Henry (eenheid)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Kleinere eenheden
Fac-
tor
Naam Sym-
bool
10-9 nanohenry nH
10-6 microhenry μH
10-3 millihenry mH
100 henry H

De henry, symbool H, genoemd naar Joseph Henry, is de SI-eenheid voor zelfinductie van een spoel en voor de wederzijdse inductie van twee spoelen. Een spoel heeft een zelfinductie van 1 henry als een verandering in de stroomsterkte van 1 ampère per seconde een inductiespanning veroorzaakt van 1 volt. Door deze definitie heeft de toepasselijke vorm van de inductiewet van Faraday in het SI-stelsel, waarin de geïnduceerde spanning U wordt uitgedrukt in de verandering van de stroomsterkte I de eenvoudige vorm:

U=-L\frac{{\rm d} I}{{\rm d} t},

met de zelfinductie L als evenredigheidsconstante.

De relatie van de henry met andere SI-eenheden is:


 1\ \mathrm{H} =
 1\ \frac{\mathrm{V\,s}}{\mathrm{A}} =
 1\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{A^2}} =
 1\ \frac{\mathrm{T\,m^2}}{\mathrm{A}}

Daarin is:

V volt
s seconde
A ampère
J joule
T tesla
m meter

In de praktijk van de elektrotechniek en de elektronica zijn spoelen van 1 henry niet courant en wordt er meer gewerkt met lagere waarden, tot in de orde van grootte van 1 μH.

Verouderde eenheden[bewerken]

De eenheid voor zelfinductie in het elektromagnetische cgs-systeem is de abhenry (abH):

1\,{\rm abH} = 10^{-9}\, {\rm H} = 1\, {\rm nH}

De eenheid is zo gekozen dat een verandering in de stroomsterkte van 1 abampere per seconde een spanningsverandering induceert van 1 abvolt. Voor de cgs-eenheden abampere (abA) en abvolt (abV) geldt:

1\,{\rm abA} = 10\,{\rm A}
1\,{\rm abV} = 10^{-8}\,{\rm V}

In het elektrostatische cgs-systeem was de stathenry (statH) de eenheid voor zelfinductie. Daarvoor geldt, met c de lichtsnelheid:

1\,{\rm statH} = c^2\, 10^{-5}\, {\rm H} \approx 899\, {\rm GH}

De eenheid is zo gekozen dat een verandering in de stroomsterkte van 1 statampere per seconde een spanningsverandering induceert van 1 statvolt. Voor de cgs-eenheden statampere (statA) en statvolt (statV) geldt:

1\,{\rm statA} = 1\,({\rm cm/s})\,{\rm dyne}^{1/2}=1\,{\rm g}^{1/2} \cdot {\rm cm}^{3/2} \cdot {\rm s}^{-2}.
1\,{\rm statV} = c\cdot 10^{-6}\,{\rm V}\approx 299{,}792458\,{\rm V}

Zie ook[bewerken]