genoeg ziet, het handenschudden (of het zoenen) eveneens achterwege laten. In Nederland en Noord-West-Europa schudt men bijvoorbeeld de hand van verdere familie en vrienden, maar niet die van collega's, nabije familie en goede vrienden. In andere landen wordt men daarentegen geacht elkaar bij elke ontmoeting een hand te geven. In de meeste Westerse culturen wordt het weigeren van een aangeboden hand als belediging gezien.

Een beroemde handdruk tussen Yitzhak Rabin en Yasser Arafat (1993)

Er zijn verschillende vormen van hand geven; van slappe handjes tot een stevige handdruk. Ook wordt er wel gesproken van een "Clinton-hand". "Een 'Clinton' is een bijzondere groet. Hij is genoemd naar de handdruk van voormalig Amerikaans president Clinton. Bij de 'Clinton' gaat de rechterhand stevig vooruit. De linkerhand pakt de elleboog van de andere persoon beet. Dat kan een gevoel van gezelligheid creëren.[1]

De symboliek die in een handdruk kan liggen komt vaak sterk naar voren als er een ontmoeting plaatsvindt tussen vertegenwoordigers van regeringen of groeperingen die op gespannen voet met elkaar staan. Het al dan niet plaatsvinden van de handdruk in een dergelijke situatie wordt geacht een belangrijke indicator te zijn van de onderlinge verhouding die op dat moment bestaat dan wel gecreëerd wordt.[2]

Hand weigeren[bewerken]

Sociaal-cultureel[bewerken]

Binnen bepaalde fundamentalistische delen van de islamitische wereld is het ongebruikelijk en zelfs tegen de goede zeden om als man in het openbaar een vrouw de hand te schudden. Men vermijdt contact tussen mannen en vrouwen of begroet elkaar op een andere wijze. Ook in diverse andere religies is een hand geven niet gebruikelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor orthodoxe stromingen binnen het jodendom en voor bepaalde boeddhistische monniken.

De hoogleraren godsdienstwetenschap Herman Beck en Gerard Wiegers benadrukken dat het niet handen schudden bij orthodoxe moslims enerzijds in verband moet worden gebracht met een te voorkomen verleiding tot overspel. Dit berust op de gedachte dat aanraking van een vrouw seksuele begeerte kan opwekken jegens personen die niet tot de echtgenoten behoren, noch tot de categorie met wie iemand niet mag huwen. In die zin drukt het op een tegenovergestelde wijze, respect en eerbied voor de vrouw uit. Anderzijds brengen de hoogleraren deze gewoonte in verband met de gecompliceerde regelgeving rond rein en onrein in met name het jodendom en de islam, waarmee de mensen in het westen steeds minder vertrouwd zijn en die in wezen te maken heeft met het zuiver kunnen naderen van God. Het aanraken door de man van een vrouw kan leiden tot verlies van de reinheid van de man. Zonder het doen van de zogenaamde grote rituele wassing of ghusl, kan de orthodoxe moslim zijn volgende dagelijkse gebed, de salat, niet verrichten. In die zin kan het anders begroeten door een vrouw van de man ook opgevat worden van een tegenoverstelde uiting van respect. Overigens bestaan hierover binnen de islam wel aanzienlijke verschillen van inzicht.[3] De religieuze categorieën rein en onrein hebben overigens meestal niets te maken met hygiëne.

Op 19 november 2004 ontstond in Nederland ophef omtrent een situatie waarin minister Rita Verdonk de hand geweigerd werd door de salafistische imam Ahmad Salam. Verdonk toonde zich verbaasd en geraakt naar aanleiding van deze handweigering.[4] De betreffende imam had aangegeven dat het absoluut niet afdeed aan zijn respect voor Rita Verdonk. Van de tientallen aanwezige imams was er één die de minister geen hand wilde geven, de foto van Verdonk die tevergeefs haar hand uitstak werd voorpaginanieuws.

In Rusland schudden vrouwen gewoonlijk geen handen, behalve bij zakelijke besprekingen[5].

Een andere reden om elkaar geen hand te geven kan echter wel te maken hebben met hygiëne, namelijk infectiegevaar. Handen zijn immers in principe nooit echt 'schoon'. Bovendien raken veel mensen, veelal zonder zich ervan bewust te zijn, regelmatig de mond, neus of ogen aan. Het wordt aangeraden om na het handen geven de handen te wassen met water en zeep, en wanneer een besmettelijke ziekte heerst, het handen schudden geheel achterwege te laten (zoenen is dan uiteraard geheel uit den boze).

Juridisch[bewerken]

Handen schudden is in Nederland niet verplicht[6], maar wordt door het overgrote deel van de bevolking wel vaak als sociaal wenselijk beschouwd. De rechtbank in Utrecht heeft op 30 augustus 2007 uitgesproken dat zeer demonstratief en zonder overleg weigeren voortaan handen te schudden zodanig verstoorde arbeidsverhoudingen opleverde dat ontslag gerechtvaardigd was.[7]

In België eisen sommige gezagsdragers dat een bruidspaar hen de hand drukt alvorens het huwelijk te sluiten. Onder meer de Brusselse schepen Alain Courtois kwam in het nieuws omdat hij naar eigen zeggen een achttal huwelijken om die reden had geweigerd (een joods, een protestants en zes islamitische koppels).[8] Volgens de jurist Jogchum Vrielink berust deze houding op een verkeerd begrip van de neutraliteit: het is de schepen als vertegenwoordiger van de staat die neutraal moet zijn, niet de burger.[9] De overheid mag niet eisen dat de burger een soort mini-rechtsstaat wordt die geen levensbeschouwing mag uitdragen. Wel zou het weigeren handen te schudden een geldige grond zijn voor werkgevers - ook overheden - om iemand niet in aanmerking te nemen voor een job die sociale omgangsvormen vergt.

Externe links[bewerken]