Hej Slaveni

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Hej Slaveni, uitgevoerd door de US Navy Band

Hej Slaveni was het volkslied van Joegoslavië, Servië en Montenegro, en was van 1939 tot 1945 ook het volkslied van Slovenie. Het lied was opgedragen aan de Slavische volkeren. De tekst werd in 1834 bedacht door Samuel Tomáŝik en de melodie is overgenomen uit het Mazurek Dąbrowskiego, het volkslied van Polen. Het werd in 1977 door de wet als officieel volkslied vastgesteld. In 1991 (toen de Joegoslavische oorlog begon, doordat Kroatië en Slovenië zich onafhankelijk verklaarde), werd het volkslied opgeheven. In 2006 (toen Servie en Montenegro twee aparte landen werden, en ophielden te bestaan), werd het volkslied officieel opgeheven.

Servo-Kroatisch Cyrillisch Macedonisch Sloveens Nederlandse vertaling (uit het Servo-Kroatisch)
Hej Slaveni, jošte živi
Riječ (duh) naših djedova
Dok za narod srce bije
Njihovih sinova
Živi, živi duh slavenski
Živjet će vjekov'ma
Zalud prijeti ponor pakla
Zalud vatra groma
Nek se sada i nad nama
Burom sve raznese
Stijena puca, dub se lama
Zemlja nek se trese
Mi stojimo postojano
Kano klisurine
Proklet bio izdajica
Svoje domovine!
Хеј Словени, јоште живи
Дух наших дедова
Док за народ срце бије
Њихових синова
Живи, живи дух словенски
Живеће веков'ма
Залуд прети понор пакла,
Залуд ватра грома
Нек' се сада и над нама
Буром све разнесе
Стена пуца, дуб се лама,
Земља нек' се тресе
Ми стојимо постојано
Кано клисурине,
Проклет био издајица
Своје домовине!
Еј, Словени, жив е тука
зборот свет на родот
штом за народ срце чука
преку син во внукот!
Жив е вечно, жив е духот
словенски во слога.
Не нѐ плашат адски бездни
ниту громов оган!
Пустошејќи, нека бура
и над нас се втурне!
Пука даб и карпа сура,
тлото ќе се урне:
Стоиме на стамен-прагот
- клисури и бедем!
Проклет да е тој што предал
Родина на врагот!
Hej Slovani, naša reč
slovanska živo klije
dokler naše verno srce
za naš narod bije
Živi, živi, duh slovanski,
bodi živ na veke,
grom in peklo, prazne vaše
proti nam so steke
Naj tedaj nad nami
strašna burja se le znese,
skala poka, dob se lomi,
zemlja naj se strese
Bratje, mi stojimo trdno
kakor zidi grada,
črna zemlja naj pogrezne
tega, kdor odpada!
Gegroet, Slaven, het leeft nog steeds
Het woord van onze grootvaders
Ondertussen klopt het hart van de volken
Van hun zonen
Daar woont, daar woont de Slavische geest
Het zal leven voor jong en oud
Tevergeefs bedreigt de afgrond van de hel
Tevergeefs het vuur van de donder
Laat nu alles boven ons
worden weggeblazen door de Bura
De stenen scheuren, de eik breekt af
Laat de aarde beven
Wij zijn standvastig
Zoals de rotsen
Hij zal verdoemd worden
De verrader van het vaderland

Externe link[bewerken | brontekst bewerken]

Hej Slaveni