Henri d'Udekem d'Acoz

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Graaf Henri Joseph Adelin François Xavier Marie d'Udekem d'Acoz[1] (Proven, 27 november 1933) is de oudste zoon van Charles Joseph Marie Ghislain baron d'Udekem d'Acoz en diens tweede echtgenote Suzanne van Outryve d'Ydewalle.

Levensloop[bewerken]

Hij behaalde de graad van doctor in de rechten en werd advocaat aan de Balie van Ieper. Hij specialiseerde zich in het pachtrecht. Hij bleef het ouderlijke kasteel Couthove in Proven bewonen.

Op latere leeftijd trouwde hij kerkelijk op 4 april 2005 met de vierenzestigjarige jonkvrouw Marie-Madeleine Kervyn d'Oud Mooreghem (1940), weduwe van Roland ridder van Havre.[2][3]

Politiek[bewerken]

D'Udekem was achtereenvolgens:

 • Gemeenteraadslid van
  • Proven (1960-1970)
  • de fusiegemeente Proven-Krombeke (1971-1976)
  • Poperinge (1977-2006)
 • Burgemeester van:
  • Proven (1960-1970)
  • Proven-Krombeke (1970-1976)
  • Poperinge (1982-1983 en 1995-2005) en eerste schepen (1977-1982)

Hij werd katholiek provincieraadslid voor het district Poperinge in 1971 en was voorzitter van de provincieraad van 1985 tot 2002.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 stelde hij zich geen kandidaat meer.

Andere activiteiten[bewerken]

 • Henri d'Udekem was de laatste voorzitter van de in 1844 gestichte Raad van Adel, van 1992 tot 1994. Hij was er sinds 1977 effectief lid van. Van de Raad van Adel die er de opvolging van nam, was hij tussen 2000 en 2004 ook nog alternerend voorzitter.
 • Lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen (1993-2007)[4].
 • Voorzitter van de landbouwcomice in Poperinge-Kemmel.
 • Lid van de Provinciale Landbouwkamer
 • Bestuurslid van de Koninklijke Vereniging van de Belgische Adel

Adel[bewerken]

Sinds 15 februari 1966 mocht hij de adellijke titel baron voeren naast zijn vader.

Hij voert, evenals zijn broers Raoul en Patrick, sinds 12 augustus 2000 de titel van graaf, als gevolg van het huwelijk van zijn nicht prinses Mathilde met prins Filip.[5]

Veroordelingen[bewerken]

In april 2005 veroordeelde het Gentse hof van beroep de graaf tot een boete van bijna 4000 euro, omdat hij zich schuldig had gemaakt aan "belangenmenging". Hij had in 1999, toen hij nog burgemeester van Poperinge was, een woning onbewoonbaar verklaard, die net gekocht was door zijn broer Patrick, voor diens dochter Hélène. De enige reden van de onbewoonbaarverklaring lag in het feit dat Henri niet wilde dat zijn broer Patrick zo dicht bij hem een vaste stek had, aldus het Hof.[6]

In 2016 veroordeelde de correctionele rechtbank van Kortrijk hem tot zes maanden met uitstel en een geldboete van ruim 4000 euro, gedeeltelijk met uitstel. Reden daarvoor zijn oplichting voor een bedrag van 117.000 euro, een valse kunstschatting en een erfeniskwestie. Een mogelijke schadevergoeding werd voorwerp van een verdere burgerlijke zaak.[7] In 2018 werd hij door het hof van beroep vrijgesproken omdat de feiten volgens de rechtbank niet bewezen zijn.[8]

Vlaams-nationalist?[bewerken]

Opmerkelijk is dat Henri d'Udekem d'Acoz zich openlijk als flamingant heeft geuit. Zo is hij medeondertekenaar van de platformtekst "Vlaanderen - Staat in Europa".[9]

In augustus 2010 werd bekend dat hij toenadering zocht tot de Vlaams-Nationalistische N-VA.[10] Later sprak hij tegen dat hij lid zou worden van de N-VA.[11]

De graaf blijft evenwel een voorstander van het behoud van België en de monarchie.

Publicatie[bewerken]

 • (samen met Ivan SNICK) Het pachtrecht, Brussel, Larcier, 1970
 • De pachtovereenkomst, Brussel, Larcier, 1990

Literatuur[bewerken]

 • Luc SCHEPENS, De provincieraad van West-Vlaanderen 1921-1978, Tielt, 1979
 • José ANNE DE MOLINA, Notices biographiques des présidents du Conseil héraldique, in: Chr. HOOGSTOEL-FABRI (dir), Le droit nobiliaire et le Conseil héraldique, Brussel, 1994.
 • Oscar COOMANS DE BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 1999, Brussel, 1999
 • État présent de la noblesse belge, Annuaire 2013, Brussel, 2013, p. 293
Partijvoorzitters:August de Schryver · François-Xavier van der Straten-Waillet · Théo Lefèvre · Jos De Saeger · Robert Vandekerckhove · Wilfried Martens · Leo Tindemans · Frank Swaelen · Herman Van Rompuy · Johan Van Hecke · Marc Van Peel · Stefaan De Clerck · Yves Leterme · Jo Vandeurzen · Marianne Thyssen · Wouter Beke
Premiers na 1945:Gaston Eyskens · Jean Duvieusart (PSC) · Joseph Pholien (PSC) · Jean Van Houtte · Théo Lefèvre · Pierre Harmel (PSC) · Paul Vanden Boeynants (PSC) · Leo Tindemans · Wilfried Martens · Mark Eyskens · Jean-Luc Dehaene · Yves Leterme · Herman Van Rompuy
Vlaamse ministers-presidenten:Gaston Geens · Luc Van den Brande · Yves Leterme · Kris Peeters
Fractievoorzitters:Kamer: Servais Verherstraeten · Senaat: Sabine de Bethune · Vlaams Parlement: Peter Van Rompuy · Brussels Hoofdstedelijk Parlement: Paul Delva · Europees Parlement: Ivo Belet (voor de EVP)
Ministers en staatssecretarissen:Federale regering: Kris Peeters · Koen Geens · Pieter De Crem
Vlaamse regering: Hilde Crevits · Jo Vandeurzen · Koen Van den Heuvel
Brusselse Hoofdstedelijke Regering: Bianca Debaets
Voorgangers:Katholieke Partij · Christene Volkspartij · Katholiek Verbond van België · Katholieke Vlaamse Volkspartij (KVV) · Katholiek Blok · Christelijke Volkspartij (CVP)
Nevenorganisaties:JONGCD&V · Vrouw & Maatschappij · CD&V-senioren · CEDER
Zusterpartijen:Centre démocrate humaniste (cdH) · Christlich Soziale Partei (CSP) · Europese Volkspartij (EVP) · Christendemocratische Internationale (CDI)
Standen:Beweging.net · Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) · Boerenbond
Christelijke zuil:Katholieke Kerk in België · Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) · Christelijke Mutualiteiten (CM) · Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (VKW) · Kristelijke Arbeidersjongeren (KAJ) · Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging (KAV) · Kristelijke Werknemersbeweging (KWB) · Open, Kristelijk, Respectvol en Actief (OKRA) · Familiehulp · Wit-Gele Kruis · Caritas · Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) · Vlaams Verbond van Katholieke Hogescholen (VVKHO) · Scouts en Gidsen Vlaanderen · Chiro · Katholieke Studerende Jeugd - Katholieke Studenten Actie - Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd (KSJ-KSA-VKSJ) · Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ) · Landelijke Gilden · Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen (KVLV) · Sporta · Davidsfonds · Pasar · Wereldsolidariteit (WS) · Broederlijk Delen · Groep Arco