Naar inhoud springen

Herman Schoordijk

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Herman Schoordijk
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
Persoonlijke gegevens
Volledige naam Hermanus Cornelis Franciscus Schoordijk
Geboren Amsterdam, 2 december 1926
Overleden Goirle, 5 juli 2018
Nationaliteit Vlag van Nederland Nederlands
Werkzaamheden
Vakgebied Burgerlijk recht
Universiteit Katholieke Universiteit Brabant
Proefschrift Beschouwingen over drie-partijen-verhoudingen van obligatoire aard (1958)
Promotor J. Eggens
Soort hoogleraar Gewoon hoogleraar
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

Hermanus Cornelis Franciscus Schoordijk (Amsterdam, 2 december 1926Goirle, 5 juli 2018) was een Nederlands jurist en hoogleraar.

Schoordijk promoveerde in 1958 cum laude aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Beschouwingen over drie-partijen-verhoudingen van obligatoire aard met als promotor prof. dr. Jannes Eggens (1891-1964); zijn doctorstitel voerde hij, als vele gepromoveerde juristen, niet. Een jaar later zond hij Het eigendomsvoorbehoud door een verkoper van roerende zaken en de eigendomsoverdracht tot zekerheid : de sociaaleconomische en de rechtskundige betekenis van beide rechtsinstituten onderling geassocieerd beschouwd in voor een prijsvraag van de Vereniging Handelsrecht. In 1964 kreeg hij een onderwijsopdracht burgerlijk recht aan de UvA welke hij tot 1967 vervulde. In 1964 werd hij tevens benoemd tot hoogleraar burgerlijk en handelsrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant waar hij een van de grondleggers was van de rechtsfaculteit, en waar hij in 1991 met emeritaat ging. In 1970 werkte hij mee aan een afscheidsbundel voor prof. dr. Julius Marie Pieters die toen afscheid nam van de Katholieke Hogeschool Tilburg. In datzelfde jaar werkte hij mee aan Honderd jaar rechtsleven. De Nederlandse Juristen-Vereniging, 1870-1970. In 1978 werkte hij mee aan de bundel Macht en onmacht van de wetgever. Opstellen uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Katholieke Hogeschool en het 15-jarig bestaan van de Faculteit der rechtsgeleerdheid te Tilburg. In 1981 werkte hij mee aan een herdenkingsboek voor de Tilburgse pater en rechtsfilosoof Jan H. Wieland (Hermeneutiek, recht, wetenschap). Van 1978 tot 1987 was hij onbezoldigd hoogleraar Anglo-Amerikaans privaatrecht aan de UvA. Van 1995 tot 1997 was hij bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het privaatrecht aan de UvA vanwege de Marcel Henri Bregstein Stichting. In dat laatste jaar ging hij definitief met emeritaat maar hij bleef nog publiceren tot 2014.

In 1991 werd in Tilburg het Instituut voor Grondslagenonderzoek en Rechtsvergelijking opgericht dat na diens afscheid van de universiteit werd omgedoopt tot het Schoordijk Instituut; het werd na een bestuurshervorming in 2008 opgeheven.

In de loop der jaren schreef Schoordijk enige in memoriams, waaronder die van bijvoorbeeld prof. mr. Adriaan Pitlo (1901-1987). In 1998 bezorgde hij mede over zijn promotor Eggens bundel. Een selectie uit het werk van Jannes Eggens. Hij publiceerde honderden artikelen waarvan een selectie in 1991 verscheen. Ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag verscheen opnieuw een bundel opstellen. Bij die gelegenheid werd ook een symposium gehouden door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie waarna de bundel Vermogensrechtelijke thema's verscheen. Schoordijk gold als een juridisch generalist en een rechterlijk activist, hetgeen betekende dat de magistratuur in dienst moest staan van de samenleving.

In 2010 hield hij zich juridisch bezig met de zaak-Jacques Goudstikker en het werk van de Restitutiecommissie.

Schoordijk was sinds 1982 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij overleed in 2018 op 91-jarige leeftijd.

 • Beschouwingen over drie-partijen-verhoudingen van obligatoire aard. Zwolle, 1958 (proefschrift).
 • De toerekeningsmomenten van de middellijke vertegenwoordiging. Zwolle, 1964 (inaugurele rede, Tilburg).
 • Het begrip natuurlijke verbintenis in beweging? De civielrechtelijke en fiscale aspecten van 's Hogen Raads arrest van 4 juni 1965, NJ 1965 no. 277. Deventer, 1966.
 • De verbintenis uit de wet. Enige gedachten over een rechtsontwikkeling. Deventer, 1968 (gastcollege aan de Surinaamse rechtsschool op 17 april 1968).
 • De aandeelhouder en zijn stem. Amsterdam, 1969.
 • Doorverkoop van onroerend goed mede bezien in het licht van de wet belastingen van rechtsverkeer. Deventer, 1971.
 • Oordelen en vooroordelen. Rede, uitgesproken bij de vijfenveertigste herdenking van de dies natalis van de Katholieke Hogeschool te Tilburg op donderdag 28 september 1972. Devneter, 1972.
 • Ongegronde vermogensvermeerdering. College ter herdenking van de promotie op woensdag 14 december 1927 van Marcel Henri Bregstein tot Doctor in de Rechtsgeleerdheid, gegeven in de Aula van de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 16 december 1977. Zwolle, 1977.
 • Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Deventer, 1979.
 • Het nieuwste huwelijksvermogensrecht. Alphen aan den Rijn, 1980.
 • Mede-eigendom, gemeenschap, rechtspersoonlijkheid : een studie naar aanleiding van de Gemeenschapstitel - 3.7 - van het Nieuw B.W.. Zwolle, 1983.
 • Bestuursrecht en privaatrecht. Een interne rechtsvergelijking. Deventer, 1984.
 • Vermogensrecht in het algemeen naar boek 3 van het nieuwe B.W. (titel 1 t/m 5, titel 11). Deventer, 1986.
 • Nogmaals: ongegronde vermogensvermeerdering. Voordracht. Zwolle, 1986.
 • De verbintenis uit en de verplichting tot altruïsme. Amsterdam [etc.], 1987.
 • Zaakwaarneming. Een onderbelichte bron van verbintenis. Deventer, 1988 (rede ter gelegenheid van de opening van de Universiteit van Aruba, uitgesproken op 9 september 1988 te Oranjestad, Aruba).
 • Hoe vat(te) de Burgerlijke kamer van de Hoge Raad zijn rechtsvormende taak op?. Zwolle, 1988.
 • Verweermiddelen en derdenbescherming onder de United Nations Convention on International Bills of Exchange. Deventer, 1989.
 • De Nederlandse rechtscultuur vergeleken met de Anglo-Amerikaanse. Antwerpen/Zwolle, 1989 (inaugurele rede, Antwerpen).
 • De aansprakelijkheid van een producent voor defecte producten tegenover opvolgende kopers (een rechtsvergelijkende verkenning). Deventer, 1989.
 • Het handelen ten behoeve van de vennootschap in oprichting. Amsterdam, 1990.
 • Verspreid werk van prof. mr. H.C.F. Schoordijk. Deventer, 1991.
 • Het nieuwste gezinserfrecht. Amsterdam/Deventer, 1991.
 • Tracing, constructive trust, ongegronde verrijking, zaaksvervanging. Deventer, 1991 (afscheidscollege UvA).
 • Rechtsverwerking. Deventer, 1991 (afscheidscollege Katholieke Universiteit Brabant).
 • Redelijkheid en billijkheid aan de vooravond van een nieuw millennium. Naar een Nederlandse common law. Zwolle, 1996 (inaugurele rede Universiteit van Amsterdam).
 • Onverschuldigde betaling aan de faillissementscurator (n.a.v. HR 5 september 1997, RvdW 1997, nr. 165C). Deventer, 1997 (afscheidsrede Universiteit van Amsterdam).
 • Onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking bij zogenaamde driehoeksverhoudingen. Een rechtsvergelijkende studie. Deventer, 1999.
 • De notariële en andere derdenrekeningen (mede in het licht van de rechtsvergelijking). Deventer, 2003.
 • De privaatrechtelijke rechtscultuur van de twintigste eeuw in context. Amsterdam, 2003.
 • Emeritaal werk van prof. mr. H.C.F. Schoordijk. Nijmegen, 2006.
 • Naar een clean break bij echtscheiding. Nijmegen, 2010.
 • Over roofkunst gesproken. Nijmegen, 2010.
 • Realistische en pragmatische rechtsvinding. Taak en taakopvatting van de rechter in de westerse wereld. Nijmegen, 2014.
 • Bibliografie en curriculum vitae van Prof. Mr. H.C.F. Schoordijk. [Goirle, 1989].
 • Bibliografie prof. mr. H.C.F. Schoordijk. Deventer, 1989 (aangeboden door de Vakgroep Privaatrecht van de Juridische Faculteit van de Katholieke Universiteit Brabant ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum).
 • In het nu, wat worden zal. Opstellen aangeboden aan prof. mr. H.C.F. Schoordijk ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant. Deventer, 1991.
 • Verdwijnend recht. Opgedragen aan prof. mr. H.C.F. Schoordijk. 's-Gravenhage, 1991.