Help:Standaardvorm voor biografieën

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Overzicht hulppagina's
Wikipedia Hulppagina's

Zie ook Regels en richtlijnen
Zie ook Artikelen bewerken

Zie H:SVB
Waarom een Standaardvorm voor biografieën?

Het zou aardig zijn als in de Wikipedia soortgelijke artikelen uiteindelijk een soortgelijke opmaak en opbouw krijgen. Zoals met alles in de Wikipedia staat het iedereen natuurlijk vrij om daar zijn eigen invulling aan te geven. Hieronder staat een suggestie voor de opmaak van een biografie, en in het bijzonder de opmaak van de introductiezin. Een aantal wat meer vastliggende afspraken zijn te vinden in Wikipedia:Conventies.

Voor levende personen

Vanuit de Wikimedia Foundation is opgelegd dat er buitengewone zorgvuldigheid toegepast hoort te worden voor alle informatie betreffende levende personen (zie WP:BLP). Dit houdt in dat de richtlijnen voor inhoud zeer streng horen te worden toegepast en rigoureus alles wat niet op betrouwbare bronnen berust vermeden of verwijderd dient te worden. Het houdt ook in dat alles wat privacygevoelig is alleen opgenomen mag worden als het publiekelijk bekend is, dus vooral als de persoon zelf het publiek gemaakt heeft: dit omvat de geboortedatum en geboortenamen van de persoon, gegevens over het persoonlijke leven, etc. Deze terughoudendheid geldt in nog sterkere mate voor gegevens van diens kinderen, en andere personen uit diens niet-publieke leven. Een encyclopedie heeft immers de bedoeling de publiekelijk bekende verrichtingen van een persoon weer te geven, niet zijn persoonlijke leven (tenzij dat publiekelijk bekend én relevant is).

Voorbeeld

Voornaam Achternaam

<voornamen overigenamen achternaam> (<geboorteplaats>, <dd maand> <geboortejaar> – <overlijdensplaats>, <dd maand> <sterfjaar>) was een <nationaliteit> <beroep>. [voor historische personen]

<voornaam achternaam> (<geboorteplaats>, <geboortejaar>) is een <nationaliteit> <beroep>. [voor levende personen]

<voornaam achternaam> werd vooral bekend <gevolgd door een volzin waaruit blijkt wat de gebiografeerde betekend heeft voor zijn professie>. Als naam gebruik je hier de naam waaronder de gebiografeerde werd geboren (maar er zijn vele uitzonderingen, zoals getrouwde vrouwen, de pausen, figuren als Stalin en anderen, die vrijwel alleen onder hun latere naam bekend zijn) met weglating van later verkregen titel(s), pseudoniemen enz. Gebruik bij voorkeur de in het Nederlands taalgebied meest gebruikte spelling van gebiografeerdes naam (wees voorzichtig met klakkeloos overnemen van de in het Engels gebruikelijke (fonetisch-Engelse) spelling... of met schrijfwijze die verschilt in Nederland en Vlaanderen). Als de geboorte- en sterfplaats overeenkomen, wordt voor de sterfplaats 'aldaar' gebruikt. Een nadere toevoeging van een bepaalde afkomst hoeft alleen als dat relevant is voor de biografie.

Als in de introzin plaatsnamen gewenst zijn dan gebruiken we ze als volgt:

(<geboorteplaats>, <dd maand> <geboortejaar> – <overlijdensplaats>, <dd maand> <sterfjaar>)

Voor een persoon die nog leeft is dat als volgt:

(<geboorteplaats>, <geboortejaar>) Er wordt dus geen streepje neergezet na het geboortejaar om aan te geven dat de persoon ooit zal overlijden.

Bij een langere biografie is het wellicht zinvol om met tussenkopjes het verhaal leesbaarder te maken. Gebruik daarvoor dan ===tussenkopje===. Het eerste tussenkopje geeft ook aanleiding tot het verschijnen van een menu (als er minstens 4 tussenkopjes zijn). In een korte biografie zijn tussenkopjes wat te veel van het goede. Tussenkopjes zijn ook te veel van het goede als ieder tussenkopje gevolgd wordt door niet meer dan twee of drie regels.

Biografie

Gebiografeerde werd geboren in plaats als dochter/zoon van enz.. Hierna volgt de eigenlijke chronologische biografietekst. Een eventueel pasfoto-achtig plaatje van de gebiografeerde komt rechtsbovenin. Waar nodig en/of zinvol maak je gebruik van pseudoniemen, titels, voornamen enz. De gebiografeerde wordt in het artikel in principe benoemd met de achternaam, niet met de voornaam.

De biografie besluit bijvoorbeeld met een zin als: Gebiografeerde stierf op ##-jarige leeftijd in Plaats ten gevolge van vul-maar-in (of niet).

Bibliografie/werken

In geval van een schrijver/acteur/regisseur/muzikant kan in een hoofdstukje Bibliografie / Filmografie / Discografie een chronologische lijst met werken staan.

  • cursief naam van het 1e boek of film (jaartal)
  • cursief naam van het 2e boek of film (jaartal)
  • enz.

Als de biografie aanleiding geeft tot een te lange lijst van daden, boeken, films enz. dan kun je daar een afzonderlijke pagina van maken als dat het overzicht ten goede komt. Bijvoorbeeld een boekenlijst: [[Bibliografie van Voornaam Achternaam]]. In die gevallen waar de biografie een wetenschapper betreft, zou je bij voldoende informatie ook voor de ontdekking een afzonderlijke pagina kunnen maken.

Externe links

Indien relevant kun je hier bijvoorbeeld bronvermelding of een link naar meer informatie plaatsen, bijvoorbeeld:

Voetnoten

Hier kun je eventuele referenties of voetnoten plaatsen die eerder zijn opgegeven in de tekst (Zie help:Voetnoten):

Bij sommige biografieën (farao's, pausen enz.) is opvolging relevant. Daartoe kun je onderstaande constructie gebruiken. Klik 'Bewerk' om de code van de tabel te zien.

Voorganger:
Voorganger
Functieomschrijving
jaar-jaar
Opvolger:
opvolger


Bronvermelding kun je opgeven als volgt (zie ook Wikipedia:Bronvermelding):


Als de beschreven persoon bekend genoeg is om in databanken zoals VIAF voor te komen, kan het volgende sjabloon onder de bronvermelding geplaatst worden:

{{Bibliografische informatie}}


Onderaan de pagina staan de categorieën, vaak in de vorm:

{{DEFAULTSORT:<achternaam>, <voornaam>}}
[[Categorie:<nationaliteit> <beroep>]]

(zie Help:Gebruik van categorieën voor meer info)

Biografieverwijzingen

Voeg bij voorkeur ook de geboorte- en overlijdensdata in op de corresponderende plekken, gebruik makend van dezelfde omschrijving als in de eerste zin:

  • *[[gebdatum]] - [[Voornaam Achternaam]], Nationaliteit beroep.
  • *[[gebjaar]] - [[Voornaam Achternaam]], Nationaliteit beroep.
  • *[[sterfdatum]] - [[Voornaam Achternaam]], Nationaliteit beroep.
  • *[[sterfjaar]] - [[Voornaam Achternaam]], Nationaliteit beroep.
  • zet uw pagina a.u.b. ook neer op een van de subpagina's van de biografielijst.
  • en waar relevant ook in een van de lijst van beroepen
  • Koppel de pagina met pagina's in andere talen via Wikidata.

Zie ook